rozkazy 2010

rozkazy z poprzednich lat: 2009r  2008r
—————————————————-

Rozkaz L. 16/2010

1.Zarządzenia i informacje
1.2. Informacje
1.2.1.Podaję do wiadomości,że gromady zuchowe organizują Mikołajki dla zuchów dnia 5 grudnia w siedzibie Hufca o godzinie 10.00, odpowiedzialna za przygotowanie i program dh phm Ewa Zajas.
1.2.2.Wigilia Instruktorska odbędzie się w siedzibie Hufca w dniu 20 grudnia o godzinie 18.00.
Zgłoszenia udziału do dnia 15 grudna przyjmuje biuro Hufca.
Przygotowanie i program 270 DDW- odpowiedzialny dh pwd. Tomasz Rachwał
1.2.3.W związku ze zbliżającymi się Świętami Bożego Narodzenia i Nowym Rokiem 2011 składami wszystkim zuchom, harcerzom,wędrownikom, instruktorom i seniorom najserdeczniejsze życzenia i dziękuje za całoroczną pracę w organizacji na rzecz wspólnego harcerskiego dobra.

Czuwaj !

Komendantka Hufca ZHP Dąbrowa Górnicza

hm. Jadwiga Kosakowska

**************************************************************

Związek Harcerstwa Polskiego
Komendant Hufca
Dąbrowa Górnicza
Dąbrowa Górnicza, dnia 22.11.2010r.

Rozkaz L. 15/2010

1.Zarządzenia i informacje
1.2 Informacje
1.2.1 Podaję do wiadomości harmonogram udziału Hufca w „ Betlejemskim Światełku Pokoju”
– 12.XII.2010 o godzinie 15.00 zbiórka za PKZ ( z własnymi świeczkami i lampkami)
i udział w uroczystości na Jasnej Górze w Częstochowie zgodnie z programem ustalonym przez Komendanta Śląskiej Chorągwi ZHP.
Przewidywany powrót około godziny 20.00-21.00
– 13.XII.2010 o godzinie 11.00 Klub Helikon-PKZ przekazanie „Betlejemskiego Światełka Pokoju” do Domów Pomocy Społecznej.
– 13.XII.2010 o godzinie 17.00 Bazylika Najświętszej Marii Panny Anielskiej przekazanie „Betlejemskiego Światełka Pokoju” Kościołom Dekanatu, władzom miasta,organizacjom, stowarzyszeniom oraz mieszkańcom podczas uroczystej Mszy Świętej.
Zapisy indywidualne i zgłoszenia drużynowych swoich środowisk do dnia 08.XII
(wraz z wpłatą 8 zł za udział uczestnika)

2. Hufiec
2.2 Mianowania w Komendzie Hufca
Na funkcję Zastępcy Komendantki Hufca ds. Organizacyjnych mianuję dh. pwd. Tomasza Rachwała.

13. Pochwały,wyróżnienia,nagrody
13.1 Udzielam pochwały I SGW „Dragon”, V Szczepowi „Czarna Piątka” za godną i piękną oprawę uroczystości Święta Niepodległości w dniach 10-11.XI.2010
13.2 Dziękuję dh. pwd. Wojciechowi Godeckiemu za przygotowanie i przeprowadzenie reprezentacji Hufca na uroczystościach niepodległościowych.

Serdecznie dziękuję wszystkim środowiskom harcerskim i instruktorom obecnym na uroczystościach w dniu 11 listopada.

Czuwaj !

Komendantka Hufca ZHP Dąbrowa Górnicza

hm. Jadwiga Kosakowska

**************************************************************

Związek Harcerstwa Polskiego
Komendant Hufca
Dąbrowa Górnicza
Dąbrowa Górnicza, 09.11.2010r.

Rozkaz L. 14/2010

1. Zarządzenia i informacje
1.2 Informacje
W związku z uroczystościami obchodów Święta Niepodległości podaję do wiadomości następujący harmonogram organizacji dnia 10 i 11 Listopada:
Dzień 10.11.2010r.
– złożenie kwiatów pod pomnikiem Orła Białego przy SP nr 16 o godzinie 12.00,warta przy SP nr 16 o godzinie 11.30, następnie warta pod Dębem Wolności przy „Sztygarce” o godzinie 13.30 – odpowiedzialne środowisko 270 DDW „Przetrwamy”.
– złożenie kwiatów na Cmentarzu Parafialnym o godzinie 14.00, warta o godzinie 13.35
(6 osób), kolejno Cmentarz na Górce Gołonoskiej, Cmentarz przy Starocmentarnej, następnie uroczystości w Łęce pod Obeliskiem o godzinie 17.00, warta o godzinie 16.00 (2 osoby), 18.30-19.00 zakończenie uroczystości – odpowiedzialne środowisko 5 DDH „Ad Infinitum”
Dzień 11.11.2010r. – udział wszystkich środowisk Hufca
– zbiórka w Hufcu o godzinie 9.15 następnie przemarsz do Pałacu Kultury Zagłębia – osoba prowadząca – pwd. Wojciech Godecki
– poczet sztandarowy – 1 SGW Dragon
– warta pod PKZ o godzinie 9.45
– początek uroczystości w PKZ o godzinie 10.00
– złożenie kwiatów pod pomnikiem Bema 13.30 oraz warta o godzinie 13.00 (2 osoby) – odpowiedzialne środowisko I SGW „Dragon”

