Rozkazy 2012

rozkazy z poprzednich lat:  2011r    2010r  2009r  2008r

***************************************************************

Związek Harcerstwa Polskiego
Komendant Hufca
Dąbrowa Górnicza

Dąbrowa Górnicza 31.12.2012r.

Rozkaz L. 13/2012

1. Zarządzenia i informacje
1.2 Informacje
Informuję i przypominam, że wszelkie wyjazdy wypoczynkowe, biwaki, zimowiska
organizowane w okresie ferii zimowych muszą być zgłoszone i zatwierdzone w KCH na
zasadach obozów HAL.

10. Zmiany przydziału
Przyznaję członkom rozwiązanej 55 DDW „Kamienie” przydział do 50 DDS „Zoya”.

11. Wystąpienia instruktorów, zawieszenia instruktorów, skreślenia z listy członków
Skreślam z listy członków ZHP

Dh pwd. Sławomir Borowy na własną prośbę

W związku z rozwiązaniem 55DDW
1.Kilian Justyna
2.Włodarska Martyna

Na wniosek drużynowej 5 DDH Ad Infinitum z powodu zaprzestania
uczestnictwa w zbiórkach:
1. Lorek Maciej
2. Pałkowska Kamila
3. Sawicz Teodor
4. Tercjak Kamil
5. Watała Aleksander
6. Wiśniewska Katarzyna
7. Żak Paweł

13. Pochwały, wyróżnienia, nagrody
Udzielam pochwały dh. Marcie Wieczorek za wzorowe prowadzenie strony internetowej
drużyny.
Czuwaj !

phm. Radosław Nawrot

****************************************************************

Związek Harcerstwa Polskiego
Komendant Hufca
Dąbrowa Górnicza
Dąbrowa Górnicza 13.12.2012r.

Rozkaz L. 12/2012

W związku ze zbliżającymi się świętami Bożego Narodzenia życzę
Wszystkim Zuchom, Harcerzom i Instruktorom:
aby przy świątecznym stole nie zabrakło
światła i ciepła rodzinnej atmosfery,
a Nowy Rok niósł ze sobą szczęście i pomyślność.
Życzę, aby w nowym roku Nasz hufiec nadal kwitł i rósł w siłę.

1. Zarządzenia i informacje
1.2 Informacje
Druhny i druhowie nadal trwa remont pomieszczeń biurowych w domu harcerza. Mamy zamiar zakończyć najcięższe prace do świąt. Do czasu ukończenia prac zawieszone zostają dyżury członków komendy. W różnych sprawach proszę kontaktować się telefonicznie lub mailowo.

2. Hufiec
2.5 Powołanie i rozwiązanie sztabów, komisji, komend kursów
Powołuję sztab HAL 2013 w składzie:
hm Ariana Bejma-Woźniczka
phm Dorota Nawrot
phm Grzegorz Robakowski
phm Lucyna Mól

3. Drużyny
3.2 Zmiany organizacyjne
Na wniosek KRH, jednogłośną decyzją KH rozwiązuję 55 DDW „Kamienie”
Rozwiązuję PDGZ „Poszukiwacze Przygód” przy ZSS nr 5

3.3 Zwolnienia i mianowania drużynowych
Na wniosek KRH, jednogłośną decyzją KH zwalniam z funkcji drużynowego dh. Tomasza Witesa
Zwalniam z funkcji drużynowej PDGZ „Poszukiwacze Przygód przy ZSS nr 5 dh pwd Justynę Werner

8. Mianowania instruktorów
8.3 Zamknięcie próby na stopień podharcmistrzyni / podharcmistrza
8.3.1 Na wniosek Komisji Stopni Instruktorskich z dnia 13.12 zamykam próbę i przyznaję stopień podharcmistrza dh pwd Arkadiuszowi Matei

12. Kary organizacyjne
Udzielam nagany dh Tomaszowi Witesowi za niewywiązywanie się z obowiązków statutowych i doprowadzenie do rozwiązania środowiska.

