Rozkazy 2015

rozkazy z poprzednich lat:   2014r    2013r      2012r   2011r    2010r  2009r  2008r
—————————————————————
Związek Harcerstwa Polskiego
Komendant Hufca
Dąbrowa Górnicza
Dąbrowa Górnicza,16.12.2015 r.

Rozkaz L. 14/2015

Wyjątki z rozkazu Komendantki Chorągwi Śląskiej L15/2015 z dnia 30.10.2015 r.

13.1 Odznaczenia
13.1.10. Na wniosek Komendy Hufca Dabrowa Górnicza przyznaję Odznakę „Za Zasługi dla Chorągwi Śląskiej” w stopniu złotym:
– phm. Aleksandrze Nadolnej
– hm. Danielowi 0barewinowi
– phm. Marcinowi K0niecznemu
13.1.18. Na wniosek Komendy Hufca Dąbrowa Górnicza przyznaję Odznakę „Za Zasługi dla Chorągwi Śląskiej w stopniu srebrnym:
– hm. Annie Roter
– phm. Dorocie Nawrot
– pwd. Paulinie Wąs
– HO Monice Rachwał
– pwd. Tomaszowi Rachwał
– pwd. Wojciechowi Godeckiemu

Wyjątki z rozkazu Komendantki Chorągwi Śląskiej L16/2015 z dnia 18.11.2015 r.

2. Hufce.
2.3. Podanie do wiadomości wyników wyborów.

Podaję do wiadomości wyniki wyboru Zjazdu Hufca ZHP:
– Dąbrowa Górnicza z dnia 14.11.2015r.

2.3.1. W sprawie wyborów członków Komisji Rewizyjnej Hufca ZHP:
Dąbrowa Górnicza:
– hm. Janusz BĘDKOWSKI– Przewodniczący Komisji,
– hm. Jolanta KOWALIK – Zastępca Przewodniczącego,
– phm. Marcin K0NIECZNY– Sekretarz,
– pwd. Mariusz ANISZKIEWICZ –Członek Komisji.

2.3.3. W sprawie wyboru Komendy Hufca ZHP:
Dąbrowa Górnicza:
– phm. Radosław NAWROT – Komendant Hufca,
– dh. Monika RACHWAŁ – Skarbnik Hufca,
– hm. Ariana BEJMA – WOŹNICZKA,
– phm. Aleksandra NADOLNA ,
– phm. Dorota NAWROT,
– phm. Arkadiusz MATEJA,
– pwd. Tomasz RACHWAŁ.

13.1. Odznaczenia.
13.1.5. Na wniosek Stowarzyszenia Ruchu Harcerskiego „CZUWAJ” przyznaję Odznakę „Za Zasługi dla Chorągwi Śląskiej” w stopniu srebrnym:
– dh. Waldemarowi KOLASIE Krąg Dąbrowa Górnicza

CZUWAJ!
hm. Anna PETERKO

2. Hufiec
2.1. Mianowania w komendzie hufca.
Mianuję hm. Arianę Bejmę – Woźniczkę zastępcą komendanta hufca ds. kształcenia i pracy z kadrą.
phm. Aleksandrę Nadolną zastępcą komendanta hufca ds. programu.
phm. Dorotę Nawrot zastępcą komendanta hufca ds. organizacji HAL i HAZ.
phm. Arkadiusza Mateję zastępcą komendanta hufca ds. organizacyjnych.
pwd. Tomasza Rachwała kwatermistrzem hufca.
phm. Grzegorza Robakowskiego Szefem Domu Harcerza.

7.2. Otwarcie próby na stopień przewodniczki/przewodnika.
7.2.1. Na wniosek Komisji Stopni Instruktorskich z dnia 03.12.2015 r. otwieram próbę na stopień przewodniczki dh. Aleksandrze Rokickiej.

7.3. Zamknięcie próby na stopień podharcmistrzyni/podharcmistrza.
7.3.1. Na wniosek Komisji Stopni Instruktorskich z dnia 03.12.2015 r. zamykam próbę i przyznaję stopień podharcmistrza pwd. Wojciechowi Godeckiemu.

7.4. Otwarcie próby na stopień podharcmistrzyni/podharcmistrza.
7.4.1. Na wniosek Komisji Stopni Instruktorskich z dnia 03.12.2015r. otwieram pwd. Mariuszowi Brando Aniszkiewiczowi próbę na stopień podharcmistrza.

11. Kary organizacyjne
11.1. Udzielam upomnienia pwd. Roksanie Warmuz, za kreowanie złego wizerunku organizacji na terenie miasta, poprzez jednostronne zerwanie współpracy z kierownictwem Zespołu Szkół Ekonomicznych im. Karola Adamieckiego w Dąbrowie Górniczej i nie poinformowanie o tym fakcie komendy hufca.

11.2. Udzielam upomnienia pwd. Damianowi Twarowskiemu za nie wywiązanie się z realizacji podjętego zadania – warty podczas obchodów 11 listopada.

