Rozkazy 2017

rozkazy z poprzednich lat: 2016r   2015r   2014r    2013r      2012r   2011r    2010r  2009r  2008r
—————————————————————

Związek Harcerstwa Polskiego
Komendant Hufca
Dąbrowa Górnicza
Dąbrowa Górnicza 20.06.2017r.

Rozkaz L 9 /2017

2. Hufiec
2.4 Zwolnienia i mianowania w komisji stopni instruktorskich
2.4.1. Powołuję w skład KSJ druha hm. Arkadiusza Mateję
Życzę powodzenia na nowym polu służby.

2.5 Powołanie i rozwiązanie sztabów, komisji, komend kursów
2.5.1. Powołuję komendę kursu przewodnikowskiego w składzie:
hm Arkadiusz Mateja – Komendant Kursu
phm Aleksandra Nadolna
phm Edyta Koza
hm Jolanta Wysocka
phm Grzegorz Bąk

3. Drużyny
3.2 Zmiany organizacyjne
3.2.1. Powołuję na okres próbny 6 miesięcy PDDH „Zwiad”
3.3 Zwolnienia i mianowania drużynowych
3.3.1. Powołuję druha pwd. Mariusza Łydeckiego drużynowym PDDH „Zwiad”

7. Harcerska Akcja Letnia i Zimowa
7.1 Zwolnienia i mianowania komendantów
7.1.1. Mianuję komendantką Bazy w Janowie druhnę phm Dorotę Nawrot
7.1.2. Mianuję komendantem obozu w Pogorzelicy Dh. hm Grzegorza Przybylaka
7.1.3. Mianuję komendantem Zlotu Grunwald 2017 Dh hm Grzegorza Przybylaka
7.1.4. Mianuję komendantem Kolonii Zuchowej w Janowie Dh. hm Arianę Bejma-Woźniczkę
7.1.5. Mianuję komendantem obozu w Marianówce Dh. hm Patrycję Makarską – Chachaj
7.1.6. Mianuję komendantem obozu w Brtnice Dh. phm Wojciecha Godeckiego

8. Mianowania instruktorów
8.5 Przyjęcie w poczet instruktorów
8.5.1. Na wniosek KSI przyjmuję w poczet instruktorów hufca oraz przywracam stopień
instruktorski przewodnik dh pwd Mariusz Łydecki

13. Pochwały, wyróżnienia, nagrody
13.1. Udzielam pochwały za organizację Zlotu Hufca następującym Druhną i Druhom:
1. pwd Mariusz Aniszkiewicz Brando
2. dh. Łukasz Mirosław Ćwirek
3. dh. Jarosław Bilski Rudy
4. dh. Dominik Belicki Bela

14. Inne
14.1. Serdecznie dziękuję 27 DDH „Heca” za uczestnictwo w uroczystościach związanych
z odsłonięciem pomnika Dh. Eugeniusza Puz w dniu 12.06.2017.
14.2. W związku z rozpoczynającymi się wakacjami życzę wszystkim dużo słonecznych dni
na szlakach harcerskiej przygody.

Czuwaj !
phm Radosław Nawrot

rozkaz L9_2017– do pobrania

—————————————————————-
Związek Harcerstwa Polskiego
Komendant Hufca
Dąbrowa Górnicza
Dąbrowa Górnicza 18.06.2017r.

Rozkaz L 8/2017

Wyjątki z rozkazu Komendantki Śląskiej Chorągwi ZHP L 13/2017 z dnia 31.05.2017.

5.Mianowania instruktorów
5.1. Zamknięcie próby na stopień harcmistrzyni/harcmistrza
5.1.1. Na wniosek Chorągwianej Komisji Stopni Instruktorskich z dnia 30.05.2017r. zamykam próbę i przyznaję stopień harcmistrza:

– phm. Arkadiuszowi MATEI Hufiec Dąbrowa Górnicza

Wyjątki z rozkazu Komendantki Śląskiej Chorągwi ZHP L 14/2017 z dnia 05.06.2017.

