rozkazy 2013r

rozkazy z poprzednich lat: 2012r   2011r    2010r  2009r  2008r
—————————————————-

Związek Harcerstwa Polskiego
Komendant Hufca
Dąbrowa Górnicza
Dąbrowa Górnicza 19.12.2013r.

Rozkaz L.12 /2013

1.Zarządzenia i informacje
1.2 Informacje
Informuję, że Wędrowniczy Kurs Pierwszej Pomocy organizowany w naszym hufcu
ukończyli i odznakę otrzymali:
dh. phm Arkadiusz Mateja HR
dh. Sylwia Cholewińska
dh. Damian Twarowski
dh. Mateusz Wójcik

W związku ze zbliżającym się końcem roku 2013 i potrzebą naliczenia kwartalnej
podstawowej składki członkowskiej ZHP, prosimy o uaktualnienie stanów liczebnych
jednostek w Systemie Ewidencji ZHP.
Dnia 1 stycznia 2014 roku wchodzi w życie uchwała nr 81/XXXVI Rady Naczelnej ZHP
z dnia 18 maja 2013 r. w sprawie podstawowej składki członkowskiej ZHP. Stany
liczebne jednostek terenowych będą obliczane w oparciu o stan z Systemu Ewidencji
ZHP z dnia 1 stycznia 2014 roku. Prosimy zatem o jak najszybsze skorygowanie
odpowiednich danych, biorąc pod uwagę zbliżający się czas świąt.
Aktualizację proszę przeprowadzić samodzielnie lub przesłać aktualną listę do KH.
Ostatecznym terminem wykonania zadania jest 23.12.2013.

3. Drużyny
3.3 Zwolnienia i mianowania drużynowych
Zwalniam z funkcji drużynowego 27 DDH Heca dh Kamila Rachwała
Mianuję drużynowym 27 DDH Heca dh Marcina Makowskiego

7. Harcerska Akcja Letnia i Zimowa
7.1 Zwolnienia i mianowania komendantów
Mianuję komendantką zimowiska w Sw. Annie dh hm. Patrycję Makarską-Chachaj

8. Mianowania instruktorów
8.1 Zamknięcia próby na stopień przewodniczki / przewodnika
8.1.1 Na wniosek Komisji Stopni Instruktorskich z dnia 19.12.2013 zamykam
próbę, przyznaję stopień przewodnika i dopuszczam do złożenia Zobowiązania
Instruktorskiego druhnę Bożenę Smutek

8.2 Otwarcia próby na stopień przewodniczki / przewodnika
8.2.1 Na wniosek Komisji Stopni Instruktorskich z dnia 19.12.2013 otwieram próbę na
stopień przewodnika druhnie Magdalenie Robakowskiej

8.3 Zamknięcie próby na stopień podharcmistrzyni / podharcmistrza
8.3.1 Na wniosek Komisji Stopni Instruktorskich z dnia 10.10.2013 zamykam próbę i
przyznaję stopień podharcmistrzyni dh pwd Darii Galant

9. Zaliczanie służby instruktorskiej
Zaliczam służbę instruktorską
dh. Elwirze Daneckiej
dh. Katarzynie Markot-Przybylak

10. Zmiany przydziału
Podaję do wiadomości zmianę przydziału
Dh pwd Mateusz Małecki z hufca Mysłowice do hufca Dąbrowa Górnicza
dh. phm Grażyna Schubert z hufca Czechowice Dziedzice do hufca Dąbrowa Górnicza

13. Pochwały, wyróżnienia, nagrody
Udzielam pochwały:
za wzorowo pełnione warty
13 DDH
dh Maciejowi Stefaniakowi, dh Mateuszowi Grendzie
5 DDH
dh. Mateuszowi Robakowskiemu, dh. Oliwierowi Basińskiemu, Agnieszce Daneckiej
270 DDW
dh.Karolinie Rychter, Aleksandrze Rokickiej
za wystawiony poczet sztandarowy hufca
dh. Mariuszowi „Brando” Aniszkiewiczowi, dh. Łukaszowi „Gomezowi” Grząbie,
dh. Mariuszowi „Gorzkiemu” Gręboszowi
za organizację i udział w akcji BCC dzieciom
dh. Kamilowi Rachwałowi
dh. Igor Nowak
dh. Patrycji Tometczak, dh. Karolinie Rychter, dh. Aleksandrze Rokickiej,
dh. Adrianowi Grocholskiemu, dh. Marcinowi Makowskiemu, dh. Paulinie Wąs,
dh. Barbarze Zembale, dh. Monice Wójcickiej, dh. Łukaszowi „Gomezowi” Grząbie.
za organizację zjazdu sprawozdawczego
dh. hm. Arianie Bejmie – Woźniczce
dh. pwd. Tomaszowi Rachwałowi
dh. phm. Dorocie Nawrot
dh. phm. Lucynie Mól
dh. Magdalenie Robakowskiej

