Rozkazy 2014

rozkazy z poprzednich lat: 2013r 2012r   2011r    2010r  2009r  2008r

————————————————-

Związek Harcerstwa Polskiego
Komendant Hufca
Dąbrowa Górnicza
Dąbrowa Górnicza 19.12.2014r.

Rozkaz L. 12/2014

1. Zarządzenia i informacje
1.2 Informacje
Przyznaję odznakę „Ratownik ZHP” druhnie i druhom:
1. Dh. Magdalenie Robakowskiej
2. Phm. Grzegorzowi Przybylakowi
3. Dh. Michałowi Walencikowi
4. Dh. Marcinowi Walencikowi
5. Dh. Jarosławowi Bilskiemu
6. Dh. Dominikowi Belickiemu
7. Dh. Adrianowi Jaźwiec
8. Dh. Kamilowi Węgrzynowiczowi

3. Drużyny
3.2 Zmiany organizacyjne
Na wniosek namiestniczki zuchowej zamykam okres próbny i nadaję gromadzie „Dzielne Muminki” numer 25

Na wniosek komendantki V Szczepu „Czarna Piątka” zmieniam nazwę
Z 50 WDDH „Zoya” na 50 DDW „Zoya”

Powołuję PDDSH „Niezłomni”

3.3 Zwolnienia i mianowania drużynowych
Mianuję drużynowym PDDSH „Niezłomi” dh. Artura Gdulskiego
Zwalniam z funkcji drużynowego dh. Marcina Makowskiego
Mianuję drużynową 27 DDH „Heca” dh. Aleksandrę Rokicką

7. Harcerska Akcja Letnia i Zimowa
7.1 Zwolnienia i mianowania komendantów
Mianuję komendantką zimowiska w Zawoi dh. hm. Patrycję Makarską – Chachaj
Mianuję komendantką zimowiska w Domaniewicach dh. phm. Grażynę Schubert

8. Mianowania instruktorów
8.1 Zamknięcia próby na stopień przewodniczki / przewodnika
8.1.1 Na wniosek Komisji Stopni Instruktorskich z dnia 11.12. zamykam próbę, przyznaję stopień przewodnika i dopuszczam do złożenia Zobowiązania Instruktorskiego druhnę:
Magdalenę Robakowską
Czuwaj !
phm. Radosław Nawrot

————————————————-

Związek Harcerstwa Polskiego
Komendant Hufca
Dąbrowa Górnicza                                                   Dąbrowa Górnicza 11.12.2014r

Rozkaz Specjalny L3/2014

„Prawdziwy autorytet tworzy tylko osobisty przykład, prawdziwość czynów, odpowiedzialność,
porządek, konsekwencja.”

Stefan Mirowski

Druhny i Druhowie,

Z ogromnym smutkiem informujemy całą hufcową społeczność zuchów, harcerzy, wędrowników i instruktorów, że w dniu 11 grudnia odszedł na wieczną wartę druh harcmistrz Edward Kobylarz – wybitny instruktor naszego hufca. W ostatnich latach członek Sądu Harcerskiego. W naszej pamięci pozostanie na zawsze jako serce i dusza bazy obozowej w Janowie.

Jego śmierć zaskoczyła nas wszystkich, pozostawiając nas pełnionych ogromnym żalem. Przez całe życie, w myśl złożonego zobowiązania instruktorskiego, Druh Edward pełnił obowiązki i ważne funkcje w naszym hufcu. Był odpowiedzialnym harcerskim wychowawcą. Żył pięknie a swoim doświadczeniem i mądrością dzielił się pracując z młodą kadrą i starszymi instruktorami.

Dbał o dobre imię Związku. Był dla nas wszystkich niekwestionowanym autorytetem. W niełatwych dla naszego Hufca czasach uczył nas godnego zachowania i postępowania w każdym momencie naszego życia. Służby powierzonej przez Związek Harcerstwa Polskiego nie opuścił aż do śmierci.

Straciliśmy dziś nie tylko wspaniałego instruktora, ale przede wszystkim cudownego, życzliwego człowieka, serdecznego przyjaciela. Niewielu jest dziś takich ludzi; zawsze pogodny, uśmiechnięty, pomocny i gotowy do pracy. Jak trudno wyobrazić sobie Janów bez Ciebie.

Druhu Edwardzie odszedłeś na wieczną wartę, my pozostaliśmy i pamiętamy. Dalej będziemy czuwać a Ty Druhu czuwaj nad nami. Przez ten świat mogłeś przejść tylko raz, ale znając Ciebie to po tamtej, lepszej stronie już zgłosiłeś się do służby.

Odszedł skromny, dobry i prawy człowiek.
Cześć jego pamięci!

Druhny i Druhowie!

– Ogłaszam miesięczną żałobę w Hufcu Dąbrowa Górnicza.
– Polecam odczytać rozkaz na specjalnych zbiórkach drużyn.
– Polecam okryć kirem sztandary harcerskie.
– Polecam nałożyć czarne opaski na krzyże harcerskie.

Czuwaj !

phm. Radosław Nawrot
————————————————-

 

Związek Harcerstwa Polskiego
Komendant Hufca
Dąbrowa Górnicza
Dąbrowa Górnicza 29.11.2014r.

