rozkazy 2011

rozkazy z poprzednich lat:  2010r  2009r  2008r
————————————————-

Związek Harcerstwa Polskiego
Komendant Hufca
Dąbrowa Górnicza
Dąbrowa Górnicza 20.12.2011r.

Rozkaz L.13/2011

Drodzy druhny i druhowie,
W imieniu całej komendy życzę zdrowych pogodnych świąt Bożego Narodzenia oraz szczęśliwego Nowego Roku.

1. Zarządzenia i informacje
1.2 Informacje
Zapraszam drużynowych, przybocznych i kadrę instruktorską naszego hufca na spotkanie noworoczne, które odbędzie się 14 stycznia 2012 roku o godzinie 15.00 w harcówce Domu Harcerza.

2. Hufiec
2.4 Zwolnienia i mianowania w komisji stopni instruktorskich
Zwalniam z funkcji członka hufcowej komisji stopni instruktorskich druhnę hm Joannę Muniowską. Dziękuję druhnie za pracę i ogromny wkład w rozwój młodych instruktorów naszego hufca.

Mianuję członkiem hufcowej komisji stopni instruktorskich druha hm Leszka Wieczorka.

4. Kręgi
4.1 Rozwiązania i powołania kręgów
Rozwiązuję krąg seniora „Razem 70”.
4.2 Zwolnienia i mianowania w kręgach
Zwalniam z funkcji komendanta kręgu seniora „Razem 70” dh hm Jadwigę Kosakowską.

5. Szczepy i inne związki drużyn
5.3 Zwolnienia i mianowania w szczepach i innych związkach drużyn
Zwalniam z funkcji szczepowej I DS „WIDMO” dh pwd. Magdalenę Widachę
Mianuję szczepową I DS „WIDMO” dh. pwd. Justynę Werner

8. Mianowania instruktorów
8.1 Zamknięcia próby na stopień przewodniczki / przewodnika
8.1.1 Na wniosek Komisji Stopni Instruktorskich z dnia 8.12.2011 zamykam z wynikiem negatywnym próbę na stopień przewodnika druhowi Tomaszowi Witesowi
8.2 Otwarcia próby na stopień przewodniczki / przewodnika
8.2.1 Na wniosek Komisji Stopni Instruktorskich z dnia 8.12.2011 otwieram próbę na stopień przewodniczki druhnie Katarzynie Janowskiej
8.4 Otwarcie próby na stopień podharcmistrzyni / podharcmistrza
8.4.1 Na wniosek Komisji Stopni Instruktorskich z dnia 8.12.2011 otwieram druhom
pwd. Arkadiusz Mateja
pwd. Grzegorz Przybylak
próbę na stopień podharcmistrza.

13. Pochwały, wyróżnienia, nagrody

Udzielam pochwały druhnie Katarzynie Janowskiej za przeprowadzenie w naszym hufcu akcji Szlachetna Paczka.

Udzielam pochwały następującym druhnom i druhom za pomoc i zaangażowanie przy organizacji imprezy w ramach BBC dzieciom:
Michał Nawrot
Tomasz Rachwał
Kamil Rachwał
Jessica Rachwał
Igor Nowak
Agnieszka Kraszewska
Weronika Młynarczyk
Martyna Janus
Iwo Stefaniak
Marcin Makowski
Mateusz Szawarnoga
Paulina Wąs
Barbara Zembała
Magdalena Brzeska
Karolina Bukład
Aleksandra Nadolna

Udzielam pochwały 16 SDW HGS „Dragon” za uporządkowanie terenu wokół hufca. Szczególne podziękowania kieruję do druha Łukasza Gomeza Grząby za totalne porządki na placu hufcowym

Czuwaj !

phm. Radosław Nawrot

***************************************************************

Związek Harcerstwa Polskiego
Komendant Hufca
Dąbrowa Górnicza
Dąbrowa Górnicza 25.11.2011r.

Rozkaz L. 12/2011

1. Zarządzenia i informacje
1.2 Informacje
Informuję, że 11 grudnia reprezentacja hufca będzie uczestniczyła w uroczystości przekazania Betlejemskiego Światła Pokoju i podsumowania kampanii 100-lecia harcerstwa w Zagłębiu.

