Decyzje Komendanta i Skarbnika Hufca – rok 2017

Decyzje Komendanta i Skarbnika Hufca – rok 2016


Decyzja
Komendanta i Skarbnika Hufca ZHP Dąbrowa Górnicza
Nr 4/02/2017 z dnia 10 lutego 2017.

W sprawie dodatkowej składni członkowskiej zadaniowej
dla Biwak 25 DDH „Astra”

Komendant Hufca ZHP Dąbrowa Górnicza i Skarbnik Hufca Dąbrowa Górnicza działając na podstawie postanowień § 53 ust. 1 pkt 5 oraz § 78 ust. 1 pkt 2 Statutu ZHP , określają:

1. Dodatkową składkę członkowską zadaniową dla Biwak 25 DDH „Astra” w terminie 21-23.03.2017. w wysokości 40,00 zł
2. Termin wpłat do 10.03.2017.
3. Po rozliczeniu zadania nie wykorzystane środki organizator przekazuje na działalność statutową.
4. Decyzja wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Komendant Hufca ZHP                       Skarbnik Hufca ZHP
Dąbrowa Górnicza                             Dąbrowa Górnicza

phm Radosław Nawrot                        Monika Rachwał

decyzja – 4_02 Biwak 25 DDH ASTRA – do pobrania


Decyzja
Komendanta i Skarbnika Hufca ZHP Dąbrowa Górnicza
Nr 3/02/2017 z dnia 10 lutego 2017.

W sprawie dodatkowej składni członkowskiej zadaniowej
dla Kurs Przybocznych „Zielony Płomień”

Komendant Hufca ZHP Dąbrowa Górnicza i Skarbnik Hufca Dąbrowa Górnicza działając na podstawie postanowień § 53 ust. 1 pkt 5 oraz § 78 ust. 1 pkt 2 Statutu ZHP , określają:

1. Dodatkową składkę członkowską zadaniową dla Kursu Przybocznych „Zielony Płomień” w terminie 10-12.03.2017. w wysokości 30,00 zł
2. Termin wpłat do 28.02.2017.
3. Po rozliczeniu zadania nie wykorzystane środki organizator przekazuje na działalność statutową.
4. Decyzja wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Komendant Hufca ZHP                         Skarbnik Hufca ZHP
Dąbrowa Górnicza                               Dąbrowa Górnicza

phm Radosław Nawrot                          Monika Rachwał

decyzja – 3_02 Kurs Przybocznych Zielony Płomień – do pobrania


Decyzja
Komendanta i Skarbnika Hufca ZHP Dąbrowa Górnicza
Nr 2/02/2017 z dnia 10 lutego 2017.

W sprawie dodatkowej składni członkowskiej zadaniowej
dla Kurs Zastępowych „Akademia Superbohatera”

Komendant Hufca ZHP Dąbrowa Górnicza i Skarbnik Hufca Dąbrowa Górnicza działając na podstawie postanowień § 53 ust. 1 pkt 5 oraz § 78 ust. 1 pkt 2 Statutu ZHP , określają:

1. Dodatkową składkę członkowską zadaniową dla Kursu Zastępowych „Akademia Superbohatera” w terminie 24-27.02.2017 oraz 3-5.03.2017.w wysokości 75,00 zł
2. Termin wpłat do 20.02.2017.
3. Po rozliczeniu zadania nie wykorzystane środki organizator przekazuje na działalność statutową.
4. Decyzja wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Komendant Hufca ZHP                        Skarbnik Hufca ZHP
Dąbrowa Górnicza                              Dąbrowa Górnicza

phm Radosław Nawrot                        Monika Rachwał

decyzja – 2_02 Kurs Zastępowych Akademia Superbohatera – do pobrania


W sprawie dodatkowej składni członkowskiej zadaniowej
dla Warsztaty dla opiekunów prób

Komendant Hufca ZHP Dąbrowa Górnicza i Skarbnik Hufca Dąbrowa Górnicza działając na podstawie postanowień § 53 ust. 1 pkt 5 oraz § 78 ust. 1 pkt 2 Statutu ZHP , określają:

1. Dodatkową składkę członkowską zadaniową dla Warsztatów dla Opiekunów prób zorganizowanych przez HZKK Dąbrowa Górnicza w terminie 11.03.2017, w wysokości 30,00 zł
2. Termin wpłat do 28.02.2017.
3. Po rozliczeniu zadania nie wykorzystane środki organizator przekazuje na działalność statutową.
4. Decyzja wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Komendant Hufca ZHP                Skarbnik Hufca ZHP
Dąbrowa Górnicza                      Dąbrowa Górnicza

phm Radosław Nawrot                 Monika Rachwał

decyzja –  1_02 Warsztaty opiekunów – do pobrania