Rozkaz L. 11 /2014

1. Zarządzenia i informacje
1.1 Zarządzenia
1.2 Informacje

Podaję wyniki wyborów nowych władz Chorągwi:
Komenda Chorągwi
Hm. Anna Peterko
Hm. Andrzej Lichota
Hm. Aleksandra Lechocka
Hm. Patrycja Makarska-Chachaj
Hm. Zdzisław Konecki
Hm. Robert Duda
Phm. Maciej Palka
Pwd. Anna Miernik

Rada Chorągwi

hm. Maria KOTKIEWICZ
hm. WOJCIECH MARZEC
hm. Jan BOCHENEK
hm. Jolanta DUDEK
hm. Sławomir GAJDA
hm. Tomasz HUK
hm. Arkadiusz KIL
hm. Bronisław KWIATOŃ
hm. Marzena MALINA
hm. Patryk STAWOWY
hm. Czesław SURMA

Komisja Rewizyjna
hm. Jan PIECHACZEK
hm. Dominika NADOLNY
hm. Andrzej ŻUREK
phm. Tomasz BUJARSKI
hm. Janusz SZLENK
hm. Teresa CEREMUGA
hm. Marcin JURKOWSKI
hm. Jacek PALKA
hm. Janusz POLAK
phm. Beata RESPONDEK
phm. Leon SUSKI

Sąd harcerski

hm. Lesław GAJDA
hm. Adam MALARZ
hm. Joanna BUZDEREWICZ
hm. Leokadia BRZEIŃSKA
hm. Bogdan GIZA
hm. Adam GRZESICZEK
hm. Andrzej JAŚNIOK
hm. Ewa KNEBEL
hm. Andrzej LAKSA

2. Hufiec
2.3 Mianowania w komendzie hufca
Mianuję Szefową Biura Hufca dh. pwd. Elwirę Rzewuską-Danecką

2.5 Powołanie i rozwiązanie sztabów, komisji, komend kursów
Powołuję sztab WOŚP w składzie:
Dh. Michał Nawrot
Phm Lucyna Mól
Pwd. Magdalena Nawrot
Pwd Agnieszka Kujawska

7. Harcerska Akcja Letnia i Zimowa
7.1 Zwolnienia i mianowania komendantów
Zwalniam komendantów obozów
Phm. Dorotę Nawrot
Phm. Grzegorza Przybylaka
Hm. Patrycję Makarską-Chachaj
Phm. Arkadiusza Mateję

8.2 Otwarcia próby na stopień przewodniczki / przewodnika
8.2.1 Na wniosek Komisji Stopni Instruktorskich z dnia 20.11.2014 otwieram próbę na
stopień przewodnika druhowi Arturowi Gdulskiemu.

9. Zaliczanie służby instruktorskiej
Zaliczam służbę instruktorską następującym druhnom i druhom:
1. HM. BEJMA-WOŹNICZKA ARIANA
2.HM. BĘDKOWSKI JANUSZ
3.PWD. FILIP MARTYNA
4.PHM. GALANT DARIA
5.PWD. GODECKI WOJCIECH
6.PHM. GOŁĄB JANINA
7.PWD. GRUSZCZYŃSKI MICHAŁ
8.HM. KOBYLARZ EDWARD
9.PHM. K0NIECZNY MARCIN
10. HM. KOWALIK JOLANTA
11. HM. LATACZ ROBERT
12. HM. MAJCHER STEFAN
13. HM. MAKARSKA-CHACHAJ PATRYCJA
14. PHM. MATEJA ARKADIUSZ
15. PHM. MÓL LUCYNA
16. PHM. MUSIALIK RAFAŁ
17. PHM. NADOLNA ALEKSANDRA
18. PHM. NAWROT DOROTA
19. PHM. NAWROT RADOSŁAW
20. PHM. NOWAK-SYGUŁA IWONA
21. HM. 0BAREWIN DANIEL
22. HM. PAJĄK ALFRED
23. PWD. POCZOBUTT MAGDALENA
24. PWD. POCZOBUTT MARCIN
25. PHM. PRZYBYLAK GRZEGORZ
26. DH. RACHWAŁ MONIKA
27. PWD. RACHWAŁ TOMASZ
28. PHM. ROBAKOWSKI GRZEGORZ
29. PHM. ROTER ANNA
30. PWD. RZEWUSKA-DANECKA ELWIRA
31. PHM. SCHUBERT GRAŻYNA
32. PWD. SMUTEK BOŻENA
33. PHM. ŚWIERCZEWSKI KRZYSZTOF
34. PWD. TWAROWSKI DAMIAN
35. PWD. WĄS PAULINA
36. HM. WIECZOREK LESZEK
37. PWD. WOJCIECHOWSKI KAMIL
38. PWD. WYLĘGAŁA ANNA
39. PHM. ZAJAS EWA
40. PWD. MATCZYŃSKI MICHAŁ
41. PWD. BIERNACKI ZBIGNIEW
42. PHM. HAJDUK JÓZEF
43. PHM. KMIOTEK JAN
44. PWD. KOŁTUNEK EDMUND
45. PHM. OCHŁÓDNIK WŁADYSŁAW
46. PWD. RACHWAŁ WANDA
47. DH. KATARZYNA MARKOT-PRZYBYLAK

13. Pochwały, wyróżnienia, nagrody
Udzielam pochwały za oczyszczenie dachu budynku KH z liści i udrożnienie rynien:

1. phm . Grzegorzowi Robakowskiemu
2. dh. Michałowi Nawrotowi
3. dh. Mateuszowi Robakowskiemu

Udzielam pochwały za wykonanie remontu dachu garażu hufca :
1. phm. Grzegorzowi Robakowskiemu
2. dh. Michałowi Nawrotowi
3. dh. Jerzemu Molowi

Czuwaj !

phm. Radosław Nawrot

 

————————————————-

Związek Harcerstwa Polskiego
Komendant Hufca
Dąbrowa Górnicza
Dąbrowa Górnicza 29.09.2014r.

