Rozkazy 2016r

rozkazy z poprzednich lat:   2015r   2014r    2013r      2012r   2011r    2010r  2009r  2008r
—————————————————————

Związek Harcerstwa Polskiego
Komendant Hufca
Dąbrowa Górnicza
Dąbrowa Górnicza 30.12.2016r.

Rozkaz L12 /2016

6. Ruchy Programowo-Metodyczne
6.1 Informuję, że kurs drużynowych zuchowych
„Gwiazdy Antka Cwaniaka” ukończyli:
1. dh Agnieszka Malinka – hufiec Dąbrowa Górnicza
2. dh Łukasz „Ćwirek” Mirosław – hufiec Dąbrowa Górnicza
3. dh Natalia Kocur – hufiec Mysłowice
6.2 W związku z pozytywnym ukończeniem Wędrowniczego Kursu
Pierwszej Pomocy organizowanego przez HSR nadaję tytułu
„Ratownika ZHP”
następującym druhnom i druhom:
1. sam. Karolina Koza
2. dh. Agnieszka Malinka
3. sam. Aleksandra Rokicka
4. ćw Piotr „Azja” Siejka
5. ćw. Szymon „Żółty” Kowalski
6. odk. Kacper Szymczak
7. dh. Igor „Wilson” Stańczyk

7. Harcerska Akcja Letnia i Zimowa
7.1 Zwolnienia i mianowania komendantów

Mianuję komendantem zimowiska w Głuchołazach
phm Wojtka Godeckiego
Mianuję komendantką zimowiska na Głodówce
hm Patrycję Makarską – Chachaj

8.2 Otwarcie próby na stopień przewodniczki / przewodnika

Na wniosek KSI z dnia 13.12.2016 otwieram próbę na stopień
przewodnika
dh Łukaszowi „Ćwirkowi” Mirosławowi

8.4 Otwarcie próby na stopień podharcmistrzyni / podharcmistrza

Na wniosek KSI z 8.11.2016 otwieram próbę na stopień
podharcmistrzyni
dh pwd Ewelinie Stanek

Na wniosek KSI z dnia 13.12.2016.otwieram próbę na stopień
podharcmistrzyni
dh pwd Katarzynie Markot-Przybylak

11. Wystąpienia instruktorów, zawieszenia instruktorów, skreślenia z listy
Członków

W związku z niewypełnieniem §20 pkt.3,4 oraz §26 pkt.1 Statutu ZHP
skreślam z listy członków ZHP:
dh Annę Kopczyńską

14. Inne

Życzę wszystkim zuchom, harcerzom i instruktorom wszelkiej
pomyślności, radości oraz sukcesów na szlakach harcerskiej
przygody w 2017 roku

Czuwaj !
phm. Radosław Nawrot

rozkaz-L12/2016 do pobrania

—————————————————————

Związek Harcerstwa Polskiego
Komendant Hufca
Dąbrowa Górnicza          Dąbrowa Górnicza 23.11.2016r.


Rozkaz L 11 /2016

1. Zarządzenia i informacje
1.1 Zarządzenia

Zobowiązuję szefów PJO do uaktualnienia danych w SEH do dnia 18.12.2016
. wymagany służbowy adres e-mail w domenie zhp.net.pl
Od dnia 1.01.2017. wszystkie operacje finansowe muszą być realizowane przez konto
bankowe KH
Od dnia 1.01.2017. wszystkie biwaki i imprezy będą zatwierdzane tylko dla PJO
i osób mających uaktualnione dane w SEH oraz opłacone składki członkowskie
za poprzedni kwartał

1.2 Informacje

W dniach 30.10. – 01.11. 2016. Została przeprowadzona wspólnie TPDG kwesta
na cmentarzu przy ul. 11-Listopada z przeznaczeniem na odnowę zabytkowych
grobów harcerzy. Zebrane środki zostaną przeznaczone na odnowę pomnika
śp. Eugeniusza Puza oraz śp. Hm Stefana Piotrowskiego

2. Hufiec
2.1 Zwolnienia w komendzie hufca

Na wniosek zainteresowanej zwalniam z funkcji namiestnika harcerskiego
dh pwd. Magdalenę Poczobutt
Życzę dalszych sukcesów na instruktorskiej drodze rozwoju.

2.2 Powołanie i rozwiązanie sztabów, komisji, komend kursów

Powołuję sztab HAZ – 2017 w składzie:
phm Dorota Nawrot
dh Monika Rachwał
phm Aleksandra Nadolna

Powołuję sztab 25 WOŚP w składzie:
pwd Mariusz Aniszkiewicz
phm Marcin K0nieczny
pwd Marcin Poczobutt
dh Łukasz Mirosław

3. Drużyny
3.1 Zmiany organizacyjne

Na wniosek Drużynowej rozwiązuję z dniem 30.11.2016. 998 DGZ „Strażak Sam”
Na wniosek KRH oraz Drużynowego zamykam z wynikiem negatywnym okres
próbny PDDH „Reduta”
Na wniosek Drużynowej powołuję PDDS „Zakręceni”

3.2 Zwolnienia i mianowania drużynowych

Zwalniam dh phm Grażynę Schubert z funkcji drużynowej 998 DGZ „Strażak Sam”
Zwalniam dh pwd Mateusza Małeckiego z funkcji drużynowego PDDH „Reduta”
Życzę powodzenia i dalszych sukcesów na szlakach Służby Instruktorskiej
Powołuję dh pwd Elwirę Rzewuską – Danecką na funkcję drużynowej
PDDS „Zakręceni”
Życzę wytrwałości i zadowolenia z realizacji celów

4. Zwolnienia i mianowania w szczepach i innych związkach drużyn

Na wniosek Namiestniczki Harcerskiej zamykam z wynikiem pozytywnym okres
próbny PDDS „Niezłomni” i powołuję 15 DDS „Niezłomni”
Na wniosek Komendanta HGS „DRAGON” przedłużam okres próbny
PDDS przy HGS DRAGON do 23.01.2017.

