Rozkazy 2017

rozkazy z poprzednich lat: 2016r   2015r   2014r    2013r      2012r   2011r    2010r  2009r  2008r

—————————————————————

Związek Harcerstwa Polskiego
Komendant Hufca
Dąbrowa Górnicza
Dąbrowa Górnicza 30.12.2017r.

Rozkaz L 15 /2017

2.3. Powołania rozwiązania sztabów, komisji komend , kursów
2.3.1. Powołuję sztab 26 WOŚP w składzie:
• pwd Aleksandra Rokicka – Szef sztabu
• phm. Marcin K0NIECZNY
• HO. Jarosław Bilski
• HR. Łukasz Mirosław

3. Drużyny
3.2. Z dniem 31.12.2017. rozwiązuję 5 DGZ „Hakuna Matata”
3.3.1 Z dniem 31.12.2017. odwołuję z funkcji drużynowej 5 DGZ „Hakuna Matata”
druhnę pwd. Martynę Filip

3.3.2. Na wniosek Komendanta Związku Drużyn „Złota Ósemka” odwołuję z funkcji
drużynowej 80 DDS „ Złota Ósemka” druhnę Joannę Kitę

3.3.3 Na wniosek Komendanta Związku Drużyn „Złota Ósemka” mianuję na funkcję
drużynowego 80 DDS „ Złota Ósemka” druha Grzegorza Malinkę

10. Wystąpienia instruktorów, skreślenia z listy członków, ustanie członkostwa
10.1. Podaję do wiadomości, że z dniem 31.12.2017. zgodnie z § 25 Statutu ZHP odeszli z ZHP:
phm. Grażyna Schubert
pwd. Mateusz Małecki
phm. Janina Gołąb

Czuwaj !
phm Radosław Nawrot

Rozkaz L15.2017 do pobrania

————————————————-
Związek Harcerstwa Polskiego
Komendant Hufca
Dąbrowa Górnicza
Dąbrowa Górnicza 16.11.2017r.

Rozkaz L 14 /2017

1.Zarządzenia i informację
1.2 Informacje
1.2.1. Informuję , że kurs przewodnikowski ukończyli:
z wyróżnieniem
1. dh. Paulina Hamerlak 11/KP/2017
2. dh Igor Stańczyk 12/KP/2017
3. dh Sebastian Leks 17/KP/2017
ukończyli:
1. Aleksandra Malinka 1/KP/2017
2. Olga Zajączkowska 3/KP/2017
3. Natalia Chojnowska 4/KP/2017
4. Piotr Głownia 5/KP/2017
5. Piotr Poznański 6/KP/2017
6. Jakub Pladek 7/KP/2017
7. Jakub Cerbiński 8/KP/2017
8. Magdalena Kowal 9/KP/2017
9. Magdalena Wieczorek 10/KP/2019
10. Aleksandra Chechelska 13/KP/2017
11. Elżbieta Bała 14/KP/2017
12. Ewa Sawko 15/KP/2017
13. Julia Kurek 18/KP/2017
14. Wiktoria Piasecka 19/KP/2017
15. Klaudia Artecka 20/KP/2017
16. Piotr Szymala 21/KP/2017
17. Milena Wiśniewska 23/KP/2017
18. Zbigniew Warcholiński 24/KP/2017
Dyplom uczestnictwa otrzymali:
1. dh. Małgorzata Porębska 16/KP/2017
2. dh. Maksymilian Majka 22/KP/2017