Rozkaz L. 10/2014

1. Zarządzenia i informacje
1.2 Informacje
Informuję, że zjazd nadzwyczajny hufca wybrał następujących delegatów na zjazd chorągwi:
1.pwd. Wojciech Godecki
2.phm. Grzegorz Przybylak

3. Drużyny
3.1 Nadanie imion, nazw, sztandarów
3.2 Zmiany organizacyjne

Powołuję PDGZ „Dzielne Muminki”
Powołuję PDGZ NS „Poszukiwacze Przygód”
Powołuję PDDH „Astra”

3.3 Zwolnienia i mianowania drużynowych
Zwalniam z funkcji drużynowego 5 DDH „ad infinitum” dh. pwd. Damiana Twarowskiego
Mianuję na funkcję drużynowej 5 DDH „ad infinitum” dh. Magdalenę Robakowską
Mianuję drużynowym PDGZ „Dzielne Muminki” dh. Ewelinę Stanek
Mianuję drużynową PDGZ NS „Poszukiwacze Przygód” dh. pwd. Justynę Werner
Mianuję drużynowym PDDH „Astra” dh. pwd. Damiana Twarowskiego

11. Wystąpienia instruktorów, zawieszenia instruktorów, skreślenia z listy członków
Odeszli z ZHP
21 DDH Odkrywcy
1. Barwa Jakub
2. Gębusia Dominika
3. Gorzkowski Robert
4. Haduch Wiktor
5. Kasza Sylwia
6. Krzak Wiktoria
7. Kuś Michał
8. Mańka Nikolas
9. Szałas Natalia
10. Wróbel Zofia

5 DDH „Ad Infinitum”
1. Sawicz Teodor

50 DDW „Zoya”
1. Połacik Jakub

Powrócili do ZHP
Do 21 DDH Odkrywcy
1. Szostok Aleksandra
2. Jaworek Alicja

Zmiana przydziału
Z 21 DGZ Śmiecholudki z Ząbkolandi” do 21 DDH Odkrywcy
1. Bieniek Gabriela

13. Pochwały, wyróżnienia, nagrody

Udzielam pochwały dh. hm. Arianie Bejmie – Woźniczce, dh. pwd. Tomaszowi
Rachwałowi i dh. Phm. Aleksandrze Nadolnej za przygotowanie i przeprowadzenie
końcówki instruktorskiej.

Czuwaj !

phm. Radosław Nawrot

 

————————————————-

Związek Harcerstwa Polskiego
Komendant Hufca
Dąbrowa Górnicza
Janów, 09.08.2014r.

Rozkaz specjalny L 2/2014

Druhny i Druhowie,
45 lat temu na leśną polanę nieopodal Janowa przybyli instruktorzy dąbrowskiego
hufca hm. Janina Peroń, hm. Ferdynand Peroń, hm. Marian Chachulski i dh. phm. Zofia
Kobylarz. Ujęło ich to miejsce i postanowili właśnie tu założyć stanicę obozową hufca
Dąbrowa Górnicza. W swojej długiej historii baza odegrała ważną rolę w kształtowaniu się
środowiska harcerskiego Dąbrowy Górniczej. Przez te lata janowska ziemia gościła harcerzy
ze wszystkich zakątków Polski oraz skautów z Europy.
Dzięki staraniom ludzi dobrego serca nasza baza rozrastała się a działające
w Dąbrowie Górniczej przedsiębiorstwa wzbogacały ją, przekazując harcerzom sprzęt
obozowy, budując domki, pomieszczenia magazynowe i gospodarcze.
W długiej historii bazy wielu wspaniałych instruktorów angażowało się w pracę
na rzecz ośrodka. To dzięki ich wysiłkowi mogła ona funkcjonować i służyć młodzieży.
Wszystkim im dziękujemy.
Wieloletnimi gospodarzami bazy byli: dh hm. Marian Chachulski, dh. hm. Edward
Kobylarz, phm Lucyna Mól. Prace remontowo-budowlane prowadził dh. Marian Cebula.
Komendantami Zgrupowania byli hm. Ferdynand Peroń, hm. Janina Peroń, hm. Jadwiga
Drapała, hm. Kazimierz Kański, hm. Jan Warykiewicz, hm. Maria Oraczewska, hm. Jan
Oraczewski, hm. Włodzimierz Staroń, hm. Elżbieta Jurand-Wróblewska, hm. Stefan Markot,
phm. Dorota Cebo (Paciuch), phm. Tomasz Sołtysik, phm. Katarzyna Ślifirska-Tarchalska,
phm Ewa Więcek, hm. Jadwiga Kosakowska, hm. Patrycja Makarska-Chachaj, hm. Ariana
Bejma-Woźniczka, phm. Dorota Nawrot.

W przeciągu tych lat harcerze obozujący na bazie trwale wpisali się w życie
społeczności lokalnej. W czynie społecznym pomagali przy żniwach, budowaniu
wodociągów, zakładaniu instalacji elektrycznej. Współpracując z nadleśnictwem sadzili
las. Działania te prowadzono między innymi w ramach odbywającej się od roku 1961 Akcji
Zamonit.
Ta bogata historia zobowiązuje nas do kontynuowania tej tradycji, by janowska baza
mogła nadal służyć zuchom i harcerzom tak jak dotychczas.
Witam wszystkich przybyłych na uroczystości 45-lecia stanicy obozowej hufca
Dąbrowa Górnicza Krąg Przyjaźni w Janowie.

