Kontakt

Adres bazy:
Baza Obozowa Hufca ZHP Dąbrowa Górnicza
w Janowie/k. Częstochowy
ul. Przyrowska, 42-253 Janów

Informacja i rezerwacja
hufiec@dabrowagornicza.zhp.pl