13.Pochwały,wyróżnienia,nagrody
Udzielam pochwały następującym druhom i druhnom za zaangażowanie w sprzątanu Domu Harcerza:
dh. Tomaszowi Witesowi,dh. Oldze Glanowskiej,dh. Alicji Chryszczanowicz,
dh. Paulinie Rodek,dh. Monice Łabędzkiej,dh. Magdalenie Robakowskiej,
dh.Przemkowi Weidl,dh.Arturowi Gdulskiemu,dh.Damianowi Twarowskiemu
dh.Mateuszowi Wójcikowi,dh.Radosławowi Nawrotowi,dh.Grzegorzowi Robakowskiemu
I SGW”DRAGON”

14. Inne
W odpowiedzi na apel o wolontariat złożony do naszego hufca dotyczący zbiórki pieniędzy dla chorego niemowlęcia, przyjmujemy zgłoszenia drużyn, które chcą się włączyć do zbiórki pieniędzy w marketach Kaufland.

Czuwaj !

Komendantka Hufca ZHP Dąbrowa Górnicza

hm. Jadwiga Kosakowska

**************************************************************

Związek Harcerstwa Polskiego
Komendant Hufca
Dąbrowa Górnicza
Dąbrowa Górnicza, dnia 28.10.2010r.

Rozkaz L. 13/2010

1. Zarządzenia i informacje
1. Zarządzenia
1.1.1 Podaję do wiadomości, że środowiska naszego Hufca biorą udział w akcji znicz związanej z realizacją zadania „Płomyki Pamięci”. Wzór meldunku i informację znajdują się w załączniku do rozkazu.
1.1.2 Informuję,że Komisja Historyczna oraz Kręgi Seniorów naszego Hufca są odpowiedzialne za odwiedzanie i porządkowanie grobów harcerzy, którzy odeszli na wieczną wartę.
1.1.3 Osoby odpowiedzialne za organizację kolejnej rocznicy obchodów Odzyskania Niepodległości w naszym Hufcu – pwd. Wojciech Godecki i hm. Kazimierz Kalaga.

2. Hufiec
2.1 Zwolnienia w komendzie hufca
2.1.1 W związku ze złożeniem wniosku o odwołanie z funkcji, zwalniam z funkcji Zastępcy Komendantki Hufca ds. organizacyjnych dh. phm. Patrycję Makarską-Chachaj.
2.2 Zwolnienia i mianowania w komisji stopni instruktorskich
2.2.1 Na wniosek Przewodniczącej Komisji Stopni Instruktorskich zwalniam z funkcji członka KSI dh. hm Jana Warykiewicza i mianuję na jego miejsce dh. phm. Iwonę Nowak-Sygułę.

3. Drużyny
3.1 Zmiany organizacyjne
3.1.1 Powołuję Próbną Gromadę Zuchową przy Szkole Podstawowej nr 21 w Dąbrowie Górniczej-Ząbkowicach.
3.2 Zwolnienia i mianowania drużynowych
3.2.1 Na podstawie złożonego wniosku, zwalniam z funkcji drużynowego 55 DDW „Kamienie” im. Einsteina dh. pwd. Sławomira Borowego i mianuje na jego miejsce dh. Tomasza Witesa.
3.2.2 Na funkcję drużynowej Próbnej Gromady Zuchowej przy Szkole Podstawowej nr 21 w Dąbrowie Górniczej-Ząbkowicach mianuję dh. Agnieszkę Koralczyk-Majewską, na przyboczną – dh. Bożenę Smutek.

4. Inne
4.1 W związku z przygotowaniami Domu Harcerza do obchodów święta 11 listopada podaję do wiadomości następujący harmonogram porządków:
– 05.11. (piątek) godziny popołudniowe i wieczorne – prace przewidziane dla 10 mężczyzn (wędrownicy i instruktorzy)
– 06.11. (sobota)-10osób – zapraszamy wszystkich umiejących posługiwać się pędzlem.
– 07.11. (niedziela)-10 osób – zapraszamy wszystkie panie umiejące posługiwać się miotłą.
– 08.11. (poniedziałek)-10 osób – gruntowne prace kosmetyczne czyli mycie okien i wieszanie firanek.
Chętni będą przyjmowani do prac zgodnie z kolejnością zgłoszeń, ilość miejsc jest ograniczona.

Czuwaj !

Komendantka Hufca ZHP Dąbrowa Górnicza

hm. Jadwiga Kosakowska

**************************************************************

Związek Harcerstwa Polskiego
Komendant Hufca
Dąbrowa Górnicza
Dąbrowa Górnicza, dnia 20.10.2010r.