1.2.2. Uzupełniam listę osób z czynnym prawem wyborczym na Zjeździe Sprawozdawczym
Hufca ZHP Dabrowa Górnicza o:

1. Druhna pwd Ewelina Stanek – przyboczna 25 DDH „Astra”

2. Hufiec
2.3. Powołanie i rozwiązanie sztabów, komisji , komend kursów
2.3.1. Rozwiązuję z dniem 10.11.2017. komendę kursu przewodnikowskiego w składzie:
1. hm Arkadiusz Mateia
2. phm Aleksandra Nadolna
3. phm Edyta Koza
4. hm Jolanta Wysocka
5. phm Grzegorz Bąk
2.3.2. Rozwiązuję komisją inwentaryzacyjno – kasacyjną w składzie:
1. pwd. Marcin Poczobutt
2. pwd Tomasz Rachwał
3. pwd Elwira Rzewuska – Danecka
2.3.3. Powołuję z dniem 1.12.2017. Komisję inwentaryzacyjno – kasacyjną w składzie:
1. phm Grzegorz Robakowski
2. pwd Elwira Rzewuska – Danecka
3. dh. Jarosław Rudy Bilski
7. Mianowania instruktorów
7.1.Zamkniecie próby na stopień przewodnika
7.1.1. Na wniosek KSI z dnia 7.11.2017. zamykam próbę , przyznaję stopień przewodniczki
i dopuszczam do złożenia Zobowiązania Instruktorskiego druhnę Karolinę Kozę HO
7.2. Otwarcie próby na stopień przewodniczki
7.2.1. Na wniosek KSI z dnia 7.11.2017. otwieram próbę na stopień przewodnika:
1. Dh Marcie Furgalińskiej
2. Dh Sewerynowi Kowalskiemu
9. Zaliczenie służby instruktorskiej.
9.1. Na podstawie uchwały GK ZHP nr 193/2017 z dnia 9 maja 2017 roku zaliczam służbę
instruktorską za 2017 rok następującym druhnom i druhom:
1. phm Marcin K0NIECZNY

10. Wystąpienia instruktorów, skreślenia z listy członków, ustanie członkostwa
10.1. Podaję do wiadomości, że z dniem 01.12.2017. Dh. Artur Gdulski odchodzi z ZHP
zgodnie z § 25 Statutu ZHP.
14. Sprostowania
14.1. Informuję, że w rozkazie L12/2017 z dnia 30.09.2017. w punkcie 9.1. powołano się na nieaktualną Uchwałę GK ZHP nr 133/2016 z dnia 9 maja 2016, powinno być Uchwała GK ZHP nr 193/2017 z dnia 9 maja 2017.

Czuwaj !

phm Radosław Nawrot

 

rozkaz  L14_2017 – do pobrania

————————————————————————-

Związek Harcerstwa Polskiego
Komendant Hufca
Dąbrowa Górnicza
Dąbrowa Górnicza 02.11.2017r.

Rozkaz L 13 /2017

1. Zarządzenia i Informacje
1.1. Zgodnie z Uchwałą KH nr 7/09/2017 z dnia 13 września 2017 roku zwołuję na dzień
25 listopada 2017roku Zjazd Sprawozdawczy Hufca ZHP Dąbrowa Górnicza.
1.2. Informacje
1. Informuję, że Zjazd Sprawozdawczy Hufca Dąbrowa Górnicza odbędzie się
25 listopada 2017 roku o godz. 9:00 w Centrum Aktywności Obywatelskiej
w Dąbrowie Górniczej przy ul. Sienkiewicza 6A.
2. Podaję do wiadomości listę uczestników posiadających czynne prawo wyborcze:

Lp. Nazwiski i imię Pełniona funkcja
1 dh. ADAMCZYK RAFAŁ Szef HKT „Złoty Azymut”
2 pwd. ANISZKIEWICZ MARIUSZ Członek KRH, Drużynowy 18DDW
3 hm. BĘDKOWSKI JANUSZ Przewodniczący KRH
4 hm. BEJMA-WOŹNICZKA ARIANA Szef KSI
5 pwd. BELICKI DOMINIK Drużynowy PDDS przy HGS Dragon
6 pwd. FILIP MARTYNA Drużynowa 5 DGZ „Hakuna Matata”
7 phm. GODECKI WOJCIECH Komendnat ZD „Złota Ósemka”
8 dh. GRĄDAL MACIEJ Drużynowy 21 DDH „Odkrywcy”
9 dh. KITA JOANNA Drużynowa 80 DDS „Złota Ósemka”
10 hm. KOWALIK JOLANTA Członek KRH
11 phm. KOZA EDYTA Przewodnicząca KSH „Aurum”
12 dh. KOZA KAROLINA Drużynowa 8 DGZ „Złote Iskierki”
13 phm. KOŁTOŃSKA MAGDALENA Przyboczna 1 DGZ NS „Poszukiwacze Przygód”
14 phm. K0NIECZNY MARCIN Członek KRH
15 hm. MAJCHER STEFAN Członek KSI
16 hm. MAKARSKA PATRYCJA Komendant 5 Szczepu „Czarna Piątka”
17 dh. MALINKA AGNIESZKA Drużynowa 18 DGZ „Złote Duszki”
18 dh. MALINKA ALEKSANDRA Drużynowa 88 DDW „Złoci”
19 pwd. MARKOT-PRZYBYLAK KATARZYNA Członek KHH
20 hm. MATEJA ARKADIUSZ Członek KSI
21 phm. MÓL LUCYNA Szefowa Bazy Janów
22 phm. MUSIALIK RAFAŁ Szef KS „DRAGON”
23 phm. NADOLNA ALEKSANDRA Z-ca KH ds.Programu
24 phm. NAWROT DOROTA Członek KH
25 dh. NAWROT MICHAŁ Administrator SEH
26 phm. NAWROT RADOSŁAW Komendant Hufca
27 pwd. NOSZCZYK MAGDALENA Namiestnik Harcerski
28 phm. NOWAK-SYGUŁA IWONA Członek KSI, Drużynowa 16 DGZ
29 hm. 0BAREWIN DANIEL Komendant HGS „Dragon”
30 hm. PAJĄK ALFRED Przewodniczący KS „Strzemianie”
31 pwd. POCZOBUTT MARCIN Drużynowy 16 DDW
32 dh PORĘBSKA MAŁGORZATA Drużynowa 7 DGZ ” Słoneczna Gromada”
33 hm. PRZYBYLAK GRZEGORZ Członek KH, Drużynowy 4 GDDH „Leśni Ludzie”
34 dh. RACHWAŁ MONIKA Skarbnik Hufca
35 pwd. RACHWAŁ TOMASZ Kwatermistrz hufca, Drużynowy 270 DDW „Przetrwamy”
36 phm. GRZEGORZ ROBAKOWSKI Szef Domu Hufca
37 pwd. ROBAKOWSKA MAGDALENA Szef HKR „Auxilium”;Drużynowa 5 DDH „Ad Infinitum”
38 pwd. ROKICKA ALEKSANDRA Drużynowa 27 DDH „Heca”, PDDS „Zakręceni”
39 phm. ROTER ANNA Członek KSI
40 pwd. RZEWUSKA-DANECKA ELWIRA Szefowa Biura, Członek KH
41 dh. SZYMCZAK KACPER Drużynowy 15 DDS „Niezłomni”
42 pwd. TWAROWSKI DAMIAN Drużynowy 25 DDH „Astra”
43 pwd. WARMUZ ROKSANA Drużynowa 50 DDW „Zoya”
44 pwd. WĄS PAULINA Drużynowa 15 DGZ „SPBP”
45 pwd. WERNER JUSTYNA Drużynowa 1 DGZ NS „Poszukiwacze Przygód”
46 pwd. ŁYDKOWSKI MARIUSZ Drużynowy PDDH „Zwiad”

Czuwaj !
phm Radosław Nawrot

rozkaz L13_2017 do pobrania

————————————————————-

Związek Harcerstwa Polskiego
Komendant Hufca
Dąbrowa Górnicza
Dąbrowa Górnicza 02.11.2017r.

Rozkaz L 12 /2017

Wyjątki z Rozkazu Naczelnika ZHP L 10/2017 z dnia 30.09.2017r

3. Główna Kwatera ZHP
3.2. Mianowania
3.2.5 Mianuję na funkcję instruktorów ds. lotnictwa w Inspektoracie Lotniczym Druhów:
hm. Daniela 0BAREWICZA – Chorągiew Śląska.