2. Hufiec
2.2 Zwolnienia w komendzie hufca
Zwalniam z funkcji namiestnika harcerskiego dh pwd Wojciecha Godeckiego
2.3 Mianowania w komendzie hufca
Mianuję namiestnikiem harcerskim dh pwd Magdalenę Nawrot

3. Drużyny
3.1 Nadanie imion, nazw, sztandarów
3.2 Zmiany organizacyjne
3.3 Zwolnienia i mianowania drużynowych
Mianuję drużynową PDDS przy Gimnazjum nr 4 dh pwd. Darię Galant
Mianuję drużynowym 13 DDH „Santy” dh. Jakuba Kolbera

8. Mianowania instruktorów
8.4 Otwarcie próby na stopień podharcmistrzyni / podharcmistrza
8.4.1 Na wniosek Komisji Stopni Instruktorskich z dnia 17.11.2011r otwieram pwd. Michałowi Gruszczyńskiemu próbę na stopień podharcmistrza.

9. Zaliczanie służby instruktorskiej
Zaliczam służbę instruktorską dh pwd. Darii Galant

13. Pochwały, wyróżnienia, nagrody
Udzielam pochwały za godne reprezentowanie hufca podczas miejskich obchodów 11 listopada następującym druhnom i druhom:
Weronice Sawicz
Magdalenie Robakowskiej
Angelice Dębskiej
Weronice Młynarczyk
Paulinie Wąs
Teodorowi Sawiczowi
Karolowi Łagoszowi
Jakubowi Połacik
Mateuszowi Robakowskiemu
Bartoszowi Kowalczykowi
Kamilowi Rachwałowi
Iwo Stefaniakowi
Mariuszowi Aniszkiewiczowi
Łukaszowi Gomezowi Grząba
Krzysztofowi Wojewodzie
Tomaszowi Witesowi

14. Inne
Zatwierdzam regulamin odznaki instruktorskiej „Liść Dębu”.
Powołuję kapitułę Liścia Dębu w składzie:

hm. Ariana Bejma-Woźniczka
hm. Stefan Majcher
phm. Iwona Syguła
phm. Anna Roter

15. Sprostowania
Informuję, że cofam decyzję umieszczoną w rozkazie L11/2011 o rozwiązaniu 13 DDH „Santy”.

Czuwaj !

phm. Radosław Nawrot

***************************************************************

Związek Harcerstwa Polskiego
Komendant Hufca
Dąbrowa Górnicza
Dąbrowa Górnicza 31.10.2011r.

Rozkaz L.11/2011

1. Zarządzenia i informacje
1.2 Informacje
Informuję, że zgodnie z ustaleniami poczynionymi na końcówce instruktorskiej,
11 listopada wszystkie środowiska uczestniczą w miejskich obchodach
Odzyskania przez Polskę Niepodległości.
Podaję do wiadomości program:
09.45 – spotkanie środowisk pod Miejską Biblioteką Publiczną
10.00 – uroczystość przekazania ziemi z grobów zasłużonych harcerzy
10.45 – przemarsz do bazyliki MBA
11.00-12.00 – Msza za ojczyznę
12.15 – zakończenie uroczystości na placu za hufcem

2. Hufiec
2.2 Zwolnienia w komendzie hufca
Zwalniam z funkcji namiestnika zuchowego dh phm Annę Roter

2.3 Mianowania w komendzie hufca
Mianuję namiestnikiem zuchowym dh phm Iwonę Sygułę – Nowak

3. Drużyny
3.2 Zmiany organizacyjne
Rozwiązuję 5 DGZ „Tropiciele” działającą przy Szkole Podstawowej nr 10
Rozwiązuję 13 DDH „Santy”