Rozkaz L. 12/2010

1. Zarządzenia i informacje
1.1 Informacje
1.1.1 W związku z zbliżającymi się obchodami 70-lecia tragedii katyńskiej informuję, że służbę z ramienia Hufca obejmuje 270 DDW „Przetrwamy”.

2. Pochwały, wyróżnienia, nagrody
2.1. Udzielam pochwały środowiskom zuchowym oraz 5 DDH „Ad Infinitum” za współorganizację i udział w Harcerskim Starcie w dniu 17.09.2010r. podczas Forum Organizacji Pozarządowych. Za szczególne zaangażowanie dziękuje dh. Ewie Zajas i Magdzie Nawrot za przygotowanie środowisk oraz dh. Alicji Chryszczanowicz za obsługę stoiska harcerskiego.

Czuwaj !

Komendantka Hufca ZHP Dąbrowa Górnicza

hm. Jadwiga Kosakowska

****************************************************************

Związek Harcerstwa Polskiego
Komendant Hufca
Dąbrowa Górnicza
Dąbrowa Górnicza, dnia 18.10.2010r.

Rozkaz L. 11/2010

Zarządzenia i informacje
1.1 Zarządzenia
Zatwierdzam plan pracy Hufca na rok 2010/2011. Plan Pracy Hufca stanowi załącznik do rozkazu.

13.Pochwały, wyróżnienia, nagrody
13.1 Udzielam pochwały grupie kwatermistrzowskiej za odpowiednie przygotowanie i włączenie się w Pierwsze Mistrzostwa w Nordic Walking.
13.2 Na wniosek twórców i organizatorów akcji propagowania honorowego krwiodawstwa
– przyznaję odznakę HARCERSKA KROPLA BRATERSTWA dh. phm. Marcinowi K0NIECZNEMU

14.Inne
Na wniosek drużynowego, utrzymuję miano drużyny specjalnościowej I SGW „Dragon” i zaliczam służbę w specjalności lotniczej za rok 2009/2010.

Czuwaj !

Komendantka Hufca ZHP Dąbrowa Górnicza

***************************************************************

Związek Harcerstwa Polskiego
Komendant Hufca
Dąbrowa Górnicza
Dąbrowa Górnicza, dnia 16.10.2010r.

Rozkaz L. 2/2010 Specjalny

1. Zarządzenia i informacje
1.1 Informacje
1.1.1 Z wielkim smutkiem informuję, że odszedł na Wieczną Wartę dh. hm. Stefan Markot, Komendant naszego Hufca w latach 1990-1992. Uroczystości pogrzebowe odbędą się na cmentarzu w Łośniu, dnia 16.10.2010r. o godzinie 11.00.

Czuwaj !

Komendantka Hufca ZHP Dąbrowa Górnicza

hm. Jadwiga Kosakowska

**************************************************************

Związek Harcerstwa Polskiego
Komendant Hufca
Dąbrowa Górnicza

Dąbrowa Górnicza, dnia 01.09.2010r.

Rozkaz L. 10/2010

1. Zarządzenia i informacje
1.1 Zarządzenia
1.1.1 Zarządzam termin Zjazdu Nadzwyczajnego Hufca ZHP Dąbrowa Górnicza na dzień
30 września br. na godz. 18:00 w Miejskiej Bibliotece Publicznej, w Dąbrowie Górniczej, na którym zostanie wybrany delegat na Zjazd Chorągwi Śląskiej ZHP.
1.1.2 Poniżej zostaje umieszczona lista osób z czynnym prawem wyborczym. Odwołania lub zastrzeżenia do listy mogą być zgłaszane do Komendanta Hufca w ciągu 7 dni od daty ogłoszenia listy uczestników Zjazdu.