13. Inne
13.3. Nadaję odznaki „Instruktor HSR” Druhnom i Druhom:
– Maciej JASKÓŁA – Chorągiew Śląska,
– pwd. Nela MIKOSZA – Chorągiew Śląska,
– pwd. Magdalena ROBAKOWSKA – Chorągiew Śląska,

1. Zarządzenia i Informacje
1.1. Informacje
1.1.1.Informuję, że decyzją Ministerstwa Edukacji Narodowej został przyznany druhnie
phm Edycie Kozie Medal Komisji Edukacji Narodowej.
Uroczyste wręczenie odznaczenia odbędzie się 21.listopada 2017roku o godz. 9:00
w sali marmurowej Śląskiego Urzędu Marszałkowskiego w Katowicach
Gratuluję i życzę dalszych sukcesów w pracy zawodowej jak i związkowej
9. Zaliczenie służby instruktorskiej.
9.1. Na podstawie uchwały GK ZHP nr 133/2016 z dnia 9 maja 2016 roku zaliczam służbę
instruktorską za 2017 rok następującym druhnom i druhom:

1. phm Wojciech Godecki
2. phm Edyta koza
3. phm Ewa Zajas
4. hm Daniel 0barewin
5. pwd Damian Twarowski
6. phm Iwona Nowak – Syguła
7. hm Grzegorz Przybylak
8. phm Dorota Nawrot
9. pwd Ewelina Stanek
10. hm Robert Latacz
11. hm Ariana Bejma – Woźniczka
12. hm Stefan Majcher
13. hm Arkadiusz Mateja
14. phm Anna Roter
15. phm Lucyna Mól
16. phm Grzegorz Robakowski
17. hm Janusz Bedkowski
18. pwd Justyna Werner
19. phm Magdalena Kołtońska
20. hm Patrycja Makarska
21. hm Jolanta Kowalik
22. phm Aleksandra Nadolna
23. pwd Paulina Wąs
24. pwd Katarzyna Markot – Przybylak
25. pwd Tomasz Rachwał
26. pwd Elwira Rzewuska – Danecka

Czuwaj !

phm Radosław Nawrot

rozkaz L12_2017 do pobrania

—————————————————————————–

Związek Harcerstwa Polskiego
Komendant Hufca
Dąbrowa Górnicza
Dąbrowa Górnicza 23.10.2017r.

Rozkaz L 11 /2017

1. Zarządzenia i Informacje
1.2. Informacje
1.2.1. Podaję wykaz Gromad Zuchowych i Drużyn na rok harcerski 2017/2018 , które spełniają
wymagania regulaminowe i otrzymały zgodę na działalność:
1. 1 DGZ NS „Poszukiwacze Przygód” – pwd Justyna Werner
2. 7 DGZ „Słoneczna Gromada” – dh Małgorzata Porębska
3. 8 DGZ „ Złote Iskierki” – pwd Karolina Koza
4. 15 DGZ „ Stowarzyszenie Przyjaciół Brykniętego Prosiaczka” – pwd Paulina Wąs
5. 18 DGZ „ Złote Duszki” – dh Agnieszka Malinka
6. 4 GDDH „Leśni Ludzie” – hm Grzegorz Przybylak
7. 8 DDH „Złota Ósemka” – dh Aleksandra Malinka
8. PDDH „Zwiad” – pwd Mariusz Łydkowski
9. 21 DDH „Odkrywcy” – dh Maciej Grądal
10. 27 DDH „ Heca” – pwd Aleksandra Rokicka
11. 15 DDS „ Niezłomni” – dh Kacper Szymczak
12. PDDS „ Zakręceni” – pwd Aleksandra Rokicka
13. PDDS przy HGS DRAGON – pwd Damian Belicki „Bela”
14. 80 DDS „Złota Ósemka” – dh Kita Joanna
15. 88 DDW „Złoci” – phm Wojciech Godecki
16. 270 DDW „Przetrwamy” – pwd Tomasz Rachwał
2. Hufiec
2.2 Zwolnienia w komendzie hufca
2.2.1. Zwalniam z funkcji Namiestnika Zuchowego druhnę phm Iwonę Nowak – Syguła
2.3 Mianowania w komendzie hufca
2.3.1. Mianuję na funkcję Namiestnika Harcerskiego druhnę pwd Magdalenę Noszczyk