Czuwaj !
phm. Radosław Nawrot

————————————————-

Związek Harcerstwa Polskiego
Komendant Hufca
Dąbrowa Górnicza
Dąbrowa Górnicza 30.07.2014r.

Rozkaz L. 9/2014

1. Zarządzenia i informacje
1.1 Zarządzenia
Zwołuję na 6 września zjazd nadzwyczajny hufca celem wyboru delegatów na zjazd
chorągwi. Zjazd odbędzie się o godzinie 18.30 w hufcowej harcówce.

Podaję do wiadomości listę instruktorów z czynnym prawem wyborczym:
1.hm. Ariana BEJMA-WOŹNICZKA – z-ca komendanta hufca
2.hm. Janusz BĘDKOWSKI – przewodniczący KRH
3.dh. Karolina RYCHTER – drużynowa
4.pwd. Martyna FILIP – drużynowa
5.dh. Roksana WARMUZ – drużynowa
6.pwd. Wojciech GODECKI – drużynowy
7.phm. Janina GOŁĄB – Przewodnicząca Kręgu Seniora
8.pwd. Magdalena GROCHALA – drużynowa
9.pwd. Michał GRUSZCZYŃSKI – drużynowy
10. dh. Agnieszka KAROLCZYK-MAJEWSKA – drużynowa
11. hm. Edward KOBYLARZ – członek Sądu Harcerskiego Hufca
12. phm. Marcin K0NIECZNY – członek Komisji Rewizyjnej Hufca
13. hm. Jolanta KOWALIK – przewodnicząca Sądu Harcerskiego Hufca
14. hm. Patrycja MAKARSKA-CHACHAJ – komendantka szczepu
15. hm. Stefan MAJCHER – członek Komisji Stopni Instruktorskich
16. phm. Arkadiusz MATEJA – drużynowy
17. phm. Lucyna MÓL – szef Bazy w Janowie
18. phm. Rafał MUSIALIK – przewodniczący Kręgu Instruktorskiego
19. phm. Aleksandra NADOLNA – członek Komendy Hufca
20. phm. Dorota NAWROT – członek Komendy Hufca
21. ćw. Michał NAWROT – administrator Hufca
22. phm. Radosław NAWROT – komendant hufca
23. phm. Iwona NOWAK-SYGUŁA – drużynowa
24. hm. Daniel 0BAREWIN Komendant Szczepu
25. hm. Alfred PAJĄK – członek Sądu Harcerskiego Hufca
26. pwd. Magdalena POCZOBUTT – namiestnik harcerski
27. pwd. Marcin POCZOBUTT – drużynowy
28. phm. Grzegorz PRZYBYLAK- drużynowy
29. dh. Marcin MAKOWSKI- drużynowy
30. H.O. Monika RACHWAŁ – skarbnik Hufca
31. pwd. Tomasz RACHWAŁ – zastępca Komendanta Hufca
32. phm. Grzegorz ROBAKOWSKI – kwatermistrz hufca
33. phm. Anna ROTER – członek Komisji Stopni Instruktorskich
34. pwd. Bożena SMUTEK – drużynowa
35. phm. Krzysztof ŚWIERCZEWSKI – z-ca przewodniczącego KRH
36. pwd. Damian TWAROWSKI – drużynowy
37. pwd. Paulina WĄS – drużynowa
38. hm. Leszek WIECZOREK – członek Komisji Stopni Instruktorskich
39. dh. Martha WIECZOREK – drużynowa
40. phm. Ewa ZAJAS – drużynowa
41. dh. Katarzyna MARKOT-PRZYBYLAK – członek komisji historycznej

Czuwaj !
phm. Radosław Nawrot

————————————————-

Związek Harcerstwa Polskiego
Komendant Hufca
Dąbrowa Górnicza
Dąbrowa Górnicza 22.07.2014r.

Rozkaz L. 8/2014

Wyjątek z rozkazu grunwaldzkiego Naczelniczki ZHP
Grunwald – Pole Bitwy13 lipca 2014 r.
„Po wykonaniu zadań grunwaldzkich w roku harcerskim 2013/2014, na wniosek
Przewodniczącego Wspólnoty Drużyn Grunwaldzkich nadaję Tytuł i Odznakę Drużyny
Grunwaldzkiej 4 DDH „Leśni Ludzie”

3. Drużyny
3.2 Zmiany organizacyjne
Zmieniam nazewnictwo drużyny
z 4 DDH „Leśni Ludzie”
na 4 Grunwaldzka Dąbrowska Drużyna Harcerska „Leśni Ludzie”

3.3 Zwolnienia i mianowania drużynowych
Zwalniam z funkcji drużynowej 20 DGZ „Bajeczni i Magiczni” dh. Sylwię Cholewińską
Mianuję drużynową 20 DGZ „Bajeczni i Magiczni” dh. Karolinę Rychter

11. Wystąpienia instruktorów, zawieszenia instruktorów, skreślenia z listy członków
Na wniosek zainteresowanej skreślam z listy członków ZHP
Dh. Sylwię Cholewińską

14. Inne
Na wniosek zainteresowanej przyjmuję w poczet członków hufca Dąbrowa Górnicza
dh hm. Joannę Muniowską

Czuwaj !
phm. Radosław Nawrot

————————————————–
Związek Harcerstwa Polskiego
Komendant Hufca
Dąbrowa Górnicza
Dąbrowa Górnicza 18.06.2014r.

