rozkazy 2009

rozkazy z poprzednich lat: 2008r
——————————————–

Związek Harcerstwa Polskiego
Komendant Hufca
Dąbrowa Górnicza
Dąbrowa Górnicza, dnia 04.12.2009r.

Rozkaz L. 12/2009

1. Zarządzenia i informacje
1.1 Zarządzenia
1.1.1 Zgodnie z ustaleniami Końcówki Instruktorskiej ustalam termin wigilii instruktorskiej na dzień 20 grudnia br. na godz. 17:30. Miejsce: Dom Harcerza. Osoba odpowiedzialna za organizację: pwd. Dariusz Świderek.
1.2 Informacje
1.2.1 W związku z organizacją wigilii wędrowniczej odebranie Światełka Pokoju przez reprezentację naszego Hufca nastąpi w Bazylice w Piekarach Śląskich w dniu 14 grudnia br. Osoba odpowiedzialna za organizację wyjazdu: ćw. Igor Nowak.
1.2.2 Informuję, że Betlejemskie Światełko Pokoju w tym roku zostanie dostarczone do Szpitali i Domów Pomocy Społecznej – odpowiedzialny dh. Kamil Rachwał oraz do organów samorządu lokalnego – Prezydenta Miasta Pana Zbigniewa Podrazy, Przewodniczącej Rady Miasta Pani Agnieszki Pasternak, W-ce Przewodniczącego Rady Miasta Pana Krzysztofa Tomborka oraz radnych Pana Zbigniewa Łukasika i Tomasza Paska – przez członków komendy Hufca.

2. Inne
Wszystkim zuchom, harcerzom i instruktorom życzę spokojnych, rodzinnych Świąt oraz spełnienia marzeń i celów w nadchodzącym 2010 roku. Do zobaczenia na wigilii instruktorskiej.

Czuwaj !

Komendantka Hufca ZHP Dąbrowa Górnicza

hm. Jadwiga Kosakowska

**************************************************************

Związek Harcerstwa Polskiego
Komendant Hufca
Dąbrowa Górnicza
dnia 11.11.2009r.

Rozkaz L.11/2009

1. Pochwały, wyróżnienia, nagrody
1.1 Udzielam pochwały 4 DDH, 5 DDH, 20 DDH oraz I SGW „Dragon” za organizację wart podczas uroczystości obchodów Święta Niepodległości.
1.2 Udzielam szczególnej pochwały 270 DDW za bardzo aktywne zaangażowanie w organizację święta 11 Listopada.
1.3 Serdecznie dziękuję wszystkim środowiskom harcerskim i instruktorom obecnym na uroczystościach w dniu 11 listopada. Wasza liczna obecność jest przykładem wzorowych postaw obywatelskich.

2. Sprostowania
2.1 W związku z wykazaniem dh. Jerzego Mola na liście uczestników Zjazdu Hufca z czynnym prawem wyborczym, anuluję ten zapis wraz z podaną funkcją – „Pełnomocnik ds. bazy w Janowie” umieszczony w rozkazie nr L. 9/2009 z dnia 15.10.2009r., zastępując go „Zastępca Szefa bazy w Janowie”. Zamiana zapisu powoduje utratę czynnego prawa wyborczego.
W związku z powyższym, bardzo przepraszam dh. Jerzego Mola za zaistniałą pomyłkę.
2.2 W związku ze zgłaszanymi uwagami, podaję do wiadomości następujące zmiany w treści rozkazu L. 9/2009:
– „phm.Alfred Pająk” na „hm. Alfred Pająk”
– „pwd. Marcin Poczobutt” na „dh. Marcin Poczobutt”.

Czuwaj !

Komendantka Hufca ZHP Dąbrowa Górnicza

hm. Jadwiga Kosakowska

**************************************************************

Związek Harcerstwa Polskiego
Komendant Hufca
Dąbrowa Górnicza
dnia 04.11.2009r.

