Niecały miesiąc temu został wprowadzony Uchwałą Głównej Kwatery ZHP nr 59/2015 z dnia 31 marca 2015 r. nowy Regulamin Mundurowy ZHP, który dotyczy wszystkich członków ZHP (punkt 1). Pragnę przybliżyć pokrótce wszystkim członkom naszego hufca najważniejsze zmiany jakie wprowadza i sprawy które precyzuje. Zachęcam również do lektury całego regulaminu (link: http://dokumenty.zhp.pl/pliki/zalcznik_20150421_172114_zal_u_gk_59_2015_mundury.pdf ). Nie zagłębiałem się w ewentualne zmiany w mundurze specjalności wodnej, gdyż nie jestem biegły w tym temacie.

Strój galowy: punkt 18, 44 i 45.

Punkt 25 i 35 wspomina o: „skarpety lub getry, opcjonalnie także wywijki” jako części podstawowego umundurowania.
Punkt 32 i 41 precyzuje to: „Do spódnicy oraz krótkich spodni […] Dodatkowo dopuszcza się noszenie wywijek w kolorze ustalonym przez jednostkę.

Punkt 28: Typ pasa jednolity w całej jednostce. Pas harcerski jest obowiązkowy do spódnicy, krótkich spodni i długich spodni, noszony w szlufkach. (Zniknęła informacja o kolorze.)
Punkt 39: […] Niedopuszczalne jest noszenie krawata wzoru ZHP do koszuli mundurowej; (oraz apaszki wzoru ZHP punkt 30.).

Punkt 42 mówi o butach: „W warunkach terenowych ciemne buty, możliwie jednolite wizualnie w całej jednostce. W pomieszczeniach dopuszcza się lekkie obuwie sportowe, możliwie jednolite wizualnie w całej jednostce. Środowisko może wybrać inny typ obuwia dostosowany do panujących warunków i wykonywanych zajęć.”

Punkt 103: Jeśli członek ZHP jest uprawniony do noszenia kilku odznak umieszczanych na pasku na prawej ieszeni (p. 117), dopuszcza się noszenie części z nich na patce prawej kieszeni. […]
Punkt 111 dokładnie precyzuje miejsce wyszywania sprawności harcerskich: „oznaki sprawności naszywa się lub wyszywa, poczynając od linii poziomej 8 cm poniżej miejsca wszycia rękawa na barku.” Większość harcerzy czeka więc przeszywanie ich sprawności. Dodatkowo jest mowa o tym, że: „dopuszcza się noszenie tych oznaczeń również przez instruktorów i członków starszyzny harcerskiej pracujących w gromadach i drużynach”.

Punkt 124 rozstrzyga kwestie flagi na mundurze: „Logo ZHP i flaga Polski są wyhaftowane na mundurze na stałe. Na fladze Polski nie wolno umieszczać żadnych innych znaków.

FUNKCJE:

Punkt 133: Członkowie ZHP, którzy nie pełnią żadnej funkcji, nie noszą sznurów funkcyjnych.

Punkt 134: Jeśli członek ZHP pełni wyłącznie funkcję oznaczaną suwakiem, dla której nie określono oznaczenia sznurem funkcyjnym, określenie „sznur pełnionej funkcji podstawowej” oznacza sznur szary.
Punkt 137: Krąg, klub:

szef klubu specjalnościowegosznur czerwony, noszony spod ramienia.

Punkt 139: Związek drużyn:

członek komendy związku drużyn – sznur granatowo-srebrny z dwoma węzłami lub granatowo-srebrnymi suwakami, noszony spod ramienia;

funkcyjny związku drużyn – sznur pełnionej funkcji podstawowej z jednym granatowo-srebrnym suwakiemlub sznur granatowo-srebrny, noszony spod ramienia.

Punkt 140: Hufiec:

członek komendy hufca – sznur srebrny z dwoma węzłami lub srebrnymi suwakami,noszony spod ramienia;

członek hufcowego zespołu instruktorskiego – sznur pełnionej funkcji podstawowej z jednym srebrnym suwakiem lub sznur srebrny, noszony spod ramienia.

Punkt 141: Chorągiew:

członek komendy chorągwi – sznur złoty z dwoma węzłami lub złotymi suwakami, noszony spod ramienia;

członek rady chorągwi – sznur pełnionej funkcji podstawowej z dwoma złotymi suwakami;

członek chorągwianego zespołu instruktorskiego – sznur pełnionej funkcji podstawowej z jednym złotym suwakiem lub sznur złoty, noszony spod ramienia.

Punkt 142: Władze naczelne:

członek Rady Naczelnej ZHP – sznur funkcji podstawowej z dwoma skórzanymi suwakami;

członek Głównej Kwatery ZHP – sznur skórzany z dwoma skórzanymi suwakami, noszony spod ramienia;

członek centralnego zespołu instruktorskiego – sznur pełnionej funkcji podstawowej z jednym skórzanym suwakiem lub sznur skórzany z jednym skórzanym suwakiem, noszony spod ramienia.

Dodatkowo są zmiany w oznaczaniu funkcji wiceprzewodniczących i członków: CKR, KRCh, KRH, NSH, SHCh oraz SHH. Zmiany są schematyczne i każdy, kto znał sposób oznaczania tych funkcji w starym regulaminie bez większego trudu zrozumie nowy system. Zmiany pokażę na przykładzie KRH:

wiceprzewodniczący komisji rewizyjnej hufca – sznur pełnionej funkcji podstawowej z jednym srebrnym i dwoma białymi suwakami lub sznur srebrny z dwoma białymi suwakami, noszony spod ramienia;

członek komisji rewizyjnej hufca – sznur pełnionej funkcji podstawowej z jednym srebrnym i jednym białym suwakiem;

Jak widać mamy możliwość dwojakiego oznaczania funkcji wiceprzewodniczącego, natomiast członek KR nie ma już możliwości wyboru i w przypadku braku funkcji podstawowej nosi dwa suwaki na sznurze szarym.

pwd. Damian Twarowski