rozkazy 2008

Związek Harcerstwa Polskiego
Komendant Hufca
Dąbrowa Górnicza
Dąbrowa Górnicza, dnia 15.09.2008r.

Rozkaz L.7/2008

1. Hufiec
1.1 Powołanie i rozwiązanie sztabów, komisji, komend kursów
1.1.1 Rozwiązuję komendę zlotu Hufca Janów 2008 w składzie:
– Komendantka Zlotu – phm. Aleksandra Nadolna
– Zastępca ds. Organizacyjnych – pwd. Marcin Poczobutt
– Zastępca ds. Programu – phm. Patrycja Makarska-Chachaj

2. Drużyny
2.1 Zwolnienia i mianowania drużynowych
2.1.1 Na wniosek drużynowego, zwalniam z funkcji drużynowej 13 DDS „Santy” im. Obrońców Wieży Spadochronowej dh. Annę Wasilewską, dziękując za dotychczasową pracę w środowisku.
2.1.2 Na drużynowego 13 DDS „Santy” im. Obrońców Wieży Spadochronowej mianuję dh. Dominika Knasia, życząc powodzenia na objętej funkcji.
2.1.3 Na wniosek drużynowego, zwalniam z funkcji drużynowej 27 DDH „Heca” im. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego dh. Katarzynę Krychniak, dziękując za dotychczasowe zaangażowanie w prowadzeniu drużyny.
2.1.4 Na drużynowego 27 DDH „Heca” im. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego mianuję dh. Annę Urbańską, życząc satysfakcji z podjętej funkcji.
2.1.5 Zwalniam z funkcji drużynowego 55 DDW „Kamienie” im. Alberta Einsteina dh. Dariusza Świderka, dziękując za dotychczasową służbę.
2.1.6 Na drużynowego 55 DDW „Kamienie” im. Alberta Einsteina mianuję dh. Sławomira Borowego, życząc wytrwałości i satysfakcji w prowadzeniu środowiska.

3. Inne
3.1 Na wniosek drużynowego, utrzymuję miano drużyny specjalnościowej-lotniczej I SGW „Dragon” i zaliczam służbę w specjalności lotniczej za rok 2007/2008.

Czuwaj !

Komendantka Hufca ZHP Dąbrowa Górnicza

hm. Jadwiga Kosakowska