3.3 Zwolnienia i mianowania drużynowych
Zwalniam z funkcji drużynowej 5 DGZ „Tropiciele” dh. pwd. Urszulę Kupisiewicz
Zwalniam z funkcji drużynowej 4 DDH „Leśni Ludzie” dh Martynę Włosowicz
Zwalniam z funkcji drużynowej 5 DDH „Czarna Piątka” dh pwd. Magdalenę Nawrot
Zwalniam z funkcji drużynowego 13 DDH „Santy” dh Dominika Knasia
Zwalniam z funkcji drużynowej 20 DDH „Wędrowne Ptaki” dh Katarzynę Janowską
Mianuję drużynową PDGZ „Hakuna Matata” dh Martynę Filip
Mianuję drużynową 4 DDH „Leśni Ludzie” dh Magdalenę Brzeską
Mianuję drużynową 5 DDH „Czarna Piątka” dh. Olgę Glanowską
Mianuję drużynowym 20 DDH „Wędrowne Ptaki” dh pwd Grzegorza Przybylaka

4. Kręgi
4.2 Zwolnienia i mianowania w kręgach
Zwalniam z funkcji przewodniczącego kręgu „Droga Ognia” dh pwd Wojciecha Godeckiego
Mianuję przewodniczącą kręgu instruktorskiego „Droga Ognia”
dh hm. Patrycję Makarską-Chachaj

8. Mianowania instruktorów
8.2 Otwarcia próby na stopień przewodniczki / przewodnika
8.2.1 Na wniosek Komisji Stopni Instruktorskich z dnia 13.10.2011 r. otwieram próbę na
stopień przewodnika druhowi: Michałowi Matczyńskiemu – Soplicy
8.3 Zamknięcie próby na stopień podharcmistrzyni / podharcmistrza
8.3.1 Na wniosek Komisji Stopni Instruktorskich z dnia 13.10.2011 r. zamykam próbę
i przyznaję stopień podharcmistrza druhowi Rafałowi Musialikowi – Cichemu

9. Zaliczanie służby instruktorskiej
Zaliczam służbę instruktorską za rok harcerski 2010/2011następującym druhnom i druhom:
hm. Patrycja Makarska-Chachaj
phm. Jerzy Piętka
pwd. Józef Hajduk
pwd. Władysław Ochłódnik
pwd. Jan Kmiotek
pwd. Wanda Rachwał
pwd. Urszula Hajduk
pwd. Zdzisław Biernacki

14. Inne
Udzielam rocznego urlopu instruktorskiego dh phm Ewie Zajas. Na ten czas zawieszam działalność 17 DGZ „Mieszkańcy Stumilowego Lasu”.

Czuwaj !

phm. Radosław Nawrot

***************************************************************

Związek Harcerstwa Polskiego
Komendant Hufca
Dąbrowa Górnicza
Dąbrowa Górnicza 3.10.2011r.

Rozkaz L.10/2011

2. Hufiec
2.1 Podanie do wiadomości wyników wyborów
24 września Zjazd Zwyczajny hufca wybrał:

Komendę hufca w składzie:
phm Radosław Nawrot – komendant hufca
dh Monika Rachwał – skarbnik hufca
hm Ariana Bejma-Woźniczka – zastępca ds. organizacji i kształcenia
pwd Tomasz Rachwał – zastępca ds. programu
phm Grzegorz Robakowski – kwatermistrz hufca
phm Aleksandra Nadolna – członek komendy hufca
phm Dorota Nawrot – członek komendy hufca

Komisję rewizyjną w składzie:
phm Krzysztof Świerczewski
hm Janusz Będkowski
phm Marcin K0nieczny

Sąd harcerski w składzie:
hm Jolanta Kowalik
hm Edward Kobylarz
hm Alfred Pająk

13. Pochwały, wyróżnienia, nagrody
Udzielam pochwały 270 DDW za przygotowanie stoiska na Festiwalu Ludzi Aktywnych.
Dziękuję dh. Piotrowi Banasiowi za koordynowanie całego przedsięwzięcia.
Udzielam pochwały następującym druhnom i druhom za przygotowanie i przeprowadzenie zjazdu hufca:
hm Arianie Bejmie – Woźniczce
dh Monice Rachwał
pwd Tomaszowi Rachwałowi
phm Dorocie Nawrot
phm Lucynie Mól
hm Januszowi Będkowskiemu
dh Magdalenie Robakowskiej
dh Magdalenie Brzeskiej
dh Igorowi Nowakowi
Druhnom i druhom zasiadającym w komisjach zjazdowych.