14. Inne
Spokojnych, pełnych rodzinnego ciepła Świąt Bożego Narodzenia, a także wielu radości i
szczęścia oraz wszelkiej pomyślności w Nowym Roku.

Czuwaj !
phm. Radosław Nawrot

**************************************************************

Związek Harcerstwa Polskiego
Komendant Hufca
Dąbrowa Górnicza
Dąbrowa Górnicza 4.11.2013r.

Rozkaz L.11 /2013

1. Zarządzenia i informacje
1.2 Informacje
Podaję do wiadomości plan obchodów 11 listopada
11.30 zbiórka pod bazyliką
poczet sztandarowy wystawia SGH Dragon
urnę poniesie V Szczep Harcerski „Czarna Piątka”

8 listopada
warty honorowe:
Dąb wolności godz. 9.00 – 20 DDH BIM
Cmentarz parafialny ul. 11 listopada godz. 12.00 – 5DDH
Cmentarz parafialny ul. Kościelna godz. 13.00 – 13 DDH
Cmentarz parafialny przy ul. Starocmentarnej godz. 13.40 – 270 DDW

2. Hufiec
2.5 Powołanie i rozwiązanie sztabów, komisji, komend kursów
Powołuję sztab Harcerskiej Akcji Letniej w składzie:
dh Monika Rachwał
dh hm Ariana Bejma-Woźniczka
dh phm Grzegorz Przybylak
dh phm Grzegorz Robakowski
dh phm Dorota Nawrot
dh phm Lucyna Mól

Czuwaj !
phm. Radosław Nawrot

************************************************************************
Związek Harcerstwa Polskiego

Komendant Hufca Dąbrowa Górnicza
Dąbrowa Górnicza 30.10.2013r.

Rozkaz L.10 /2013

9. Zaliczanie służby instruktorskiej
Na podstawie Uchwały nr 22/XXXIII Rady Naczelnej ZHP z dnia 18 czerwca 2006r
w sprawie zaliczenia służby instruktorskiej Zaliczam służbę instruktorską za rok
harcerski 2012/2013 następującym instruktorom:
1 BEJMA-WOŹNICZKA ARIANA
2 BĘDKOWSKI JANUSZ
3 FILIP MARTYNA
4 GALANT DARIA
5 GODECKI WOJCIECH
6 GOŁĄB JANINA
7 GROCHALA MAGDALENA
8 GRUSZCZYŃSKI MICHAŁ
9 KOBYLARZ EDWARD
10 K0NIECZNY MARCIN
11 KOWALIK JOLANTA
12 KRASZEWSKA AGNIESZKA
13 LATACZ ROBERT
14 MAJCHER STEFAN
15 MAKARSKA-CHACHAJ PATRYCJA
16 MATEJA ARKADIUSZ
17 MÓL LUCYNA
18 MUSIALIK RAFAŁ
19 NADOLNA ALEKSANDRA
20 NAWROT DOROTA
21 NOWAK-SYGUŁA IWONA
22 0BAREWIN DANIEL
23 PAJĄK ALFRED
24 POCZOBUTT MAGDALENA
25 POCZOBUTT MARCIN
26 PRZYBYLAK GRZEGORZ
27 RACHWAŁ TOMASZ
28 ROBAKOWSKI GRZEGORZ
29 ROTER ANNA
30 SMUTEK BOŻENA
31 ŚWIERCZEWSKI KRZYSZTOF
32 WĄS PAULINA
33 WIECZOREK LESZEK
34 ZAJAS EWA

Czuwaj !
phm. Radosław Nawrot

************************************************************************
Związek Harcerstwa Polskiego

Komendant Hufca Dąbrowa Górnicza
Dąbrowa Górnicza, 14.10.2013r.