5. Inne
Dziękuję dh phm Grzegorzowi Robakowskiemu za konserwację rynien
i przygotowanie budynku KH do sezonu zimowego

Czuwaj !
phm. Radosław Nawrot

rozkaz-l11/2016 – do pobrania
—————————————————————

Związek Harcerstwa Polskiego
Komendant Hufca
Dąbrowa Górnicza                             Dąbrowa Górnicza 31.10.2016r.

Rozkaz L. 10/2016

Wyjątki z rozkazu Komendantki Chorągwi Śląskiej L16/2016 z dnia 24.09.2016.
15. Inne.
15.1. Na wniosek Referatu Zuchowego Chorągwi Śląskiej nadaję tytuł Mistrzowskiej Gromady Zuchowej gromadom:

Hufiec Dąbrowa Górnicza:
7 Dąbrowska Gromada Zuchowa „Słoneczna Gromada”
15 Dąbrowska Gromada Zuchowa „Stowarzyszenie Przyjaciół Brykniętego Prosiaczka”
16 Dąbrowska Gromada Zuchowa „Sprytne Skrzaty”

1. Zarządzenia i informacje
1.2 Informacje:
Decyzją Kapituły Harcerskiego Znaku Spadochronowego przy GK ZHP,  L2/2016, z dnia 8 października 2016 roku, nadano Harcerskie Znaki Spadochronowe następującym członkom ZHP z terenu Hufca Dąbrowa Górnicza:
pwd. Paulina Wąs – 1536
ćw. Dominik Belicki – 1537
ćw. Szymon Kowalski  – 1538
ćw. Marcin Jarosz  – 1539
ćw. Adrian Jaźwiec  – 1540
ćw. Piotr Siejka – 1541
dh. Igor Stańczyk – 1542
dh. Przemysław Mazurek – 1543

2. Hufiec
2.5 Powołanie i rozwiązanie sztabów, komisji, komend kursów
2.5.1 Decyzją Hufcowej Kapituły Stopni Wędrowniczych L3/2016
Zwalniam z funkcji Przewodniczącego HKSW –
dh hm Daniela „Frenka”0barewina.
Dziękuję Druhowi za pełne zaangażowania wypełnianie zadań wynikających
z pełnienia tej funkcji.

2.5.2 Mianuję Przewodniczącym HKSW-
dh. pwd. Marcina „Longina” Poczobutta
2.5.3. Powołuję w skład HKSW na na funkcję członka niestałego
dh. pwd. Paulinę Wąs

9. Zaliczanie służby instruktorskiej
Na podstawie Uchwały nr 22/XXXIII Rady Naczelnej ZHP z dnia 18 czerwca 2006r
w sprawie zaliczenia służby instruktorskiej Zaliczam służbę instruktorską za rok
harcerski 2015/2016 następującym instruktorom:

1. pwd. Mariusz Aniszkiewicz- drużynowy
2. hm. Ariana Bejma-Woźniczka- KH
3. hm. Janusz Będkowski- KRH
4. pwd. Martyna Filip- drużynowa
5. phm. Daria Galant
6. phm. Wojciech Godecki- drużynowy
7. pwd. Magdalena Krupa-drużynowa
8. phm. Magdalena Kołtońska- przyboczna
9. phm. Marcin K0nieczny- KRH
10. hm. Jolanta Kowalik- KRH
11. pwd. Edyta Koza – przewodnicząca Kręgu SH
12. hm. Robert Latacz
13. hm. Patrycja Makarska-Chachaj – komendant szczepu
14. pwd. Katarzyna Markot-Przybylak- przyboczna
15. pwd. Michał Matczyński
16. phm. Lucyna Mól- Szefowa Bazy Obozowej w Janowie
17. phm. Rafał Musialik- Przewodniczący Kręgu
18. phm. Aleksandra Nadolna- KH
19. phm. Dorota Nawrot- KH
20. phm. Iwona Nowak-Syguła- drużynowa
21. phm. Daniel 0barewin- komendant szczepu
22. hm. Alfred Pająk- przewodniczący kręgu
23. pwd. Magdalena Poczobutt- namiestnik harcerski
24. pwd. Mateusz Małecki – drużynowy
25. pwd. Marcin Poczobutt- drużynowy
26. phm. Grzegorz Przybylak- drużynowy
27. pwd. Tomasz Rachwał- KH
28. phm. Grzegorz Robakowski- KH
29. pwd. Magdalena Robakowska- drużynowa
30. pwd. Elwira Rzewuska-Danecka- KH Szefowa Biura
31. phm. Grażyna Schubert- drużynowa
32. pwd. Ewelina Stanek- drużynowa
33. pwd. Damian Twarowski- drużynowy
34. pwd. Paulina Wąs- drużynowa
35. pwd. Roksana Warmuz- drużynowa
36. phm. Ewa Zajas- drużynowa

Czuwaj
phm. Radosław Nawrot

rozkaz-l10-2016 – do pobrania

—————————————————————

Związek Harcerstwa Polskiego
Komendant Hufca
Dąbrowa Górnicza                                              Dąbrowa Górnicza 24.10.2016r.

