Druhny i Druhowie

Zgodnie z uchwałą nr 14/XL Rady Naczelnej ZHP z dnia 17 czerwca 2018 w sprawie zasad ustalania wysokości, zbierania i podziału podstawowej składki członkowskiej, a także udzielania ulg i zwolnień.

Wysokość podstawowej składki członkowskiej na rok 2019 wynosi 120zł/rok.

Płatność składki rozłożona jest na cztery kwartalne raty po 30zł/kwartał .
Płatność składek należy dokonać do 20 ostatniego miesiąca kwartału przelewem na konto :

ING Bank Śląski o/Dąbrowa Górnicza
09 1050 1272 1000 0008 0033 3650

W opisie należy podać kogo dotyczy składka ( imię i nazwisko ) nr i rodzaj PJO

Symbole PJO
1. DGZ – Dąbrowska Gromada Zuchowa
2. DDH – Dąbrowska Drużyna Harcerska
3. DDS – Dąbrowska Drużyna Starszoharcerska
4. DDW – Dąbrowska Drużyna Wędrownicza

W przypadku osób, które uzyskują członkostwo w ZHP w czasie kwartału pobiera się pełną składkę kwartalną.

Wpłaty w kwocie innej niż 30zł, 60zł, 90zł, 120zł oraz wpłaty bez opisu identyfikującego będą zwracane na konto wpłacającego.

Czuwaj!

Komendant Hufca
phm Radosław Nawrot

Składki – notatka do druku

Druhny, Druhowie,
Zapraszam do składania wniosków o zaliczenie służby instruktorskiej za pośrednictwem załączonego formularza. Termin złożenia wniosków przedłużam do 25.10.2018.
Podaję kilka ważnych wyjątków dotyczących zaliczania służby z Uchwały nr 22/XXXIII Rady Naczelnej ZHP z dnia 18 czerwca 2006r. w sprawie zaliczania służby instruktorskiej:
Służbę zalicza się instruktorowi, który:
1) pełni funkcję instruktorską lub aktywnie pracuje na rzecz Związku,
2) przestrzega Statutu ZHP,
3) uzyskał od bezpośredniego przełożonego pozytywną ocenę swojej pracy,
4) zapłacił składki członkowskie za rok harcerski, za który zaliczona ma być służba.
Wniosek o zaliczenie służby instruktorskiej składa się do końca września właściwemu komendantowi bezpośredni przełożony instruktora lub sam zainteresowany instruktor

phm. Radosław Nawrot

wniosek – do pobrania

Drogi Rodzicu:
Twoje dziecko jest uczniem klas 1-3?
Jest dzielne i radosne?
Chce przeżyć prawdziwą przygodę?
Jeśli „TAK!” to serdecznie zapraszam na pierwszą zbiórkę Próbnej Gromady Zuchowej w Szkole Podstawowej nr 10. Pierwsza zbiórka już w najbliższy poniedziałek w godz. 17:00-18:30 🙂
Do zobaczenia!
pwd. Ewelina Stanek

Uprzejmie informujemy że dzisiejszy dyżur skarbniczki hufca zostaje odwolany z powodu choroby.

Za niedogodności przepraszamy

Zapraszam na pierwsze w tym roku posiedzenie KSI, które odbędzie się 9 października o godz. 19.00. Przypominam o obowiązku wcześniejszego zgłoszenia się.
hm. Ariana Bejma-Woźniczka HR

hm. Ariana Bejma- Woźniczka

Bez nazwy 1 kopiaZapraszamy wszystkich chętnych na najbliższe posiedzenie Komisji Stopni Wędrowniczych w czwartek 4 października o 19:00

Wszystkich chętnych do nauki gry na gitarze zapraszamy na drugą edycję Kursu Gitarowego „GaDeC”. Szczegóły oraz zgłoszenia w linku poniżej.

https://gadecxii.zgloszenia24.pl/