Dane do Faktury

Uwaga!

Na fakturach obcych (za dokonane zakupy) muszą być uwzględnione dane nabywcy i odbiorcy, według poniższego wzoru:

Nabywca:
ZHP Chorągiew Śląska
Al. Harcerska 3b
41-500 Chorzów
NIP 634 019 54 83
Odbiorca:
ZHP Chorągiew Śląska Hufiec Dąbrowa Górnicza
ul. Kr. Jadwigi 8
41-300 Dąbrowa Górnicza