Czuwaj !
phm. Radosław Nawrot

***************************************************************

Związek Harcerstwa Polskiego
Komendant Hufca
Dąbrowa Górnicza
Dąbrowa Górnicza 19.09.2011r.

Rozkaz L. 9/2011

7. Harcerska Akcja Letnia i Zimowa

7.1 Zwolnienia i mianowania komendantów
Zwalniam z funkcji komendanta obozu w Krynicy Morskiej dh phm Grzegorza Robakowskiego.
Zwalniam z funkcji komendantki Zgrupowania obozów w Janowie dh phm Dorotę Nawrot.
Zwalniam z funkcji komendantki obozu w Ocyplu dh phm Iwonę Sygułę.

9. Zaliczanie służby instruktorskiej
Zaliczam służbę instruktorską za rok 2010/2011 następującym druhnom i druhom
1. hm. Ariana Bejma-Woźniczka – z-ca komendanta hufca, przewodnicząca KSI
2. hm. Janusz Będkowski – Szef Harcerskiej Służby Informacyjnej
3. hm. Anna Dziechciarz – członek Sądu Harcerskiego
4. pwd. Wojciech Godecki – komendant szczepu
5. phm. Janina Gołąb – przewodnicząca kręgu seniora
6. pwd. Magdalena Grochala – drużynowa
7. pwd. Michał Gruszczyński – drużynowy
8. dh. Katarzyna Janowska – drużynowa
9. phm. Anna Jawor – członek KRH
10. phm. Kazimierz Kalaga – przewodniczący komisji historycznej
11. dh. Dominik Knaś – drużynowy
12. hm. Edward Kobylarz – członek Sądu Harcerskiego
13. phm. Marcin Konieczny – członek KRH
14. dh. Anna Kopczyńska – drużynowa
15. dh. Agnieszka Koralczyk-Majewska – drużynowa
16. hm. Jadwiga Kosakowska – komendant kręgu seniora
17. hm. Jolanta Kowalik – przewodnicząca Sądu Harcerskiego
18. pwd. Urszula Kupisiewicz – drużynowa
19. hm. Stefan Majcher – członek KSI
20. phm. Lucyna Mól – szefowa wyszkolenia medycznego
21. hm. Joanna Muniowska – członek KSI
22. pwd. Rafał Musialik – przewodniczącym Kręgu Starszyzny Harcerskiej
23. phm. Aleksandra Nadolna – członek komendy hufca
24. phm. Dorota Nawrot – instruktor hufca
25. pwd. Magdalena Nawrot – drużynowa
26. phm. Radosław Nawrot – komendant hufca
27. phm. Daniel 0barewin- komendant HGS „Dragon”
28. hm. Alfred Pająk – przewodniczący kręgu seniora
29. pwd. Marcin Poczobutt – drużynowy
30. dh. Kamil Rachwał – drużynowy
31. dh. Monika Rachwał – skarbnik hufca
32. pwd. Tomasz Rachwał – zastępca komendanta hufca
33. phm. Grzegorz Robakowski – kwatermistrz hufca
34. phm. Anna Roter – członek KSI
35. phm. Iwona Syguła – drużynowa
36. phm. Krzysztof Świerczewski – przewodniczący KRH
37. dh. Paulina Wąs – drużynowa
38. pwd. Magdalena Widacha – komendantka Szczepu
39. dh. Tomasz Wites – drużynowy
40. dh. Martyna Włosowicz – drużynowa
41. phm. Ewa Zajas – drużynowa

13. Pochwały, wyróżnienia, nagrody

W imieniu druha Tomasza Lorka dziękuję wszystkim, którzy okazali mu pomoc i wsparcie. Szczególne podziękowania kieruję do Gibsona i Szczurka, którzy czynnie zaangażowali się w prace remontowe u dh Tomka.

