1,5%

Związek Harcerstwa Polskiego – sprawności na całe życie

W tym roku kolejny już raz rozliczając swój podatek za rok poprzedni, każdy może przeznaczyć jego 1,5% na rzecz Związku Harcerstwa Polskiego.
Od 1 stycznia 2004 roku daje taką możliwość ustawa o pożytku publicznym i wolontariacie. Taką organizacją jest Związek Harcerstwa Polskiego.

„półtora procent” to jedyny podatek o którym każdy może zdecydować, na co go przeznaczyć. Każdy podatnik może zdecydować, czy cały swój podatek przeznaczy państwu, czy skorzysta z możliwości przekazania go na rzecz ZHP. Nie ma to znaczenia, czy ma się nadpłatę, czy niedopłatę w podatku.

Związek Harcerstwa Polskiego jest stowarzyszeniem wychowawczym, które ma pod opieką 120 tys. dzieci i młodzieży. Wspieramy ich wychowanie, uczymy wielu pożytecznych umiejętności i sprawności, sprawiamy, że są bardziej odpowiedzialni i samodzielni. Dba o to ponad 10.000 instruktorów harcerskich, pełniących swe funkcje społecznie. Często nasze działania wykraczają poza dzieci i młodzież harcerską, włączamy się w życie naszych małych i dużej Ojczyzny organizując akcje na rzecz dzieci i włączając się w działania charytatywne.

Dlaczego warto przeznaczyć 1,5% swojego podatku na ZHP?

• ZHP to największe stowarzyszenie wychowawcze w Polsce;
• ZHP wychowuje dobrych ludzi;
• ZHP uczy jak być pożytecznych, samodzielnym i odpowiedzialnym;
• ZHP zrzesza i obejmujemy opieką 150 tys. dzieci i młodzieży;
• ZHP posiada ponad 10 tys. społecznych instruktorów – wychowawców;
• każdy był kiedyś harcerzem, miał przyjaciół harcerzy, słyszał o harcerstwie, ma dzieci w harcerstwie, dzieci sąsiadów lub rodziny są harcerzami;
• 74% Polaków ufa harcerstwu;
• ZHP to organizacja o blisko 100-letniej tradycji;
• ZHP to strażnik tradycyjnych wartości;
• ZHP to gwarancja rzetelnego wydatkowania pieniędzy;
• to inwestycja w dzieci Twoje, Twoich bliskich, Twoich znajomych;
• organizacja, która potrzebuje Twojej pomocy!

KTO MOŻE PRZEKAZAĆ 1,5% PODATKU DLA ZWIĄZKU HARCERSTW POLSKIEGO

– osoba fizyczna rozliczająca się samodzielnie lub z małżonkiem (niezależnie od kwoty podatku i rozliczeń z Urzędem Skarbowym – nadpłata, zwrot)

– warunkiem przekazania podatku jest jego wystąpienie, tzn. jeżeli podatnik zarobił w ciągu roku mniej niż kwota wolna od opodatkowania to nie może przekazać 1,5%, mimo że otrzyma zwrot zaliczki z Urzędu Skarbowego

– podatnik wypełniający PIT-36, PIT-37, PIT-28, PIT-36L, PIT-38

Rozliczając się w tym roku z podatku dochodowego za poprzedni rok, możemy zmniejszyć go o 1,5%.
To jedyny taki przypadek, gdy wpłaty dokonane w jednym roku uprawniają do ulgi w innym.

Przekazanie kwoty 1,5% podatku za poprzedni rok jest bardzo proste. Wszystkie dane są umieszczane w deklaracji PIT, właściwej dla danego podatnika, która następnie jest składana w urzędzie skarbowym.
Podatnik może przekazać odpis 1,5% tylko dla jednej organizacji.

Sposób wypełnienia każdego PIT-u w zakresie 1,5%:
Pod koniec każdego druku PIT znajduje się dział „Wniosek o przekazanie 1,5% podatku należnego na rzecz organizacji pożytku publicznego”. W jego kolejnych rubrykach należy podać następującą treść:
• nazwa organizacji – „ZHP Hufiec Dąbrowa Górnicza”
• numer KRS – „0000273051”
• wyliczona kwota 1,5 % podatku – „……. zł”
Powyżej tego działu znajduje się rubryka „Inne informacje, w tym ułatwiające kontakt z podatnikiem” (w każdym druku PIT ma ona inny numer). W tej rubryce należy podać nazwę:
• „Hufiec Dąbrowa Górnicza” – dla osób wpłacających 1,5% podatku na rzecz
hufca,
• lub „Hufiec Dąbrowa Górnicza, XX Drużyna Harcerska im………” – w przypadku
osób wpłacających na rzecz konkretnego środowiska naszego hufca.

„Podatnik w składanym przez siebie zeznaniu podatkowym może podać dodatkowe informacje, które w jego ocenie mogą mieć wpływ na rozdysponowanie przez organizację pożytku publicznego pieniędzy z 1,5% (np. wskazać na konkretny cel). Przeznaczona jest na to specjalna rubryka „Informacje uzupełniające”. (poz. 127, 129 – PIT-28, poz. 303, 305 – PIT-36, poz. 106, 108 – PIT-36L, poz. 124, 126 – PIT-37, poz. 59, 61 – PIT-38). Informacje te zostaną przesłane organizacji pożytku publicznego jako uszczegółowienie przekazanych kwot.”