Rozkaz L. 10/2009

1. Zarządzenia i informacje
1.1 Informacje
W związku z udziałem naszego Hufca w organizacji obchodów święta Odzyskania Niepodlegości w naszym mieście podaje do wiadomości nastepujący przebieg imprez wraz z udziałem środowisk:
10 listopada, wtorek
12:00 wystawienie warty przy grobie dh. Piwowara na cmentarzu przy ul. Starocmentarnej – 20 DDH „Wędrowny Ptaki”
12:30 wystarwienie warty przy grobie płk. Wokalskiego na cmentarzu przy ul. Kościelnej – DDH „Czerwona Ręka”
12:45 wystawienie 3 wart cmentarzu przy ul. 11 Listopada – 5 DDH „Ad Infinitum”
14:00 udział reprezentacji Hufca w uroczytości przeniesienia i odsłonięcia pomnika „Związku Orła Białego” Zespół Szkół nr. 1 im. Związku Orła Białego (ul. Konopnickiej 56) – 270 DDW „Przetrwamy”
11 listopada, środa
09:30 zbiórka środowisk za PKZetem, poczet sztandarowy oraz asystę urny wystawia 270 DDW
10:00 otwarcie uroczystości (wystawienie urny z ziemią z grobów powstańców warszawskich) Plac Wolności 1 przed PKZ
11:00 uroczysta Msza Święta za Ojczyznę, Bazylika Najświętszej Maryi Panny Anielskiej
12:00 zakończenie uroczystości w Domu Harcerza
15:00 udział represzentacji Hufca w uroczystości odsłonięcia Pomnika Żołnierza Zwycięzcy oraz wręczenia sztandaru Komendzie Miejskiej Policji w Dąbrowie Górniczej. Plac Bema – 270 DDW „Przetrwamy”
1.2 Osobą zarządzającą przebiegiem uroczystości na pl. Wolności i przemarszu do Bazyliki a następnie do Domu Harcerza jest dh. Wojciech Godecki.

2. Pochwały, wyróżnienia, nagrody
Udzielam szczególnej pochwały środowisku seniorów naszego hufca, kręgom: Strzemieszanie, Sławków i Razem 70 a także Komisji Historycznej za bardzo sprawne przygotowanie grobów na uroczystości święta Oddyskania Niepodległości.

Czuwaj !

Komendantka Hufca ZHP Dąbrowa Górnicza
hm. Jadwiga Kosakowska

**************************************************************

Związek Harcerstwa Polskiego
Komendant Hufca
Dąbrowa Górnicza
dnia 15.10.2009r.

Rozkaz L. 9/2009

1. Zarządzenia i informacje
1.1 Zarządzenia
1.1.1 Zarządzam termin Zjazdu Sprawozdawczego Hufca ZHP Dąbrowa Górnicza na dzień 14 listopada br. na godz. 10:00 w Pałacu Kultury Zagłębia (sala Agora).
1.1.2 Poniżej zostaje umieszczona lista osób w czynnym prawem wyborczym. Odwołania lub zastrzeżenia do listy mogą być zgłaszane do komendanta hufca w ciągu 7 dni od daty ogłoszenia listy uczestników Zjazdu.