15.1. Na wniosek Referatu Zuchowego Chorągwi Śląskiej nadaję tytuł Mistrzowskiej Gromady Zuchowej 2016/2017 następującym gromadom:
Hufiec ZHP Dąbrowa Górnicza
• 7 Dąbrowska Gromada Zuchowa „Słoneczna Gromada”;
• 8 Dąbrowska Gromada Zuchowa „Złote Iskierki”;
• 15 Dąbrowska Gromada Zuchowa „Stowarzyszenie Przyjaciół Brykniętego Prosiaczka”;
• 16 Dąbrowska Gromada Zuchowa „Sprytne Skrzaty”;

3. Gromady i Drużyny
3.2. Zmiany organizacyjne
3.2.2. Na wniosek Namiestniczki zuchowej zamykam okres próbny PDGZ
„Złote Duszki” i powołuję 18 DGZ „Złote Duszki” działającą
w strukturach Związku Drużyn „Złota Ósemka”

3.3. Zwolnienia i mianowania drużynowych
3.3.1. Zwalniam Dh Agnieszkę Malinka z funkcji drużynowej
PDGZ „Złote Duszki”
3.3.2. Mianuję Dh Agnieszkę Malinka Drużynową 18 DGZ „Złote Duszki”

Czuwaj!
phm. Radosław Nawrot

rozkaz L8_2017 – pobrania

—————————————————————
Związek Harcerstwa Polskiego
Komendant Hufca
Dąbrowa Górnicza
Janów 04.06.2017r.

Rozkaz L 7 /2017

 1. Podaję do wiadomości wyniki współzawodnictwa Zlotowego
  • Grand Prix Festiwalu Piosenki Westernowej zdobyła 15 DGZ „Stowarzyszenie Przyjaciół Brykniętego Prosiaczka” w zespole z 25 DGZ „Dzielne Muminki”
  • Pierwsze miejsce w konkursie kulinarnym w kategorii „Jem oczami” zdobyła 8 DDH „Złota Ósemka” , a w kategorii „jestem głodny” 15 DGZ „Stowarzyszenie Przyjaciół Brykniętego Prosiaczka”
  • Wielka Komisja podliczająca punktu Wielkiej Gry na Dzikim Zachodzie podała następujące wyniki:

Miasteczko Dedwood uzyskało 483 pkt, Wioska Indiańska 483 pkt, tym samym ogłoszono remis.

 1. Odwołanie sztabów i komend
  Z chwilą dotarcia do Dąbrowy Górniczej zwalniam z funkcji komendę zlotu w składzie:
 2. Mariusz Aniszkiewicz Brando – Komendant Zlotu Burmistrz
 3. Dh Łukasz Mirosław Ćwirek – Wódz
 4. Dh Jarosław Bilski Rudy – Szeryf
 5. Phm Aleksandra Nadolna
 6. Dh Dominik Belicki Bela
 7. Sprawy różne

Dziękuję wszystkim za uczestnictwo w Zlocie Hufca. Cieszę się, że pomimo piątkowego wykopania toporu wojennego Blade Twarze z miasteczka Deadwood doszły do porozumienia z czerwonoskórymi mieszkańcami Wioski Indiańskiej, a Wódz i Szeryf w obecności Burmistrza wypalili fajkę pokoju.

Życzę wszystkim udanej zabawy podczas Akcji Letniej, by wasze kolonie i obozy były wypełnione radosną atmosferą tak jak Baza w Janowie w ten weekend. Mam nadzieję, że zobaczymy się w takim lub większym składzie podczas Harcerskiego Startu we wrześniu 2017.r

Czuwaj !

phm Radosław Nawrot

Rozkaz L7_2017 – do pobrania

————————————————————–

Związek Harcerstwa Polskiego
Komendant Hufca
Dąbrowa Górnicza
Dąbrowa Górnicza 10.05.2017r.

Rozkaz L 6 /2017

1.2 Informacje
Zlot Hufca odbędzie się jak co roku w na terenie Bazy Obozowej Hufca Janowie.
Termin Zlotu 02– 04.06.2017.
Fabuła Westernowa czyli Kowboje i Indianie jednym słowem Dziki Zachód
Obowiązują stroje tematyczne z epoki.