12. Pochwały, wyróżnienia, nagrody
12.1. Udzielam pochwały za pełnioną asystę w ramach obchodów podwójnego jubileuszu 100-lecia Związku Nauczycieli Polskich i 70-lecie Oddziału ZNP w Dąbrowie Górniczej, druhnom i druhom:

– pwd. Magdalenie Robakowskiej,
– dh. Julii Zarzyckiej,
– dh. Zuzannie Szymańskiej,
– dh. Kamilowi Oleksemu.

12.2. Udzielam pochwały phm. Wojciechowi Godeckiemu za przygotowanie i przeprowadzenie kawiarenki instruktorskiej.

12.3. Składam podziękowania druhnom i druhom z 8 DDH „Złota 8” i HGS „DRAGON” za udział w obchodach Dnia Podchorążego.

Czuwaj !
phm. Radosław Nawrot

do pobrania – rozkaz-l14-2015
—————————————————————

Związek Harcerstwa Polskiego
Komendant Hufca
Dąbrowa Górnicza
Dąbrowa Górnicza 12.11.2015 r.

Rozkaz L. 13/2015

2. Hufiec
Powołuję hufcowy zespół kadry kształcącej w składzie:
hm. Ariana Bejma-Woźniczka HR (BOKK 715/2014) – szefowa HZKK
phm. Arkadiusz Mateja HR – zastępca
phm. Aleksandra Nadolna
phm. Anna Roter
phm. Grzegorz Przybylak

8. Mianowania instruktorów
8.1 Zamknięcia próby na stopień przewodniczki / przewodnika
8.1.1 Na wniosek Komisji Stopni Instruktorskich z dnia 5.11.2015 zamykam próbę, przyznaję stopień przewodnika i dopuszczam do złożenia Zobowiązania Instruktorskiego druhnę:
Katarzynę Markot-Przybylak

9. Zaliczanie służby instruktorskiej
Zaliczam służbę instruktorską dh. pwd. Mateuszowi Małeckiemu

13. Pochwały, wyróżnienia, nagrody

Udzielam pochwały Mateuszowi Robakowskiemu i Jarosławowi Bilskiemu za przygotowanie budynku hufca do zimy.

Udzielam pochwały druhom
Marcinowi Walencikowi, Michałowi Walencikowi, Krzysztofowi Wojewodzie, Adrianowi Jaźwcowi, Adrianowi Milejskiemu za wzorową postawę podczas uroczystości 11 listopada.

Udzielam pochwały dh Marcinowi Poczobuttowi za prowadzenie uroczystości 11 listopada.

Udzielam pochwały dh Patrycji Makarskiej-Chachaj, dh. phm. Darii Galant za przygotowanie i przeprowadzenie mittingu patriotycznego.

Dziękuję dh. Elwirze Rzewuskiej-Daneckiej za obsługę biura w trakcie imprezy.

Dziękuję dh. pwd Tomaszowi Rachwałowi za całościową koordynację imprezy 11 listopada.

Udzielam pochwały dh pwd. Wojciechowi Godeckiemu za promowanie harcerstwa na falach Radia Katowice.

Składam gorące podziękowania dla członków komendy i wszystkich działających w hufcu komisji i zespołów instruktorskich za aktywną pracę w trakcie mijającej kadencji komendy hufca.

Czuwaj !

phm. Radosław Nawrot

 

—————————————————————-

Związek Harcerstwa Polskiego
Komendant Hufca
Dąbrowa Górnicza
Dąbrowa Górnicza 27.10.2015r.

Rozkaz L.12 /2015

1. Zarządzenia i informacje
1.2 Informacje

Na podstawie punktu 12 Ordynacji Wyborczej ZHP z dnia 3 marca 2013r. dodaję do listy osób posiadających prawo wyborcze
dh Katarzynę Markot-Przybylak HO – członka Komisji Historycznej Hufca

15. Sprostowania

Wprowadzam sprostowanie do rozkazu L 10/2015
było
dh. Katarzyna Markot-Przybylak- przyboczna
winno być
dh. Katarzyna Markot-Przybylak HO – przyboczna

Informuję, że omyłkowo zatwierdzono służbę drużynowym i działającym harcerzom bez stopnia instruktorskiego:

dh Arturowi Gdulskiemu
dh. Agnieszce Koralczyk-Majewskiej
sam. Karolinie Kozie
ćw. Michałowi Nawrotowi
dh. Monice Rachwał HO
sam. Aleksandrze Rokickiej
pwd. Ewelinie Stanek

winno być:

1 pwd. ANISZKIEWICZ MARIUSZ
2 hm. BEJMA-WOŹNICZKA ARIANA
3 hm. BĘDKOWSKI JANUSZ
4 pwd. BIERNACKI ZBIGNIEW
5 hm. DZIECHCIARZ ANNA
6 pwd. FILIP MARTYNA
7 phm. GALANT DARIA
8 pwd. GODECKI WOJCIECH
9 pwd. GRUSZCZYŃSKI MICHAŁ
10 pwd. HAJDUK JÓZEF
11 pwd. HAJDUK URSZULA
12 phm. KMIOTEK JAN
13 phm. KOŁTOŃSKA MAGDALENA
14 pwd. KOŁTUNEK EDMUND
15 phm. K0NIECZNY MARCIN
16 hm. KOWALIK JOLANTA
17 pwd. KOZA EDYTA
18 pwd. KRUPA MAGDALENA
19 hm. LATACZ ROBERT
20 hm. MAJCHER STEFAN
21 hm. MAKARSKA-CHACHAJ PATRYCJA
22 pwd. MATCZYŃSKI MICHAŁ
23 phm. MATEJA ARKADIUSZ
24 phm. MÓL LUCYNA
25 phm. MUSIALIK RAFAŁ
26 phm. NADOLNA ALEKSANDRA
27 phm. RADOSŁAW NAWROT
28 phm. NAWROT DOROTA
29 phm. NOWAK-SYGUŁA IWONA
30 hm. 0BAREWIN DANIEL
31 hm. PAJĄK ALFRED
32 pwd. POCZOBUTT MAGDALENA
33 pwd. POCZOBUTT MARCIN
34 phm. PRZYBYLAK GRZEGORZ
35 dh. PRZYBYLAK – MARKOT KATARZYNA HO
36 pwd. RACHWAŁ TOMASZ
37 pwd. RACHWAŁ WANDA
38 pwd. ROBAKOWSKA MAGDALENA
39 phm. ROBAKOWSKI GRZEGORZ
40 hm. ROTER ANNA
41 pwd. RZEWUSKA-DANECKA ELWIRA
42 phm. SCHUBERT GRAŻYNA
43 pwd. SMUTEK BOŻENA
44 phm. ŚWIERCZEWSKI KRZYSZTOF
45 pwd. TWAROWSKI DAMIAN
46 pwd. WĄS PAULINA
47 pwd. WERNER JUSTYNA
48 phm. ZAJAS EWA
Czuwaj !
phm. Radosław Nawrot

rozkaz L12/15– do pobrania

—————————————————————
Związek Harcerstwa Polskiego
Komendant Hufca
Dąbrowa Górnicza
Dąbrowa Górnicza 20.10.2015r.

Rozkaz L. 11/2015

1. Zarządzenia i informacje

1.1 Na podstawie § 50 pkt. 2 statutu ZHP zwołuję na dzień 14.11.2015 r. Zwyczajny Zjazd Hufca ZHP Dąbrowa Górnicza w celu wyboru Komendanta i Komendy Hufca.

1.2. Informacje

1.2.1. Informuję, że Zwyczajny Zjazd Hufca ZHP Dąbrowa Górnicza rozpocznie się o godz. 10.00 w Bibliotece Miejskiej w Dąbrowie Górniczej.

1.2.2. Informuję, że na podstawie punktu 12 Ordynacji Wyborczej ZHP z dnia 3 marca 2013r. z głosem decydującym w zjeździe hufca biorą udział członkowie ZHP pełniący funkcje instruktorskie, mający przydział służbowy do tego hufca:

1 pwd. Mariusz Aniszkiewicz- drużynowy
2 hm. Ariana Bejma-Woźniczka- KH
3 hm. Janusz Będkowski- KRH
4 hm. Anna Dziechciarz- SH
5 pwd. Martyna Filip- drużynowa
6 dh. Artur Gdulski- drużynowy
7 pwd. Wojciech Godecki- drużynowy
8 pwd. Magdalena Krupa-drużynowa
9 dh. Agnieszka Majewska-Koralczyk- drużynowa
10 hm. Patrycja Makarska-Chachaj- komendant szczepu
11 phm. Marcin K0nieczny- KRH
12 hm. Jolanta Kowalik- SH
13 sam Karolina Koza- drużynowa
14 hm. Stefan Majcher- KSI
15 phm. Arkadiusz Mateja- drużynowy
16 phm. Lucyna Mól- Szefowa Bazy Obozowej w Janowie
17 phm. Rafał Musialik- Przewodniczący Kręgu
18 phm. Aleksandra Nadolna- KH
19 phm. Dorota Nawrot- KH
20 ćw. Michał Nawrot- administrator
21 phm. Radosław Nawrot- KH
22 phm. Iwona Nowak-Syguła- drużynowa
23 hm. Daniel 0barewin- komendant szczepu
24 hm. Alfred Pająk- przewodniczący kręgu
25 pwd. Magdalena Poczobutt- namiestnik harcerski
26 pwd. Marcin Poczobutt- drużynowy
27 phm. Grzegorz Przybylak- drużynowy
28 dh. Monika Rachwał HO- KH
29 pwd. Tomasz Rachwał- KH
30 phm. Grzegorz Robakowski- KH
31 pwd. Magdalena Robakowska- drużynowa
32 sam. Aleksandra Rokicka- drużynowa
33 phm. Anna Roter- KSI
34 pwd. Elwira Rzewuska-Danecka- Szefowa biura KH
35 phm. Grażyna Schubert- drużynowa
36 pwd. Bożena Smutek- drużynowa
37 pwd. Ewelina Stanek- drużynowa
38 phm. Krzysztof Świerczewski- KRH
39 pwd. Damian Twarowski- drużynowy
40 pwd. Paulina Wąs- drużynowa
41 pwd. Roksana Warmuz- drużynowa
42 pwd. Justyna Werner- drużynowa
43 phm. Ewa Zajas- drużynowa

Czuwaj !

phm. Radosław Nawrot

rozkaz l11-2015 – do pobrania
—————————————————————
Związek Harcerstwa Polskiego
Komendant Hufca
Dąbrowa Górnicza
Dąbrowa Górnicza 16.10.2015r.