1. hm. Jadwiga KOSAKOWSKA Komendantka Hufca
2. hm. Ariana BEJMA – WOŹNICZKA Przewodnicząca KSI
3. pwd. Janina GOŁĄB Przewodnicząca Kręgu Seniorów
4. phm. Anna JAWOR – WIDERSKA Członek KRH
5. phm. Marcin K0NIECZNY Szef Domu Harcerza i Promocji Hufca
6. hm. Jolanta KOWALIK Przewodnicząca SHH
7. phm. Patrycja MAKARSKA – CHACHAJ Z-ca Komendanta Hufca
8. phm. Aleksandra NADOLNA Z-ca Komendanta Hufca
9. pwd. Magdalena NAWROT Drużynowa
10. phm. Radosław NAWROT Kwatermistrz Hufca
11. phm. Daniel 0BAREWIN Drużynowy
12. hm. Alfred PAJĄK Przewodniczący Kręgu Seniorów
13. dh. Natalia SKOWERSKA Drużynowa
14. pwd. Dariusz ŚWIDEREK Pełnomocnik KH
15. phm. Krzysztof ŚWIERCZEWSKI Przewodniczący KRH
16. phm. Ewa ZAJAS Drużynowa
17. phm. Iwona NOWAK – SYGUŁA Drużynowa
18. pwd. Urszula KUPISIEWICZ Drużynowa
19. dh. Martyna WŁOSOWICZ Drużynowa
20. dh Dominik KNAŚ Drużynowy
21. pwd. Sławomir BOROWY Drużynowa
22. pwd. Andrzej CHACHAJ Komendant Szczepu
23. pwd. Wojciech GODECKI Komendant Kręgu
24. dh. Anna KOPCZYŃSKA Drużynowa
25. sam. Paulina WĄS Drużynowa
26. pwd. Tomasz RACHWAŁ Drużynowy
27. dh. Kamil RACHWAŁ Drużynowy
28. pwd. Magdalena WIDACHA Komendantka Szczepu
29. dh. Maria STAROŃ Skarbnik Hufca
30. phm. Beata GOLKA Członek KRH
31. pwd. Marcin POCZOBUTT Drużynowy
32. hm. Edward KOBYLARZ Członek SHH
33. hm. Anna DZIECHCIARZ Członek SHH
34. hm. Jan WARYKIEWICZ Członek KSI
35. hm. Stefan MAJCHER Członek KSI
36. phm. Anna ROTER Członek KSI
37. hm. Joanna MUNIOWSKA Członek KSI
38. hm. Janusz BĘDKOWSKI Szef Harcerskiej Służby Informacyjnej
39. dh. Jerzy MOL Pełnomocnik ds. bazy w Janowie
40. phm. Lucyna MOL Szef Służby Sanitarnej Hufca
41. phm. Kazimierz KALAGA Przewodniczący Komisji Historycznej
2. Hufiec
2.1Powołuję w skład hufcowej Kapituły Stopni Wędrowniczych dh. Tomasza Rachwała.
3. Drużyny
3.1 Zmiany organizacyjne
3.1.1 Na podstawie złożonych dokumentów zamykam z wynikiem pozytywnym okres próbny PDDH „Czerwona Ręka”.
3.1.2 Powołuję Harcerską Służbę Informacyjną.
3.2 Zwolnienia i mianowania drużynowych
3.2.1 Zwalniam z funkcji drużynowej 18 DGZ dh. Justynę Pucyk.
3.2.2 Zwalniam z funkcji drużynowej 27 DDH „Heca” im. K.K. Baczyńskiego dh. Annę Urbańską.
3.2.3 Zwalniam z funkcji namiestnika zuchowego phm. Ewę Zajas.
3.2.4 Na funkcję drużynowej 18 DGZ mianuję dh. Paulinę Wąs.
3.2.5 Na funkcję drużynowego 27 DDH „Heca” im. K.K. Baczyńskiego mianuję dh. Kamila Rachwała.
3.2.6 Na funkcję Szefa Harcerskiej Służby Informacyjnej mianuję hm. Jana Będkowskiego.
3.2.7 Na funkcję namiestnika zuchowego mianuję phm. Annę Roter.
Całej ustępującej kadrze dziękuję za pracę i zaangażowanie podczas pełnienia funkcji, nowo mianowanej kadrze życzę wiele zapału i pomysłów.

4. Różne
4.1 Na podstawie obowiązujących przepisów przypominam o konieczności dostarczenia sprawozdań z działalności za zakres dotychczas mijającej połowy kadencji przez Sąd Harcerski, Komisję Rewizyjną oraz Komisję Stopni Instruktorskich. Sprawozdania stanowią część sprawozdania komendy hufca i muszą być przekazane uczestnikom zjazdu na 14 dni przed jego odbyciem.
Dokumenty proszę złożyć do 27 października w biurze komendy.

Czuwaj !
Komendantka Hufca ZHP Dąbrowa Górnicza

Hm. Jadwiga Kosakowska

**************************************************************

Związek Harcerstwa Polskiego
Komendant Hufca
Dąbrowa Górnicza
Janów, dnia 27.09.2009r.

Rozkaz L. 8/2009

1. Zarządzenia i informacje
1.1 Zarządzenia
Zarządzam otwarcie roku harcerskiego 2009/2010.

2. Harcerska Akcja Letnia i Zimowa
2.1 Zwolnienia i mianowania komendantów
2. Rozwiązuje sztab HAL 2009 w następującym składzie: hm. Jadwiga Kosakowska, skarbnik Maria Staroń, kwatermistrz Radosław Nawrot.
2.1.2 Odwołuję z funkcji komendantów zgrupowania: II turnusu-phm. Patrycję Makarską-Chachaj, III turnusu – phm.Dorotę Nawrot.

3.Pochwały, wyróżnienia, nagrody
3.1 Udzielam pochwały wszystkim harcerkom i harcerzom, którzy podjęli i wykonali zadanie startowe – przygotowali i zrealizowali trasy „Rajdu promienistego szlakami Zamonitu”.
3.2 Udzielam pochwały kadrze hufca, która z wielkim zaangażowaniem przygotowała stronę kulinarną końcówki instruktorskiej i harcerskiego startu.