2. Hufiec
2.2.5.Powołania sztabów
Powołuję sztab Zlotu Hufca w Janowie
1. pwd. Mariusz Aniszkiewicz Brando – Komendant Zlotu
2. phm. Aleksandra Nadolna
3. Dh Jarosław Bilski Rudy
4. Dh Dominik Belicki Bela

8. Mianowania instruktorów
8.1 Zamknięcia próby na stopień przewodniczki / przewodnika
8.1.1 Na wniosek Komisji Stopni Instruktorskich z dnia 04.04.2017.zamykam próbę, przyznaję stopień przewodnika i dopuszczam do złożenia Zobowiązania Instruktorskiego druhny / druhów:
1. Dh Aleksandra Rokicka
2. Dh Dominik Bela Belicki

Czuwaj !
phm Radosław Nawrot

rozkaz L6_2017 – do pobrania

—————————————————————

Związek Harcerstwa Polskiego
Komendant Hufca
Dąbrowa Górnicza
Dąbrowa Górnicza 23.04.2017r.

Rozkaz L 5/2017

Wyjątki z rozkazu Naczelnika ZHP Ls 1/2017 z dnia 22.02.2017r

11. Odznaczenia, pochwały i wyróżnienia
11.2. Listy Pochwalne Naczelnika ZHP
Wyróżniam Listem Pochwalnym następujące Druhny i Druhów:
1. pwd. Ewelina STANEK
2. pwd. Damian TWAROWSKI

Serdecznie gratuluję wyróżnionym Druhnom i Druhom – drużynowym, których postawa jest godnym naśladowania przykładem zaangażowania w pracę na rzecz zuchów i harcerzy.

Wyjątki z rozkazu Komendantki Śląskiej Chorągwi ZHP L 6/2017 z dnia 07.03.2017.

13.1.3. Na wniosek KRH Hufca Dąbrowa Górnicza przyznaję Odznakę
„Za Zasługi dla Chorągwi Śląskiej” w stopniu złotym:

– hm. Jolancie KOWALIK

Wyjątki z rozkazu Komendantki Śląskiej Chorągwi ZHP L 8/2017 z dnia 06.04.2017.

3.4. Mianowania na funkcje
3.4.2. Mianuję z dniem 06.04.2017. pwd. Magdalenę ROBAKOWSKĄ
komendantką XII Chorągwianych Zawodów Pierwszej Pomocy
4.1. Rozwiązywanie i powoływanie sztabów.
4.1.2. Powołuję z dniem 06.04.2017. Sztab XII Chorągwianych Zawodów
Pierwszej Pomocy w składzie:
– hm. Robert LATACZ
– phm. Aleksandra NADOLNA
– dh. Jarosław BILSKI
– dh. Dominik BELICKI

23 kwietnia obchodzony jest Dzień Św. Jerzego – patrona światowego skautingu i harcerzy. Prawdziwi skauci w tym dniu noszą różę na cześć patrona i rozwijają swoje sztandary. Organizacje skautowe, w tym harcerstwo polskie przyjęło kult Św. Jerzego od samego Roberta Baden – Powella, twórcy skautingu na świecie.
Z okazji Święta Harcerzy wszystkim Członkom i Sympatykom ZHP, harcerskiej Rodzinie naszego Hufca, życzę mnóstwo dobrych uczynków i wiary w harcerskie ideały, sukcesów w pracy nad sobą, zapału i wytrwałości w dążeniu do celu. Pogody ducha, wspaniałych chwil przeżytych podczas przygód na harcerskim szlaku. Życzę prawdziwego braterstwa, przyjaciół na dobre i na złe, abyście i Wy umieli być takimi przyjaciółmi.

Czuwaj!
phm. Radosław Nawrot

rozkaz L5_2017 do pobrania
————————————-

Związek Harcerstwa Polskiego
Komendant Hufca
Dąbrowa Górnicza
Dąbrowa Górnicza 21.03.2017r.