Rozkaz L. 10/2015

9. Zaliczanie służby instruktorskiej

Zaliczam służbę instruktorską następującym druhnom i druhom:

1 pwd. Mariusz Aniszkiewicz- drużynowy
2 hm. Ariana Bejma-Woźniczka- KH
3 hm. Janusz Będkowski- KRH
4 hm. Anna Dziechciarz- SH
5 pwd. Martyna Filip- drużynowa
6 dh. Artur Gdulski- drużynowy
7 pwd. Wojciech Godecki- drużynowy
8 pwd. Michał Gruszczyński
9 phm. Józef Hajduk
10 pwd. Magdalena Krupa-drużynowa
11 dh. Agnieszka Majewska-Koralczyk- drużynowa
12 phm. Jan Kmiotek
13 phm. Magdalena Kołtońska- przyboczna
14 pwd. Władysław Kołtunek
15 phm. Marcin K0nieczny- KRH
16 hm. Jolanta Kowalik- SH
17 sam Karolina Koza- drużynowa
18 hm. Stefan Majcher- KSI
19 phm. Arkadiusz Mateja- drużynowy
20 dh. Katarzyna Markot-Przybylak- przyboczna
21 phm. Lucyna Mól- Szefowa Bazy Obozowej w Janowie
22 phm. Rafał Musialik- Przewodniczący Kręgu
23 phm. Aleksandra Nadolna- KH
24 phm. Dorota Nawrot- KH
25 ćw. Michał Nawrot- administrator
26 phm. Iwona Nowak-Syguła- drużynowa
27 hm. Daniel 0barewin- komendant szczepu
28 hm. Alfred Pająk- przewodniczący kręgu
29 pwd. Magdalena Poczobutt- namiestnik harcerski
30 pwd. Marcin Poczobutt- drużynowy
31 phm. Grzegorz Przybylak- drużynowy
32 dh. Monika Rachwał HO- KH
33 pwd. Tomasz Rachwał- KH
34 pwd. Wanda Rachwał
35 phm. Grzegorz Robakowski- KH
36 pwd. Magdalena Robakowska- drużynowa
37 sam. Aleksandra Rokicka- drużynowa
38 phm. Anna Roter- KSI
39 pwd. Elwira Rzewuska-Danecka- Szefowa biura KH
40 phm. Grażyna Schubert- drużynowa
41 pwd. Bożena Smutek- drużynowa
42 pwd. Ewelina Stanek- drużynowa
43 phm. Krzysztof Świerczewski- KRH
44 pwd. Damian Twarowski- drużynowy
45 pwd. Paulina Wąs- drużynowa
46 pwd. Roksana Warmuz- drużynowa
47 pwd. Justyna Werner- drużynowa
48 phm. Ewa Zajas- drużynowa
49 hm. Robert Latacz
50 phm. Daria Galant
51 hm. Patrycja Makarska-Chachaj

Czuwaj !

phm. Radosław Nawrot

rozkaz l10-2015 – do pobrania
—————————————————————
Związek Harcerstwa Polskiego
Komendant Hufca
Dąbrowa Górnicza
Dąbrowa Górnicza, 1.10.2015r.

Rozkaz L.9/2015

1. Zarządzenia i informacje
1.2 Informacje
Podaję do wiadomości terminy spotkań KSI na cały rok harcerski:
1.10.2015; 5.11.2015; 3.12.2015; 7.01.2016; 4.02.2015; 3.03.2016; 7.04.2016;5.05.2016; 2.06.2016
Posiedzenia każdorazowo rozpoczynają się o godz. 19.00.

2. Hufiec
2.4 Zwolnienia i mianowania w komisji stopni instruktorskich
Zwalniam z funkcji członka Komisji Stopni Instruktorskich dh. hm. Leszka Wieczorka.

8. Mianowania instruktorów
8.1 Zamknięcia próby na stopień przewodniczki / przewodnika
8.1.1 Na wniosek Komisji Stopni Instruktorskich z dnia 1.10.2015 zamykam próbę, przyznaję stopień przewodnika i dopuszczam do złożenia Zobowiązania Instruktorskiego druhnę: Ewelinę Stanek

8.2 Otwarcia próby na stopień przewodniczki / przewodnika
8.2.1 Na wniosek Komisji Stopni Instruktorskich z dnia 1.10.2015 otwieram próbę na stopień przewodniczki druhnie: Karolinie Kozie

8.4 Otwarcie próby na stopień podharcmistrzyni / podharcmistrza
8.4.1 Na wniosek Komisji Stopni Instruktorskich z dnia 1.10.2015 otwieram pwd. Edycie Kozie próbę na stopień podharcmistrzyni.

13. Pochwały, wyróżnienia, nagrody
Udzielam pochwały druhowi pwd. Damianowi Twarowskiemu za bardzo dobre przygotowanie i przeprowadzenie Startu Harcerskiego.

Czuwaj !
phm. Radosław Nawrot

rozkaz l9-2015 – do druku

—————————————————————

Związek Harcerstwa Polskiego
Komendant Hufca
Dąbrowa Górnicza
Dąbrowa Górnicza 7.09.2015r.

