„Nie umiera ten, kto trwa w sercach i pamięci naszej”
W imieniu całej społeczności hufca składamy wyrazy współczucia
druhostwu Monice i Tomkowi Rachwałom,
Jessice i Kamilowi z powodu śmierci ojca i dziadka..

Komentowanie zamknięte.