Dokumenty

Informacje na temat nowej składki członkowskiej w ZHP
skladka_ulotka-dla-rodzicow
skladka_ulotka-dla-druzynowych

do pobrania:
Zgoda na przynależność dziecka do ZHP
– rodzicu to dokument dla Ciebie
Statut
– Związku Harcerstwa Polskiego
Dokumenty ZHP
– Zbiór dokumentów wewnętrznych naszego związku
Regulamin
– mundurowy ZHP
Plan rozwoju hufca
– na lata 2015-2019
pakiet biwakowy
– potrzebny do zatwierdzenia biwaku
planowanie
– pracy w drużynie
wniosek
– do KSI o otwarcie stopnia przewodnika
wniosek
– do KSI o otwarcie stopnia podharcmistrza
wzór meldunku
– komendanta hufca
wzór meldunku
– drużynowego
informacja
– jak uzyskać zwolnienie z opłat KRK
podstawa prawna
– dotyczącą zwolnienia z opłat za zaświadczenia w krajowym rejestrze karnym
formularz
– zapytania o udzielenie informacji o osobie w Krajowym Rejestrze Karny
zaświadczenie
– które należy załączać wraz z wnioskiem o udzielenie informacji o osobie.
logo
– oficjalne logo hufca

123 i 4 strona zaświadczenia o wpisie
– do Rejestru Organizatorów Turystyki

———————————————

 

materiały pomocne dla administratorów stron internetowych i osób zajmujących się promocją:
Regulamin harcerskiego internetu