Rozkaz L.9 /2016

1. Zarządzenia i informacje
1.2 Informacje

Informuję, że kurs przewodnikowski „per Aspera ad Astra” ukończyli:
Łukasz Bratek – 1/PWD/2016
Jakub Dybowski – 2/PWD/2016
Natalia Gajda – 3/PWD/2016
Michał Gandyk – 4/PWD/2016
Maciej Grądal – 5/PWD/2016
Weronika Gwóźdź – 6/PWD/2016
Łukasz Hirsa – 7/PWD/2016 z wyróżnieniem
Monika Kocur – 8/PWD/2016
Natalia Kocur – 9/PWD/2016
Kacper Kuczowicz – 10/PWD/2016
Alicja Kunert – 11/PWD/2016
Agnieszka Malinka – 12/PWD/2016 z wyróżnieniem
Liliana Marszołek – 13/PWD/2016
Łukasz Mirosław – 14/PWD/2016
Sonia Olesińska – 15/PWD/2016 z wyróżnieniem
Aleksandra Sarniak – 16/PWD/2016
Magdalena Steblecka – 17/PWD/2016
Kacper Szymczak – 18/PWD/2016
Jakub Wurcel – 19/PWD/2016
Maciej Lorek – 20/PWD/2016

2. Hufiec
2.5 Powołanie i rozwiązanie sztabów, komisji, komend kursów

Rozwiązuję komendę kursu przewodnikowskiego „per Aspera ad Astra” w składzie:
hm. Grzegorz Przybylak – komendant kursu
hm. Ariana Bejma-Woźniczka
phm. Aleksandra Nadolna
phm. Tomasz Bujarski
pwd. Edyta Koza

3. Drużyny
3.2 Zmiany organizacyjne
3.2.1 Rozwiązuję 20 DDH „Bractwo Igły Magnetycznej”

3.3 Zwolnienia i mianowania drużynowych
3.3.1 Zwalniam z funkcji drużynowego dh. phm. Arkadiusza Mateję

8. Mianowania instruktorów
8.3 Zamknięcie próby na stopień podharcmistrzyni / podharcmistrza

8.3.1 Na wniosek Komisji Stopni Instruktorskich z dnia 6.10.2016r. zamykam próbę i przyznaję stopień podharcmistrzyni dh. Edycie Kozie

Czuwaj !

phm. Radosław Nawrot


rozkaz-l9-2016 – do pobrania

—————————————————————-

Związek Harcerstwa Polskiego
Komendant Hufca
Dąbrowa Górnicza
Dąbrowa Górnicza, 02.10.2016r.

Rozkaz L. 8/2016

2. Hufiec
2.2 Zwolnienia w komendzie hufca
Zwalniam z funkcji zastępcy komendanta hufca ds. organizacyjnych dh. phm. Arkadiusza Mateję
2.3 Mianowania w komendzie hufca
Mianuję zastępcą komendanta hufca ds. organizacyjnych dh. pwd. Elwirę Danecką

5. Szczepy i inne związki drużyn
5.2 Powołania i rozwiązania szczepów i innych związków drużyn
Powołuję związek drużyn „Złota Ósemka” w Sławkowie.
5.3 Zwolnienia i mianowania w szczepach i innych związkach drużyn
Mianuję komendantem związku drużyn „Złota Ósemka” w Sławkowie dh. phm. Wojciecha Godeckiego.

7. Harcerska Akcja Letnia i Zimowa
7.1 Zwolnienia i mianowania komendantów
Zwalniam z funkcji komendantów obozów:
phm Dorotę Nawrot
phm Wojciecha Godeckiego
hm Patrycję Makarską-Chachaj
hm Grzegorza Przybylaka

13. Pochwały, wyróżnienia, nagrody
Udzielam pochwały dh. Magdalenie Robakowskiej, dh. Aleksandrze Nadolnej i dh. Jarosławowi „Rudemu” Bilskiemu za zorganizowanie pokazu ratowniczego podczas festynu Stowarzyszenia Krokus.
Udzielam pochwały dh. Aleksandrze Rokickiej, dh. Aleksandrza Chechelskiej, dh. Nicol Dudek, dh. Marcinowi Jaroszowi, dh. Adrianowi Jaźwcowi, dh. Marcinowi Walencikowi za reprezentowanie hufca na mszy policyjnej.
14. Inne
Druhny i druhowie z okazji rozpoczynającego się roku harcerskiego życzę wielu ekscytujących przygód, wytrwałości w dążeniu do celu oraz satysfakcji z osiąganych wyników.

Czuwaj !
phm. Radosław Nawrot

rozkaz-l8-2016 do pobrania
—————————————————————

Związek Harcerstwa Polskiego
Komendant Hufca
Dąbrowa Górnicza
Dąbrowa Górnicza 15.09.2016r.