Rozkaz L.9 /2013

1. Zarządzenia i informacje
1.2 Informacje
Podaję do wiadomości uchwałę KRH Dąbrowa Górnicza
Uchwała Komisji Rewizyjnej Hufca ZHP Dąbrowa Górnicza
z dnia 03.10.2013 roku w sprawie
„Zmiany przydziału funkcji Komisji Rewizyjnej Hufca ZHP Dąbrowa Górnicza”
Komisja Rewizyjna Hufca ZHP Dabrowa Górnicza w dniu 03.10.2013 roku na
posiedzeniu w składzie:
hm. Janusz Będkowski
phm. Krzysztof Świerczewski
phm. Marcin K0nieczny
Uchwala co następuje:

1. Na wniosek zainteresowanego zwalnia z funkcji przewodniczącego Komisji
Rewizyjnej Hufca ZHP Dąbrowa Górnicza phm Krzysztofa Świerczewskiego.
2. Powołuje na funkcję przewodniczącego Komisji Rewizyjnej Hufca ZHP Dąbrowa
Górnicza hm Janusza Będkowskiego.
3. Powołuje na funkcję zastępcy przewodniczącego Komisji Rewizyjnej Hufca ZHP
Dąbrowa Górnicza phm Krzysztof Świerczewskiego.
Uchwała została przyjęta jednogłośnie.

Informuję, że zjazd sprawozdawczy hufca Dąbrowa Górnicza odbędzie się 13 listopada
2013r. o godzinie 17.00 w Szkole Podstawowej nr 10.

Podaję do wiadomości listę instruktorów z czynnym prawem wyborczym

1. hm. Ariana BEJMA-WOŹNICZKA – z-ca komendanta hufca
2. hm. Janusz BĘDKOWSKI – przewodniczący KRH
3. dh. Sylwia CHOLEWIŃSKA – drużynowa
4. pwd. Martyna FILIP – drużynowa
5. pwd. Daria GALANT – drużynowa
6. pwd. Wojciech GODECKI – drużynowy
7. phm. Janina GOŁĄB Przewodnicząca Kręgu Seniora
8. pwd. Magdalena GROCHALA – drużynowa
9. pwd. Michał GRUSZCZYŃSKI – drużynowy
10. dh. Agnieszka KAROLCZYK-MAJEWSKA – drużynowa
11. hm. Edward KOBYLARZ – członek Sądu Harcerskiego Hufca
12. phm. Marcin K0NIECZNY – członek Komisji Rewizyjnej Hufca
13. dh. Anna KOPCZYŃSKA – drużynowa
14. hm. Jolanta KOWALIK – przewodnicząca Sądu Harcerskiego Hufca
15. dh. Agnieszka KRASZEWSKA – drużynowa
16. hm. Robert LATACZ – komendant szczepu
17. hm. Stefan MAJCHER – członek Komisji Stopni Instruktorskich
18. phm. Arkadiusz MATEJA – drużynowy
19. phm. Lucyna MÓL – szef Bazy w Janowie
20. phm. Rafał MUSIALIK – przewodniczący Kręgu Instruktorskiego
21. phm. Aleksandra NADOLNA – członek Komendy Hufca
22. phm. Dorota NAWROT – członek Komendy Hufca
23. ćw. Michał NAWROT – administrator Hufca
24. phm. Radosław NAWROT – komendant hufca
25. phm. Iwona NOWAK-SYGUŁA – drużynowa
26. phm. Daniel 0BAREWIN Komendant Szczepu
27. hm. Alfred PAJĄK – członek Sądu Harcerskiego Hufca
28. pwd. Magdalena POCZOBUTT – namiestnik harcerski
29. pwd. Marcin POCZOBUTT – drużynowy
30. phm. Grzegorz PRZYBYLAK- drużynowy
31. ćw. Kamil RACHWAŁ – drużynowy
32. H.O. Monika RACHWAŁ – skarbnik Hufca
33. pwd. Tomasz RACHWAŁ – zastępca Komendanta Hufca
34. phm. Grzegorz ROBAKOWSKI – kwatermistrz hufca
35. phm. Anna ROTER – członek Komisji Stopni Instruktorskich
36. dh. Bożena SMUTEK – drużynowa
37. phm. Krzysztof ŚWIERCZEWSKI – z-ca przewodniczącego KRH
38. ćw. Damian TWAROWSKI – drużynowy
39. pwd. Paulina WĄS – drużynowa
40. hm. Leszek WIECZOREK – członek Komisji Stopni Instruktorskich
41. dh. Martha WIECZOREK – drużynowa
42. phm. Ewa ZAJAS – drużynowa

