KSI

Działająca przy naszym hufcu Komisja Stopni Instruktorskich posiada prawo do prowadzenia prób na stopień przewodnika i podharcmistrza. Członkowie Komisji stanowią człon kadry kształcącej w naszym hufcu. W ramach prowadzonej działalności Komisja zorganizowała warsztaty dla wędrowników i instruktorów KOD Instruktora i przeprowadziła warsztaty dla opiekunów prób. Członkowie Komisji prowadzili zajęcia na organizowanych w naszym hufcu szkoleniach i kursach.

W skład Komisji wchodzą:
1. hm. Ariana Bejma-Woźniczka HR – przewodnicząca HKSI
2. phm. Anna Roter HO – wiceprzewodnicząca HKSI
3. phm. Iwona Syguła-Nowak – sekretarz HKSI
4. hm. Stefan Majcher – członek HKSI

Terminy posiedzeń KSI w bieżącym roku harcerskim
8.11; 6.12; 3.01; 7.02; 7.03; 4.04; 9.05; 6.06

Kontakt: e-mail: ariana.bejma-wozniczka@zhp.net.pl
——————————
dokumenty do pobrania:
System Stopni Instruktorskich
regulamin-HKSI 2017
wniosek o otwarcie próby
wniosek o zamknięcie próby pwd
wniosek o zamknięcie próby phm
wniosek o potwierdzenie stopnia instruktorskiego
ankieta potwierdzenie posiadanego stopnia
wymagania na stopnie
program próby

poczytaj przed rozpisaniem próby Obserwacje KSI lub Nie bój sie KSI

Materiały dotyczące przyznawania odznaki instruktorskiej „Liść Dębu”

regulamin
wniosek 5 lat służby
wniosek 10 lat służby
wniosek 15 lat służby
wniosek 20 lat służby