1. hm. Jadwiga KOSAKOWSKA Komendantka Hufca
2. hm. Ariana BEJMA – WOŹNICZKA Przewodnicząca KSI
3. pwd. Janina GOŁĄB Przewodnicząca Kręgu Seniorów
4. phm. Anna JAWOR – WIDERSKA Członek KRH
5. phm. Marcin K0NIECZNY Czlonek HKR, Szef promocji Hufca
6. hm. Jolanta KOWALIK Przewodnicząca SHH
7. phm. Patrycja MAKARSKA – CHACHAJ Z-ca Komendanta Hufca
8. phm. Aleksandra NADOLNA Z-ca Komendanta Hufca
9. pwd. Magdalena NAWROT Drużynowa
10. phm. Radosław NAWROT Kwatermistrz Hufca
11. phm. Daniel 0BAREWIN Drużynowy
12. hm. Alfred PAJĄK Przewodniczący Kręgu Seniorów
13. dh. Katarzyna Janowska Drużynowa
14. pwd. Dariusz ŚWIDEREK Pełnomocnik KH
15. phm. Krzysztof ŚWIERCZEWSKI Przewodniczący KRH
16. phm. Ewa ZAJAS Drużynowa
17. phm. Iwona NOWAK – SYGUŁA Drużynowa
18. pwd. Urszula KUPISIEWICZ Drużynowa
19. dh. Martyna WŁOSOWICZ Drużynowa
20. dh Dominik KNAŚ Drużynowy
21. pwd. Sławomir BOROWY Drużynowa
22. pwd. Andrzej CHACHAJ Komendant Szczepu
23. pwd. Wojciech GODECKI Komendant Kręgu
24. dh. Anna KOPCZYŃSKA Drużynowa
25. sam. Paulina WĄS Drużynowa
26. pwd. Tomasz RACHWAŁ Drużynowy
27. dh. Kamil RACHWAŁ Drużynowy
28. pwd. Magdalena WIDACHA Komendantka Szczepu
29. dh. Maria STAROŃ Skarbnik Hufca
30. pwd. Marcin POCZOBUTT Drużynowy
31. hm. Edward KOBYLARZ Członek SHH
32. hm. Anna DZIECHCIARZ Członek SHH
33. hm. Jan WARYKIEWICZ Członek KSI
34. hm. Stefan MAJCHER Członek KSI
35. phm. Anna ROTER Członek KSI,Namiestnik Zuchowy
36. hm. Joanna MUNIOWSKA Członek KSI
37. hm. Janusz BĘDKOWSKI Szef Harcerskiej Służby Informacyjnej
38. dh. Jerzy MÓL Pełnomocnik ds. bazy w Janowie
39. phm. Lucyna MÓL Szef Służby Sanitarnej Hufca
40. phm. Kazimierz KALAGA Przewodniczący Komisji Historycznej
41. phm. Grzegorz Robakowski Szef Domu Harcerza

Czuwaj !

Komendantka Hufca ZHP Dąbrowa Górnicza

hm. Jadwiga Kosakowska

**************************************************************

Związek Harcerstwa Polskiego
Komendant Hufca
Dąbrowa Górnicza
Dąbrowa Górnicza, dnia 27.08.2010r.

Rozkaz L. 9/2010

1. Harcerska Akcja Letnia i Zimowa
7.1 Zwolnienia i mianowania komendantów
7.2 Zwalniam z funkcji komendantki zgrupowania I turnusu w Janowie dh. phm. Dorotę Nawrot oraz z funkcji komendantki zgrupowania II turnusu w Janowie dh. phm. Patrycję Makarską-Chachaj.

2. Pochwały, wyróżnienia, nagrody
2.1 Na wniosek dh. Doroty Nawrot udzielam szczególnej pochwały kadrze I turnusu za wzorowe wykonywania swoich obowiązków.

Czuwaj !

Komendantka Hufca ZHP Dąbrowa Górnicza

**************************************************************

Związek Harcerstwa Polskiego
Komendant Hufca
Dąbrowa Górnicza
Dąbrowa Górnicza, dnia 24.06.2010r.

Rozkaz L. 8/2010

1. Hufiec
1.1 Na podstawie wniosku Przewodniczącego Kapituły Prób Wędrowniczych z dnia 10.06.2010r. zamykam z wynikiem negatywnym próbę wędrowniczą dh. Kamilowi Rachwał.

2. Mianowania instruktorów
2.1 Zamknięcia próby na stopień przewodniczki / przewodnika
2.1.1 Na wniosek Komisji Stopni Instruktorskich z dnia 22.06.2010r. zamykam próbę, przyznaję stopień przewodnika i dopuszczam do złożenia Zobowiązania Instruktorskiego druhny Wandę Rachwał, Urszulę Hajduk i druha Zbigniewa Biernackiego.
2.2 Otwarcia próby na stopień przewodniczki / przewodnika
2.2.1 Na wniosek Komisji Stopni Instruktorskich z dnia 22.06.2010r. otwieram próbę na stopień przewodnika druhnie Paulinie Wąs i druhowi Kamilowi Rachwał.

Czuwaj !

Komendantka Hufca ZHP Dąbrowa Górnicza
hm. Jadwiga Kosakowska

**************************************************************

Związek Harcerstwa Polskiego
Komendant Hufca
Dąbrowa Górnicza
Baza Hufca w Janowie
Janów, dnia 20.06.2010r.

Rozkaz L. 7/2010

1. Zarządzenia i informacje
1.1 Zarządzenia
1.2 Informacje
1.2.1 Podaję do wiadomości, że na wieczną wartę odeszła długoletnia instruktorka naszego hufca – hm. Regina Peroń. Cześć Jej pamięci!
1.2.2 Zamykam kolejny zlot naszego Hufca. Po powrocie do Dąbrowy Górniczej zwalniam z funkcji wszystkich instruktorów zaangażowanych w organizację imprezy, tj. dh. Patrycje Makarską-Chachaj z funkcji komediantki zlotu, dh. Marcina Poczobutta z funkcji zastępcy ds. organizacyjnych i dh. Wojciecha Godeckiego z funkcji zastępy ds. programowych.

2. Hufiec
2.1 Na podstawie złożonej karty próby oraz opinii opiekuna, zamykam próbę i przyznaję stopień samarytanki dh. Katarzynie Janowskiej.

3. Drużyny
3.1 Nadanie imion, nazw, sztandarów
3.1.1 Na wniosek drużynowego nadaję nr 2 Dąbrowskiej Drużynie Harcerskiej „Czerwona Ręka”.