Rozkaz L.7 /2014

1. Zarządzenia i informacje
1.2 Informacje
Przyznaję Brązową Odznakę Ratownika ZHP
Dh. Roksanie Warmuz
Dh. Arturowi Gdulskiemu

Przypominam, że w hufcu działają wszystkie kapituły i komisje, w związku z tym
harcerze i instruktorzy mają możliwość zdobywania stopni w naszym środowisku i nie
muszą posiłkować się w tej kwestii hufcami ościennymi.
Proszę również zgłaszać do komendy hufca wszelkie, pełnione poza hufcem, funkcje.

7. Harcerska Akcja Letnia i Zimowa
7.1 Zwolnienia i mianowania komendantów

Mianuję komendantów obozów:
1.Obóz w Niesulicach – hm. Patrycja Makarska-Chachaj
2.Obóz w Wapienicy – phm. Arkadiusz Mateja
3.Obóz Hel – phm. Grzegorz Przybylak
4.Obóz Janów – phm. Dorota Nawrot
5.Kolonia Zuchowa Janów – phm. Grażyna Schubert

8. Mianowania instruktorów
8.1 Zamknięcia próby na stopień przewodniczki / przewodnika
8.1.1 Na wniosek Komisji Stopni Instruktorskich z dnia 17.06.2014 zamykam
próbę, przyznaję stopień przewodnika i dopuszczam do złożenia Zobowiązania
Instruktorskiego druha Damiana Twarowskiego

8.2 Otwarcia próby na stopień przewodniczki / przewodnika
8.2.1 Na wniosek Komisji Stopni Instruktorskich z dnia 17.06.2014 otwieram próbę na
stopień przewodnika druhnie Ewelinie Stanek

11. Wystąpienia instruktorów, zawieszenia instruktorów, skreślenia z listy członków
Na wniosek Drużynowego 270 DDW skreślam z listy członków ZHP:
Dh. Mateusza Szawarnogę

13. Pochwały, wyróżnienia, nagrody
Udzielam pochwały dh. phm. Dorocie Nawrot za przygotowanie hufca do
spotkania z przedstawicielami KCH
Udzielam pochwały dh. hm. Patrycji Makarskiej-Chachaj, za wzorowe
zorganizowanie i przeprowadzenie „Pikniku Rodzinnego” szczepu „Czarna Piątka”.
Udzielam pochwały dh. phm. Grzegorzowi Robakowskiemu za zaangażowanie
i poświęcenie prywatnego czasu na dopilnowanie prac remontowych na bazie w Janowie

Czuwaj !
phm. Radosław Nawrot

————————————————–
Związek Harcerstwa Polskiego
Komendant Hufca
Dąbrowa Górnicza
Dąbrowa Górnicza, 01.06.2014r.

Rozkaz L.6 /2014

2. Hufiec
2.5 Powołanie i rozwiązanie sztabów, komisji, komend kursów
Zwalniam z funkcji komendanta zlotu dh pwd. Tomasza Rachwała
Zwalniam z funkcji oboźnego zlotu dh. Damiana Twarowskiego

13. Pochwały, wyróżnienia, nagrody
Udzielam pochwały organizatorom tegorocznego zlotu:
Dh. Tomaszowi Rachwałowi
Dh. phm. Aleksandrze Nadolnej
Dh. hm. Arianie Bejmie-Woźniczce
Za program zlotowy i koordynację wszystkiego

Dh. Damianowi Twarowskiemu – za szczególnie odpowiedzialne pełnienie swojej funkcji

Dziękuję dh. Oli Nadolnej i dh. Wojtkowi Godeckiemu za prowadzenie festiwalu.

Dziękuję dh. Monice Rachwał za zlotowe finansowe zmagania.
Dh Grzegorzowi Robakowskiemu i kucharkom dh. Ani i dh. Marioli za smaczne posiłki.
dh. Jerzemu Molowi za sprawne działania magazynowe.
Dh.Januszowi Będkowskiemu i dh. Phm Marcinowi Batonowi K0niecznemu za sprawne operowanie obiektywem.

Dh. Paulinie Wąs za przygotowanie gry terenowej Od giermka do rycerza.

Na wniosek dh. Grzywy uroczyście ogłaszam oraz mianuję giermków prawdziwymi rycerzami Janowskiej Twierdzy. Gratuluję wszystkim wspaniałych wyników.

Udzielam pochwały dh. Małemu, Młodemu Szczurkowi za wzorową pracę na rzecz ośrodka.

14. Inne
Druhny i druhowie, drogie zuchy
Po raz kolejny podsumowaliśmy rok harcerski na hufcowym zlocie. Cieszę się, że pogoda nas rozpieściła i umożliwiła nam realizację pełnego programu. Dziękuję Wam za zaangażowanie, uśmiech. Wasz pobyt tu udowodnił, że harcerstwo mimo swojego ponad stuletniego wieku nadal jest cool.

A na zakończenie…
Z okazji dzisiejszego święta życzę wszystkim dzieciom dużym i małym wszystkiego najlepszego. Niechaj spełniają się Wasze najskrytsze marzenia.

Czuwaj !

phm. Radosław Nawrot
—————————————————–

Związek Harcerstwa Polskiego
Komendant Hufca
Dąbrowa Górnicza
Dąbrowa Górnicza 31.05. 2014r.