8. Mianowania instruktorów
8.2.1 Na wniosek Komisji Stopni Instruktorskich z dnia 10.10.2013r otwieram próbę na
stopień przewodnika druhnom:
Sylwii Cholewińskiej
Roksanie Warmuz

10. Zmiany przydziału
Informuję o zmianie przydziału dh pwd Anny Wylęgały z hufca Ziemi Będzińskiej do
Hufca Dąbrowa Górnicza.
Informuję o zmianie przydziału dh pwd Kamila Wojciechowskiego z hufca Ziemi
Będzińskiej do hufca Dabrowa Górnicza

14. Inne
Dziękuję wszystkim zuchom, harcerzom i instruktorom uczestniczącym w Starcie
Harcerskim w Sławkowie. Mam nadzieję, że nowy rok harcerski przyniesie Wam wiele
radości i uśmiechu.

Czuwaj !
phm. Radosław Nawrot

************************************************************************
Związek Harcerstwa Polskiego
Komendant Hufca Dąbrowa Górnicza
Sławków, 6.10.2013r.

Rozkaz L.8 /2013

1. Zarządzenia i informacje
1.2 Informacje
Rozpoczynamy rok harcerski 2013/2014 w Sławkowie, w tym pięknym, historycznym
mieście, w którym po kilku latach odradza się środowisko harcerskie. Stoimy na
sławkowskim rynku, w tym samym miejscu, w którym podczas I wojny światowej
defilowały Legiony Józefa Piłsudskiego. Życzę drużynowemu i nowoprzyjętym
harcerzom dużo radości i samorealizacji na harcerskim szlaku.
Informuję, że tytuł Mistrzowskiej Gromady zuchowej w roku harcerskim 2012/2013
zdobyły:
7 DGZ „Słoneczna Gromada”
16 DGZ „Sprytne Skrzaty”
21 DGZ „Śmiecholudki z Ząbkolandii”
oraz zuchy z 20 DDH „BIM”

2. Hufiec
2.5 Powołanie i rozwiązanie sztabów, komisji, komend kursów
Rozwiązuję sztab HAL w składzie:
hm Ariana Bejma-Woźniczka
phm Dorota Nawrot
phm Grzegorz Robakowski
phm Lucyna Mól
dh. Monika Rachwał
pwd Tomasz Rachwał
phm. Arkadiusz Mateja

3. Drużyny
3.2 Zmiany organizacyjne
Powołuję 20 DGZ „Bajeczni i Magiczni” przy Szkole Podstawowej nr 30
3.3 Zwolnienia i mianowania drużynowych
Mianuję drużynową 20 DGZ dh Sylwię Cholewińską

10. Zmiany przydziału
Zmieniam przydział służbowy z 5 DGZ „Hakuna Matata” do 5 DDH „ad infinitum”
następującym druhnom i druhom:
– dh. Agnieszka Danecka
– dh. Marcin Sobór
– dh. Michał Miłek
Zmieniam przydział służbowy z 5DDH „ad infinitum” do 50 DDW „Zoya”
następującym osobom:
– mł. Tomasz Kapcia
– mł. Karol Łagosz
– mł. Kuba Połacik
– dh. Kacper Szymczak
– dh. Anna Malinka
Zmieniam przydział służbowy z 21 DGZ „Śmiecholudki z Ząbkolandii” do 21
DDH „Odkrywcy” następującym druhnom i druhom:
– Jakub Barwa
– Zofia Wróbel
– Robert Gorzkowski
– Nikolas Mańka
Zmieniam przydział służbowy z 16 DGZ „Sprytne Skrzaty” do PDDH „Mgła”
następującym druhnom i druhom:
– Dagmara Adamczyk
– Mateusz Bachowski
– Weronika Bartosik
– Julia Ciechowska
– Wiktoria Dragan
– Grzegorz Dróżdz
– Dominika Drukła
– Klaudia Foryś
– Martyna Górowska
– Emilia Guzik
– Katarzyna Kopysta
– Dawid Michalski
– Aleksandra Obrzut
– Jakub Pietraszko
– Szymon Wieczorek
– Jakub Zelek