4. Inne
4.1 W związku z nadchodzącą 100-letnia rocznica działalności harcerstwa w Zagłębiu, komenda hufca zobowiązuje drużynowych wszystkich środowisk naszego hufca do przygotowania propozycji zadań i złożenia ich do dnia 30.10.br u Zastępcy ds. Organizacyjnych dh Patrycji Makarskiej-Chachaj.
4.2 Jubilatowi dh Bartoszowi Kołek składam w imieniu własnym i komendy życzenia pogody ducha, wszelkiej pomyślności i wytrwałości na harcerskim szlaku.

Czuwaj !

Komendantka Hufca ZHP Dąbrowa Górnicza

Hm. Jadwiga Kosakowska

**************************************************************

Związek Harcerstwa Polskiego
Baza Obozowa
Hufca Dąbrowa Górnicza
Janów, dnia 21.06.2009r.

Rozkaz L. 7/2009

1. Zarządzenia i informacje
1.1 Zarządzenia
Z żalem w sercu zamykam II Paraolimpiadę Leśnych Ludzi i kolejny Zlot Hufca. Mam nadzieję, że zarówno uczestnicy, jak i organizatorzy dobrze się bawili.
Dziękuję wszystkim, którzy przyczynili się do jej bardzo sprawnego przebiegu, udzielam pochwały:
– naszym oboźnym – dh. Wojtkowi Godeckiemu i Tomaszowi Rachwałowi
– Martynie Włosowicz za warsztaty ratownicze
– Sylwestrowi Kurzynie za miganie
– Alicji Wójcik i Agnieszce Włosek za obsługę punktu linowego
– grupie „GRAD” za pokaz
– Natalii Skowerskiej i Sylwestrowi Kurzynie za festiwalowe show
– dh. Edycie za prowadzenie majsterki
– Pani Heni za pyszne posiłki
– dh. Dorocie Nawrot za wspaniałe szefowanie w kuchni
– dh. Jurkowi Mol za bycie za każde zawołanie
Dzięki Wam nie byłoby tak dobrze, jak było.
Dziękuję naszym Gościom za udział w imprezie. Mam nadzieję, że wspólnie spędzony czas wszystkich nas czegoś nauczył. Jednocześnie informuje, że wszyscy ukończyli II Paraolimpiadę Leśnych Ludzi.
1.2 Informacje
1.2.1 W związku z burzliwym przebiegiem narady jury festiwalowego informuję, że nie zdołaliśmy wyłonić zwycięzców. Poniżej liczba punktów zdobytych przez poszczególne zespoły:
Biedronki – 5,3, Stokrotki – 4,8, Leśne krasnoludki – 4,6, Dzikie Dziki – 4,8. Poza tym: Próbna Drużyna Wędrownicza+27 DDH „Heca” – 5,3, 5 DDH+Próbna DH „Czerwona Ręka” – 4,8, 20 DDH – 4,6, 13DDH – 5,3, 4 DDH – 6,0.
1.2.2 Ze względu na fakt, iż nie wszystkie środowiska były obecne na naszej imprezie oraz że nie we wszystkich środowiskach przeprowadzono wizytacje, punktacja z rywalizacji zostanie podana w późniejszym terminie.

2. Komenda Paraolimpiady Leśnych Ludzi – Zlotu Hufca
2.1. Z chwilą przyjazdu do Dąbrowy Górniczej odwołuję komendę imprezy w składzie:
– zastępca ds. programu – phm. Patrycję Makarską-Chachaj, zastępców ds. organizacyjnych – pwd. Wojciecha Godeckiego i pwd. Tomasza Rachwała, Kwatermistrza – pwd. Radosłąwa Nawrot.
Dziękuje całej czwórce za zaangażowanie i serce włożone w imprezę.

3. Hufiec
3.1 Zwalniam z funkcji namiestnika harcerskiego/starszoharcerskiego phm. Pawła Jaworskiego z powodu nie wywiązywania się z powierzonych obowiązków.

4. Drużyny
4.1 Zmiany organizacyjne
Na wniosek drużynowego Próbnej DW powołuję 270 DDW „Przetrwamy” przy I Szczepie Harcerskim „Widmo”. Życzę Wam wielu lat przyjaźni i służby.