Rozkaz L. 5 /2014

1. Zarządzenia i informacje
1.2 Informacje
Informuję, że kurs przewodnikowski, organizowany przez nasz hufiec ukończyli:
Dh. Ewelina Stanek – z wyróżnieniem
Dh Agnieszka Skalska
Dh. Karolina Rychter
Dh. Patrycja Obarewicz
Dh. Łukasz Gomez Grząba
Dh. Marcin Gorzki Grębosz

2. Hufiec
2.5 Powołanie i rozwiązanie sztabów, komisji, komend kursów
Mianuję komendantem zlotu hufca dh pwd Tomasza Rachwała
Mianuję oboźnym zlotu dh. Damiana Twarowskiego

Rozwiązuję komendę kursu przewodnikowskiego Per aspera ad astra w składzie:
hm. Ariana Bejma-Woźniczka
phm. Arkadiusz Mateja
phm. Anna Roter
phm. Aleksandra Nadolna
phm. Grzegorz Przybylak
phm Tomasz Bujarski

3. Drużyny
3.2 Zmiany organizacyjne
Kończę okres próbny PDDH „Złota Ósemka” i nadaję jej numer 8

8. Mianowania instruktorów
8.1 Zamknięcia próby na stopień przewodniczki / przewodnika
8.1.1 Na wniosek Komisji Stopni Instruktorskich z dnia 22.05.2014r. zamykam próbę, przyznaję stopień przewodnika i dopuszczam do złożenia Zobowiązania Instruktorskiego druha Mariusza Brando Aniszkiewicza

13. Pochwały, wyróżnienia, nagrody
Udzielam pochwały druhom:
Marcinowi Gorzkiemu Gręboszowi
Dominikowi Belickiemu
Krystianowi Tydzie
Adrianowi Jaźwiec
Za wystawienie pocztu sztandarowego na pogrzebie dh. Phm Kazimierza Kalagi
Udzielam pochwały dh. Magdalenie Robakowskiej i dh. Roksanie Warmuz za asystę podczas pogrzebu.
Udzielam pochwały komendzie kursu przewodnikowskiego Per aspera ad astra w składzie:
hm. Ariana Bejma-Woźniczka
phm. Arkadiusz Mateja
phm. Anna Roter
phm. Aleksandra Nadolna
phm. Grzegorz Przybylak
phm Tomasz Bujarski
za sprawnie zorganizowany i przeprowadzony kurs.

14. Inne
Podaję do wiadomości plan kolejnego dnia zlotowego
Do południa
Bieg terenowy dla harcerzy
Gra zuchowa
Po południu
Zajęcia z leśniczym
Zajęcia w drużynach
Przygotowanie do festiwalu
Wieczór-Festiwal

Uwaga!
Osoby, które chciałyby wziąć udział w konkursie wiedzy o „Kamieniach na szaniec” proszone są o zapisy po apelu u dh Roksany Warmuz. Konkurs odbędzie się w godz. 15.00-16.00 w Okrąglaku.

Czuwaj !
phm. Radosław Nawrot

—————————————————–

Związek Harcerstwa Polskiego
Komendant Hufca
Dąbrowa Górnicza
Dąbrowa Górnicza   4.05.2014r.

Rozkaz Specjalny L1/2014

„Nie w tym jest wart człowiek,
co przemyślał i przełożył,
ale co zrobił dobrego na świecie.”
Dh. hm. Aleksander Kamiński

Druhny i Druhowie,
w sobotę, 3 maja odszedł na wieczną wartę druh podharcmistrz Kazimierz Kalaga – patriota, społecznik, wspaniały pedagog i honorowy obywatel miasta Dąbrowa Górnicza a dla nas harcerzy – wybitny instruktor.
Wychowany w kresowej tradycji patriotycznej i kulcie Legionów Józefa Piłsudskiego, idee te przeniósł i pielęgnował na zagłębiowskiej ziemi. Będąc przez lata przewodniczącym hufcowej komisji historycznej, bezinteresownie przekazywał młodym harcerskim pokoleniom piękne tradycje Związku Harcerstwa Polskiego.
To dzięki niemu odkrywaliśmy bogactwo historii i poznawaliśmy bohaterów, którzy przyczynili się do tego, że żyjemy w wolnej i niepodległej ojczyźnie. Zapoczątkował w naszym hufcu wiele inicjatyw o charakterze patriotycznym – miejskie obchody Dnia Niepodległości, na które od lat przywoził ziemię z różnych, ważnych dla nas Polaków miejsc (pól bitewnych, grobów bohaterów).
Z inicjatywy dh. Kazimierza Kalagi, co roku odbywały się uroczystości upamiętniające akcję AK Parasol na Wyższego Dowódcę SS i Policji w Generalnym Gubernatorstwie – Wilhelma Koppe. Ta ogólnopolska inicjatywa dh. Kalagi zrzeszała w pierwszych dniach lipca bohaterów tamtych dni i młodych harcerzy ze Śląska i Małopolski. Stała się żywą lekcją historii.
Każdego roku 1 listopada można było spotkać druha Kazimierza na zagłębiowskich nekropoliach, gdzie zapalał znicze na harcerskich grobach.
Był autorem wielu artykułów popularnonaukowych dotyczących historii zagłębiowskiego harcerstwa i Szarych Szeregów.
Druhu Kazimierzu odszedłeś na wieczną wartę, my pozostaliśmy i pamiętamy.
Odszedł skromny, ideowy człowiek.
Cześć jego pamięci!