3. Drużyny
3.2 Zmiany organizacyjne
3.2.1. Na wniosek Drużynowej rozwiązuję 21 DGZ „Śmiecholudki z Zabkolandi”
3.2.2. Na wniosek Drużynowej rozwiązuję 17 DGZ „ Mieszkańcy Stumilowego Lasu”
3.3 Zwolnienia i mianowania drużynowych
3.3.1. Zwalniam druhnę phm Ewa Zajas z funkcji drużynowej 17 DGZ „Mieszkańcy
Stumilowego Lasu”

3.3.2. Zwalniam druhnę pwd Magdalenę Krupa z funkcji drużynowej
7 DGZ „Słoneczna Gromada”
3.3.3. Zwalniam druhnę pwd Bożenę Smutek z funkcji drużynowej
21 DGZ „ Śmiecholudki z Ząbkolandi”
3.3.4. Powołuję druhnę Małgorzatę Porębską na funkcję drużynowej
7 DGZ „Słoneczna Gromada
10. Zmiany przydziału
10.1.1. Informuję , że z dniem 01.11.2017. Druhna phm Ewa Zajas zmieniła przydział służbowy
z Hufca Dąbrowa Górnicza do Hufca Opole
10.1.2. Informuję, że z dniem 01.10.2017. Druhna Małgorzata Porębska zmieniła przydział
służbowy z Hufca Mysłowice do Hufca Dąbrowa Górnicza

13. Pochwały, wyróżnienia, nagrody
13.1. Udzielam pochwały Druhowi odkr. Maksymilian Majka za zajęcie I miejsca
w Mistrzostwach Polski ZHP w pływaniu. Gratuluję i życzę dalszych sukcesów.

Czuwaj !

phm Radosław Nawrot

rozkaz L11_2017 do pobrania

————————————————————————

Związek Harcerstwa Polskiego
Komendant Hufca
Dąbrowa Górnicza
Dąbrowa Górnicza 23.09.2017r.

Rozkaz L 10 /2017

Zuchy, Druhny i Druhowie

Harcerskim pozdrowieniem CZUWAJ pragnę powitać Was wszystkich na uroczystym rozpoczęciu roku harcerskiego 2017/2018.
Za nami udane wakacje podczas których wypoczywaliście i nabieraliście sił do nauki i pracy w nowym roku.
Przed nami kolejny rok intensywnej pracy i dobrej zabawy. Cieszę się, że wszyscy zdrowi i wypoczęci wracacie do pracy w gromadach zuchowych, drużynach harcerskich i kręgach instruktorskich.
Wszystkim Wam życzę zapału i zaangażowania do pracy, wytrwałości w dążeniu do celu, wielu wspaniałych, niezapomnianych przygód oraz nawiązywania nowych znajomości
i przyjaźni na harcerskich szlakach.
Rok Harcerski 2017/2018 uważam za otwarty.

2. Hufiec
2.2 Zwolnienia w komendzie hufca
2.2.1. Zwalniam z funkcji z-cy komendanta hufca ds. kształcenia i kontaktów z kadrą
druhnę hm Arianę Bejma – Woźniczka
2.3 Mianowania w komendzie hufca
2.3.1. Mianuję na funkcję z-cy komendanta hufca ds. kształcenia i pracy z kadrą
druha hm Grzegorza Przybylak
2.5 Powołanie i rozwiązanie sztabów, komisji, komend kursów
2.5.1. Powołuję na funkcję Szefa reprezentacji hufca na Zlot 100- lecia ZHP Gdańsk – 2018
druha hm Grzegorza Przybylak

