Uchwały KH

Uchwała nr 2/01/2018
Komendy Hufca Dąbrowa Górnicza
z dnia 17 stycznia 2018
w sprawie pogotowia kasowego na rok 2018

§ 1
Komenda Hufca Dąbrowa Górnicza w dniu 17.01.2018 na swoim posiedzeniu. podjęła uchwałę w sprawie wysokości pogotowia kasowego na rok 2018. Uchwalono wysokość środków przechowywanych w kasie do 5000,00 złotych
§ 2
Uchwała została podjęta jednomyślnie
§ 3
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z mocą obowiązująca od 01.01.2018r.

Podpisy Członków Komendy:                                                             Przedstawiciel KRH
hm Jolanta Kowalik
1. Dh Monika Rachwał
2. hm Grzegorz Przybylak                                                                 Komendant Hufca
3. pwd Tomasz Rachwał                                                                    phm Radosław Nawrot
4. phm Elwira Rzewuska – Danecka

uchwała – 2_01 Pogotowie kasowe do pobrania


Plan kształcenia Hufcowego Zespołu Kadry Kształcącej na rok 2018
do pobrania

—————————————————————————————-

Uchwała nr 4/02/2017
Komendy Hufca Dąbrowa Górnicza
z dnia 15 lutego 2017

1. Komenda Hufca Dąbrowa Górnicza w dniu 15.02.2017. przyjmuje Regulamin Organizacji Biwaków wraz z dokumentacją biwakową.
2. Instrukcja wchodzi w życie od 01.03.2017.
3. Z dniem 1.03.2017. traci ważność dotychczasowa instrukcja oraz związane z nią dokumenty

załączniki
Pakiet Biwakowy

Podpisy Członków Komendy:
1. Komendant Hufca – phm Radosław Nawrot
2. Skarbnik Hufca – dh Monika Rachwał
3. Z-ca Komendant – pwd Elwira Rzewuska – Danecka
4. Z-ca ds. programowych – phm Aleksandra Nadolna
5. Członek Komendy Hufca – phm Dorota Nawrot
6. Członek Komendy Hufca – pwd Tomasz Rachwał
7. Przewodniczący KRH – hm Jan Będkowski

uchwała – 4_02 Dokumentacja Biwakowa – do pobrania
———————————————————-

Uchwała nr 3/02/2017
Komendy Hufca Dąbrowa Górnicza
z dnia 15 lutego 2017

Komenda Hufca Dąbrowa Górnicza w dniu 15.02.2017. przyjmuje Plan Pracy HZKK „Per aspera ad astra” na rok 2017
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załącznik do uchwały:
1. Plan Pracy HZKK „Per aspera ad astra” na rok 2017

Podpisy Członków Komendy:
1. Komendant Hufca – phm Radosław Nawrot
2. Skarbnik Hufca – dh Monika Rachwał
3. Z-ca Komendant – pwd Elwira Rzewuska – Danecka
4. Z-ca ds. programowych – phm Aleksandra Nadolna
5. Członek Komendy Hufca – phm Dorota Nawrot
6. Członek Komendy Hufca – pwd Tomasz Rachwał
7. Przewodniczący KRH – hm Jan Będkowski

uchwała – 3_02 Plan pracy HZKK – do pobrnia


Uchwała nr 2/02/2017
Komendy Hufca Dąbrowa Górnicza
z dnia 15 lutego 2017

Komenda Hufca Dąbrowa Górnicza w dniu 15.02.2017. przyjmuje Regulamin Pracy Hufcowej Komisji Stopni Instruktorskich opracowany na podstawie Uchwały nr 43/XXXVIII Rady Naczelnej ZHP z dnia 2 października 2016 w sprawie systemu stopni instruktorskich. Regulamin wchodzi w życie z dniem podjęcia uchwały.

Załącznik do uchwały:

  1. regulamin HKSI

Podpisy Członków Komendy:
1. Komendant Hufca – phm Radosław Nawrot
2. Skarbnik Hufca – dh Monika Rachwał
3. Z-ca Komendant – pwd Elwira Rzewuska – Danecka
4. Z-ca ds. programowych – phm Aleksandra Nadolna
5. Członek Komendy Hufca – phm Dorota Nawrot
6. Członek Komendy Hufca – pwd Tomasz Rachwał
7. Przewodniczący KRH – hm Jan Będkowski

Uchwała 2_02 Regulamin HKSI do pobrania


Uchwała nr 1/01/2017
Komendy Hufca Dąbrowa Górnicza
z dnia 28 stycznia 2017

Zgodnie z Uchwałą nr 47/XXXVIII Rady Naczelnej ZHP z dnia 4 grudnia 2016 r. w sprawie zasad ustalania wysokości, zbierania i podziału podstawowej składki członkowskiej, a także zasad udzielania ulg i zwolnień.
Komenda Hufca ZHP Dąbrowa Górnicza w dniu 28.01.2017. przeprowadziła dyskusję z instruktorami Hufca w sprawie dotyczącej zmian w obszarze podstawowej składki członkowskiej.
Większością głosów instruktorzy i funkcyjni hufca Dąbrowa Górnicza zatwierdzili propozycję aby podstawowa składka członkowska wynosiła 12 złotych miesięcznie tj. 36 złotych kwartalnie.
Podział miesięczny składki:
PJO – 4 zł
KH – 2 zł
KCH – 4 zł
GK – 2 zł
Składka byłaby odprowadzana kwartalnie wg. stany liczebnego SEH na 1 dzień kwartału za który składka jest odprowadzona.
Proponujemy , aby składkę na konto KH wpłacali szefowie PJO przedstawiając KH listę osób.
Podpisy:

1. Komendant Hufca – phm Radosław Nawrot
2. Skarbnik Hufca – dh Monika Rachwał
3. Z-ca Komendant – pwd Elwira Rzewuska – Danecka
4. Z-ca ds. programowych – phm Aleksandra Nadolna
5. Członek Komendy Hufca – phm Dorota Nawrot
6. Członek Komendy Hufca – pwd Tomasz Rachwał
7. Przewodniczący KRH – hm Jan Będkowski

uchwała – 1_02 Propozycja składki – do pobrania