Druhny i Druhowie!
– Ogłaszam tygodniową żałobę w Hufcu Dąbrowa Górnicza.
– Polecam odczytać rozkaz na specjalnych zbiórkach drużyn.
– Polecam okryć kirem sztandary harcerskie.
– Polecam nałożyć czarne opaski na krzyże harcerskie.

Czuwaj !

phm. Radosław Nawrot

—————————————————–

Związek Harcerstwa Polskiego
Komendant Hufca
Dąbrowa Górnicza
Dąbrowa Górnicza  26.04.2014r.

Rozkaz L. 4/2014

23 kwietnia obchodzony jest Dzień Świętego Jerzego-patrona światowego skautingu i harcerzy. Prawdziwi skauci w tym dniu noszą różę na cześć patrona i rozwijają swoje sztandary. Organizacje skautowe ,w tym harcerstwo polskie przyjęło kult Św. Jerzego od samego Roberta Baden-Powella, twórcy skautingu na świecie.
Z okazji Święta Harcerzy wszystkim Członkom i Sympatykom ZHP, harcerskiej Rodzinie naszego Hufca, życzę mnóstwo dobrych uczynków i wiary w harcerskie ideały, sukcesów w pracy nad sobą, zapału i wytrwałości w dążeniu do celu. Pogody ducha, wspaniałych chwil przeżytych podczas przygód na harcerskim szlaku. Życzę prawdziwego braterstwa, przyjaciół na dobre i na złe, abyście i Wy umieli być takimi przyjaciółmi.

3. Drużyny
3.3 Zwolnienia i mianowania drużynowych

Zwalniam z funkcji drużynowej 50 DDW Zoya dh. phm. Darię Galant
Mianuję drużynową 50 DDW Zoya dh. Roksanę Warmuz

8. Mianowania instruktorów
8.1.1 Na wniosek Komisji Stopni Instruktorskich z dnia 24.04.2014 r. zamykam próbę, przyznaję stopień przewodnika i dopuszczam do złożenia Zobowiązania Instruktorskiego druhnę Elwirę Danecką oraz druha Edmunda Kołtunka

8.3.1 Na wniosek Komisji Stopni Instruktorskich z dnia 24.04.2014 r. zamykam próbę i przyznaję stopień podharcmistrza dh. Janowi Kmiotkowi

Czuwaj !

phm. Radosław Nawrot

—————————————————-

Związek Harcerstwa Polskiego
Komendant Hufca
Dąbrowa Górnicza
Dąbrowa Górnicza 31.03.2014r.

Rozkaz L. 3/2014

1. Zarządzenia i informacje
1.2 Informacje

Na wniosek HSR przyznaję brązową odznakę ratownika ZHP
Dh. Mariuszowi BRANDO Aniszkiewiczowi

Informuję, że kurs zastępowych organizowany w naszym hufcu ukończyły następujące osoby:
Krzysztof Wojewoda
Julia Majewska
Norbert Godecki
Maciej Lorek
Karolina Koza
Jeremi Kowalski
Patrycja Niemiec
Oliwia Kufel
Julia Kondel
Marcin Walencik
Michał Walencik
Krystian Tyda
Dominik Bielicki
Adrian Jaźwiec
Kamil Węgrzynowicz
Agnieszka Danecka
Julek Klimas
Aleksandra Malinka
Marcin Sobór
Andrzej Mandryka
Zuzanna Czubak

Podaję do wiadomości terminy kursu przewodnikowskiego
I. 4-6.04.2014 w KH
II. 11-13.04.2014 w KH
III. 16-18.05.2014 w Janowie

3. Drużyny
3.2 Zmiany organizacyjne
Rozwiązuję PDDH Mgła

3.3 Zwolnienia i mianowania drużynowych
Zwalniam z funkcji drużynowej PDDH Mgła dh. Agnieszkę Kraszewską

8. Mianowania instruktorów
8.3 Zamknięcie próby na stopień podharcmistrzyni / podharcmistrza

8.3.1 Na wniosek Komisji Stopni Instruktorskich z dnia 13.03.2014 zamykam z wynikiem negatywnym próbę na stopień podharcmistrza
druhowi pwd. Michałowi Gruszczyńskiemu

11. Wystąpienia instruktorów, zawieszenia instruktorów, skreślenia z listy członków
W związku z likwidacją środowiska skreślam z listy członków następujące osoby:

ADAMCZYK DAGMARA
BACHOWSKI MATEUSZ
BARTOSIK WERONIKA
CIECHOWSKA JULIA
DRAGAN WIKTORIA
DRÓŻDŻ GRZEGORZ
DRUKAŁA DOMINIKA
FORYŚ KLAUDIA
GÓROWSKA MARTYNA
GUZIK EMILIA
KĘPSKA NATALIA
KONOPIŃSKA PAULINA
KOPYSTA KATARZYNA
KOPYSTA KLAUDIA
KRASZEWSKA AGNIESZKA
MICHALSKI DAWID
OBRZUT ALEKSANDRA
PIETRASZKO JAKUB
PILZAK DOMINIK
POLAK MICHALINA
WIECZOREK SZYMON
ZELEK JAKUB
BELICKA MAJA

Czuwaj !

phm. Radosław Nawrot

—————————————————-

Związek Harcerstwa Polskiego
Komendant Hufca
Dąbrowa Górnicza
Dąbrowa Górnicza 20.02.2014r.

Rozkaz L. 2/2014

Wyjątki z rozkazu Naczelnika ZHP L1/2014 z dnia 31.01.2014r.