Rozkaz L. 8/2015

1. Zarządzenia i informacje
1.2 Informacje
Przyjmuję nowy regulamin i dokumentację Komisji Stopni Instruktorskich.

Informuję, że 26.09.2015 roku odbędzie się Start Harcerski. Zapraszam wszystkie środowiska naszego hufca. Spotkajmy się i razem rozpocznijmy kolejny rok harcerski.

3. Drużyny
3.2 Zmiany organizacyjne
Powołuję PDGZ „Złote Iskierki” w Sławkowie
Powołuję PDDS w Sławkowie
Rozwiązuję 14 DGZ „Mali Astronomowie”
3.3 Zwolnienia i mianowania drużynowych
Mianuję drużynową PDGZ „Złote Iskierki” dh. Karolinę Kozę
Mianuję drużynowym PDDS w Sławkowie dh. pwd. Wojciecha Godeckiego
Zwalniam z funkcji drużynowej 14 DGZ „Mali Astronomowie” dh. Annę Kopczyńską

7. Harcerska Akcja Letnia i Zimowa
7.1 Zwolnienia i mianowania komendantów
Zwalniam z funkcji komendantki zgrupowania dh. phm. Dorotę Nawrot
Zwalniam z funkcji komendantki obozu hufca dh. hm. Arianę Bęjmę-Woźniczkę

Czuwaj !

phm. Radosław Nawrot

rozkaz l8-2015 – do druku
—————————————————————

Związek Harcerstwa Polskiego
Komendant Hufca
Dąbrowa Górnicza
Dąbrowa Górnicza 26.09.2015r.

Rozkaz Specjalny L 2 /2015

Zuchy, Druhny i Druhowie !

Harcerskim pozdrowieniem CZUWAJ pragnę powitać Was wszystkich na uroczystym rozpoczęciu roku harcerskiego 2015/2016.

Za nami udane wakacje, podczas których dla członków ZHP oraz dzieci niezrzeszonych zorganizowaliśmy obóz harcerski hufca w Janowie.

Przed nami kolejny rok intensywnej pracy i dobrej zabawy. Cieszę się, że wszyscy zdrowi i wypoczęci wracacie do pracy w gromadach zuchowych, drużynach harcerskich i kręgach – instruktorskich i seniorów.

Wszystkim Wam życzę zapału i zaangażowania do pracy, wytrwałości w dążeniu do celu, wielu wspaniałych, niezapomnianych przygód oraz nawiązywania nowych znajomości i przyjaźni na harcerskich szlakach.

Z ogromną radością ogłaszam zatem Rok Harcerski 2015/2016 za otwarty.

Czuwaj !
phm. Radosław Nawrot

Rozkaz Specjalny L2-2015 – do druku
—————————————————————

Związek Harcerstwa Polskiego
Komendant Hufca
Dąbrowa Górnicza
Dąbrowa Górnicza 30.06.2015r.

Rozkaz L.7 /2015

1. Zarządzenia i informacje

1.2 Informacje
Informuję, że kurs przewodnikowski Per aspera ad astra ukończyli:
dh. Karolina Kurek – hufiec Zawiercie
dh. Maciej Nocoń – hufiec Zawiercie
dh. Karolina Koza – hufiec Dąbrowa Górnicza
dh. Dominik Belicki – hufiec Dąbrowa Górnicza
dh. Justyna Kożar-Rozpara – hufiec Zawiercie
dh. Aleksandra Rokicka – hufiec Dąbrowa Górnicza
dh. Weronika Szymańska – hufiec Zawiercie
dh. Adrian Jaźwiec – hufiec Dąbrowa Górnicza
dh. Marta Patas – hufiec Ziemi Tarnogórskiej
dh. Weronika Krafczyk – hufiec Ziemi Tarnogórskiej

8. Mianowania instruktorów
8.4 Otwarcie próby na stopień podharcmistrzyni / podharcmistrza
8.4.1 Na wniosek Komisji Stopni Instruktorskich z dnia 11.06.2015 otwieram pwd. Damianowi Twarowskiemu próbę na stopień podharcmistrza.

Czuwaj !
phm. Radosław Nawrot

rozkaz l7-2015  – do druku
—————————————————————

Związek Harcerstwa Polskiego
Komendant Hufca
Dąbrowa Górnicza
Janów 12.08.2015r.
                                        Rozkaz Specjalny L 1 /2015

„Prawdziwy autorytet tworzy tylko osobisty przykład, prawdziwość czynów,
odpowiedzialności,
porządek, konsekwencja”
Stefan Mirowski