Czuwaj !

phm. Radosław Nawrot

****************************************************************

Związek Harcerstwa Polskiego
Komendant Hufca
Dąbrowa Górnicza
Dąbrowa Górnicza 30.11.2012r.

Rozkaz L.11/2012

Bardzo dziękuję wszystkim : Zuchom, Harcerzom, Instruktorom i Przyjaciołom Harcerzy, którzy przybyli licznie w dniu 11 listopada , biorąc czynny udział w obchodach Święta Odzyskania Niepodległości.
Na tle zgromadzonych pod Biblioteką oraz w kolumnie marszowej na trasie przemarszu stanowiliśmy najliczniejszą grupę. Na pewno nasze sztandary i mundury zapamiętają przechodnie i widzowie zgromadzeni na chodnikach Dąbrowy.
Pokazaliśmy społeczeństwu miasta , że jesteśmy i będziemy .
Szczególnie dziękuję harcerkom pełniącym zaszczytną służbę wartowniczą przy urnie z ziemią pobraną przez Dh Kazimierza Kalagę z miejsca uświęconego krwią członków Grupy AK „Ordon”.
Dziękuję pocztom sztandarowym oraz Druhnom i Druhom pełniącym wartę na cmentarzach w dniu 9.11.2012.

1. Zarządzenia i informacje
1.2 Informacje
16.12 reprezentacja hufca uczestniczyć będzie w przekazaniu Betlejemskiego Światła Pokoju na Jasnej Górze w Częstochowie. Wyjazd autokaru zza PKZ o godz. 13.00

2. Hufiec
2.5 Powołanie i rozwiązanie sztabów, komisji, komend kursów
Powołuję sztab WOŚP
Dh. Michał Nawrot – szef WOŚP
Dh. Agnieszka Kujawska
Dh. Magdalena Poczobutt
Dh phm Lucyna Mól

3. Drużyny
3.2 Zmiany organizacyjne
Zamykam okres próbny i nadaję PDDSH ZOYA nr 50

8. Mianowania instruktorów
8.2 Otwarcie próby na stopień przewodniczki/przewodnika
8.2.1 Na wniosek Komisji Instruktorskiej z dnia 22.11 otwieram
dh. Martha Wieczorek próbę na stopień przewodniczki.
8.4 Otwarcie próby na stopień podharcmistrzyni / podharcmistrza
8.4.1 Na wniosek Komisji Stopni Instruktorskich z dnia 22.11 otwieram
pwd. Darii Galant próbę na stopień podharcmistrzyni.

14. Inne
Zobowiązuję dh Olgę Glanowską do wyjaśnienia nieporozumienia z druhną Marią Staroń. Termin ostateczny 20.12.2012r.

Czuwaj !

phm: Radosław Nawrot

****************************************************************
Związek Harcerstwa Polskiego
Komendant Hufca
Dąbrowa Górnicza
Dąbrowa Górnicza 23.10.2012r.

Rozkaz L. 10/2012

2. Hufiec
2.2 Zwolnienia w komendzie hufca
Zwalniam z funkcji hufcowego administratora ewidencji elektronicznej dh. hm. Patrycję Makarską-Chachaj

2.3 Mianowania w komendzie hufca
Mianuję hufcowym administratorem ewidencji elektronicznej dh Michała Nawrota

3. Drużyny
3.2 Zmiany organizacyjne
Powołuję PDDH „Odkrywcy” przy Szkole Podstawowej nr 21 w Ząbkowicach
Powołuję PDDH „Mgła” przy Szkole Podstawowej nr 26 w Łośniu.

