Historia hufca

1908 – Powstanie Dąbrowskiego Kółka Wycieczkowego
1911 – Powstanie I Zagłębiowskiej Drużyny Skautowej w Dąbrowie Górniczej – przed
oficjalnym powstaniem I Drużyny Skautowej we Lwowie
1915 – Udział harcerzy w walkach o niepodległość
1917 – Zakupienie drukarni polowej dla I ZDS
Druk ulotek dla POW
1918 – Skonfiskowanie drukarni
Aresztowania wśród harcerzy
Harcerze uczestniczą w rozbrajaniu okupanta
1920 – Zlot drużyn hufca w Ząbkowicach
1921 – Udział harcerzy w Powstaniu Śląskim
1925 – Powstanie hufca żeńskiego harcerek
1934 – Powstanie I Drużyny Zuchowej
1936 – Obchody 25-lecia I ZDS
1937 – Wyjazd 30 harcerzy dąbrowskich na Światowe Jambore Skautowe w Holandii. I ZDS zabiera ze sobą drukarnie polową, która jest rewelacją na Zlocie
1938 – Zlot Chorągwi Zagłębiowskiej w Częstochowie
1939 – Powołanie przez hm. Stefana Piotrowskiego Grup Harcerskiego Pogotowia Wojennego. Udział w walkach obronnych
1940 – Akcja przeniesienia drukarni
1945 – Zlot Harcerstwa Śląsko – Dąbrowskiego
1961 – Przystąpienie do akcji „ZAMONIT”
1969 – Utworzenie bazy obozowej w Janowie w ramach akcji „ZAMONIT”
1984 – Odsłonięcie tablicy ku czci harcerzy zamordowanych przez okupanta
hitlerowskiego
1987 – Współtworzenie akcji „SUHAR” w Karkonoszach
1989 – Utworzenie bazy obozowej w Przesiece w ramach akcji „SUHAR”