5. Kary organizacyjne
Udzielam nagany I SGW „Dragon” za nieobecność na II Paraolimpiadzie Leśnych Ludzi – Zlocie Hufca.

6. Zwolnienia
6.1 Zwalniam Z-cę komendanta do spraw programowych i organizacyjnych -phm.Patrycje Makarską-Chachaj
6.2 Zwalniam z funkcji oboźnych Wojciecha Godeckiego i Tomasza Rachwała, kwatermistrza Radosława Nawrota, zastepce na kuchni-phm. Dorote Nawrot
6. Zwalniam z funkcji instruktorów programowych: Martynę Włosowicz, Sylwestra Kurzyne,Alicję Wójcik, Agnieszkę Włosek, Edytę Zygmunt.

7. Pochwały, wyróżnienia, nagrody
Udzielam pochwały całemu składowi 270 DDW obecnemu na zjeździe pojazdów militarnych. Dziękuję za pełnioną służbę – tą planowaną jak i nieplanowaną.

Czuwaj !

**************************************************************

Związek Harcerstwa Polskiego
Baza Obozowa
Hufca Dąbrowa Górnicza
Janów, dnia 20.06.2009r.

Rozkaz L. 6/2009

1. Zarządzenia i informacje
1.1 Zarządzenia
Otwieram II Paraolimpadę Leśnych Ludzi i kolejny Zlot naszego Hufca. Witam serdecznie wszystkich naszych gości, harcerzy i instruktorów naszego Hufca.
1.2 Informacje
Podaje do wiadomości następujący program imprezy:
dzień 20.06.2009r.
10:00-14:00 zajęcia w 4 blokach programowych:
– pokazy grupy rekonstrukcyjnej grupy „GRAD” – odpowiedzialny dh Dominik Knaś
– zajęcia linowe – odpowiedzialne dh. Agnieszka Włosek i Alicja Wójcik
– warsztaty w ramach akcji „Bezpieczne wakacje” – funkcjonariusze Komendy Policji w Dąbrowie Górniczej
– majsterka – dh. Edyta
14:00-16:00 obiad i cisza poobiednia
16:00-19:30
– przygotowanie do festiwalu – odpowiedzialna dh. Natalia Skowerska
– warsztaty z pomocy przedmedycznej – odpowiedzialna dh. Martyna Włosowicz
– warsztaty z języka migowego – odpowiedzialny dh Sylwester Kurzyna
– strzelectwo sportowe – SSO „Muszkiet” – Adam Winiecki
19:30-21:00 kolacja i czas wolny
21:00 festiwal – prowadzenie Natalia Skowerska, Sylwester Kurzyna w Jury Jadwiga Kosakowska, Bojanowski, Edyta Zygmunt jako reprezentanci środowisk.
23:00 cisza nocna
dzień 21.06.2009r.
08:00-09:00 śniadanie
09:00-14:00 zajęcia w Parku Linowym w Złotym Potoku, wędrówki po okolicy
14:00-16:00 obiad i cisza poobiednia
16:00 przygotowanie do wyjazdu – prace porządkowe na bazie
17:00 apel końcowy
18:00 wyjazd do Dąbrowy Górniczej

2. Komenda Paraolimpiady Leśnych Ludzi
2.1 Podczas nieobecności dh. Wojciecha Godeckiego, na funkcję oboźnego mianuję pwd. Tomasza Rachwała.

3. Inne
3.1 W sprawach organizacyjnych, dotyczących naszej imprezy należy zwracać się do oboźnych.
3.2 W sprawach programowych – do dh. Patrycji Makarskiej-Chachaj
3.3 W sprawach związanych z zaopatrzeniem – do dh. Radka Nawrota
3.4 W sprawach związanych z pobytem na bazie – do dh. Jurka Mola
3. W sprawach ważnych i niecodziennych – do Komendantki Hufca

4. Mianowanie kadry II ,,Paraolimpiady Leśnych Ludzi” i Zlotu Hufca.
4.1 Mianuję Z-cę Komendanta do spraw programowych i organizacyjnych-phm.Patrycja Makarska-Chachaj.
4.2 Mianuję: oboźnych: Wojciech Godecki i Tomasz Rachwał, kwatermistrz- Radosław Nawrot, zastępca na kuchni-phm. Dorota Nawrot
4.3 Mianuję instruktorów programowych:
 Martyna Włosowicz: warsztaty ratownicze
Sylwester Kurzyna: warsztaty migowe
Alicja Wójcik i Agnieszka Włosek: warsztaty linowe
Dominik Knaś: pokazy grupy ,,GRAD”
Edyta Zygmunt: majsterka

Czuwaj !

**************************************************************

Związek Harcerstwa Polskiego
Komendant Hufca
Dąbrowa Górnicza
dnia 30.05.2009r.