4. Kręgi
4.1 Nadanie imion, nazw
4.1.1Na podstawie wniosku złożonego przez Radę Kręgu „Strzemianie” zatwierdzam logo Kręgu według podanego wzoru.

5. Harcerska Akcja Letnia i Zimowa
5.1 Zwolnienia i mianowania komendantów
5.1.2 Na funkcję Komendantki Zgrupowania turnusu I w Janowie mianuję dh. phm. Dorotę Nawrot.
5.1.3 Na funkcję Komendantki Zgrupowania turnusu II w Janowie mianuję dh. phm. Patrycję Makarską-Chachaj.
5.1.4 N funkcje kwatermistrzów I i II turnusu mianuję kolejno dh. Marię Staroń i pwd. Elżbietę Kosakowską.
5.1.5 Wykaz kadry wychowawczej i gospodarczej na poszczególne turnusy jest dostępny w komendzie Hufca.
5. 1.6 Podczas trwania I turnusu dyżury komendacki w hufcu pełni phm. Aleksandra Nadolna, podczas II turnusu hm. Jadwiga Kosakowska.
Całej powołanej kadrze życzę spokojnej i udanej HAL 2010.

6. Zmiany przydziału
6. 1 Serdecznie witam w naszym hufcu nowych wędrowników dh. Alicję Chryszczanowicz i dh. Tomasza Witesa, którzy zasilą szeregi 55 DDW „Kamienie”.

7. Pochwały, wyróżnienia, nagrody
7.1 Dziękuję wszystkim tym, którzy zaangażowali się w liczne przedsięwzięcia kulturalne, pomocowe, organizacyjne i współorganizacji imprez zaprzyjaźnionych stowarzyszeń organizowanych w roku harcerskim 2009/2010. Dzięki waszej wspaniałej postawie i zaangażowaniu wszystkich drużyn wzrósł prestiż i szacunek naszej organizacji wśród społeczności lokalnej i władz samorządowych.
Komenda Hufca docenia ten rodzaj działalności, szczególnie w roku służby. Ilość podjętych i dobrze wykonanych działań jest imponujące i za o wszystkim bardzo dziękuję.
7.2 Udzielam pochwały dh. Oldze Glanowskiej za wzorowe przygotowanie i przeprowadzenie operacji „Pustynna Tarcza”.

8. Inne
8.1 Na wniosek kwatermistrza Hufca nadaję tytuł super zucha roku harcerskiego 2009/2010 zuchowi Mateuszowi Robakowskiemu za pomoc w zadaniach kwatermistrzowskich przygotowania bazy w Janowie do akcji letniej.
13.2 Na podstawie przyjętych kryteriów oceny całorocznej działalności drużynowych tytuł Drużynowego Roku 2009/2010 nadaje się dh. pwd. Marcinowi Poczobuttowi.
13.3 Na podstawie przyjętych kryteriów współzawodnictwa drużyn w całorocznej działalności środowisk tytuł Drużyny Roku 2009/2010 nadaje się 270 DDW „Przetrwamy”.
13.4 Na podstawie przyjętych kryteriów współzawodnictwa drużyn w całorocznej działalności środowisk tytuł Gromady na Piątkę Roku 2009/2010 nadaje się „Sprytnym Skrzatom” .
13.4 Tytuł „Złote Orły Musztry” roku harcerskiego 2009/2010 otrzymuje 270 DDW „Przetrwamy”.
Wszystkim zwycięzcom serdecznie gratulujemy!
13.5 Tytuł „Namiestnika na Medal” roku harcerskiego 2009/2010 nadaje się dh. pwd. Wojciechowi Godeckiemu.
13.6 Składam serdeczne podziękowania grupie kwatermistrzowskiej, która wzorowo przygotowała bazę do HAL 2010. Na szczególna pochwałę zasługuje akcja „Most”, która została zakończona pełnym sukcesem – most stoi i jest na medal.
13.7 Dziękuję całej komendzie i instruktorom komisji hufcowych za całoroczną pracę a wszystkim zuchom, harcerzom, wędrownikom i instruktorom życzę dobrych wyników w nauce i udanych, bezpiecznych wakacji i urlopów oraz wielu przygód na harcerskich szlakach letnich wędrówek.

Czuwaj !

Komendantka Hufca ZHP Dąbrowa Górnicza
hm. Jadwiga Kosakowska

**************************************************************

Związek Harcerstwa Polskiego
Komendant Hufca
Dąbrowa Górnicza
Baza Hufca w Janowie
Janów, dnia 18.06.2010r.