Udzielam pochwały komendantom i kadrze obozów organizowanych w tym roku przez nasz hufiec.
Szczególnie gorąco dziękuję:
Dh phm. Dorocie Nawrot – za dzielne przeprowadzenie 4 turnusów w Janowie.
Dh hm. Arianie Bejma –Woźniczka – za opracowanie księgi jakości HCCP
Dh Monice Rachwał – za zarządzanie finansami hufca

Czuwaj !

phm. Radosław Nawrot

***************************************************************

Związek Harcerstwa Polskiego Dąbrowa Górnicza, 26 sierpnia 2011r.
Komendant Hufca Dąbrowa Górnicza
im. hm Stefana Piotrowskiego

Rozkaz L8/2011

1. Zarządzenia i informacje
1.1. Zarządzenia
1.1.1. Działając na podstawie Statutu ZHP § 48 pkt 4 oraz w oparciu o Uchwałę nr 39/XXXVI Rady Naczelnej ZHP z dnia 6 marca 2011 r. w sprawie terminarza zjazdów hufców w 2011, Uchwałą Komendy Hufca nr 6/2011 zwołuję na dzień 24 września 2011r., na godzinę 10.00 Zjazd Hufca ZHP Dąbrowa Górnicza. Zjazd odbędzie się w Muzeum Miejskim Sztygarka przy ul. Legionów Polskich 69 w Dąbrowie Górniczej.
1.2. Informacje
1.2.1. Podaję do wiadomości listę osób posiadających czynne prawo wyborcze na Zjeździe Hufca:
1. hm. Ariana Bejma-Woźniczka – z-ca komendanta hufca, przewodnicząca KSI
2. hm. Janusz Będkowski – Szef Harcerskiej Służby Informacyjnej
3. hm. Anna Dziechciarz – członek Sądu Harcerskiego
4. pwd. Wojciech Godecki – komendant szczepu
5. phm. Janina Gołąb – przewodnicząca kręgu seniora
6. pwd. Magdalena Grochala – drużynowa
7. pwd. Michał Gruszczyński – drużynowy
8. dh. Katarzyna Janowska – drużynowa
9. phm. Anna Jawor – członek KRH
10. phm. Kazimierz Kalaga – przewodniczący komisji historycznej
11. dh. Dominik Knaś – drużynowy
12. hm. Edward Kobylarz – członek Sądu Harcerskiego
13. phm. Marcin K0nieczny – członek KRH
14. dh. Anna Kopczyńska – drużynowa
15. dh. Agnieszka Koralczyk-Majewska – drużynowa
16. hm. Jadwiga Kosakowska – komendant kręgu seniora
17. hm. Jolanta Kowalik – przewodnicząca Sądu Harcerskiego
18. pwd. Urszula Kupisiewicz – drużynowa
19. hm. Stefan Majcher – członek KSI
20. phm. Lucyna Mól – szefowa wyszkolenia medycznego
21. hm. Joanna Muniowska – członek KSI
22. pwd. Rafał Musialik – przewodniczącym Kręgu Starszyzny Harcerskiej
23. phm. Aleksandra Nadolna – członek komendy hufca
24. pwd. Magdalena Nawrot – drużynowa
25. phm. Radosław Nawrot – komendant hufca
26. phm. Daniel 0barewin- komendant HGS „Dragon”
27. hm. Alfred Pająk – przewodniczący kręgu seniora
28. pwd. Marcin Poczobutt – drużynowy
29. dh. Kamil Rachwał – drużynowy
30. dh. Monika Rachwał – skarbnik hufca
31. pwd. Tomasz Rachwał – zastępca komendanta hufca
32. phm. Grzegorz Robakowski – kwatermistrz hufca
33. phm. Anna Roter – członek KSI
34. phm. Iwona Syguła – drużynowa
35. phm. Krzysztof Świerczewski – przewodniczący KRH
36. dh. Paulina Wąs – drużynowa
37. pwd. Magdalena Widacha – komendantka Szczepu
38. dh. Tomasz Wites – drużynowy
39. dh. Martyna Włosowicz – drużynowa
40. phm. Ewa Zajas – drużynowa

Czuwaj!