3. Główna Kwatera ZHP
3.3 Rozwiązania i powołania sztabów, komisji, komend kursów
3.3.1. Powołuję komendę polskiego kontyngentu na zlot InterCamp 2014
w Niemczech, który odbędzie się w dniach 6-9 czerwca 2014 r., w składzie:
– phm. Marcin K0NIECZNY – Chorągiew Śląska – członek komendy.

Wyjątki z rozkazu Komendanta Chorągwii L1/2014 z dnia 31.01.2014r.

14. Odznaka Kadry Kształcącej.
14.1. Przyznanie Odznaki Kadry Kształcącej.
14.1.1. Przyznaję Brązową Odznakę Kadry Kształcącej:
hm. Arianie BEJMIE – WOŹNICZCE – Hufiec Dąbrowa Górnicza
Odznaka traci ważność: 20.01.2017r.

1. Zarządzenia i informacje
1.2 Informacje

Informuję, że warsztaty dla opiekunów prób ukończyli:
dh. Elwira Danecka
dh. pwd Paulina „Grzywa” Wąs
dh. phm Dorota Latko – hufiec Zawiercie
dh. Michał „Soplica” Matczyńki
dh. pwd Michał „Grucha” Gruszczyński
dh. pwd Paweł Kokoszka – hufiec Zawiercie
dh. pwd Wojciech Godecki

Podaję do wiadomości terminy kursów:
zastępowych:
28.02-02.03.2014
14.03-16.03.2014

przewodnikowski:
4.04-6.04.2014
11.04-13.04.2014
16.05-18.05.2014

2. Hufiec
2.3 Mianowania w komendzie hufca
Mianuję komendantką kursu przewodnikowskiego
dh. hm. Arianę Bejmę -Woźniczkę BOKK 715/2014
Mianuję komendantem kursu zastępowych
dh. pwd Wojciecha Godeckiego

2.4 Zwolnienia i mianowania w komisji stopni instruktorskich
2.5 Powołanie i rozwiązanie sztabów, komisji, komend kursów
Powołuję komendę kursu przewodnikowskiego Per aspera ad astra w składzie:
hm. Ariana Bejma-Woźniczka
phm. Arkadiusz Mateja
phm. Anna Roter
phm. Aleksandra Nadolna
phm. Grzegorz Przybylak
phm Tomasz Bujarski

3. Drużyny
3.2 Zmiany organizacyjne
Zmieniam strukturę działania 13 DDH Santy.
Powołuję Próbną Wodną Dąbrowską Drużynę Harcerską „Santy”
Powołuję Próbną Załogę Zuchową „Kolorowe Szekle”
Powołuję Próbną Załogę Harcerską „Santy”

3.3 Zwolnienia i mianowania drużynowych
Mianuję załogową Próbnej Dąbrowskiej Załogi Zuchowej „Kolorowe Szekle” dh Karolinę Chmiel

8. Mianowania instruktorów
8.1 Zamknięcia próby na stopień przewodniczki / przewodnika
8.1.1 Na wniosek Komisji Stopni Instruktorskich z dnia 20.02.2014 r. zamykam próbę, przyznaję stopień przewodnika i dopuszczam do złożenia Zobowiązania Instruktorskiego druha Michała Matczyńskiego

13. Pochwały, wyróżnienia, nagrody
Udzielam pochwały
dh. phm Arkadiuszowi Matei
oraz
Komisji Stopni Instruktorskich w składzie:
hm. Ariana Bejma-Woźniczka
hm. Stefan Majcher
phm Anna Roter
phm Iwona Nowak – Syguła
za przygotowanie i przeprowadzenie warsztatów dla opiekunów prób.

Czuwaj !
phm. Radosław Nawrot

—————————————————–

Związek Harcerstwa Polskiego
Komendant Hufca
Dąbrowa Górnicza
Dąbrowa Górnicza 27.01.2014r.

Rozkaz L. 1/2014

1. Zarządzenia i informacje
1.2 Informacje

Na wniosek Kapituły Liścia Dębu przyznaję dwa złote liście
dh pwd Wojciechowi Godeckiemu
za 20 lat służby instruktorskiej

Informuję, że hufcowe warsztaty dla opiekunów prób odbędą się 1 lutego w godz. 9.00-17.00

2. Hufiec
2.3 Mianowania w komendzie hufca
Mianuję przewodniczącym Komisji Historycznej
dh phm. Grzegorza Przybylaka HR
Mianuję Komisję Historyczną w składzie:
hm. Janusz Będkowski
dh. Katarzynę Markot – Przybylak

2.5 Powołanie i rozwiązanie sztabów, komisji, komend kursów
Powołuję Komisję Historyczną hufca Dąbrowa Górnicza

4. Kręgi
4.2 Zwolnienia i mianowania w kręgach
Na wniosek rady szczepu zwalniam z funkcji komendanta V Szczepu Harcerskiego „Czarna Piątka”
dh. hm. Roberta Latacza
Na wniosek rady szczepu mianuję komendantką V Szczepu Harcerskiego „Czarna Piątka”
dh. hm. Patrycję Makarską – Chachaj

8. Mianowania instruktorów
8.4 Otwarcie próby na stopień podharcmistrzyni / podharcmistrza
8.4.1 Na wniosek Komisji Stopni Instruktorskich z dnia 14.01.2014 otwieram pwd. Wojciechowi Godeckiemu próbę na stopień podharcmistrza.

Czuwaj !

phm. Radosław Nawrot