Rozkaz L 4 /2017

1. Zarządzenia i informacje
1.2 Informacje
1.2.1.Informuję, że warsztaty dla opiekunów prób instruktorskich ukończyli:
1. hm. Krzysztof Jedynak – hufiec Ziemi Będzińskiej
2. pwd. Mateusz Drożdżowski – hufiec Ziemi Będzińskiej
3. phm. Małgorzata Piechocka – hufiec Ziemi Będzińskiej
4. pwd. Aleksandra Drozdek – hufiec Ziemi Będzińskiej
5. pwd. Katarzyna Markot-Przybylak – hufiec Dąbrowa Górnicza
6. phm. Aleksandra Nadolna – hufiec Dąbrowa Górnicza
7. phm. Paweł Laufer – hufiec Mysłowice
8. hm. Tomasz Fularski – hufiec Mysłowice
9. phm. Beata Fularska – hufiec Mysłowice
10. pwd. Agnieszka Hola – hufiec Ziemi Myszkowskiej
11. hm. Aneta Jeziorska – hufiec Ziemi Myszkowskiej
12. phm. Kamila Rzepka – hufiec Ziemi Myszkowskiej
13. phm. Tomasz Bujarski – hufiec Sosnowiec
14. hm. Matylda Sierka – hufiec Sosnowiec
15. hm. Jerzy Sierka – hufiec Sosnowiec
16. phm. Barbara Dziewanowska – hufiec Sosnowiec
17. phm. Józef Naziemiec – hufiec Sosnowiec
18. hm. Andrzej Zawalski – hufiec Sosnowiec
19. phm. Grzegorz Bąk – hufiec Sosnowiec
20. pwd. Rafał Reczkin – hufiec Ziemi Tarnogórskiej
21. phm. Monika Piaskowska – hufiec Ziemi Tarnogórskiej

1.2.2. Kurs przybocznych ukończyli

dh. Klaudia Kisiel 1/KP/2017 hufiec Mysłowice
dh. Joanna Kita 2/KP/2017 hufiec Dąbrowa Górnicza
dh. Justyna Żurek 3/KP/2017 hufiec Mysłowice
dh. Ewa Kurzak 4/KP/2017 – hufiec Ziemi Zawierciańskiej
dh. Aleksandra Stefańska 5/KP/2017 – hufiec Mysłowice
dh Grzegorz Grabda 6/KP/2017 – hufiec Ziemi Będzińskiej
dh. Daria Kołodziejczyk 7/KP/2017 – hufiec Sosnowiec
dh. Joanna Wiekiera 8/KP/2017 – hufiec Dąbrowa Górnicza
dh Karol Gajda 9/KP/2017 – hufiec Dąbrowa Górnicza
dh. Natalia Włodarczyk 10/KP/2017 – hufiec Dąbrowa Górnicza
dh Franciszek Lelek 11/KP/2017 – hufiec Mysłowice
dh Filip Bański 12/KP/2017 – hufiec Dąbrowa Górnicza
dh. Kinga Bobińska 13/KP/2017 – hufiec Dąbrowa Górnicza
dh. Maja Borkowska 14/KP/2017 – hufiec Dąbrowa Górnicza
dh Jan Kośmider 15/KP/2017 – hufiec Jaworzno
dh Szymon Tarnawski 16/KP/2017 – hufiec Jaworzno
dh Jakub Wieczorek 17/KP/2017 – hufiec Dąbrowa Górnicza
dh. Zuzanna Czubak 18/KP/2017 – hufiec Dąbrowa Górnicza
dh. Aleksandra Chechelska 19/KP/2017 – hufiec Dąbrowa Górnicza
dh. Wiktoria Antoszkiewicz 20/KP/2017 – hufiec Mysłowice
dh. Aleksandra Kleszcz 21/KP/2017 – hufiec Dąbrowa Górnicza

