KSI

Działająca przy naszym hufcu Komisja Stopni Instruktorskich posiada prawo do prowadzenia prób na stopień przewodnika i podharcmistrza. W ramach swojej działalności cyklicznie organizuje warsztaty dla opiekunów prób instruktorskich. Członkowie prowadzą zajęcia na organizowanych w hufcu szkoleniach i kursach. Posiedzenia komisji odbywają się w pierwszy wtorek miesiąca o godzinie 18.00.

W skład Komisji wchodzą:

hm. Joanna Muniowska –  przewodnicząca
hm. Arkadiusz Mateja – wiceprzewodniczący
phm. Iwona Nowak-Syguła – sekretarz
phm. Anna Roter-Gruszczyńska – członkini
hm. Stefan Majcher – członek
hm. Patrycja Makarska – członkini

Kontakt: e-mail: joanna.muniowska@zhp.net.pl

——————————
dokumenty do pobrania:
System Stopni Instruktorskich
regulamin-HKSI 2017
wniosek o otwarcie próby
wniosek o zamknięcie próby pwd
wniosek o zamknięcie próby phm
wniosek o potwierdzenie stopnia instruktorskiego
ankieta potwierdzenie posiadanego stopnia
wymagania na stopnie
program próby

poczytaj przed rozpisaniem próby Obserwacje KSI lub Nie bój sie KSI

Materiały dotyczące przyznawania odznaki instruktorskiej „Liść Dębu”

regulamin
wniosek 5 lat służby
wniosek 10 lat służby
wniosek 15 lat służby
wniosek 20 lat służby