3.3 Zwolnienia i mianowania drużynowych
Mianuję drużynową PDDH „Odkrywcy” dh Bożenę Smutek
Mianuję drużynową PDDH „Mgła” dh Agnieszkę Kraszewską

8. Mianowania instruktorów
8.1 Zamknięcia próby na stopień przewodniczki / przewodnika
8.1.1 Na wniosek Komisji Stopni Instruktorskich z dnia 27.09.2012r. zamykam z wynikiem negatywnym próbę przewodnikowską druhnie Katarzynie Janowskiej-Stafin
8.2 Otwarcia próby na stopień przewodniczki / przewodnika
8.2.1 Na wniosek Komisji Stopni Instruktorskich z dnia 14.06.2012 otwieram próbę na stopień przewodnika druhnie: Bożenie Smutek

11. Wystąpienia instruktorów, zawieszenia instruktorów, skreślenia z listy członków

Wyjadłowski Paweł
Cnota Artur
Czerniakowska Edyta
Dobrzynska Patrycja
Dziekan Wiktoria
Fiuk Paulina
Gawron Karolina
Jaszczyk Karolina
Kluk Paulina
Kocel Katarzyna
Kolenda Dominika
Kołek Bartosz
Kowal Karolina
Pyclik Weronika
Szymańska Zuzanna
Śliwińska Jagoda
Knaś Dominik
Młynarczyk Weronika
Nowak Emilia
Nowak Sylwia
Włosowicz Martyna
Bielecki Damian
Rodek Paulina
Winiarz Anna
Winiarz Małgorzata
Zachariasz Natalia
Banaś Piotr
Bukład Karolina
Szuster Miłosz
Zych Justyna
Magdalena Brzeska
Agnieszka Bielecka

12. Kary organizacyjne

13. Pochwały, wyróżnienia, nagrody

Udzielam pochwały dh pwd Tomaszowi Rachwałowi, dh phm Aleksandrze Nadolnej, dh hm Patrycji Makarskiej-Chachaj, dh pwd Darii Galant, dh Elwirze Daneckiej, dh Tomaszowi Witesowi, dh Łukaszowi Mirosławowi, dh Michałowi Matczyńskiemu za przygotowanie stoiska w ramach Festiwalu Ludzi Aktywnych.

Dziękuję i udzielam pochwały dh Martynie Filip i dh Elwirze Daneckiej za zorganizowanie i przeprowadzenie Święta Pieczonego Ziemniaka „Bój o złotą obieraczkę”.

Udzielam pochwały dh phm Grzegorzowi Robakowskiemu i dh Michałowi Nawrotowi za sprawne przeprowadzenie akcji „namiot i rynna”.

Czuwaj !

phm. Radosław Nawrot

****************************************************************

Związek Harcerstwa Polskiego
Komendant Hufca
Dąbrowa Górnicza
Dąbrowa Górnicza 22.09. 2012r.

Rozkaz L. 9/2012

Wyjątek z rozkazu komendanta chorągwi
15.2. Na wniosek Referatu Zuchowego nadaję tytuł Mistrzowskiej Gromady Zuchowej następującym gromadom:
Hufiec Dąbrowa Górnicza:
7 Dąbrowska Gromada Zuchowa „Słoneczna Gromada”
16 Dąbrowska Gromada Zuchowa „Sprytne Skrzaty”
21 Dąbrowska Gromada Zuchowa „Śmiecholudki z Ząbkolandii”

hm. Andrzej LICHOTA

7. Harcerska Akcja Letnia i Zimowa
7.1 Zwolnienia i mianowania komendantów

Zwalniam z funkcji komendanta zgrupowania obozów w Janowie
Dh hm Arianę Bejmę –Woźniczkę – I, II turnus
Dh phm Dorotę Nawrot – III turnus

13. Pochwały, wyróżnienia, nagrody

Udzielam pochwały dh. hm Arianie Bejmie-Woźniczce, dh phm Dorocie Nawrot, dh Monice Rachwał i dh Małgorzacie Ujmie za bardzo dobre przeprowadzenie Harcerskiej Akcji Letniej, rzetelne i terminowe rozliczenie obozów.

Udzielam pochwały Dh Jakubowi Kolberowi, Dh Arkadiuszowi Matei, Dh Grzegorzowi Przybylakowi, dh Marcinowi Batonowi K0niecznemu za wzorowo prowadzone strony internetowe środowisk.