1.2.3.Kurs zastępowych ukończyli.
1. Oskar Rosikoń – 1/KZ/2017
2. Maja Borkowska – 2/KZ/2017
3. Robert Gorzkowski – 3/KZ/2017
4. Emil Mazurkiewicz – 4/KZ/2017
5. Jessica Rachwał – 5/KZ/2017
6. Weronika Zając – 6/KZ/2017
7. Jakub Sioła – 7/KZ/2017
8. Anna Soliwoda – 8/KZ/2017
9. Konrad Caban – 9/KZ/2017
10. Iga Kalinowska – 10/KZ/2017
11. Amelia Jacaszek – 11/KZ/2017
12. Gabriela Bieniek – 12/KZ/2017
13. Zofia Kolesińska – 13/KZ/2017
14. Agata Rybak – 14/KZ/2017
15. Emilia Widurska – 15/KZ/2017
16. Katarzyna Szczepańska – 16/KZ/2017
2. Hufiec
2.5 Powołanie i rozwiązanie sztabów , komisji, komend kursów
2.5.1. Rozwiązuję komendę warsztatów opiekunów prób instruktorskich
w składzie:
hm. Ariana Bejma- Woźniczka – Komendant
hm. Anna Gandyk – Piszczek
phm. Tomasz Bujarski
hm. Grzegorz Przybylak

Czuwaj!
phm Radosław Nawrot

rozkaz – L4_2017 – do pobrania
———————————————-

 

Związek Harcerstwa Polskiego
Komendant Hufca
Dąbrowa Górnicza        Dąbrowa Górnicza 15.02.2017r.

Rozkaz L 3/2017

Wyjątki z rozkazu komendanta chorągwi L 3 /2017. z dnia 31.01.2017 r.

13.1.4. Na wniosek Komendy Hufca Dąbrowa Górnicza przyznaję Odznakę

           „Za Zasługi dla Chorągwi Śląskiej” w stopniu złotym:
           – phm. Wojciechowi GODECKIEMU

13.1.5. Na wniosek Komisji Rewizyjnej Hufca Dąbrowa Górnicza przyznaję

            Odznakę „Za Zasługi dla Chorągwi Śląskiej” w stopniu srebrnym:
          – phm. Radosławowi NOWROTOWI

13.1.6. Na wniosek Komendy Hufca Dąbrowa Górnicza przyznaję Odznakę

           „Za Zasługi dla Chorągwi Śląskiej” w stopniu srebrnym:
           – hm. Patrycji MAKARSKIEJ-CHACHAJ
           – hm. Grzegorzowi PRZYBYLAKOWI
           – phm. Ewie ZAJAS

 1. Zarządzenia i informacje
  1.2. Informacje
  1.2.1. Informuję o uchwale Komendy Hufca nr 1/01/2017 z dnia 28.01.2017. w sprawie propozycji wysokości i podziału podstawowej składki członkowskiej.

1.2.2.Informuję o uchwale Komendy Hufca nr 2/02/2017 z dnia 15.02.2017. w sprawie przyjęcia regulaminu HKSI

1.2.3.Informuję o uchwale Komendy Hufca nr 3/02/2017 z dnia 15.02.2017. w sprawie przyjęcia Planu pracy HZKK „ Per aspera ad astra” na rok 2017.

1.2.4.Informuję o uchwale Komendy Hufca nr 4/02/2017z dnia 15.02.2017. w sprawie przyjęcia Regulaminu Organizacji Biwaków wraz z obowiązującymi dokumentami. Treść uchwał są dostępne na stronie internetowej hufca oraz w siedzibie KH

 1. Hufiec
  2.3.   Powołanie i rozwiązanie sztabów, komisji, komend kursów
  2.3.1. Powołuję komendę Warsztatów dla opiekunów prób w składzie:

hm. Ariana Bejma- Woźniczka – Komendant

Członkowie komendy
hm. Anna Gandyk – Piszczek
phm. Tomasz Bujarski
phmGrzegorz Przybylak

2.3.2. Rozwiązuję Sztab HAZ w składzie
phm  Dorota Nawrot
Dh.   Monika Rachwał
phm  Aleksandra Nadolna

2.3.3.Rozwiązuję sztab 25 WOŚP w składzie:

pwd Mariusz Aniszkiewicz
phm Marcin K0nieczny
pwd Marcin Poczobutt
dh Łukasz Mirosław