Rozkaz L. 5/2009

1. Zarządzenia i informacje
1.1 Informacje
1.1.1 Informuję, że Zbiórka Wyborcza Rejonu 15 Hufców: Dąbrowa Górnicza, Lubliniec, Ziemi Będzińskiej i Ziemi Zawierciańskiej wybrała na delegatów na Zjazd ZHP hm. Jadwigę Kosakowską i phm. Mariusza Maciowa.

2. Hufiec
2.1 Powołanie i rozwiązanie sztabów, komisji, komend kursów
2.1.1 Powołuję sztab „Paraolimiady Leśnych Ludzi” w następującym składzie: komendantka – hm. Jagoda Kosakowska, zastępca – phm. Patrycja Makarska-Chachaj, zastępca ds. organizacyjnych – pwd. Wojciech Godecki, kwatermistrz – pwd. Radosław Nawrot.
2.1.2 Rozwiązuję sztab „Pustynnej Burzy 2009” w następującym składzie: komendantka-phm. Patrycja Makarska-Chachaj, zastępca ds. programu-pwd. Andrzej Chachaj, kwatermistrz-phm. Marcin K0nieczny, szef biura-pwd.Sławomir Borowy.

3. Harcerska Akcja Letnia i Zimowa
3.1 Zwolnienia i mianowania komendantów
3.1.1 Powołuje sztab HAL 2009 w następującym składzie: hm.Jadwiga Kosakowska, skarbnik Maria Staroń, kwatermistrz Radosław Nawrot.
3.1.2 Mianuję na komendanta zgrupowania II turnusu w Janowie podczas HAL 2009 phm. Patrycję Makarką-Chachaj, komendanta III turnusu – phm.Dorota Nawrot.

4. Mianowania instruktorów
4.1 Otwarcie próby na stopień podharcmistrzyni / podharcmistrza
4.1.1 Na wniosek Komisji Stopni Instruktorskich z dnia 12.05.2009r. otwieram pwd. Janinie Gołąb próbę na stopień podharcmistrzyni.
4.1.2 Na wniosek Komisji Stopni Instruktorskich z dnia 12.05.2009r. otwieram pwd. Jerzemu Piętka próbę na stopień podharcmistrza.

5. Pochwały, wyróżnienia, nagrody
5.1 Udzielam pochwały dh. Natalii Skowerskiej za organizację udziału środowisk Hufca w festiwalu Domów Pomocy Społecznej, organizację udziału środowiska w Dniu Ziemi oraz za organizację akcji krwiodawstwa przy Bazylice NMPA.
5.2 Udzielam pochwały Tomaszowi Rachwałowi i jego drużynie za pomoc w organizacji Festynu Historycznego.
5.3 Udzielam pochwały harcerką i harcerzom Próbnej Drużyny Harcerskiej „Czerwona Ręka” oraz dh. Aleksandrze Nadolnej, dh. Małgorzacie Winiarz i dh. Martynie Włosowicz za przeprowadzenie akcji ,,Malowania Poezji Chodnikowej” w Parku Hallera.
5.4 Udzielam pochwały dh. Patrycji Makarskiej-Chachaj, dh. Natali Skowerskiej, dh. Annie Urbańskiej, dh. Sławomirowi Borowemu oraz dh. Krzysztofowi Świerczewskiemu za zorganizowanie zbiórki wyborczej, jej przeprowadzenie a także prace porządkowe po jej zakończeniu.

5.5 Na wniosek Kwatermistrza Hufca udzielam pochwały dh. Paulinie Wąs, dh. Kamilowi Rachwałowi, dh. Igorowi Nowak, dh. Mateuszowi Małeckiemu i dh. Andrzejowi Chachaj za przeprowadzone prace remontowe w Janowie.

Czuwaj !

**************************************************************

Związek Harcerstwa Polskiego
Komendant Hufca
Dąbrowa Górnicza
dnia 28.04.2009r.

Rozkaz L.4 /2009

1. Zarządzenia i informacje
1.1 Zarządzenia
1.1.1 Zarządzam termin zbiórki wyborczej wybierającej delegatów na Zjazd ZHP na dzień 30.05.2009r. na godz. 10:00 w Pałacu Kultury Zagłębia. Zbiórka odbywać się będzie w ramach rejonu wyborczego utworzonego wraz z następującymi Hufcami: Lubliniec, Ziemi Będzińskiej, Ziemi Zawierciańskiej.
1.1.2 Poniżej zostaje umieszczona lista osób w czynnym prawem wyborczym. Odwołania lub zastrzeżenia do listy mogą być zgłaszane do właściwego komendanta w ciągu 7 dni od daty ogłoszenia listy uczestników zbiórki.