Czuwaj !

phm. Radosław Nawrot

****************************************************************
Związek Harcerstwa Polskiego
Komendant Hufca
Dąbrowa Górnicza
Dąbrowa Górnicza 15.09.2012r.

Rozkaz L. 8/2012

1. Zarządzenia i informacje
1.2 Informacje

W dniu dzisiejszym o godzinie 14.00 w Sanktuarium św. Antoniego Padewskiego w Dąbrowie Górniczej, odbędzie się ślub naszych instruktorów – Magdy i Longina.
W imieniu zuchów, harcerzy, wędrowników i instruktorów dąbrowskiego hufca życzę Wam wszystkiego najlepszego na nowej drodze życia.

Druhno Magdo, Druhu Marcinie
Idźcie przez życie z dobrocią w sercu,
Otoczeni ludźmi, których kochacie,
Silni poczuciem bezpieczeństwa i szczęścia – nierozłączni!

Czuwaj !

phm. Radosław Nawrot

****************************************************************

Związek Harcerstwa Polskiego
Komendant Hufca
Dąbrowa Górnicza
Dąbrowa Górnicza 16.07.2012r.

Rozkaz L.7 /2012

1. Zarządzenia i informacje
1.1 Zarządzenia
Zarządzam na dzień 8 września coroczne spotkanie kadry „Końcówkę Instruktorską”.

8. Mianowania instruktorów
8.3 Zamknięcie próby na stopień podharcmistrzyni / podharcmistrza
8.3.1 Na wniosek Komisji Stopni Instruktorskich z dnia 14.07 zamykam próbę i przyznaję stopień podharcmistrza druhowi Grzegorzowi Przybylakowi

13. Pochwały, wyróżnienia, nagrody
Udzielam pochwały dh. Iwonie Nowak-Sygule i dh. Grzegorzowi Przybylakowi za przygotowanie i przeprowadzenie kolonii zuchowej i obozu harcerskiego hufca.

Dziękuję i udzielam pochwały kadrze: dh. Bożenie Smutek, dh. Paulinie Wąs, dh. Oldze Musialik, dh. Marcie Wieczorek, dh Agnieszce Kraszewskiej, dh. Oldze Glanowskiej, dh. Klaudi Przystalskiej, dh. Magdalenie Robakowskiej, dh Jakubowi Kolberowi, dh. Igorowi Nowakowi, dh. Michałowi Cios, dh. Iwo Stefanikowi, dh. Damianowi Twarowskiemu.

14. Inne
Dziękuję wszystkim, którzy uczestniczyli w zlocie hufca.

15. Sprostowania
W rozkazie L 5/2012 w punkcie 12 omyłkowo wpisano dh. Patrycja Makarska
winno być:
dh. Patrycja Makarska-Chachaj.
Zainteresowaną przepraszam.

Czuwaj !

phm. Radosław Nawrot

****************************************************************

Związek Harcerstwa Polskiego
Komendant Hufca
Dąbrowa Górnicza
Dąbrowa Górnicza 26.06.2012r.

Rozkaz L.6 /2012

1. Zarządzenia i informacje
1.1 Zarządzenia
Zwołuję w dniach 13-15.07.2012 r. zlot hufca w bazie obozowej w Janowie. Zapraszam zuchy, harcerzy i instruktorów, którzy nie mogą być obecni podczas HAL.

7. Harcerska Akcja Letnia i Zimowa
7.1 Zwolnienia i mianowania komendantów
Mianuję komendantów zgrupowania obozów w Janowie
Dh hm Arianę Bejmę –Woźniczkę I i II turnus
Dh phm Dorotę Nawrot – III turnus