Rozkaz L.7 /2016

2. Hufiec
Powołuję w skład hufcowego zespołu kadry kształcącej „per Aspera ad Astra”
dh. pwd. Edytę Kozę
2.5 Powołanie i rozwiązanie sztabów, komisji, komend kursów
Powołuję komendę kursu przewodnikowskiego „per Aspera ad Astra” w składzie:
hm. Grzegorz Przybylak – komendant kursu
hm. Ariana Bejma-Woźniczka
phm. Aleksandra Nadolna
phm. Tomasz Bujarski
pwd. Edyta Koza

13. Pochwały, wyróżnienia, nagrody
Udzielam pochwały i dziękuję dh. pwd Magdalenie Robakowskiej, trop. Julii Zaryckiej, trop. Natalii Skrzyniarz, dh. Zuzannie Szymańskiej, wyw. Mateuszowi Robakowskiemu za wystawienie asysty na pogrzebie dh. hm. Jana Warykiewicza.

Udzielam pochwały dh. Tomaszowi Lorkowi za wyremontowanie domków zuchowych w Janowie.
Czuwaj !
phm. Radosław Nawrot

rozkaz-l7-2016 – do pobrania

—————————————————

Związek Harcerstwa Polskiego
Komendant Hufca Dąbrowa Górnicza
Dąbrowa Górnicza 12.06.2016r.

Rozkaz L.6 /2016

2. Hufiec
2.2 Zwolnienia w komendzie hufca

Zwalniam z funkcji komendantki zlotu hufca dh. phm. Aleksandrę Nadolną
Zwalniam z funkcji oboźnego zlotu hufca dh. pwd. Damiana Twarowskiego

3. Drużyny
3.2 Zmiany organizacyjne
Powołuję Harcerski Klub Turystyczny „Złoty Azymut”

3.3 Zwolnienia i mianowania drużynowych
Mianuję szefem Harcerskiego Klubu Turystycznego „Złoty Azymut” dh. Rafała Adamczyka

7. Harcerska Akcja Letnia i Zimowa
7.1 Zwolnienia i mianowania komendantów
Mianuję Komendantką Zgrupowania obozów w Janowie dh. phm. Dorotę Nawrot
Mianuję Komendantką obozu szczepu „Czarna Piątka” w Bełdach-Piecu dh. hm. Patrycję Makarską-Chachaj
Mianuję Komendantem Rajdu Grunwald dh. hm. Grzegorza Przybylaka
Mianuję Komendantem obozu w Kucobach dh. phm. Wojciecha Godeckiego.

13. Pochwały, wyróżnienia, nagrody
Udzielam pochwały klubowi harcerskiemu Auxillium za zajęcie II miejsca w chorągwianym turnieju pierwszej pomocy.

Udzielam pochwały dh. phm. Aleksandrze Nadolnej, dh.pwd. Damianowi Twarowskiemu, dh. pwd. Magdalenie Robakowskiej, dh. Arturowi Gdulskiemu za przygotowanie i przeprowadzenie zlotu hufca.

Udzielam pochwały dh. Aleksandrze Rokickiej za wskrzeszenie 27 DDH „Heca”

i dh. Karolinie Kozie za wykrzesanie „Złotych Iskierek”.

14. Inne
W związku ze zbliżającą się Harcerską Akcją Letnią życzę Wam udanych obozów, niezapomnianych przygód i bezpiecznych powrotów do domu.

Czuwaj !
phm. Radosław Nawrot

rozkaz l6-2016 do pobrania

—————————————————————

Związek Harcerstwa Polskiego
Komendant Hufca Dąbrowa Górnicza
Dąbrowa Górnicza 02.06.2016r.

Rozkaz L. 5/2016

1. Zarządzenia i informacje
1.2 Informacje

Informuję, że zlot hufca odbędzie się w dniach 11-12.06.2016 w Janowie.
Podaję do wiadomości, że kurs drużynowych zuchowych ukończyli:

1. Klaudia Starowicz 1/KDZ/2016 hufiec Mikołów
2. Karolina Koza 2/KDZ/2016 hufiec Dąbrowa Górnicza
3. Katarzyna Stachera 3/KDZ/2016 hufiec Ziemi Będzińskiej
4. Kamil Gałązkiewicz 4/KDZ/2016 hufiec Kraków

2. Hufiec
2.2 Zwolnienia w komendzie hufca

Zwalniam z funkcji członka Zespołu Promocji i Informacji dh. pwd. Michała „Gruchę” Gruszczyńskiego.
2.3 Mianowania w komendzie hufca
Mianuję komendantką zlotu dh. phm. Aleksandrę Nadolną
Mianuję oboźnym zlotu dh. pwd. Damiana Twarowskiego

2.5 Powołanie i rozwiązanie sztabów, komisji, komend kursów
Rozwiązuję komendę kursu drużynowych zuchowych w składzie:
hm. Grzegorz Przybylak – komendant kursu
hm. Ariana Bejma-Woźniczka
phm. Tomasz Bujarski

3. Drużyny
3.2 Zmiany organizacyjne
Powołuję PDDW „Złoci” w Sławkowie
Powołuję Krąg Starszyzny harcerskiej „Aurum”

3.3 Zwolnienia i mianowania drużynowych
Mianuję drużynową PDDW „Złoci” dh sam. Monikę Leszczyńską
Mianuję przewodniczącą KSH „Aurum” dh. pwd. Edytę Kozę

13. Pochwały, wyróżnienia, nagrody

Udzielam pochwały dh. phm. Aleksandrze Nadolnej i dh. phm. Wojciechowi Godeckiemu za przygotowanie i przeprowadzenie Hufcowego Konkursu Musztry.

