Karty Członkowskie

Zobowiązuję drużynowych o odbioru kart członkowskich dla swoich środowisk.
Do odbiory kart proszę przygotować listę osób zawierającą imię,datę urodzenia, nazwisko nr PESEL datę wstąpienia do ZHP, adres zamieszkania.
Listę w formie elektronicznej w formacie exel proszę przesłać przed ustalonym terminem odbioru kart na adres hufca celem weryfikacji.
Termin odbioru proszę ustalić: osobiście, telefonicznie lub e-mailowy z Komendantem Hufca.
Dane kontaktowe:
tel. 505 091 834
e-mail komendant@dabrowagornicza.zhp.pl
Ostateczny termin odbioru kart ustalam na dzień 22.10.2012.
Po tym terminie nie odebrane karty zostaną zwrócone do GK ZHP

Komendant Hufca
phm Radosław Nawrot

Komentowanie zamknięte.