Druhny i Druhowie,

Z ogromnym smutkiem informujemy całą hufcową społeczność zuchów, harcerzy, wędrowników i instruktorów, ze w dniu 6 sierpnia 2015 odszedł na wieczną wartę druh podharcmistrz
Władysław Ochłódnik – instruktor senior naszego hufca. W ostatnich latach członek Kręgu Seniorów „Strzemianie”.
Jego śmierć zaskoczyła nas wszystkich, pozostawiając nas napełnionych ogromnym żalem. Przez całe życie, w myśl złożonego przyrzeczenia harcerskiego, a później zobowiązania instruktorskiego , Druh Władek pełnił obowiązki i funkcje w naszym hufcu, a w szczególności w Kręgu Seniorów „Strzemianie”. Był odpowiedzialnym i prawym instruktorem . Żył pięknie, a swoim bogatym doświadczeniem i mądrością dzielił się z młodą kadrą i starszymi instruktorami.
Dbał o dobre imię Związku, Był dla nas wszystkich niekwestionowanym autorytetem W niełatwych dla naszego Hufca czasach uczył nas godnego zachowania i postępowania w każdym momencie naszego życia. Służby powierzonej przez Związek Harcerstwa Polskiego nie opuścił aż do śmierci.
Straciliśmy dziś nie tylko wspaniałego instruktora, ale przede wszystkim cudownego, życzliwego człowieka, serdecznego przyjaciela. Niewielu jest dziś takich ludzi; zawsze pogodny, uśmiechnięty, pomocny i gotowy do pracy.
Druhu Władku odszedłeś na wieczną wartę, my pozostaliśmy i pamiętamy. Dalej będziemy czuwać, a Ty czuwaj nad nami. Przez ten świat mogłeś przejść tylko raz, ale znając Ciebie to po tamtej, lepszej stronie już zgłosiłeś się do służby.
Odszedł skromny, dobry i prawy człowiek.
Cześć jego pamięci!

– Ogłaszam tygodniową żałobę w Hufcu ZHP Dąbrowa Górnicza
– Polecam okryć kirem sztandary harcerskie
– Polecam nałożyć czarne opaski na krzyże harcerskie

Czuwaj !
phm. Radosław Nawrot

 Rozkaz Specjalny L1_2015 – do druku

——————————————————————————————–

Związek Harcerstwa Polskiego
Komendant Hufca
Dąbrowa Górnicza
Dąbrowa Górnicza 31.05.2015r.

                                                  Rozkaz L.6 /2015

 1. Zarządzenia i informacje
  1.1 Zarządzenia
  1.2 Informacje
  1.2.1. Informuję, że w dniach 1-5.06.2015 Komenda Hufca będzie nieczynna.
  1.2.2. Podaję do wiadomości wyniki konkursu historycznego:

 W kategorii – Harcerz
                         II miejsce zajął dh. Filip Bański z 5 DDH „Ad Infinitum”
                         I miejsce zajęła dh Martyna Nowak z 8 DDH „Złota Ósemka”

W kategorii – Harcerz Starszy
                         I miejsce zajęła dh. Julia Kondel z 8 DDH „Złota Ósemka”

1.2.3.  Podaję do wiadomości iż w związku z podsumowaniem rocznej działalności drużyn tytuł najprężniej rozwijającej się drużyny otrzymuje :

                               8 DDH  „Złota Ósemka”

2.5 Powołanie i rozwiązanie sztabów, komisji, komend kursów
Z chwilą dotarcia do Dąbrowy Górniczej zwalniam z funkcji komendę zlotu hufca
w   składzie:
       Dh. hm. Daniel FRANK 0barewin
       Dh. pwd. Mariusz BRANDO Aniszkiewicz
       Dh. pwd. Elwira Rzewuska – Danecka

 1. Pochwały, wyróżnienia, nagrody
      Udzielam pochwały za wzorowe zorganizowanie i przeprowadzenie zlotu hufca               1 Harcerskiej Grupie Spadochronowej „DRAGON”
 1. Sprawy różne

Z okazji Dnia Dziecka życzę wszystkim mniejszym i większym.
              Dużo radości, zabawy i samych pogodnych dni na harcerskim szlaku.

Czuwaj !

phm. Radosław Nawrot

 

rozkaz-L6/2015 do pobrania

—————————————————————

Związek Harcerstwa Polskiego
Komendant Hufca
Dąbrowa Górnicza
Dąbrowa Górnicza 28.05.2015r.

                                                      Rozkaz L.5 /2015

Starajcie się zostawić ten świat
troszkę lepszym niż go zastaliście.
Robert Baden-Powell

Składam najserdeczniejsze życzenia HGS DRAGON z okazji 15-lecia istnienia grupy. Dziękuję za to, co dotychczas dzięki Wam się wydarzyło i życzę wszystkiego co najlepsze na następne lata.

1. Zarządzenia i informacje
1.1 Zarządzenia
1.2 Informacje
Informuję, że w dniach 29-31.05 na bazie obozowej w Janowie odbędzie się zlot hufca.

2. Hufiec
Podaję do wiadomości, że do sądu harcerskiego została powołana dh. hm. Anna Dziechciarz.

2.5 Powołanie i rozwiązanie sztabów, komisji, komend kursów
Mianuję komendę zlotu hufca w składzie:
Dh. hm. Daniel FRANK 0barewin
Dh. pwd. Mariusz BRANDO Aniszkiewicz
Dh. pwd. Elwira Rzewuska – Danecka

13. Pochwały, wyróżnienia, nagrody
Udzielam pochwały dh. Jarosławowi RUDEMU Bilskiemu za wzorową postawę instruktorską i zaangażowanie na rzecz bazy obozowej w Janowie.

Czuwaj !

phm. Radosław Nawrot

 

rozkaz-L5/2015 do pobrania

————————————————————–
Związek Harcerstwa Polskiego
Komendant Hufca
Dąbrowa Górnicza
Dąbrowa Górnicza 23.04.2015r.