phm. Radosław Nawrot

***************************************************************

Komendant Hufca ZHP Janów 11.06.2011 r.
w Dąbrowie Górniczej

Rozkaz specjalny

Wyciąg z rozkazu komendanta hufca

Mianuję kadrę zlotu
Komendantem zlotu Dh pwd Tomasza Rachwała
Oboźnym zlotu Dh Michała Matczyńskiego-Soplicę
Druhny i druhowie,
Witam Was bardzo serdecznie na naszej bazie w Janowie. Corocznie organizowany zlot hufca jest okazją na podsumowanie pracy środowisk oraz integrację z innymi drużynami działającymi na terenie naszego miasta. Od kilku lat gościmy na naszych zlotach młodzież ze stowarzyszenia Neuron. Cieszymy się, że wspólnie z Wami będziemy mogli po raz kolejny spędzić jeden ze zlotowych dni. Witam także najmłodszych uczestników naszego zlotu pierwszaków ze Szkoły Podstawowej nr 10. Mam nadzieję, że spędzicie ten dzień aktywnie ale bardzo sympatycznie.

Podaję do wiadomości następujący rozkład zajęć:
10.00 apel
10.30-14.30 paraolimpiada
14.30 – 15.30 obiad
16.00 – 17.30 festiwal
17.45 – Podsumowanie Paraolimpiady i Festiwalu
18.00 odjazd grypy do Dąbrowy

Życzę słońca, uśmiechu, pogody ducha. Trzymam kciuki za paraolimpijskie zmagania.

Czuwaj!
phm. Radosław Nawrot

**************************************************************

Związek Harcerstwa Polskiego
Komendant Hufca
Dąbrowa Górnicza
Dąbrowa Górnicza 01.06.2011r.

Rozkaz L.7 /2011

1. Zarządzenia i informacje
1.1 Zarządzenia
1.2 Informacje
Informuję, że w dniach 10-12.06.2011r. w bazie obozowej w Janowie odbywać się będzie zlot hufca. Serdecznie zapraszam wszystkie środowiska działające naszym hufcu.

3. Drużyny
3.1 Nadanie imion, nazw, sztandarów
3.2 Zmiany organizacyjne
Rozwiązuję PDDH „Czerwona Ręka”, działającą przy Szkole Podstawowej nr 18
3.3 Zwolnienia i mianowania drużynowych
Zwalniam z funkcji drużynowego PDDH „Czerwona Ręka” dh. pwd Marcina Poczobutta

6. Ruchy Programowo-Metodyczne
Mianuję komendantem zlotu hufca Dh pwd Tomasz Rachwała
Mianuję oboźnym zlotu dh. Michała Matczyńskiego-Soplicę
7. Harcerska Akcja Letnia i Zimowa
7.1 Zwolnienia i mianowania komendantów
Mianuję komendantem zgrupowania obozów w Janowie Dh phm Dorotę Nawrot
Mianuję komendantem obozu w Krynicy Morskiej Dh phm Grzegorza Robakowskiego
Mianuję komendantką kolonii zuchowej w Ocyplu Dh phm Iwonę Sygułę

Czuwaj !

phm. Radosław Nawrot

***************************************************************

Związek Harcerstwa Polskiego
Komendant Hufca
Dąbrowa Górnicza
Dąbrowa Górnicza, 09.05.2011r.

Rozkaz L. 6/2011

2. Hufiec
2.1 Podaje do wiadomości wyników wyborów:
5 maja Zjazd Nadzwyczajny Hufca wybrał następujący skład komendy:
phm. Radosław Nawrot – komendant hufca
dh. Monika Rachwał – skarbnik hufca
hm. Ariana Bejma-Woźniczka – zastępca komendanta ds. organizacji i kształcenia
pwd. Tomasz Rachwał – zastępca komendanta ds. programu
phm. Grzegorz Robakowski – kwatermistrz hufca
phm. Aleksandra Nadolna – członek komendy

Czuwaj !

phm. Radosław Nawrot

***************************************************************

Związek Harcerstwa Polskiego
Komendant Hufca
Dąbrowa Górnicza
Dąbrowa Górnicza, dnia 29.04.2011r.