3. Drużyny
3.2 Zmiany organizacyjne
3.2.1. Na wniosek drużynowej rozwiązuję 25 DGZ „Dzielne Muminki”
3.3 Zwolnienia i mianowania drużynowych
3.3.1. Zwalniam druha Artura Gdulski z funkcji drużynowego 15 DDS „Niezłomni”
3.3.2. Zwalniam druha phm Wojciecha Godecki z funkcji drużynowego
8 DDH „Złota Ósemka”
3.3.3. Zwalniam druhnę sam. Julię Majewską z funkcji drużynowej 80 DDS „Złota Ósemka”
3.3.4. Zwalniam druhnę sam. Monikę Leszczyńską z funkcji Drużynowej 88 DDW „Złoci”
3.3.5. Zwalniam druhnę pwd. Bożenę Smutek z funkcji Drużynowej 21 DDH „Odkrywcy”
3.3.6. Zwalniam druhnę pwd Elwirę Rzewuską – Danecką z funkcji drużynowej
PDDS „Zakręceni”
3.3.7. Zwalniam druhnę pwd Ewelinę Stanek z funkcji drużynowej
25 DGZ „Dzielne muminki”
3.3.8. Zwalniam druhnę Agnieszkę Karolczyk – Majewską z funkcji drużynowej
21 DGZ „Śmiecholudki z Ząbkolandi”

3.3.9. Powołuję na funkcję drużynowego 15 DDS „Niezłomni” druha Kacpra Szymczak
3.3.10. Powołuję na funkcję drużynowej 8 DDH „Złota Ósemka”
druhnę pionierkę Aleksandrę Malinka
3.3.11. Powołuję na funkcję drużynowej 80 DDS „Złota Ósemka”
druhnę samarytankę Joannę Kita
3.3.12. Powołuję na funkcję drużynowej 88 DDS „Złoci” druha phm Wojciecha Godecki
3.3.13.Powołuję na funkcję drużynowego 21 DDH „Odkrywcy” druha Maćka Grądal
3.3.14. Powołuję na funkcję drużynowej PDDS „Zakręceni” druhnę pwd Aleksandrę Rokicka
3.3.15. Powołuję na funkcję drużynowej 21 DGZ „Śmiecholudki z Ząbkolandi”
druhnę pwd Bożenę Smutek

4. Kręgi
4.1 Rozwiązania i powołania kręgów
4.1.1. Rozwiązuję Krąg Seniorów i Starszyzny Harcerskiej „Sławków”
4.2 Zwolnienia i mianowania w kręgach
4.2.1. Zwalniam z funkcji przewodniczącej KSiSH „Sławków” druhnę phm Janinę Gołąb

7. Harcerska Akcja Letnia i Zimowa
7.1 Zwolnienia i mianowania komendantów
7.1.1. Zwalniam z funkcji komendanta Bazy w Janowie dh. phm Dorotę Nawrot
7.1.2. Zwalniam z funkcji komendanki obozu w Marianówku dh hm Patrycję Makarską
7.1.3. Zwalniam z funkcji komendantki kolonii zuchowej w Janowie
dh. hm. Arianę Bejma – Woźniczka
7.1.4. Zwalniam z funkcji komendanta obozu w Pogorzelicy oraz Zlotu Grunwald 2017 dh hm Grzegorza Przybylak
7.1.5. Zwalniam z funkcji komendanta obozu w Brtnicy dh phm Wojciecha Godecki

10. Zmiany przydziału

11. Wystąpienia instruktorów, zawieszenia instruktorów, skreślenia z listy członków
11.1. Skreślam z listy członków ZHP Druhnę Agnieszkę Karolczyk – Majewska

13. Pochwały, wyróżnienia, nagrody
13.1 Udzielam pochwały dh Mateuszowi Robakowskiemu za udział w obchodach 78 rocznicy
wybuchu II wojny światowej na Westerplatte

Czuwaj !

phm Radosław Nawrot 

Rozkaz  L10_2017  do pobrania
————————————————–

Związek Harcerstwa Polskiego
Komendant Hufca
Dąbrowa Górnicza
Dąbrowa Górnicza 20.06.2017r.