13. Pochwały, wyróżnienia, nagrody
Udzielam pochwały druhom Marcinowi „Gorzkiemu” Gręboszowi,
Adrianowi „Woodiemu” Gruszczyńskiemu i Krzysztofowi „Husarowi” Wojewodzie za
wystawienie pocztu sztandarowego na Zlocie Chorągwi.
Udzielam pochwały dh Michałowi Klatce za reprezentowanie hufca na mszy św. w
intencji policjantów poległych w Katyniu.
Udzielam pochwały dh hm. Januszowi Będkowskiemu za naprawy w budynku komendy hufca.
Udzielam pochwały dh. phm. Grzegorzowi Robakowskiemu i dh Jerzemu Molowi za
dozorowanie prac remontowych w Janowie.

Czuwaj !
phm. Radosław Nawrot
************************************************************************

Związek Harcerstwa Polskiego
Komendant Hufca
Dąbrowa Górnicza
Dąbrowa Górnicza 20.08.2013r.

Rozkaz L.7 /2013

1. Zarządzenia i informacje
1.2 Informacje
Informuję, że Końcówka Instruktorska odbędzie się 31.08-01.09.2013 w Janowie.

2. Hufiec
2.2 Zwolnienia w komendzie hufca
Zwalniam z funkcji szefa Zespołu do spraw Promocji i Informacji dh phm Annę JaworLachowicz.

2.5 Powołanie i rozwiązanie sztabów, komisji, komend kursów
Rozwiązuję sztab Zlotu Hufca Janów 2013 w składzie:
Komendant Zlotu – pwd Tomasz Rachwał
Z-ca Komendanta – dh Martha Wieczorek
Oboźny – pwd Wojciech Godecki

3. Drużyny
3.2 Zmiany organizacyjne
Powołuję PDDH „Złota Ósemka” w Sławkowie.

3.3 Zwolnienia i mianowania drużynowych
Mianuję drużynowym PDDH „Złota Ósemka” w Sławkowie dh pwd Wojciecha Godeckiego.

4. Kręgi
4.1 Rozwiązania i powołania kręgów
Rozwiązuję krąg instruktorski Droga Ognia działający przy V szczepie „Czarna Piątka”.

4.2 Zwolnienia i mianowania w kręgach
Zwalniam z funkcji przewodniczącej kręgu dh hm Patrycję Makarską-Chachaj.

7. Harcerska Akcja Letnia i Zimowa
7.1 Zwolnienia i mianowania komendantów
Zwalniam z funkcji Komendantki obozu w Świętouściu dh hm Arianę Bejmę-Woźniczkę
Zwalniam z funkcji Komendantki Bazy w Janowie dh phm Dorotę Nawrot

10. Zmiany przydziału
Na wniosek dh pwd Wojciecha Godeckiego zmieniam jego przydział z V
Szczepu „Czarna Piątka” na PDDH w Sławkowie.
Na wniosek dh Wojciecha Godeckiego anuluję jego przynależność do Szczepu „Czarna
Piątka” oraz Kręgu „Droga Ognia”.
W związku z usunięciem Dh Olgi Glanowskiej z szeregów ZHP anuluję przynależność
do: Szczepu „Czarna Piątka” , Kręgu „Droga Ognia” oraz 5 DDH „Ad Infinitum”.

11. Wystąpienia instruktorów, zawieszenia instruktorów, skreślenia z listy członków
Na podstawie par.26 Statutu ZHP oraz postawy niegodnej członka ZHP wykluczam dh
Olgę Glanowską z szeregów ZHP.
Na podstawie par.26 Statutu ZHP skreślam z ewidencji ZHP dh phm Annę JaworLachowicz.
Na podstawie par.26 Statutu ZHP skreślam z ewidencji ZHP dh Tomasza Witesa

14. Inne
Zobowiązuję dh. pwd Darię Galant, dh pwd Tomasza Rachwała, dh Kamila
Rachwała do wyjaśnienia zaległości składkowych członków drużyny.

Czuwaj !

phm. Radosław Nawrot

***********************************************************************

Związek Harcerstwa Polskiego
Komendant Hufca
Dąbrowa Górnicza
Dąbrowa Górnicza 22.06.2013r.

