Komenda

Komenda:
hm. Ariana Bejma-Woźniczka – komendantka hufca
dh. Monika Rachwał – skarbniczka
hm. Edyta Koza – zastępczyni Komendantki hufca ds. pracy z kadrą
hm. Aleksandra Nadolna – zastępczyni Komendantki hufca ds. programu
phm. Damian Twarowski – zastępca Komendantki hufca ds. organizacyjnych

 

kontakt z Komendantką hufca:
ariana.bejma-wozniczka@zhp.net.pl