3.Gromady i drużyny
3.2.Zmiany organizacyjne
3.2.1. Powołuję PDDS przy HGS Dragon i otwieram jej 6 miesięczny okres próbny

3.3.Zwolnienia i mianowania drużynowych
3.3.1.Mianuję drużynowym PDDS przy HGS Dragon ćw. Dominika „Bela” Belickiego

 1. Harcerska Akcja Letnia i Zimowa
  6.1.1 Zwalniam z funkcji komendanta zimowiska:

phm Wojciech Godecki – Zimowisko Głuchołazy
hm Patrycja Makarska – Chachaj – Zimowisko na Głodówce

 1. Zamknięcie próby na stopień przewodniczki/przewodnika
  7.1.1 Na wniosek KSI zamykam z wynikiem negatywnym próbę na stopień przewodnika  Dh Arturowi Gdulskiemu.

7.2. Otwarcie próby na stopień przewodniczki/przewodnika
7.2.1. Na wniosek KSI otwieram próbę na stopień przewodnika:

Dh Grzegorz Malinka
Dh Kacper Szymczak

7.4. Otwarcie próby na stopień podharcmistrzyni/podharcmistrza
7.4.1. Na wniosek KSI otwieram próbę na stopień podharcmistrzyni druhnie pwd Magdalenie Noszczyk

7.5. Weryfikacja stopnia instruktorskiego
7.5.1. Na wniosek KSI otwieram okres weryfikacji stopnia instruktorskiego pwd Dh. Mariuszowi Łydeckiemu

 1. Przydział służbowy
  9.1. Przydział służbowy do Hufca ZHP Dąbrowa Górnicza otrzymuje dh Mariusz Łydecki

9.2. Zmiana przydziału służbowego
9.2.1. Informuję o zmianie przydziału służbowego druhny pwd Magdaleny Noszczyk z GK ZHP do Hufca ZHP Dąbrowa Górnicza

 1. Sprostowania

14.1. Ze względów proceduralnych odwołuję decyzję o wykluczeniu phm Arkadiusza Mateja z szeregów ZHP ogłoszoną w rozkazie L2/2017 z dnia 25.01.2017 pkt 10.1.

Czuwaj!

phm. Radosław Nawrot

rozkaz L3/2017  – do pobrania

————————————————————–

Związek Harcerstwa Polskiego
Komendant Hufca
Dąbrowa Górnicza        Dąbrowa Górnicza 25.01.2017r.

Rozkaz L. 2/2017

Wyjątki z rozkazu komendanta chorągwi L. 2./2017. z dnia 12.01.2017 r.

14.3 Przedłużenie ważności Odznaki Kadry Kształcącej
14.3.1. Przedłużam ważność Brązowej Odznaki Kadry Kształcącej:
– hm. Arianie BEJMIE-WOŹNICZCE Hufiec Dąbrowa Górnicza
Termin następnej weryfikacji: 11.01.2020r

1. Zarządzenia i informacje
1.2. Informacje

Informuję, że w dniu 19.01.2017. zakończył się kurs drużynowych harcerskich, organizowany wspólnie z hufcem Mysłowice i Sosnowiec.
W kursie uczestniczyło 13 osób.

Z wyróżnieniem kurs ukończyli:
dh. Aleksandra Sarniak 12/KDH/2017 – hufiec Zawiercie
dh. Michał Gandyk 4/KDH/2017 – hufiec Mysłowice
dh. Kacper Kuczowicz 7/KDH/2017 – hufiec Mysłowice
dh. Szymon Szewczyk 13/KDH/2017 – hufiec Rybnik

Kurs ukończyli:
dh. Dominika Eland 2/KDH/2017- hufiec Gdańsk
dh. Natalia Gajda 3/KDH/2017 – hufiec Zawiercie
dh. Maciej Grądal 5/KDH/2017 – hufiec Dąbrowa Górnicza
dh. Hanna Gomółka 6/KDH/2017 – hufiec Mysłowice
dh. Liliana Marszołek 8/KDH/2017 – hufiec Mysłowice
dh. Jolanta Reszczyńska 10/KDH/2017 – hufiec Gdańsk