Rozkaz L. 6/2010

1. Zarządzenia i informacje
1.1 Informacje
W związku z odbywającym się Zlotem naszego Hufca podaję do wiadomości następujący program na sobotę i niedzielę:
09:00 – śniadanie
10:00-14:00 – zajęcia:
1. przygotowywanie do szafy osobliwości – w środowiskach
2. 12:00-14:00 – zajęcia z I pomocy dla kadry i wędrowników hufca – odpowiedzialny – phm. Aleksandra Nadolna
3. przygotowanie do Pustynnej Tarczy – odpowiedzialny – dh. Olga Glanowska
14:00-15:30 – obiad i cisza (15:00-spotkanie drużynowych w „1”)
15:30-19:00 – Pustynna Tarcza
19:00-20:00 – kolacja
20:30 – szafa osobliwości – odpowiedzialny – phm. Patrycja Makarska-Chachaj
23:00 – gra nocna dla wędrowników – odpowiedzialny – dh. Tomasz Wites
Niedziela:
07:00 – pobudka, gimnastyka, porządki – odpowiedzialny – pwd. Marcin Poczobutt
08:00 – śniadanie, przygotowanie bazy do HAL
Udział chętnych we mszy św.
konkurs musztry – odpowiedzialny – pwd. Wojciech Godecki
mecz piłki nożnej/siatkowej – pwd. Marcin Poczobutt
13:00 – obiad
14:30 – apel
16:00 – wyjazd
Życzę wszystkim udanego Zlotu.

2. Mianowania
2.1 Na funkcję komendanta zlotu mianuje dh. Patrycje Makarską-Chachaj.
2.2 Na funkcję zastępcy ds. organizacji komendantki zlotu mianuję dh. pwd. Marcina Poczobutta.
2.3 Na funkcję zastępcy ds. programowych zlotu mianuję dh. pwd. Wojciecha Godeckiego.

Czuwaj !

Komendantka Hufca ZHP Dąbrowa Górnicza
hm. Jadwiga Kosakowska

**************************************************************

Związek Harcerstwa Polskiego
Komendant Hufca
Dąbrowa Górnicza
Dąbrowa Górnicza, dnia 14.05.2010r.

Rozkaz L. 5/2010

1. Zarządzenia i informacje
1.1 Informacje
1.1.1 Informuję, że w dniu 12 czerwca reprezentacja naszego hufca bierze udział w Harcerskiej Imprezie Plenerowej (HIP) w ośrodku harcerskim w Chorzowie. Osoby odpowiedzialne za organizację – phm. Patrycja Makarska-Chachaj i pwd. Wojciech Godecki oraz wszyscy drużynowi środowisk zuchowych, harcerskich i wędrowniczych według przydzielonych zadań.

1.1.2 Informuję, że Zlot naszego hufca odbędzie się w dniach 18-20 czerwca. Osoba odpowiedzialna za organizację Zlotu – phm. Patrycja Makarska-Chachaj.
Zlot hufca jest podsumowaniem rocznej działalności naszej działalności, w związku z powyższym prosimy o przygotowanie przez drużynowych meldunków z rocznej działalności środowisk.

1.1.3 W związku z włączeniem się naszego środowiska w organizację imprez w naszym mieście, podaje do wiadomości ich wykaz wraz z osobami odpowiedzialnymi za ich realizację:
– akcja „Wiersze Chodnikowe”– osoba odpowiedzialna dh. Magdalena Brzeska, udział środowisk, 4 DDH, 5 DDH i 13 DDH,
– akcja „Święto ulicy 3-go Maja” – udział środowisk zuchowych,
– projekt „I pomoc w plenerze” – osoba odpowiedzialna – phm. Aleksandra Nadolna,
– akcja „Cała Polska Czyta Dzieciom” w dniu 29 maja – osoba odpowiedzialna – hm. Jadwiga Kosakowska,
- Harcerska Impreza Plenerowa 12 czerwca – osoba odpowiedzialna phm. Patrycja Makarska
- Zlot Hufca 18-20 czerwca – odpowiedzialna Komenda Hufca zgodnie z kompetencjami

2. Mianowania instruktorów
2.1 Otwarcie próby na stopień podharcmistrzyni / podharcmistrza
2.1.1 Na wniosek Komisji Stopni Instruktorskich z dnia 20 kwietnia 2010 otwieram pwd. Wojciechowi Godeckiemu próbę na stopień podharcmistrza.

3. Pochwały, wyróżnienia, nagrody
3.1 Na wniosek namiestnika harcerskiego udzielam pochwały reprezentacji naszego hufca wyjeżdżającej na uroczystości pogrzebowe Pary Prezydenckiej do Krakowa, tj. następującym druhnom i druhom: Karolinie Bukład, Katarzynie Janowskiej, Aleksandrze Nadolnej, Paulinie Wąs, Barbarze Zembala, Igorowi Nowak, Jakubowi Nowak, Kamilowi Rachwał i Konradowi Stafin.
3.2 Udzielam szczególnej pochwały dh. Wojciechowi Godeckiemu za wyjątkowe zaangażowanie i sprawną organizację wyjazdu reprezentacji hufca do Krakowa i godne reprezentowania naszego środowiska podczas uroczystości pogrzebowych.
3.3 Serdecznie dziękuję drużynowemu I SGW „Dragon” phm. Danielowi Obarewinowi i całej drużynie za bardzo sprawne przeprowadzenie wszystkich prac porządkowych w naszym ośrodku w Janowie w ramach przygotowywania bazy do HAL 2010.

