Informacje

Polityka prywatności
– 
informacje o tym, jak przetwarzamy Państwa dane i dane Waszych dzieci
Rodo
– dokumenty, klauzule, kontakt IOD
Polityka  cookies
– czyli wszystko o ciasteczkach

do pobrania:
Dane do faktury
– potrzebne przy robieniu zakupów przez drużyny
Statut
– Związku Harcerstwa Polskiego
Dokumenty ZHP
– Zbiór dokumentów wewnętrznych naszego związku
Regulamin
– mundurowy ZHP
Regulamin
-musztry i ceremoniału harcerskiego
Strategia  rozwoju hufca
– na lata 2023-2027
Lista
– obecności na zbiórce

Informacja
– jak uzyskać zwolnienie z opłat KRK
Podstawa prawna
– dotyczącą zwolnienia z opłat za zaświadczenia w krajowym rejestrze karnym
Formularz
– zapytania o udzielenie informacji o osobie w Krajowym Rejestrze Karny
Zaświadczenie
– które należy załączać wraz z wnioskiem o udzielenie informacji o osobie.
Logo
– oficjalne logo hufca

123 i 4 strona zaświadczenia o wpisie
– do Rejestru Organizatorów Turystyki

———————————————

 

materiały pomocne dla administratorów stron internetowych i osób zajmujących się promocją:
Regulamin harcerskiego internetu