Rozkaz L. 6/2013

W czasie Zlotu Hufca „Janów – 2013” 13 DDH „SANTY” obchodzi 30 lecie
istnienia. W ramach jubileuszu gościmy na bazie hufca założyciela i pierwszego
drużynowego 13 DDH „SANTY” hm Leszka Wieczorka.
Jubilatom życzę uśmiechów, zadowolenia i wytrwałości w służbie oraz następnych
okrągłych rocznic 13 DDH.

2. Hufiec

2.5 Powołanie i rozwiązanie sztabów, komisji, komend kursów
Powołuje sztab Zlotu Hufca Janów 2013 w składzie:
Komendant Zlotu – pwd Tomasz Rachwał
Z-ca Komendanta – dh Martha Wieczorek
Obożny – pwd Wojciech Godecki

3. Drużyny

3.3 Zwolnienia i mianowania drużynowych
Zwalniam z funkcji drużynowej 5 DDH druhnę Olgę Glanowską
Mianuję drużynowym 5 DDH Dh Damiana Twarowskiego
Zwalniam z funkcji drużynowego 13 DDH Santy dh Jakuba Kolbera
Mianuję drużynową 13 DDH Santy dh Marthę Wieczorek

8. Mianowania instruktorów
8.2 Otwarcia próby na stopień przewodniczki / przewodnika

8.2.1 Na wniosek Komisji Stopni Instruktorskich z dnia 20.06.2013 otwieram próbę na
stopień przewodnika druhnie Agnieszce Kraszewskiej i druhowi Damianowi Twarowskiemu.

Czuwaj !
phm. Radosław Nawrot

************************************************************************

Związek Harcerstwa Polskiego
Komendant Hufca Dąbrowa Górnicza
Dąbrowa Górnicza 29.05.2013r.

Rozkaz L.5 /2013

1.2 Informacje
Przypominam o obowiązku comiesięcznego przesyłania meldunków drużyny.
5.2 Powołania i rozwiązania szczepów i innych związków drużyn
Na wniosek komendanta szczepu rozwiązuję I Szczep Widmo

5.3 Zwolnienia i mianowania w szczepach i innych związkach drużyn
Zwalniam z funkcji komendanta szczepu dh pwd Justynę Pucyk-Werner

7. Harcerska Akcja Letnia i Zimowa
Powołuję sztab HAL w składzie:
phm. Dorota Nawrot , dh. Monika Rachwał, phm. Grzegorz Robakowski,
pwd Tomasz Rachwał, phm. Arkadiusz Mateja

7.1 Zwolnienia i mianowania komendantów
Mianuję komendantem obozu w Świętouściu dh hm Arianę Bejmę-Woźniczkę
Mianuję komendantem obozu w Janowie dh phm Dorotę Nawrot I i II turnus

8.2.1 Na wniosek Komisji Stopni Instruktorskich z dnia 23.05.2013 otwieram próbę na
stopień przewodnika druhnom i druhowi:
Elwirze Daneckiej
Katarzynie Markot-Przybylak
Edmundowi Kołtunkowi

8.4.1 Na wniosek Komisji Stopni Instruktorskich z dnia 23.05.2013 otwieram druhowi
pwd. Janowi Kmiotkowi próbę na stopień podharcmistrza.

13. Pochwały, wyróżnienia, nagrody

Udzielam pochwały dh pwd Magdalenie Poczobutt i dh pwd Tomaszowi Rachwałowi za przygotowanie i przeprowadzenie imprezy Św. Jerzy.
Udzielam pochwały dh phm Grzegorzowi Przybylakowi za zaangażowanie w organizację obozu w Świętouściu.

Czuwaj !

phm. Radosław Nawrot

************************************************************************
Związek Harcerstwa Polskiego
Komendant Hufca
Dąbrowa Górnicza
Dąbrowa Górnicza 21.04.2013r.

Rozkaz L. 4/2013

Wyjątek z rozkazu specjalnego Naczelnika ZHP LS2/2013 z dnia 22.02.2013
11.1.1 List pochwalny Naczelnika ZHP
Wyróżniam listem pochwalnym druhnę pwd Paulinę Wąs
Wyjątek z rozkazu Komendanta Chorągwi L3/2013 z dnia 26.03.2013

10. Przydział służbowy
10.3.2. Informuję o zmianie przydziału służbowego hm. Roberta LATACZA z Komendy
Chorągwi Śląskiej do Hufca Dąbrowa Górnicza.