Udzielam pochwały dh. Maksowi Majce, przybocznemu 4 DDH Leśni Ludzie za reprezentowanie naszego hufca w chorągwianych i ogólnozwiązkowych zwodach pływackich. Druhu gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów.

Udzielam pochwały hm. Grzegorzowi Przybylakowi, hm. Arianie Bejmie-Woźniczce i
phm. Tomaszowi Bujarskiemu za przygotowanie i przeprowadzenie kursu drużynowych zuchowych.

Czuwaj !
phm. Radosław Nawrot

rozkaz l5-2016 do pobrania

—————————————————————

Związek Harcerstwa Polskiego
Komendant Hufca
Dąbrowa Górnicza
Dąbrowa Górnicza  23.04.2016r.

Rozkaz L. 4/2016

Wyciąg z rozkazu Naczelniczki ZHP

L3/2016

11. Odznaczenia, pochwały i wyróżnienia

11.1. Odznaczenia harcerskie
Podaję do wiadomości decyzję Przewodniczącego ZHP z dnia 4 lutego 2016r.
w sprawie odznaczenia Złotym, Srebrnym i Brązowym Krzyżem „Za Zasługi dla ZHP”.
11.1.3. Brązowy Krzyż „Za Zasługi dla ZHP” otrzymują:

Chorągiew Śląska ZHP

hm. Ariana BEJMA-WOŹNICZKA phm. Grzegorz ROBAKOWSKI
phm. Iwona NOWAK-SYGUŁA

11.2. Listy Pochwalne Naczelnika ZHP

Wyróżniam Listem Pochwalnym następujące Druhny i Druhów:
pwd. Magdalena Robakowska

Wyciąg z rozkazu Komendantki Chorągwi L5/2016

4.1. Rozwiązywanie i powoływanie sztabów.

4.1.2. Powołuję z dniem 18.04.2016r. Komendę Wiosennego Biwaku Przedstawicielstwa Śląskiego organizowanego w terminie: 22-24.04.2016r. w następującym składzie:

– phm. Grzegorz PRZYBYLAK
– phm. Janusz KARAŚ
– dh. Patrycja LEŚ
– dh. Tomasz GAŁWA

5.1. Zamknięcie próby na stopień harcmistrzyni/harcmistrza

5.1.1. Na wniosek Chorągwianej Komisji Stopni Instruktorskich z dnia 26.01.2016r. zamykam próbę i przyznaję stopień harcmistrza:

phm. Grzegorzowi PRZYBYLAKOWI Hufiec Dąbrowa Górnicza

1. Zarządzenia i informacje
1.2 Informacje

1.2.1. Podaję do wiadomości, że kurs drużynowych zuchowych odbędzie się:
13-15.05; 20-22.05 w Zespole Szkół Ekonomicznych w Dąbrowie Górniczej.

1.2.2. Kurs drużynowych harcerskich i starszoharcerskich ukończyli:

1. Gandyk Jakub (hufiec Mysłowice) 1/KDH/2016
2. Kicka Kornelia (hufiec Myszków) 2/KDH/2016
3. Klemens Damian (hufiec Mysłowice) 3/KDH/2016
4. Rokicka Aleksandra (hufiec Dąbrowa Górnicza) 5/KDH/2016
5. Pączek Barbara (hufiec Mysłowice) 6/KDH/2016
6. Stachera Bartłomiej (hufiec Będzin) 1/KDHS/2016
7. Klonek Sandra (hufiec Gliwice) 2/KDHS/2016
8. Majewska Julia (hufiec Dąbrowa Górnicza) 3/KDHS/2016
9. Grzesiok Sara (hufiec Mysłowice) 5/KDHS/2016
10. Nalepa Łukasz (hufiec Będzin) 4/KDH/2016

1.2.3.Kurs przybocznych:

ukończyli z wyróżnieniem :
1. dh. Weronika Kadłubek 1/KP/2016 (hufiec Zawiercie)
2. dh. Jessica Religa 2/KP/2016 (hufiec Dąbrowa Górnicza)
3. dh. Alexander Sadowski 3/KP/2016(hufiec Zawiercie)

ukończyli:
1. Zuzanna Stankowska 4/KP/2016 (hufiec Zawiercie)
2. Mateusz Lewandowski 5/KP/2016 (hufiec Zawiercie)
3. Klaudia Artecka 6/KP/2016 (hufiec Zawiercie)
4. Wiktoria Pakulak 7/KP/2016 (hufiec Zawiercie)
5. Natalia Królik 8/KP/2016 (hufiec Zawiercie)
6. Wojciech Woźniak 9/KP/2016 (hufiec Dąbrowa Górnicza)
7. Agnieszka Danecka 10/KP/2016 (hufiec Dąbrowa Górnicza)
8. Jeremi Kowalski 11/KP/2016 (hufiec Dąbrowa Górnicza)
9. Natalia Skrzyniarz 12/KP/2016 (hufiec Dąbrowa Górnicza)
10. Piotr Musiał 13/KP/2016 (hufiec Dąbrowa Górnicza)
11. Martyna Grochalska 14/KP/2016 (hufiec Zawiercie)
12. Marcin Sobór 15/KP/2016 (hufiec Dąbrowa Górnicza)
13. Kacper Szymankiewicz 16/KP/2016 (hufiec Dąbrowa Górnicza)
14. Aleksandra Malinka 17/KP/2016 (hufiec Dąbrowa Górnicza)
15. Maksymilian Majka 19/KP/2016 (hufiec Dąbrowa Górnicza)
16. Norbert Godecki 18/KP/2016 (hufiec Dąbrowa Górnicza)
17. Magdalena Halaba 20/KP/2016 (hufiec Zawiercie)