4. Inne
4.1 Podaje do wiadomości wyjątek z rozkazu Komendanta Chorągwi z dnia 20.01.2010r. rozkaz L 1/2010, pozostając bez komentarza:
„1. Zarządzenia i informacje.
1.1. Informacje.
1.1.1. Unieważniam karę organizacyjną zawartą w rozkazie Komendantki Hufca ZHP w Dąbrowie Górniczej L7/2009 z dnia 21.06.2009r. w punkcie 5, który dotyczy udzielenia nagany I SGW „Dragon”.”
4.2 Przypominam drużynowym o comiesięcznych spotkaniach kadry, na których obecność drużynowego lub przybocznego jest obowiązkowa! Na spotkaniu kadry drużynowy lub przyboczny ma obowiązek dostarczyć meldunek miesięczny (zgodny z przyjętym wzorem) lub przysłać go drogą elektroniczną na adres hufiec@dabrowagornicza.zhp.pl lub do phm. Patrycji Makarskiej. Środowiska, które nie dostarczyły jeszcze wszystkich meldunków mają czas do 8 czerwca tj. do najbliższego spotkania kadry. W przypadku dalszego uchylania się od tego obowiązku zostaną wyciągnięte konsekwencje służbowe ( upomnienie, nagana w rozkazie, nie zatwierdzenie kandydatury na obóz, etc.)
4.3 Zbliża się okres Akcji Letniej przypominam o opłaceniu składek tj. nie tylko obowiązku każdego członka ZHP ale i wymagań zatwierdzenia biwaku czy obozu.

Czuwaj !

Komendantka Hufca ZHP Dąbrowa Górnicza
hm. Jadwiga Kosakowska

**************************************************************

Związek Harcerstwa Polskiego
Komendant Hufca
Dąbrowa Górnicza
Dąbrowa Górnicza, dnia 10.04.2010r.

Rozkaz Specjalny L. 4/2010

1. Zarządzenia i informacje
1.1 Zarządzenia
1.1.1 W związku z katastrofą w Smoleńsku zwołuję wszystkie środowiska, oraz instruktorów naszego hufca na uroczystą mszę która odbędzie się 11 kwietnia o godzinie 12.00 w Bazylice. Spotkanie i formowanie kolumny odbędzie pod budynkiem naszego hufca o godzinie 11.30.
Polecam okryć kirem sztandary harcerskie i założyć czarne opaski na krzyże harcerskie oraz odwołać wszystkie imprezy o charakterze rozrywkowym.
Cześć ich pamięci!
1.1.2 Wyznaczam środowisko 270 DDW „Przetrwamy” do wystawienia pocztu sztandarowego naszego Hufca.

Czuwaj !

Komendantka Hufca ZHP Dąbrowa Górnicza
hm. Jadwiga Kosakowska

**************************************************************

Związek Harcerstwa Polskiego
Komendant Hufca
Dąbrowa Górnicza
Dąbrowa Górnicza, dnia 17.03.2010r.

Rozkaz L. 3/2010

1. Zarządzenia i informacje
1.1 Zarządzenia
1.1.1 W związku z realizacją projektów podaję do wiadomości listę osób odpowiedzialnych za poszczególne projekty:
a) „4 pory roku” i „Senior na topie” – hm. Jadwiga Kosakowska
b) „I pomoc dla każdego małolata”, „I pomoc dla każdego dorosłego” i „I pomoc w plenerze” – phm. Aleksandra Nadolna
c) „Pustynna Burza” – phm. Patrycja Makarska-Chachaj
1.1.2 W związku z obchodami Święta Ziemi, nasz Hufiec podejmuje akcję „Funduszu za Puste Tusze”. Osoba odpowiedzialna: dh. Katarzyna Janowska.

2. Mianowania w komendzie hufca
2.1 Na funkcję namiestnika harcerskiego i starszoharcerskiego mianuję pwd. Wojciecha Godeckiego. Życzę Druhowi satysfakcji z podjętych zobowiązań i wytrwałości w ich realizacji.
2.2 Powołanie i rozwiązanie sztabów, komisji, komend kursów
2.2.1 Na funkcję komendantki kursu zastępowych naszego Hufca powołuję phm. Aleksandrę Nadolną.
2.2.2 Zatwierdzam program kursu zastępowych.

3. Drużyny
3.1 Zwolnienia i mianowania drużynowych
3.1.1 Zwalniam z funkcji drużynowej 20 DDH „Wędrowne Ptaki” dh. Natalię Skowerską, dziękując za pełnione obowiązki.
3.1.2 Na funkcję drużynowej 20 DDH „Wędrowne Ptaki” mianuję dh. Katarzynę Janowską, życząc samych sukcesów.

