Komenda

Komenda:
phm. Radosław Nawrot – komendant hufca
dh. Monika Rachwał – skarbnik
hm. Grzegorz Przybylak – z-ca ds. kształcenia i pracy z kadrą
pwd. Tomasz Rachwał – kwatermistrz
pwd. Elwira Danecka – z-ca ds. organizacji
phm. Aleksandra Nadolna – z-ca ds. programu
phm Dorota Nawrot – członek ds. organizacji HAL