KRH

Skład:
hm. Janusz Będkowski – przewodniczący
hm. Jolanta Kowalik- zastępca przewodniczącego
phm. Marcin „Baton” K0NIECZNY – sekretarz
pwd. Mariusz „Brando” Aniszkiewicz

phm. Tomasz Bujarski – opiekun regionu z ramienia KRCH

Kontakt z przewodniczącym:
tel: 507229511
e-mail: rewizyjna@dabrowagornicza.zhp.pl

Komisja nie ma stale wyznaczonych dat spotkań, ale spotyka się średnio co 2 miesiące lub częściej według potrzeb.

Jeśli masz sprawę, widzisz nieodpowiednie zachowanie lub masz problem z interpretacją regulaminu – napisz, zadzwoń. Pomożemy, lub rozwiejemy Twoje wątpliwości.

 

PLAN  PRACY  KOMISJI  REWIZYJNEJ  HUFCA  ZHP

DĄBROWA GÓRNICZA  NA  ROK  2017/2018

  1. Czynności stałe przez cały rok:
  1. Monitorowanie stanu finansów hufca, stała kontrola sprawozdań finansowych składanych do Komendy Chorągwi, w tym: opisy faktur, dekretacje, podpisy osób uprawnionych, listy uczestników do faktur za wyżywienie, nagrody, wycieczki, terminowe księgowanie faktur, terminowe rozliczanie zaliczek.
  1. Bieżąca analiza opłacalności składek członkowskich
  2. Bieżący nadzór nad gospodarką hufca, kontrola zakupów, ewidencja, magazynowanie.
  3. Przesyłanie do Komisji Rewizyjnej Chorągwi notatek z posiedzeń Komisji Rewizyjnej Hufca
  4. Uczestnictwo w posiedzeniach Komendy Hufca.
  5. Monitorowanie wykorzystania bazy w Janowie.
  6. Monitorowanie pozyskiwanych przez hufiec środków.
  7. Wizytowanie środowisk.
  8. Kontrola elektronicznej ewidencji w PJO.

I kwartał

l.p. zadania Termin realizacji przez KRH uwagi
1. Kwartalny monitoring sytuacji finansowej hufca za IV kw. 2016. 30 I 2017
2. Przyjęcie planu pracy na 2017 r. 14 II 2017
3. Przygotowanie sprawozdania za 2016 r. 31 I 2017
4. Realizacja zadania „Bądź bezpieczny”. 29 II 2017

II kwartał

l.p. zadania Termin realizacji przez KRH uwagi
1. Kwartalny monitoring sytuacji finansowej hufca. 30 IV 2017
2. Kontrola dokumentacji finansowej hufca. IV 2017
3. Ocena rentowności bazy za 2016. 30 IV 2017
4. Kontrola 1%  otrzymanego za 2016 r. 30 V 2017
5. Kontrola dokumentacji organizacyjnej hufca. V 2017
6. Ocena przygotowań do HAL – 2017 V – VI
7. Ocena prac i inwestycyjnych przed HAL- 2017 w Janowie. V – VI
8. Kontrola rozliczania dotacji za 2016r. 30 VI 2017

III kwartał

l.p. zadania Termin realizacji przez KRH uwagi
1. Kwartalny monitoring sytuacji finansowej hufca.. 30 VII 2017
2. Kontrola HAL – 2017. VII – VIII
3. Ocena przebiegu HAL – 2017 w hufcu. 30 IX 2017
4. Opracowanie i przesłanie sprawozdania z HAL-2017 do KRCh. 30 IX 2017

IV kwartał

l.p. zadania Termin realizacji przez KRH uwagi
1. Ocena przygotowań do HAZ – 2017 XI 2017
2. Analiza przygotowanego przez KH budżetu na 2018 r. 15. XI 2017
3. Przygotowanie wniosków do planu pracy KRH na 2017 XII 2017
4. Kwartalny monitoring sytuacji finansowej hufca.. 30 I 2018

Przewodniczący  KRH
hm. J. Będkowski

 

 

.