13. Pochwały, wyróżnienia, nagrody
Udzielam pochwały dh pwd Wojciechowi Godeckiemu za prowadzenie reprezentacji hufca podczas I Pielgrzymki Harcerzy diecezji sosnowieckiej oraz oprawę mszy św.
Udzielam pochwały za przeprowadzenie remontu i porządkowania harcówki następującym druhnom i druhom:
dh phm Grzegorzowi Robakowskiemu, dh Michałowi Kowalikowi, dh Kamilowi Rachwałowi, dh Igorowi Nowakowi, dh pwd. Paulinie Wąs, dh Łukaszowi Grząbie,
dh Jarosławowi Bilskiemu, dh Monice Rachwał, dh phm Dorocie Nawrot, dh. Żanecie Robakowskiej, dh phm Lucynie Mól, dh hm Arianie Bejmie-Woźniczce

Czuwaj !

phm. Radosław Nawrot

****************************************************************

Związek Harcerstwa Polskiego
Komendant Hufca
Dąbrowa Górnicza
Dąbrowa Górnicza 31.05.2012r.

Rozkaz L. 5/2012

1. Zarządzenia i informacje
1.2 Informacje
Przypominam wszystkim o statutowym obowiązku opłacania składek członkowskich. Zgodnie z uchwałą Rady Naczelnej nieopłacenie składek do 10.06.2012. jest równoznaczne z usunięciem z szeregów ZHP

3. Drużyny
3.1 Nadanie imion, nazw, sztandarów
Na wniosek rady drużyny 20 DDH zmieniam nazwę środowiska:
z: „Wędrowne Ptaki”
na: „Bractwo Igły Magnetycznej”
3.2 Zmiany organizacyjne
3.3 Zwolnienia i mianowania drużynowych

Zwalniam z funkcji drużynowego 20 DDH dh pwd Grzegorza Przybylaka
Mianuję drużynowym 20 DDH dh pwd Arkadiusza Mateję

Zwalniam z funkcji drużynowej 4 DDH dh Magdalenę Brzeską
Mianuję drużynowym 4 DDH dh pwd Grzegorza Przybylaka

12. Kary organizacyjne
Udzielam nagany dh hm Patrycji Makarskiej za:

1. Narażenie dobrego wizerunku KH ZHP Dąbrowa Górnicza ,a co za tym idzie dobrego wizerunku ZHP.
2. Brak nadzoru nad organizacją gry „Pustynna Burza”.
3. Niedopełnienie wymogów organizacyjnych w ramach gry „Pustynna Burza”.
4. Brak przedstawienia KH szczegółowego scenariusza gry.
5. Brak akcji promocyjnej gry „Pustynna Burza”.
6. Niedostateczną współpracę z KH w ramach projektu „Pustynna Burza”.
7. Narażenie na straty finansowe KH ZHP Dąbrowa Górnicza tytułem operacji finansowych związanych z wpłatami uczestników odwołanej gry survivalowej.

Udzielam nagany dh pwd Wojciechowi Godeckiemu, za:

1. Narażenie dobrego wizerunku KH ZHP Dąbrowa Górnicza ,a co za tym idzie dobrego wizerunku ZHP.
2. Brak nadzoru nad Sztabem organizacyjnym „ Pustynna Burza”, co doprowadziło do odwołania gry.
3. Niedostateczną współpracę z KH w ramach projektu „Pustynna Burza”.
4. Narażenie na straty finansowe KH ZHP Dąbrowa Górnicza tytułem operacji finansowych związanych z wpłatami uczestników odwołanej gry survivalowej.

Czuwaj !

phm. Radosław Nawrot

****************************************************************

Związek Harcerstwa Polskiego
Komendant Hufca
Dąbrowa Górnicza
Dąbrowa Górnicza 22.04.2012r.

Rozkaz L.4 /2012

W dniu św. Jerzego wszystkim zuchom, harcerzom i instruktorom składam gorące życzenia, oby Wam się jak najlepiej działo na harcerskim szlaku.

1. Zarządzenia i informacje
1.2 Informacje
W marcu odbył się w naszym hufcu kurs zastępowych. Kurs ukończyły i patent zastępowego otrzymały następujące druhny i druhowie:
Alicja Baranek
Wiktoria Grabowska
Kamila Gryniewicz
Weronika Sawicz
Maksymilian Bartela
Kamil Gawlik
Tomasz Kapcia
Karol Łagosz
Kuba Połacik
Mateusz Robakowski
Paweł Żak
Gratuluję i życzę powodzenia w pracy z zastępami.