Wyjątek z rozkazu komendanta Chorągwi L6/2013 z dnia 13.04.2013
1. Zarządzenia i informacje.
1.2. Informacje.
1.2.1. Ogłaszam listę uczestników Zbiórki Wyborczej posiadających czynne prawo
wyborcze na Zbiórce Wyborczej Rejonu 9, obejmującego Hufce: Dąbrowa Górnicza i
Siemianowice Śląskie.
Hufiec Dąbrowa Górnicza

1. hm. Ariana BEJMA-WOŹNICZKA
2. hm. Janusz BĘDKOWSKI Członek Komisji Rewizyjnej Hufca
3. pwd.Martyna FILIP Drużynowa
4. pwd. Daria GALANT Drużynowa
5. sam. Olga GLANOWSKA Drużynowa
6. phm. Janina GOŁĄB Przewodnicząca Kręgu Instruktorskiego
7. pwd. Magdalena GROCHALA
8. pwd. Michał GRUSZCZYŃSKI
9. phm. Joanna JAWOR-LACHOWICZ
10.dh. Agnieszka KAROLCZYK-MAJEWSKA
11.hm. Edward KOBYLARZ Członek Sądu Harcerskiego Hufca
12.H.O. Jakub KOLBER Drużynowy
13.dh. Anna KOPCZYŃSKA Drużynowa
14.hm. Jolanta KOWALIK Przewodnicząca Sądu Harcerskiego Hufca
15.dh. Agnieszka KRASZEWSKA
16.hm. Robert LATACZ Komendant Szczepu
17.hm. Stefan MAJCHER Członek Komisji Stopni Instruktorskich
18.hm. Patrycja MAKARSKA-CHACHAJ
19.phm. Arkadiusz MATEJA Drużynowy
20.phm. Lucyna MÓL Szef Bazy w Janowie
21.phm. Rafał MUSIALIK Przewodniczący Kręgu Instruktorskiego
22.phm. Aleksandra NADOLNA Członek Komendy Hufca
23.phm.Dorota NAWROT Członek Komendy Hufca
24.ćw. Michał NAWROT Administrator Hufca
25.phm. Radosław NAWROT Komendant Hufca
26.phm. Iwona NOWAK-SYGUŁA
27.phm. Daniel 0BAREWIN Komendant Szczep
28.hm. Alfred PAJĄK Członek Sądu Harcerskiego Hufca
29.pwd. Magdalena POCZOBUTT
30.pwd. Marcin POCZOBUTT Drużynowy
31.phm. Grzegorz PRZYBYLAK Drużynowy
32.ćw. Kamil RACHWAŁ Drużynowy
33.H.O. Monika RACHWAŁ Skarbnik Hufca
34.pwd. Tomasz RACHWAŁ Zastępca Komendanta Hufca
35.phm. Grzegorz ROBAKOWSKI
36.phm. Anna ROTER Członek Komisji Stopni Instruktorskich
37.dh. Bożena SMUTEK Drużynowa
38.phm. Krzysztof ŚWIERCZEWSKI
39.pwd. Paulina WĄS Drużynowa
40.pwd. Justyna WERNER Komendant Szczepu
41.hm. Leszek WIECZOREK Członek Komisji Stopni Instruktorskich
42.phm. Ewa ZAJAS Drużynowa

1. Zarządzenia i informacje
1.2 Informacje
Podaję do wiadomości, że hufcowy kurs zastępowych ukończyli:
Skrzyniarz Natalia
Szałas Natalia
Grądal Maciek
Nowak Piotr
Szymczak Kacper

13. Pochwały, wyróżnienia, nagrody
Na wniosek Kapituły Liścia Dębowego przyznaję dwa złote liście dębu za 20 lat służby
instruktorskiej druhnie phm Ewie Zajas.
Udzielam pochwały dh. Grzegorzowi Przybylakowi z wzorowe przeprowadzenie kursu
zastępowych.

14. Inne
Z okazji Dnia Św. Jerzego życzę wszystkim zuchom, harcerzom i instruktorom
wszystkiego co najlepsze na harcerskim szlaku.
Niechaj rycerskie wartości Bóg Honor Ojczyzna towarzyszą Wam w codziennych
zmaganiach.