2. Hufiec
2.3. Powołanie i rozwiązanie sztabów, komisji, komend kursów
2.3.1. Rozwiązuję z dniem 31.01.2017. komendę kursu drużynowych w składzie:

– Komendant – hm. Ariana Bejma- Woźniczka BOKK
– Z-ca komendanta – hm. Joanna Muniowska
Członkowie komendy:
– hm. Anna Gandyk – Piszczek BOKK,
– phm. Tomasz Bujarski
– hm. Grzegorz Przybylak BOKK,
– pwd. Marzena Drobiec-Pawłowska

3. Gromady, drużyny
3.2. Zmiany organizacyjne
3.2.1. Powołuję PDGZ „ Złote Duszki” i otwieram jej 6 miesięczny okres
próbny.
3.2.2. Zamykam okres próbny i przyjmuję w poczet drużyn hufca
88 DDW „Złoci” działającą w Związku Drużyn
3.2.3. Zamykam z wynikiem negatywnym okres próbny
PDDS przy HGS Dragon

3.3. Zwolnienia i mianowania drużynowych
3.3.1. Zwalniam z funkcji drużynowego PDDS przy HGS Dragon dh HO Krzysztofa Wojewodę „Huzar”
3.3.2. Mianuję Drużynową 88 DDW „Złoci” dh. sam. Monikę Leszczyńską.
3.3.3. Mianuję Drużynową PDGZ „ Złote Duszki” Dh Agnieszkę Malinka

8. Zaliczanie służby instruktorskiej
8.1. Zaliczam służbę instruktorska za rok 2015/2016
– dh phm Anna Roter – Gruszczyńska
– dh hm Stefan Majcher

10. Wystąpienia instruktorów, skreślenia z listy członków, ustanie członkostwa
10.1. Podaję do wiadomości, że z dniem 31.01.2017. zgodnie z § 26 Statutu ZHP skreślam z listy członków Związku Harcerstwa Polskiego phm. Arkadiusza Meteja

12. Pochwały, wyróżnienia, nagrody
Udzielam pochwały komendzie kursu drużynowych w składzie

– hm. Ariana Bejma- Woźniczka
– hm. Joanna Muniowska
– hm. Anna Gandyk – Piszczek
– phm. Tomasz Bujarski
– hm. Grzegorz Przybylak
– pwd. Marzena Drobiec-Pawłowska
– dh. Beata Fularska
– dh. Artur Rodko.

Czuwaj!
/-/ phm. Radosław NAWROT

Rozkaz L2_2017 – do pobrania

—————————————————————

Związek Harcerstwa Polskiego
Komendant Hufca
Dąbrowa Górnicza                             Dąbrowa Górnicza 09.01.2017r.

Rozkaz L. 1/2017

Wyjątki z rozkazu komendanta chorągwi L. 23/2016. z dnia 30.12.2016 r.

15.3. Podaję do wiadomości wyniki Wielkiego Konkursu Świątecznego „Świąteczne zapachy Azji, czyli przepis na bożonarodzeniową dekorację”:

Kategoria BOMBKA

I miejsce 8 DGZ Złote Iskierki Hufiec ZHP Dąbrowa Górnicza
II miejsce 15 DGZ Stowarzyszenie Przyjaciół Brykniętego Prosiaczka
Hufiec ZHP Dąbrowa Górnicza

2. Hufiec
2.3. Powołanie i rozwiązanie sztabów, komisji, komend kursów
2.3.1.
Powołuję z dniem 15.01.2017. komendę kursu drużynowych w składzie:

– Komendant – hm. Ariana Bejma- Woźniczka BOKK
– Z-ca komendanta – hm. Joanna Muniowska
Członkowie komendy:
– hm. Anna Gandyk – Piszczek BOKK,
– phm. Tomasz Bujarski
– hm. Grzegorz Przybylak BOKK,
– pwd. Marzena Drobiec-Pawłowska

Czuwaj!
/-/ phm. Radosław NAWROT

Rozkaz L1_2017 – do pobrania