Informuję, że 15 kwietnia odbył się bieg harcerski organizowany przez 20 DDH „Wędrowne Ptaki”. W biegu uczestniczyło 5 patroli. Wszystkim, którym się chciało bardzo dziękuję.

13. Pochwały, wyróżnienia, nagrody
Udzielam pochwały druhom:
Pwd. Arkadiuszowi Matei
Pwd. Grzegorzowi Przybylakowi
Za przygotowanie i przeprowadzenie hufcowego kursu zastępowych. Dh Grzegorzowi dziękuję również za bieg dla namiestnictwa harcerskiego.

Udzielam pochwały:
Dh hm Arianie Bejmie-Woźniczce
Dh phm Annie Roter
Dh phm Iwonie Sygule
Dh hm Stefanowi Majcherowi
Dh hm Leszkowi Wieczorkowi
członkom Hufcowej Komisji Stopni Instruktorskich za przygotowanie i przeprowadzenie warsztatów dla instruktorów „Kod Instruktora”.

Czuwaj!
phm. Radosław Nawrot

****************************************************************

Związek Harcerstwa Polskiego
Komendant Hufca
Dąbrowa Górnicza
Dąbrowa Górnicza 31.03.2012r.

Rozkaz L. 3/2012

1. Zarządzenia i informacje
1.2 Informacje
Informuję, że w dniach 23-25.03.2012 i 30.03-01.04.2012 odbędzie się w naszym hufcu kurs zastępowych.

Informuję, że 14 kwietnia na zamku w Będzinie odbędą się warsztaty „Kod Instruktora” organizowane przez hufcową KSI.

2. Hufiec
2.2 Zwolnienia w komendzie hufca
Zwalniam z funkcji Szefa HSI dh hm Janusza Będkowskiego

2.3 Mianowania w komendzie hufca
Mianuję Zespół ds. Promocji i Informacji w składzie:
phm Anna Jawor – Lachowicz
hm Janusz Będkowski
phm Marcin „Baton” K0nieczny
pwd Michał Gruszczyński
dh Piotr Banaś
dh Miłosz Szuster

2.5 Powołanie i rozwiązanie sztabów, komisji, komend kursów
Rozwiązuję HSI działającą przy naszym hufcu.
Powołuję Zespół ds. Promocji i Informacji

3. Drużyny
3.2 Zmiany organizacyjne
Zamykam PDGZ „Hakuna Matata” okres próbny i nadaję jednostce numer 5

8. Mianowania instruktorów
8.1 Zamknięcia próby na stopień przewodniczki / przewodnika
8.1.1 Na wniosek Komisji Stopni Instruktorskich z dnia 23.02 zamykam z wynikiem negatywnym próbę przewodnikowską druhowi Kamilowi Rachwałowi
13. Pochwały, wyróżnienia, nagrody
Rozkazem Naczelniczki ZHP L3/2012 z dnia 22.02.2012 dh. phm Iwona Nowak-Syguła została wyróżniona Listem Pochwalnym Naczelnika ZHP. Serdecznie gratulujemy!

Udzielam pochwały druhnie Martynie Filip za wzorowe przygotowanie dokumentacji biwakowej.

Czuwaj !

phm. Radosław Nawrot

****************************************************************

Związek Harcerstwa Polskiego
Komendant Hufca
Dąbrowa Górnicza
Dąbrowa Górnicza 29.02.2012r.

Rozkaz L2/2012

1. Zarządzenia i informacje
1.1 Informacje
Informuję, że 24 lutego ostatecznie zakończono wpis do elektronicznej ewidencji ZHP. Zobowiązuję drużynowych do bieżącego monitorowania stanu drużyn.