1.2.4. Kurs Zastępowych i Przybocznych „LIBERATOR”.

Patent zastępowego otrzymali:
HO Krzysztof „Huzar” Wojewoda
HO Jarosław „Rudy” Bilski
ćw. Marcin „Sherman” Jarosz
ćw. Adrian „Cezar” Jaźwiec
ćw. Dominik „Bela” Belicki
ćw. Marcin „Katoda” Walencik
dh. Igor Stańczyk
dh. Denis Buła

Patent przybocznego otrzymali:
HO Jarosław „Rudy” Bilski
ćw. Dominik „Bela” Belicki
ćw. Adrian „Cezar” Jaźwiec
ćw. Marcin „Szerman” Jarosz.

1.2.5. Kurs zastępowych ukończyli:

Joanna Kita 80 PDDS „Złota Ósemka” 01/KZ/2016 (hufiec Dąbrowa Górnicza)
Joanna Wiekiera 80 PDDS 02/KZ/2016 (hufiec Dąbrowa Górnicza)
Filip Bański 5 DDH „ad infinitum” im. J.Korczaka 03/KZ/2016 (hufiec Dąbrowa Górnicza)
Maja Chęcińska 5 DDH „ad infinitum” im. J. Korczaka 04/KZ/2016 (hufiec Dąbrowa Górnicza)
Ala Półtorak 119 ZDH „Pomarańczarnia” im. Andrzeja Małkowskiego 05/KZ/2016 (hufiec Ziemi Będzińskiej)
Kinga Bobińska Ósma Dąbrowska Drużyna Harcerska imienia Zawiszy Czarnego 06/KZ/2016 (hufiec Dąbrowa Górnicza)
Wiktoria Sołtysik Ósma Dąbrowska Drużyna Harcerska imienia Zawiszy Czarnego 07/KZ/2016 (hufiec Dąbrowa Górnicza)
Justyna Lipska 119 ZDH Pomarańczarnia im Andrzeja Małkowskiego 08/KZ/2016 (hufiec Ziemi Będzińskiej)
Maja Hejnowska 119 ZDH Pomarańczarnia im. Andrzeja Małkowskiego 09/KZ/2016 (hufiec Ziemi Będzińskiej)
Kamil Kulka 5 DDH „ad infinitum” im. J. Korczaka 10/KZ/2016 (hufiec Dąbrowa Górnicza)
Yevhen Voitsekhovky 119 ZDH Pomarańczarnia im. Andrzeja Małkowskiego 11/KZ/2016 (hufiec Ziemi Będzińskiej)
Damian Pękała Ósma Dąbrowska Drużyna Harcerska imienia Zawiszy Czarnego 12/KZ/2016 (hufiec Dąbrowa Górnicza)

2. Hufiec
2.5 Powołanie i rozwiązanie sztabów, komisji, komend kursów

2.5.1. Powołuję komendę kursu zuchowego w składzie:

phm. Grzegorz Przybylak BOKK
hm. Ariana Bejma-Woźniczka BOKK
phm. Tomasz Bujarski

2.5.2. Rozwiązuję komendę hufcowego kursu zastępowych w składzie:

– dh. Jarosław „Rudy” Bilski – komendant kursu
– dh. pwd. Magdalena Robakowska

2.5.3. Rozwiązuję komendę szczepowego kursu zastępowych i przybocznych „Liberator”
w składzie:

– dh. hm. Daniel „Frank” 0barewin – komendant kursu
– dh. pwd. Michał „Soplica” Matczyński

2.5.4. Rozwiązuję komendę hufcowego kursu przybocznych w składzie:

– dh. pwd. Ewelina Stanek – komendant kursu
– dh. pwd. Damian Twarowski

2.5.5. Rozwiązuję komendę kursu drużynowych harcerskich i starszoharcerskich w składzie:

– dh. hm. Anna Gandyk-Piszczek BOKK 725/2014 – komendant kursu
– dh. hm. Joanna Muniowska
– dh. pwd. Marzena Drobiec-Pawłowska
– dh. phm. Grzegorz Przybylak

3. Drużyny

3.2 Zmiany organizacyjne
3.2.1. Powołuję PDDS przy HGS Dragon
3.3 Zwolnienia i mianowania drużynowych
3.3.1. Mianuję drużynowym PDDS przy HGS Dragon dh. Krzysztofa „Huzara” Wojewodę

8. Mianowania instruktorów
8.2 Otwarcia próby na stopień przewodniczki / przewodnika
8.2.1 Na wniosek Komisji Stopni Instruktorskich z dnia 7 kwietnia otwieram próbę na stopień przewodnika druhowi:
Rafałowi Adamczykowi HO

13. Pochwały, wyróżnienia, nagrody

Udzielam pochwały komendom kursów organizowanych przez Hufcowy Zespół Kadry Kształcącej „Per aspera ad astra” druhnom: pwd. Magdalenie Robakowskiej, pwd. Ewelinie Stanek, hm. Annie Gandyk-Piszczek, dh. hm. Joannie Muniowskiej, dh. pwd. Marzenie Drobiec-Pawłowskiej

oraz druhom:

Jarosławowi „Rudemu” Bilskiemu, hm. Danielowi „Frankowi” 0barewinowi, pwd. Michałowi „Soplicy” Matczyńskiemu, pwd. Damianowi Twarowskiemu, hm. Grzegorzowi Przybylakowi

Dziękuję 5 DDH, 270 DDW oraz 50 DDW za udział w dniach otwartych organizacji pozarządowych, które odbyły się 16 kwietnia.

