W imieniu wszystkich instruktorów, harcerzy i zuchów Hufca ZHP Dąbrowa Górnicza, składamy najszczersze wyrazy współczucia naszej komendantce hm. Arianie Bejmie-Woźniczce.

Z ogromnym żalem i smutkiem przyjęliśmy informację o śmierci prof. dr hab. Zygmunta Woźniczki, przyjaciela całej naszej harcerskiej wspólnoty.
Druhno Ariano, jesteśmy z Tobą i Twoją rodziną.
Dużo siły na ten trudny czas.

Komentowanie zamknięte.