Podaję do wiadomości terminy turnusów w Janowie
I – 02.07 – 16.07 obóz hufca
II – 16.07 – 30.07
III – 30.07 – 13.08
IV – 13.08 – 27.08

2. Hufiec
2.5 Powołanie i rozwiązanie sztabów, komisji, komend kursów
Powołuję Sztab Pustynnej Burzy w składzie:
hm Patrycja Makarska-Chachaj
phm Marcin Baton K0NIECZNY

8. Mianowania instruktorów
8.2.2 Na wniosek Komisji Stopni Instruktorskich z dnia 23.02.2012 r. zamykam próbę na stopień przewodnika i dopuszczam do złożenia zobowiązania instruktorskiego druhnę:
Pauliną Wąs
8.3 Zamknięcie próby na stopień podharcmistrzyni / podharcmistrza
8.3.1 Na wniosek Komisji Stopni Instruktorskich z dnia 9.02.2012 r. zamykam próbę
i przyznaję stopień podharcmistrza druhom:
pwd Józefowi Hajdukowi
pwd Władysławowi Ochłódnikowi

13. Pochwały, wyróżnienia, nagrody
Udzielam pochwały dh pwd Wojciechowi Godeckiemu za refleks i sprawne przeprowadzenie akcji „balon na dachu”.
Dziękuję i udzielam pochwały dh Iwonie Sygule za przygotowanie i przeprowadzenie Zuchowego Dnia Myśli Braterskiej.
Udzielam pochwały PDDSH pod dowództwem dh Darii Galant za przygotowanie i przeprowadzenie Dnia Myśli Braterskiej.

Czuwaj !

phm. Radosław Nawrot

****************************************************************

Związek Harcerstwa Polskiego
Komendant Hufca
Dąbrowa Górnicza
Dąbrowa Górnicza 13.01.2012r.

Rozkaz L. 1/2012

2. Hufiec
2.5 Powołanie i rozwiązanie sztabów, komisji, komend kursów

Powołuję komendę kursu zastępowych w składzie:

pwd. Grzegorz Przybylak
pwd. Arkadiusz Mateja

Powołuję Sztab Harcerskiej Akcji Letniej w składzie:

phm. Radosław Nawrot
dh. Monika Rachwał
phm. Grzegorz Robakowski
phm. Dorota Nawrot

3. Drużyny

Powołuję PDGZ „Poszukiwacze Przygód” przy ZSS nr 5

3.3 Zwolnienia i mianowania drużynowych

Mianuję drużynową PDGZ „Poszukiwacze Przygód” przy ZSS nr 5 dh pwd Justynę Werner

13. Pochwały, wyróżnienia, nagrody

Na wniosek Kapituły „Liścia Dębu” przyznaję odznaczenie:

Dwa złote liście dębu:
Za 20 lat nieprzerwanej służby instruktorskiej druhnie hm. Arianie Bejmie -Woźniczce
Za 20 lat służby instruktorskiej druhowi hm. Januszowi Będkowskiemu

Złoty liść dębu:
Za 15 lat nieprzerwanej służby instruktorskiej druhowi phm. Marcinowi „Batonowi” K0niecznemu

Dwa srebrne liście dębu:
Za 10 lat służby instruktorskiej druhnie phm Iwonie Nowak-Sygule

Srebrny liść dębu:
Za 5 lat nieprzerwanej służby instruktorskiej druhnie phm Aleksandrze Nadolnej

14. Inne

Zwalniam dh phm Lucynę Mól z funkcji Szefa Wyszkolenia Medycznego.
Zwalniam dh hm Edwarda Kobylarza z funkcji Szefa Bazy Obozowej „Krąg Przyjaźni” w Janowie.

Mianuję dh phm Lucynę Mól Szefem Bazy Obozowej „Krąg Przyjaźni” w Janowie.

Powołuję zastęp kwatermistrzowski „Janów” w składzie:
hm Edward Kobylarz
phm Dorota Nawrot
dh Żaneta Robakowska
dh Tomasz Lorek
dh. Jerzy Mól
dh. Michał Nawrot
dh. Łukasz „Gomez” Grząba

Czuwaj !

phm. Radosław Nawrot