1. hm. Jadwiga KOSAKOWSKA Komendantka Hufca
2. hm. Ariana BEJMA – WOŹNICZKA Przewodnicząca KSI
3. hm. Janina GOŁĄB Przewodnicząca Kręgu Seniorów
4. phm. Anna JAWOR – WIDERSKA Członek KRH
5. phm. Marcin K0NIECZNY Szef Domu Harcerza i Promocji Hufca
6. hm. Jolanta KOWALIK Przewodnicząca SHH
7. phm. Patrycja MAKARSKA – CHACHAJ Z-ca Komendanta Hufca
8. phm. Aleksandra NADOLNA Z-ca Komendanta Hufca
9. pwd.Magdalena NAWROT Drużynowa
10. phm. Radosław NAWROT Kwatermistrz
11. phm. Daniel OBAREWIN Drużynowy
12. phm. Alfred PAJĄK Przewodniczący Kręgu Seniorów
13. dh. Natalia SKOWERSKA Drużynowa
14. pwd. Dariusz ŚWIDEREK Członek KH
15. phm. Krzysztof ŚWIERCZEWSKI Przewodniczący KRH
16. phm. Ewa ZAJAS Drużynowa
17. phm. Iwona NOWAK – SYGUŁA Drużynowa
18. pwd. Urszula KUPISIEWICZ Drużynowa
19. dh. Martyna WŁOSOWICZ Drużynowa
20. dh Dominik KNAŚ Drużynowy
21. pwd. Sławomir BOROWY Drużynowa
22. phm. Andrzej CHACHAJ Komendant Szczepu
23. phm. Wojciech GODECKI Komendant Kręgu
24. dh. Anna KOPCZYŃSKA Drużynowa
25. pwd. Justyna PUCYK Drużynowa
26. pwd. Tomasz RACHWAŁ Drużynowy
27. dh. Anna URBAŃSKA Drużynowa
28. pwd. Paweł JAWORSKI Namiestnik Harcerski
29. pwd. Magdalena WIDACHA Komendantka Szczepu
30. dh. Maria STAROŃ Skarbnik Hufca
31. phm. Beata GOLKA Członek KRH
32. dh Marcin POCZOBUT Drużynowy
33. hm. Edward KOBYLARZ Członek SHH
34. hm. Anna DZIECHCIARZ Członek SHH
35. hm. Jan WARYKIEWICZ Członek SHH
36. hm. Stefan MAJCHER Członek KSI
37. phm. Anna ROTER Członek KSI
38. hm. Joanna MUNIOWSKA Członek KSI

Czuwaj !

Komendantka Hufca ZHP Dąbrowa Górnicza
Hm. Jadwiga Kosakowska

**************************************************************

Związek Harcerstwa Polskiego
Komendant Hufca
Dąbrowa Górnicza
dnia 12.03.2009r.

Rozkaz L. 3/2009

1. Hufiec
1.1 Zwolnienia i mianowania w komisji stopni instruktorskich
1.1.1 Na wniosek Przewodniczącej Komisji Stopni Instruktorskich zwalniam z funkcji członka KSI druhów hm. Krzysztofa Dziechciarza i phm. Igora Kwietnia, dziękując za dotychczasowe zaangażowanie w pracę w komisji.

1.1.2 Na nowych członków Komisji Stopni Instruktorskich mianuję druhów hm. Jana Warykiewicza i hm. Stefana Majchra. Druhom życzę satysfakcji z nowo objętej funkcji.

2.1 Powołanie i rozwiązanie sztabów, komisji, komend kursów
2.1.1 Rozwiązują komendę hufcowego kursu drużynowych w następującym składzie:
– komendant kursu – phm. Robert Latacz
– zastępczyni komendanta kursu ds. pionu zuchowego – dh. Justyna Pucyk
– zastępczyni komendanta kursu ds. pionu harcerskiego – phm. Aleksandra Nadolna
Serdecznie dziękuję organizatorom kursu za jego przygotowanie i przeprowadzenie.

Czuwaj !

**************************************************************

Związek Harcerstwa Polskiego
Komendant Hufca
Dąbrowa Górnicza
dnia 22.02.2009r.