14. Inne

Z okazji dnia św. Jerzego, patrona ruchu harcerskiego życzę Wam powodzenia i wytrwałości w realizowaniu misji. Niechaj nie opuszcza Was uśmiech i pogoda ducha na hercerskich szlakach.

Czuwaj !

phm. Radosław Nawrot

rozkaz L4/2016 – do pobrania

————————————————————–

Związek Harcerstwa Polskiego
Komendant Hufca
Dąbrowa Górnicza
Dąbrowa Górnicza  15.03.2016r.

Rozkaz L. 3/2016

Wyjątek z rozkazu komendantki chorągwi L2/2016

15.1 Podaję listę osób, które ukończyły warsztaty dla Komend Szczepów organizowane przez Chorągwianą Szkołę Instruktorską:

  phm. Wojciech GODECKI                      Hufiec Dąbrowa Górnicza

  1. Zarządzenia i informacje
    1.2 Informacje

Informuję, że 24 kwietnia odbędą się hufcowe obchody dnia Św. Jerzego

Plan obchodów Dnia Świętego Jerzego:

11.40 Zbiórka przed Bazyliką NMP
12.00 Msza Św. w intencji Harcerzy
13.00 Apel w parku im. Generała Hallera
13.30-16.30 Gry terenowe (dla zuchów oraz dla pozostałych pionów wiekowych), poczęstunek
17.00 Podsumowanie i zakończenie

  1. Hufiec

Powołuję w skład Hufcowej Kapituły Stopni Wędrowniczych na funkcję członka niestałego
dh. pwd. Michała „Soplicę” Matczyńskiego

3. Drużyny
3.2 Zmiany organizacyjne

Zamykam okres próbny i nadaję numer 8 DGZ „Złote Iskierki”

Zamykam okres próbny i nadaję numer 80 DDS „Złota Ósemka”

3.3 Zwolnienia i mianowania drużynowych

Zwalniam z funkcji drużynowego 80 DDS dh. phm. Wojciecha Godeckiego
Mianuję drużynową 80 DDS dh. sam. Julię Majewską.

Mianowania instruktorów
8.1 Zamknięcia próby na stopień przewodniczki / przewodnika
8.1.1 Na wniosek Komisji Stopni Instruktorskich z dnia 2.03 zamykam próbę na stopień przewodnika z wynikiem negatywnym druhowi Kamilowi „Hajerowi” Węgrzynowiczowi

8.2 Otwarcia próby na stopień przewodniczki / przewodnika
8.2.1 Na wniosek Komisji Stopni Instruktorskich z dnia 2.03.2016 r. otwieram próbę na stopień przewodnika druhnom / druhom

dh. Monice Leszczyńskiej
dh. Agnieszce Malince
dh. Krzysztofowi „Huzarowi” Wojewodzie

11. Wystąpienia instruktorów, zawieszenia instruktorów, skreślenia z listy członków

Informuję, że z dniem 29.02  odszedł z ZHP dh. Kamil „Hajer” Węgrzynowicz

14. Inne

Zatwierdzam nowy regulamin Hufcowej Kapituły Stopni Wędrowniczych.

Czuwaj !

phm. Radosław Nawrot

————————————————————–

Związek Harcerstwa Polskiego
Komendant Hufca
Dąbrowa Górnicza
Dąbrowa Górnicza, 21.02.2016 r.

Rozkaz L. 2/2016

1. Zarządzenia i informacje.
1.1. Zarządzenia.
1.1.1. Zobowiązuję szefów podstawowych jednostek organizacyjnych działających w ramach Hufca ZHP w Dąbrowie Górniczej, do dostosowania podległych im jednostek w zakresie organizacyjnym, do wymagań zawartych w Instrukcji tworzenia i działania gromady, drużyny, kręgu i klubu specjalnościowego, stanowiącej załącznik do Uchwały Głównej Kwatery ZHP nr 83/2015 z dnia 17 lipca 2015 r. Oczekuję potwierdzenia spełniania wymagań do 30 kwietnia 2016 r.

1.1.2. Do dnia 31 marca 2016 r. należy przekazać dh. Dorocie Nawrot z-cy Komendanta ds. HALiZ,  konkretne propozycje nt. planowanych form wypoczynku w ramach HAL i NAL w 2016 r. tj. obozów (np. stałych, wędrownych, zagranicznych, szkoleniowych, specjalnościowych), kolonii zuchowych, biwaków, rajdów, zlotów, jak i form wypoczynku bez noclegu w miejscu zamieszkania.)

1.2 Informacje.
1.2.1 Na wniosek Kapituły Liścia Dębu przyznaję dh. phm. Marcinowi „Batonowi” K0niecznemu dwa złote liście za 20 lat służby instruktorskiej.