Czuwaj !

phm. Radosław Nawrot

************************************************************************

Związek Harcerstwa Polskiego
Komendant Hufca
Dąbrowa Górnicza

Dąbrowa Górnicza 15.03.2013r.

Rozkaz L. 3/2013

1. Zarządzenia i informacje

1.2 Informacje
Wszystkim, którzy wywiązali się w terminie z obowiązku uiszczenia składek
członkowskich za 2013 rok dziękuję harcerskim CZUWAJ!
Zapominalskim przypominam o wpłacie składek za 2013 rok.

5. Szczepy i inne związki drużyn

5.3 Zwolnienia i mianowania w szczepach i innych związkach drużyn
Zwalniam z funkcji komendanta szczepu Czarna Piątka dh pwd Wojciecha Godeckiego.
Mianuję komendantem szczepu Czarna Piątka dh hm Roberta Latacza.

8. Mianowania instruktorów
8.1 Zamknięcia próby na stopień przewodniczki / przewodnika
8.1.1 Na wniosek Komisji Stopni Instruktorskich z dnia 7.03.2013 zamykam z wynikiem
negatywnym próbę na stopień przewodnika druhnie Oldze Glanowskiej.
8.2 Otwarcia próby na stopień przewodniczki / przewodnika
8.2.1 Na wniosek Komisji Stopni Instruktorskich z dnia 7.03.2013 otwieram próbę na
stopień przewodnika druhowi Mariuszowi Brando Aniszkiewiczowi.
8.3 Zamknięcie próby na stopień podharcmistrzyni / podharcmistrza
8.3.1 Na wniosek Komisji Stopni Instruktorskich z dnia 7.03.2013 zamykam z wynikiem
negatywnym próbę podharcmistrza druhowi pwd Wojciechowi Godeckiemu.
13. Pochwały, wyróżnienia, nagrody
Udzielam pochwały dh phm Aleksandrze Nadolnej za przeprowadzenie NAZ.

Czuwaj !
phm. Radosław Nawrot

*********************************************************************

Związek Harcerstwa Polskiego
Komendant Hufca
Dąbrowa Górnicza

Dąbrowa Górnicza 28.02.2013r.

Rozkaz L. 2/2013

1. Zarządzenia i informacje
1.2 Informacje
Przypominam o statutowym obowiązku opłacania składek członkowskich.

7. Harcerska Akcja Letnia i Zimowa
7.1 Zwolnienia i mianowania komendantów
Zwalniam z funkcji komendanta biwaku zimowego dh hm Roberta Latacza

13. Pochwały, wyróżnienia, nagrody
Udzielam pochwały dh hm Robertowi Lataczowi dh pwd Darii Galant za sprawne
zorganizowanie i przeprowadzenie biwaku zimowego.

Czuwaj !
phm. Radosław Nawrot

********************************************************************

Związek Harcerstwa Polskiego
Komendant Hufca
Dąbrowa Górnicza

Dąbrowa Górnicza 17. 01.2013r.

Rozkaz L. 1/2013

2. Hufiec
2.5 Powołanie i rozwiązanie sztabów, komisji, komend kursów
Rozwiązuję sztab WOŚP w składzie:
Dh. Michał Nawrot – szef WOŚP
Dh. Agnieszka Kujawska
Dh. Magdalena Poczobutt
Dh phm Lucyna Mól

3. Drużyny
3.2 Zmiany organizacyjne
Zmieniam nazwę z 50 DDH ZOYA na 50 Dąbrowska Drużyna Wielopoziomowa ZOYA

7. Harcerska Akcja Letnia i Zimowa
7.1 Zwolnienia i mianowania komendantów
Mianuję komendantem biwaku zimowego dh hm Roberta Latacza.

13. Pochwały, wyróżnienia, nagrody
Udzielam pochwały druhom
pwd Michałowi Gruszczyńskiemu
Jarosławowi Bilskiemu
Mateuszowi Olesińskiemu
Marcinowi Gręboszowi
Przemysławowi Małkowskiemu
za pomoc przy remoncie sali w Przedszkolu nr 14.

Udzielam pochwały dh Michałowi Nawrotowi i dh Agnieszce Kujawskiej za sprawne
przeprowadzenie WOŚP.

14. Inne
Dziękuję grupie F.E.A.R. ASG Team Dąbrowa Górnicza za pomoc przy organizacji
WOŚP.

Czuwaj !
phm. Radosław Nawrot