                                Rozkaz L. 4/2015

Składam najserdeczniejsze życzenia druhnie Agnieszce Kujawskiej i druhowi Michałowi Nawrotowi z okazji ślubu. Niechaj szczęście Wam sprzyja a miłość nigdy nie przemija.

 1. Zarządzenia i informacje
  1.2 Informacje

26.04.2015 r. odbędą się obchody dnia św. Jerzego patrona harcerzy
Zbiórka pod hufcem o godz.11.00
Po mszy św. odbędą się gry dla zuchów i harcerzy.

Składam gratulacje kręgom starszoharcerskiemu im. F. Nullo w Sławkowie z okazji 25 lecia oraz Kręgowi Strzemianie z okazji 20 lecia istnienia. Życzę kolejnych lat na harcerskim szlaku

3. Drużyny
3.1 Nadanie imion, nazw, sztandarów

Nadaję 8 DDH „Złota Ósemka” imię Zawiszy Czarnego.

3.2 Zmiany organizacyjne

Na wniosek namiestniczki zuchowej zamykam okres próbny i nadaję numer
1 DGZ NS „Poszukiwacze Przygód”.

 1. Mianowania instruktorów
  8.5 Przyjęcie w poczet instruktorów

Na wniosek Komisji Stopni Instruktorskich potwierdzam stopień przewodniczki druhnie Edycie Kozie.

 1. Pochwały, wyróżnienia, nagrody

Udzielam pochwały dh phm Darii Galant, dh pwd Roksanie Warmuz i dh Jarosławowi Rudemu Bilskiemu za zorganizowanie i przeprowadzenie hufcowego kursu zastępowych.

Udzielam pochwały dh Mateuszowi Wójcikowi, dh Agnieszce Kraszewskiej, dh. Ewelinie Stanek, dh. Aleksandrze Rokickiej, Dh. Arturowi Gdulskiemu, dh. Martynie Orszulak za promowanie hufca w ramach obchodów Dnia Ziemi w Centrum Handlowym Pogoria.

Udzielam pochwały druhnom pwd Justynie Werner i phm Magdalenie Kołtońskiej za wzorowe przygotowanie i przeprowadzenie Zuchowego Festiwalu Piosenki Wiosennej.

Czuwaj !

phm. Radosław Nawrot

————————————————————–

Związek Harcerstwa Polskiego
Komendant Hufca
Dąbrowa Górnicza
Dąbrowa Górnicza 30.03.2015r.

Rozkaz L. 3/2015

 1. Zarządzenia i informacje
  1.2 Informacje
  20 marca 2015 roku w Miejskim Domu Kultury Bogucice-Zawodzie w Katowicach odbyła się Gala Mistrzów. W kategorii „Bądź widoczny” statuetkę odebrał instruktor naszego hufca dh. phm. Marcin Baton K0nieczny. Gratulujemy!

Podaję do wiadomości zmiany dokonane w Kapitule Stopni Wędrowniczych
Zwolniono dh. pwd. Michała Gruchę Gruszczyńskiego
Powołano dh. phm. Aleksandrę Nadolną i dh. pwd. Mariusza Brando Aniszkiewicza.

3. Drużyny
3.2 Zmiany organizacyjne
Rozwiązuję 13 WDDH Santy.

Rozwiązuję WGZ „Kolorowe Szekle”.
Na wniosek namiestniczki harcerskiej zamykam okres próbny i nadaję numer 25 DDH „Astra”.

 3.3 Zwolnienia i mianowania drużynowych
Zwalniam z funkcji drużynowej dh. Marthę Wieczorek.
Zwalniam z funkcji załogowej dh Karolinę Chmiel.

 1. Harcerska Akcja Letnia i Zimowa
  7.1 Zwolnienia i mianowania komendantów
  Mianuję komendantką zgrupowania obozów w Janowie dh. phm. Dorotę Nawrot.
  Mianuję komendantką obozu hufca hm. Arianę Bejmę-Woźniczkę.
 1. Mianowania instruktorów
  8.1 Zamknięcia próby na stopień przewodniczki / przewodnika
  8.1.1 Na wniosek Komisji Stopni Instruktorskich z dnia 26.03.2015 zamykam z wynikiem negatywnym próbę na stopień przewodnika druhnie Sylwii Cholewińskiej i druhnie Agnieszce Kraszewskiej.
 1. Pochwały, wyróżnienia, nagrody
  Udzielam pochwały dh. pwd Wojciechowi Godeckiemu za kreowanie pozytywnego wizerunku ZHP w środowisku działania.

Czuwaj !

phm. Radosław Nawrot

rozkaz do pobrania

————————————————————————————

Związek Harcerstwa Polskiego
Komendant Hufca
Dąbrowa Górnicza
Dąbrowa Górnicza 28.02.2015r.