4. Kręgi
4.1 Nadanie imion, nazw
4.1.1 Nadaję imię Gen. Francesco Nullo Kręgowi Seniorów w Sławkowie.

5. Mianowania instruktorów
5.1 Zamknięcia próby na stopień przewodniczki / przewodnika
5.1.1 Na wniosek Komisji Stopni Instruktorskich z dnia 16.03.2010r. zamykam próbę, przyznaję stopień przewodnika i dopuszczam do złożenia Zobowiązania Instruktorskiego druha Marcina Poczobutt.
5.1.2 Na wniosek Komisji Stopni Instruktorskich z dnia 16.03.2010r. zamykam z wynikiem negatywnym próbę na stopień przewodnika dh. Martynie Włosowicz i dh. Sylwestrowi Kurzynie.

Czuwaj !

Komendantka Hufca ZHP Dąbrowa Górnicza
hm. Jadwiga Kosakowska

**************************************************************

Związek Harcerstwa Polskiego
Komendant Hufca
Dąbrowa Górnicza
Dąbrowa Górnicza, dnia 05.02.2010r.

Rozkaz L.2/2010

1. Zarządzenia i informacje
1.1 Informacje
1.1.1 Informuję, że kandydatura dh. Aleksandry Nadolnej została zgłoszona do plebiscytu Mistrzów Harcerstwa. Gala odbędzie się w dniu 27 marca br. Trzymamy kciuki!
1.1.2 Informuję, że podczas Gali wręczone będą listy gratulacyjne Naczelniczki ZHP hm. Małgorzaty Sinicy dla dh. Natalii Skowerskiej i dh. Kamila Rachwała. Listy są wyróżnieniem dla drużynowych w całej naszej organizacji prowadzących środowiska harcerskie, którzy nie ukończyli 18-tego roku życia.
1.1.3 W związku z uchwałą podjętą przez ostatni zjazd sprawozdawczy naszego Hufca, przypominam o szerokiej ofercie i zapraszam do udziału w imprezach chorągwianych i centralnych związanych z obchodami 100-lecia harcerstwa.

2. Pochwały, wyróżnienia, nagrody
Ze znacznym opóźnieniem ale z tym większą przyjemnością dziękuję dh. Darkowi Świderkowi za organizację wigilii instruktorskiej. Dziękuję Druhowi za chwilę odpoczynku i stworzenie warunków do rozmów i rzadkich spotkań przy wigilijnym stole w tak szerokim gronie.

Czuwaj !

Komendantka Hufca ZHP Dąbrowa Górnicza
hm. Jadwiga Kosakowska

**************************************************************

Związek Harcerstwa Polskiego
Komendant Hufca
Dąbrowa Górnicza
Dąbrowa Górnicza, dnia 21.01.2010r.

Rozkaz L. 1/2010

1. Hufiec
1.1 Zwolnienia w komendzie hufca
1.1.1 Na podstawie uchwały Komisji Rewizyjnej z dnia 06.01.2010r. zwalniam z funkcji członka Komisji Rewizyjnej dh. phm. Beatę Golkę. Serdecznie dziękuję Druhnie za pełnione obowiązki oraz życzę pomyślnego rozwinięcia sytuacji osobistej i rodzinnej.
1.1.2 Zwalniam z funkcji opiekuna „Domu Harcerza” dh. phm. Marcina K0niecznego, dziękując za dotychczasową pracę i zaangażowanie.
1.2 Mianowana w komendzie hufca
1.2.1 Na podstawie uchwały Komisji Rewizyjnej z dnia 06.01.2010r. mianuję na członka Komisji Rewizyjnej dh. phm. Marcina K0niecznego, życząc owocnej pracy na nowej funkcji.
1.1.2 Na funkcję opiekuna „Domu Harcerza” mianuję dh. Grzegorza Robakowskiego, życząc satysfakcji z podjętej służby.

2. Harcerska Akcja Letnia i Zimowa
2.1 Zwolnienia i mianowania komendantów
2.1.1 Powołuję Sztab HAL 2010 w następującym składzie:
Komendantka HAL-phm. Patrycja Makarska-Chachaj, Zastępca Komendantki HAL-hm. Radosław Nawrot, członkowie-dh. Maria Staroń i hm. Jadwiga Kosakowska.

3. Mianowania instruktorów
3.1 Zamknięcia próby na stopień przewodniczki / przewodnika
3.1.1 Na wniosek Komisji Stopni Instruktorskich z dnia 27.10.2009r. zamykam z wynikiem negatywnym próbę na stopień przewodniczki następującym druhnom: Ewelinie Fijałkowskiej, Annie Urbańskiej i Małgorzacie Winiarz.
3.2 Zamknięcie próby na stopień podharcmistrzyni / podharcmistrza
3.2.1 Na wniosek Komisji Stopni Instruktorskich z dnia 12.01.2010r. zamykam z wynikiem próbę i przyznaję stopień podharcmistrzyni dh. pwd. Janinie Gołąb i stopień podharcmistrza dh. pwd. Jerzemu Piętce.
Serdecznie gratuluję.

4. Pochwały, wyróżnienia, nagrody
Udzielam pochwały dh. Alicji Wójcik za zaangażowanie w organizację Sztabu tegorocznej Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy.

Czuwaj !

Komendantka Hufca ZHP Dąbrowa Górnicza
hm. Jadwiga Kosakowska