Rozkaz L. 5/2011

1.Drużyny
1.1 Zmiany organizacyjne
1.1.1 Na wniosek Komendanta I Spadochronowej Grupy Wędrowników „DRAGON” dokonuje się przekształcenia w/w w harcerski klub specjalnościowy działający na zasadzie szczepu.
1.1.2 Powołuję 16 Spadochronowa Drużynę Wędrowników HGS „DRAGON”
1.1.3 Powołuję 18 Spadochronowa Drużynę Wędrowników HGS „DRAGON”
1.2 Zwolnienia i mianowania drużynowych.
1.2.1 Zwalniam z funkcji drużynowego I SGW „DRAGON” phm Daniela 0barowicz
1.2.2 Mianuję pwd Marcina Poczobutta drużynowym 16 Spadochronowej Drużyny Wędrowników HGS „DRAGON”
1.2.3 Mianuję pwd Michała Gruszczyńskiego drużynowym 18 Spadochronowej Drużyny Wędrowników HGS „DRAGON”

2 Kręgi
2.1 Powołania i rozwiązania kręgów
2.1.1 Powołuję Krąg Starszyzny Harcerskiej przy HGS „DRAGON”
2.2 Zwolnienia i mianowania w kręgach
2.2.1 Mianuję pwd Rafała Musialika przewodniczącym Kręgu Starszyzny Harcerskiej przy HGS „DRAGON”

3. Szczepy, związki drużyn
3.1. Powołania i rozwiązania szczepów, związków drużyn
3.1.1. Powołuję Harcerską Grupę Spadochronową „DRAGON” działającą na zasadzie szczepu
3.2. Zwolnienia i mianowania w szczepach, związkach drużyn
3.2.1 Mianuje phm Daniela 0barowicza komendantem Harcerskiej Grupy Spadochronowej „DRAGON”

Czuwaj !
Komendantka Hufca ZHP Dąbrowa Górnicza

hm. Jadwiga Kosakowska

***************************************************************
Dąbrowa Górnicza, dnia 13.04.2011r.
Związek Harcerstwa Polskiego
Komendant Hufca
Dąbrowa Górnicza

Rozkaz L. 4/2011

1.Zarządzenia i informacje
1.1 Informacje
1.1.1. Informuje iż z dniem 26.03.2011r na podstawie §24 ust. 1 pkt 1 Statutu ZHP
pwd. Andrzej Chachaj wystąpił ze Związku Harcerstwa Polskiego.

1.1.2. Informuję iż w dniu 31.03.2011r miał miejsce pożar na terenie ośrodka obozowego
w Janowie. W wyniku pożaru całkowicie spłonęły 3 domki oraz 1 został nadpalony. Po przeprowadzonych czynnościach dochodzeniowych przez funkcjonariuszy Policji oraz biegłego Państwowej Staży Pożarnej stwierdzono ewidentne podpalenie obiektów przez osoby trzecie.

2 Drużyny
2.1. Zmiany organizacyjne
2.1.1. Zamykam okres próbny i nadaję nr 7 DGZ „Słoneczna Gromada”
2.1.2. Na wniosek naczelnika rozwiązuję 155 Drużynę Specjalnościową Poczty Harcerskiej.

2.2. Zwolnienia i mianowania drużynowych
2.2.1. Zwalnia z Funkcji naczelnika 155 Drużyny Specjalnościowej Poczty Harcerskiej druha pwd Andrzeja Chachaj

3. Szczepy, Związki Drużyn
3.1 Zwolnienia i mianowania w szczepach i związkach drużyn
3.1.1. Zwalniam z funkcji komendanta V Szczepu „Czarna Piątka” druha pwd Andrzeja Chachaj
3.1.2. Mianuję druha pwd Wojciecha Godeckiego komendantem V Szczepu „Czarna Piątka”

Czuwaj !
Komendantka Hufca ZHP Dąbrowa Górnicza

hm. Jadwiga Kosakowska

***************************************************************
Dąbrowa Górnicza, dnia 23.03.2011r.
Związek Harcerstwa Polskiego
Komendant Hufca
Dąbrowa Górnicza