                                    Rozkaz L. 2/2015

1. Zarządzenia i informacje
1.2 Informacje
Przypominam o statutowym obowiązku opłacania składek członkowskich.

2. Hufiec
2.5 Powołanie i rozwiązanie sztabów, komisji, komend kursów
Zwalniam z funkcji Szefowej Klubu Ratowniczego Auxilium dh. phm. Aleksandrę Nadolną
Mianuję Szefową Klubu Ratowniczego Auxilium dh. pwd. Magdalenę Robakowską

3. Drużyny
3.2 Zmiany organizacyjne
Rozwiązuję 20 DGZ „Bajeczni i Magiczni”
3.3 Zwolnienia i mianowania drużynowych
Zwalniam z funkcji drużynowej 20 DGZ dh. Karolinę Rychter

7. Harcerska Akcja Letnia i Zimowa
7.1 Zwolnienia i mianowania komendantów
Zwalniam z funkcji komendantki zimowiska w Zawoi
Dh. hm. Patrycję Makarską-Chachaj
Zwalniam z funkcji komendantki zimowiska z Domaniewicach
Dh. phm. Grażynę Schubert

8. Mianowania instruktorów
8.1 Zamknięcia próby na stopień przewodniczki / przewodnika
8.1.1 Na wniosek Komisji Stopni Instruktorskich z dnia 19.02.2015 zamykam z wynikiem negatywnym próbę na stopień przewodnika druhnie:
Marcie Wieczorek

10. Zmiany przydziału

Zmieniam przydział służbowy dh. pwd. Anna Wylęgała z hufca Dąbrowa Górnicza do Hufca Mysłowice
Zmieniam przydział służbowy dh. pwd. Kamil Wojciechowski z hufca Dąbrowa Górnicza do KCH
Zmieniam przydział służbowy dh hm. Joanna Muniowska z hufca Dąbrowa Górnicza do hufca Mysłowice

Czuwaj !

phm. Radosław Nawrot

rozkaz do pobrania

—————————————————————

Związek Harcerstwa Polskiego
Komendant Hufca
Dąbrowa Górnicza
Dąbrowa Górnicza 22.01. 2015r.

Rozkaz L. 1/2015

1. Zarządzenia i informacje
1.2 Informacje
Podaję do wiadomości godziny pracy hufca:
Poniedziałek – 16.00 – 19.00 Komendant hufca/Szefowa biura hufca
Środa – 16.00 – 19.00 Skarbniczka hufca/członek komendy
Pozostali członkowie komendy dyżury na telefon

2. Hufiec
2.5 Powołanie i rozwiązanie sztabów, komisji, komend kursów

Rozwiązuję sztab WOŚP w składzie:
dh. Michał Nawrot
phm Lucyna Mól
pwd. Magdalena Nawrot
dh. Agnieszka Kujawska

Mianuję komendę kursu zastępowych w składzie:
phm. Daria Galant – komendantka kursu
dh. Roksana Warmuz
dh Jarosław „Rudy” Bilski

Mianuję komendę kursu przewodnikowskiego w składzie:
hm Ariana Bejma-Woźniczka (BOKK 715/2014) – komendantka kursu
phm. Arkadiusz Mateja – z-ca komendanta
phm. Anna Roter
phm. Aleksandra Nadolna
phm. Grzegorz Przybylak
phm. Tomasz Bujarski

Powołuję sztab HAL 2015 w składzie:
hm. Ariana Bejma-Woźniczka
phm. Dorota Nawrot
phm. Lucyna Mól
phm. Grzegorz Robakowski
pwd. Elwira Danecka
pwd. Tomasz Rachwał
dh. Monika Rachwał HO
dh Jerzy Mól

Powołuję zespół inwentaryzacyjno-kasacyjny w składzie:
pwd. Marcin Poczobutt
pwd.Tomasz Rachwał
pwd. Elwira Danecka

3. Drużyny
3.1 Nadanie imion, nazw, sztandarów
Na wniosek namiestniczki zuchowej zamykam okres próbny i nadaję numer
998 DGZ „Strażak Sam”

3.2 Zmiany organizacyjne
3.3 Zwolnienia i mianowania drużynowych
Zwalniam z funkcji drużynowego 18 SDW HGS „Dragon” dh. pwd. Michała Gruszczyńskiego
Mianuję drużynowym 18 SDW HGS „Dragon” dh. pwd. Mariusza Aniszkiewicza

8. Mianowania instruktorów
8.1 Zamknięcia próby na stopień przewodniczki / przewodnika
8.1.1 Na wniosek Komisji Stopni Instruktorskich z dnia 22.01.2015 r. zamykam próbę, przyznaję stopień przewodnika i dopuszczam do złożenia Zobowiązania Instruktorskiego
druhnę Roksanę Warmuz

8.5 Przyjęcie w poczet instruktorów
Na wniosek zainteresowanej wpisuję do ewidencji hufca i przyjmuję w poczet instruktorów
dh. pwd Edytę Kozę

13. Pochwały, wyróżnienia, nagrody

Udzielam pochwały dh. Katarzynie Markot-Przybylak i dh. phm Grzegorzowi Przybylakowi za przygotowanie i przeprowadzenie instruktorskiej wigilii.

Udzielam pochwały:
dh. Michałowi Nawrotowi
phm Lucynie Mól
pwd. Magdalenie Poczobutt
dh. Agnieszce Kujawskiej
za przygotowanie, przeprowadzenie i pracę w sztabie Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy.

Czuwaj !

phm. Radosław Nawrot