2.3. Powołanie i rozwiązanie sztabów, komisji, komend kursów.
2.3.1. Powołuję komendę hufcowego kursu zastępowych w składzie:

– dh. Jarosław „Rudy” Bilski – komendant kursu
– dh. pwd. Magdalena Robakowska

2.3.2. Powołuję komendę szczepowego kursu zastępowych i przybocznych „Liberator”
w składzie:

– dh. hm. Daniel „Frank” 0barewin – komendant kursu
– dh. pwd. Michał „Soplica” Matczyński

2.3.3. Powołuję komendę hufcowego kursu przybocznych w składzie:

– dh. pwd. Ewelina Stanek – komendant kursu
– dh. pwd. Damian Twarowski

2.3.3. Powołuję komendę kursu drużynowych harcerskich i starszoharcerskich w składzie:

– dh. hm. Anna Gandyk-Piszczek BOKK 725/2014 – komendant kursu
– dh. hm. Joanna Muniowska
– dh. pwd. Marzena Drobiec-Pawłowska
– dh. phm. Grzegorz Przybylak

7. Mianowania instruktorów
7.4. Otwarcie próby na stopień podharcmistrzyni/podharcmistrza.
7.4.1. Na wniosek Komisji Stopni Instruktorskich z dnia 04.02.2016 r. otwieram próbę na stopień podharcmistrza dh. pwd Michałowi „Soplicy” Matczyńskiemu.

11. Inne
11.1. Informuję, że na wieczną wartę odszedł dh. Władysław Pęgiel. Serdecznie dziękuję obecnym za udział w uroczystościach pogrzebowych, a w szczególności:

– dh. Dominikowi Belickiemu,
– dh. Michałowi Walencikowi,
– dh. Adrianowi Jaźwiec,

za pełnienie służby w ramach wystawionego Pocztu Sztandarowego Hufca.

Czuwaj !

phm. Radosław Nawrot

Rozkaz L2_2016 – do pobrania

—————————————————————

Związek Harcerstwa Polskiego
Komendant Hufca
Dąbrowa Górnicza
Dąbrowa Górnicza, 31.01.2016 r.

Rozkaz L. 1/2016

Wyjątki z rozkazu Komendantki Chorągwi Śląskiej L 19/2015 z dnia 30.12.2015 r.

14. Odznaka Kadry Kształcącej
14.1. Przyznanie Odznaki Kadry Kształcącej
14.1.1. Przyznaję Brązową Odznakę Kadry Kształcącej:
– phm. Arkadiuszowi MATEI Hufiec Dąbrowa Górnicza
– phm. Grzegorzowi PRZYBYLAKOWI Hufiec Dąbrowa Górnicza

Odznaka traci ważność: 30.12.2018r.
CZUWAJ!
hm. Anna PETERKO

Wyjątki z rozkazu Komendantki Chorągwi Śląskiej L 01/2016 z dnia 29.01.2016 r.

4.5. Rozwiązania i powołania zespołów.
4.5.3. Powołuję z dniem 29.01.2016r. w skład Wspólnoty Drużyn Grunwaldzkich:
– phm. Grzegorza PRZYBYLAKA Hufiec Dąbrowa Górnicza

13. Odznaczenia, pochwały, wyróżnienia.
13.1. Odznaczenia
13.1.2. Na wniosek Komendy Hufca Dąbrowa Górnicza przyznaję Srebrną Honorową Odznakę Ruchu Przyjaciół Harcerstwa:

– pani Oldze ŁAKOMIK
– pani Aleksandrze ZYGMUNT
CZUWAJ!
hm. Anna PETERKO

3. Drużyny.
3.2. Zmiany organizacyjne.
3.2.1. Otwieram okres próbny Próbnej Dąbrowskiej Drużyny Harcerskiej „Reduta” przy OSP Strzemieszyce.

3.3. Zwolnienia i mianowania drużynowych.
3.3.1. Mianuję drużynowym Próbnej Dąbrowskiej Drużyny Harcerskiej „Reduta”
dh. pwd. Mateusza Małeckiego.

6. Harcerska Akcja Letnia i Zimowa.
6.1. Zwolnienia i mianowania komendantów.
6.1.1. Mianuję komendantem zimowiska w Rajczy Nickulinie dh. hm. Patrycję Makarską-Chachaj.
6.1.2. Mianuję komendantem zimowiska Głodówka w Bukowinie Tatrzańskiej
dh. phm. Wojciecha Godeckiego.

6.1.3. Mianuje komendantem Nieobozowej Akcji Zimowej w Dąbrowie Górniczej
dh. phm. Aleksandrę Nadolną.

7. Mianowania instruktorów
7.2. Otwarcie próby na stopień przewodniczki/przewodnika
7.2.1. Na wniosek Komisji Stopni Instruktorskich z dnia 14.01.2016 r. otwieram próbę na stopień przewodnika:

– dh. Dominikowi „Beli” Belickiemu.
– dh. Kamilowi „Hajerowi” Węgrzynowiczowi

12.1. Udzielam pochwały za pełnioną asystę w ramach obchodów podwójnego jubileuszu 100-lecia Związku Nauczycieli Polskich i 70-lecie Oddziału ZNP w Dąbrowie Górniczej:

– dh. Marcinowi Soborowi.

Czuwaj !
phm. Radosław Nawrot

rozkaz L1.2016 – do pobrania