Rozkaz L. 2/2009

1. Hufiec
1.1 Zwolnienia w komendzie hufca
Zwalniam z funkcji zastępcy Komendantki Hufca ds. Programu dh. phm. Patrycję Makarską-Chachaj.
1.2 Mianowania w komendzie hufca
Na funkcje zastępcy Komendantki Hufca ds. Organizacyjnych mianuję dh. phm. Patrycję Makarską-Chachaj.

2. Zaliczanie służby instruktorskiej
Na podstawie obowiązujących przepisów zaliczam służbę instruktorską za rok 2008 następującym druhnom i druhom: Ewie Zajas, Iwonie Nowak-Sygule, Annie Kopczyńskiej, Urszuli Kupisiewicz, Pawłowi Jaworskiemu, Martynie Włosowicz, Magdalenie Nawrot, Dominikowi Knaś, Natalii Skowerskiej, Annie Urbańskiej, Marcinowi Poczobuttowi, Danielowi Obarewinowi, Łukaszowi Markieckiemu, Łukaszowi Musialikowi, Sławomirowi Borowemu, Tomaszowi Rachwałowi, Krzysztofowi Świerczewskiemu, Annie Jawor-Widerskiej, Beacie Golka, Jolancie Kowalik, Annie Dziechciarz, Edwardowi Kobylarz, Arianie Bejma –Woźniczka, Joannie Muniowskiej, Annie Roter, Krzysztofowi Dziechciarz, Igorowi Kwiecień, Mirosławowi Krzywańskiemu, Andrzejowi Chachaj, Marcinowi K0niecznemu, Wojciechowi Godeckiemu, Marii Staroń, Radosławowi Nawrot, Aleksandrze Nadolnej, Dariuszowi Świderkowi, Patrycji Makarskiej-Chachaj

3. Pochwały, wyróżnienia, nagrody
Udzielam pochwały i serdecznie dziękuję dh. Martynie Włosowicz za organizacje hufcowego Dnia Myśli Braterskiej.

4. Inne
Z okazji Dnia Myśli Braterskiej wszystkim zuchom, harcerzom i instruktorom, a także wszystkim Przyjaciołom i Partnerom naszego Hufca życzę przyjaźni i serdecznych relacji na gruncie osobistym oraz zawodowym.

Czuwaj !

**************************************************************

Związek Harcerstwa Polskiego
Komendant Hufca
Dąbrowa Górnicza
dnia 22.01.2009r.

Rozkaz L. 1/2009

1. Zarządzenia i informacje
1.1 Zarządzenia
1.1.1 Zarządzam termin wykonania spisu harcerskiego do dnia 10 lutego br.

2. Hufiec
2.1 Powołanie i rozwiązanie sztabów, komisji, komend kursów
2.1.1 Rozwiązuję Sztab WOŚP w następującym składzie: Szef Sztabu – dh. Sylwester Kurzyna, członkowie Sztabu – dh. Aleksandra Nadolna, dh. Anna Winiarz, dh. Małgorzata Winiarz.
2.1.2 Powołuję Sztab Pustynnej Burzy 2009 w następującym składzie: komendantka-phm. Patrycja Makarska-Chachaj, zastępca ds. programu-pwd. Andrzej Chachaj, kwatermistrz-phm. Marcin K0nieczny, szef biura-pwd.Sławomir Borowy

3. Mianowania instruktorów
3.1 Zamknięcia próby na stopień przewodniczki / przewodnika
3.1.1 Na wniosek Komisji Stopni Instruktorskich z dnia 17.01.2009r. zamykam próbę, przyznaję stopień przewodnika i dopuszczam do złożenia Zobowiązania Instruktorskiego druhów: Józefa Hajduka, Jana Kmiotka i Władysława Ochódnika

4. Pochwały, wyróżnienia, nagrody
4.1 Na podstawie pisma Prezydenta Miasta Dabrowa Górnicza udzielam szczególnej pochwały całemu Sztabowi tegorocznej Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy, tj. Szefowi Sztabu – dh. Sylwestrowi Kurzyna, członkom Sztabu – dh. Aleksandrze Nadolnej, dh. Annie Winiarz, dh. Małgorzacie Winiarz.
4.2 Udzielam pochwały dh. Ewie Zajas i dh. Iwonie Nowak-Sygule za wzorowo przeprowadzone „Zuchowe Inspiracje”. Czuj zuch!

Czuwaj !

Komendantka Hufca ZHP Dąbrowa Górnicza

Hm. Jadwiga Kosakowska