Rozkaz L. 3/2011

1.Hufiec
1.1 Powołanie i rozwiązanie sztabów, komisji, komend kursów
1.1.1 Powołuję dniem 23 marca 2011r. sztab gry sprawnościowo-sirvivalowej Pustynna Burza i powołuję w jego skład następujące druhny i druhów:
• Pwd Andrzej Chachaj
• Pwd Wojciech Godecki
• Pwd Sławomir Borowy

2 Drużyny
2.1. Zmiany organizacyjne
2.1.1. Zamykam okres próbny i nadaję nr 21 DGZ „Śmiecholudki”

3. Mianowania instruktorów
3.1 Otwarcie próby na stopień przewodniczki/przewodnika
3.1.1. Na wniosek Komisji Stopni Instruktorskich z dnia 22.03.2011r. otwieram próbę na stopień przewodnika następującym druhnom i druhom:
Dh Oldze Glanowskiej
Dh Tomaszowi Witesowi
3.1.2. Na wniosek Komisji Stopni Instruktorskich z dnia 22.03.2011r. otwieram próbę na stopień podharcmistrza dh Andrzejowi Chachajowi

Czuwaj !
Komendantka Hufca ZHP Dąbrowa Górnicza

hm. Jadwiga Kosakowska

***************************************************************
Dąbrowa Górnicza, dnia 12.02.2011r.
Związek Harcerstwa Polskiego
Komendant Hufca
Dąbrowa Górnicza

Rozkaz L. 2/2011

1.Zarządzenia i informacje
1.1.Zarządzenia
1.1.1 Na wniosek Hufcowej Komisji Stopni Instruktorskich zatwierdza się regulamin Kapituły „Liści Dębowych”
1.1.2 Zatwierdza się program obchodów inauguracji kampanii 100-lecia Harcerstwa Zagłębiowskiego w dniu 2 kwietnia 2011r w Dąbrowie Górniczej.

1.2 Informację
1.2.1 Podjęto uchwałę nr 3/2011 dotyczącą naliczania 15% kosztów biura do ustalonych kosztów obozów organizowanych po za baza w Janowie.

2 Drużyny
2.1. Zmiany organizacyjne
2.1.1. Otwieram okres próbny Gromadzie Zuchowej działającej przy SP 16 W Dąbrowie Górniczej
2.2 Zwolnienia i mianowania
2.2.1. Mianuję pwd Magdalenę Grochalę drużynową próbnej Gromady Zuchowej

Czuwaj !
Komendantka Hufca ZHP Dąbrowa Górnicza

hm. Jadwiga Kosakowska

***************************************************************
Związek Harcerstwa Polskiego
Komendant Hufca
Dąbrowa Górnicza
Dąbrowa Górnicza, dnia 12.01.2011r.

Rozkaz L. 1/2011

1.Zarządzenia i informacje
1.1.Zarządzenia
1.1.1 Na podstawie analizy zapotrzebowania na wypoczynek letni ustala się następujące odpłatności:
 domek- osobodzień 35-40 zł
 namiot- osobodzień 30-35 zł
Koszt obozu 14 dni – 650 zł
Kosz obozu 21 dni- 850 zł
Kolonia zuchowa 14 dni- 700 zł
Dla zuchów i harcerzy, którzy działali w środowiskach w roku 2010 i mają opłacone składki ustala się zniżkę w kwocie 50 zł.
 hotelik-osobodzień- 35 zł
Kadra:
 komendant zgrupowania
 oboźny
 kwatermistrz
 szef bazy
 pielęgniarka
 2-3 kucharki
 palacz
 2-3 pomoc kuchnia
 4 kwaterka
 magazynier
 zaopatrzeniowiec
Kadra, która pobiera wynagrodzenie płaci stawkę żywieniową, pozostałe osoby- wolontariat.
Drużynowy, wolontariat lub wynagrodzenie, przyboczny- płaci stawkę żywieniową.
Zgłoszenia przyjmuje biuro hufca.
Terminy turnusów
1-14.07.2011r.
14-28.07.2011r.
1-14.08.2011r.
14-28.08.2011r.

Czuwaj !
Komendantka Hufca ZHP Dąbrowa Górnicza

hm. Jadwiga Kosakowska