Rozkaz L 9 /2017

2. Hufiec
2.4 Zwolnienia i mianowania w komisji stopni instruktorskich
2.4.1. Powołuję w skład KSJ druha hm. Arkadiusza Mateję
Życzę powodzenia na nowym polu służby.

2.5 Powołanie i rozwiązanie sztabów, komisji, komend kursów
2.5.1. Powołuję komendę kursu przewodnikowskiego w składzie:
hm Arkadiusz Mateja – Komendant Kursu
phm Aleksandra Nadolna
phm Edyta Koza
hm Jolanta Wysocka
phm Grzegorz Bąk

3. Drużyny
3.2 Zmiany organizacyjne
3.2.1. Powołuję na okres próbny 6 miesięcy PDDH „Zwiad”
3.3 Zwolnienia i mianowania drużynowych
3.3.1. Powołuję druha pwd. Mariusza Łydeckiego drużynowym PDDH „Zwiad”

7. Harcerska Akcja Letnia i Zimowa
7.1 Zwolnienia i mianowania komendantów
7.1.1. Mianuję komendantką Bazy w Janowie druhnę phm Dorotę Nawrot
7.1.2. Mianuję komendantem obozu w Pogorzelicy Dh. hm Grzegorza Przybylaka
7.1.3. Mianuję komendantem Zlotu Grunwald 2017 Dh hm Grzegorza Przybylaka
7.1.4. Mianuję komendantem Kolonii Zuchowej w Janowie Dh. hm Arianę Bejma-Woźniczkę
7.1.5. Mianuję komendantem obozu w Marianówce Dh. hm Patrycję Makarską – Chachaj
7.1.6. Mianuję komendantem obozu w Brtnice Dh. phm Wojciecha Godeckiego

8. Mianowania instruktorów
8.5 Przyjęcie w poczet instruktorów
8.5.1. Na wniosek KSI przyjmuję w poczet instruktorów hufca oraz przywracam stopień
instruktorski przewodnik dh pwd Mariusz Łydecki

13. Pochwały, wyróżnienia, nagrody
13.1. Udzielam pochwały za organizację Zlotu Hufca następującym Druhną i Druhom:
1. pwd Mariusz Aniszkiewicz Brando
2. dh. Łukasz Mirosław Ćwirek
3. dh. Jarosław Bilski Rudy
4. dh. Dominik Belicki Bela

14. Inne
14.1. Serdecznie dziękuję 27 DDH „Heca” za uczestnictwo w uroczystościach związanych
z odsłonięciem pomnika Dh. Eugeniusza Puz w dniu 12.06.2017.
14.2. W związku z rozpoczynającymi się wakacjami życzę wszystkim dużo słonecznych dni
na szlakach harcerskiej przygody.

Czuwaj !
phm Radosław Nawrot

rozkaz L9_2017– do pobrania

—————————————————————-
Związek Harcerstwa Polskiego
Komendant Hufca
Dąbrowa Górnicza
Dąbrowa Górnicza 18.06.2017r.

Rozkaz L 8/2017

Wyjątki z rozkazu Komendantki Śląskiej Chorągwi ZHP L 13/2017 z dnia 31.05.2017.

5.Mianowania instruktorów
5.1. Zamknięcie próby na stopień harcmistrzyni/harcmistrza
5.1.1. Na wniosek Chorągwianej Komisji Stopni Instruktorskich z dnia 30.05.2017r. zamykam próbę i przyznaję stopień harcmistrza:

– phm. Arkadiuszowi MATEI Hufiec Dąbrowa Górnicza

Wyjątki z rozkazu Komendantki Śląskiej Chorągwi ZHP L 14/2017 z dnia 05.06.2017.

15.1. Na wniosek Referatu Zuchowego Chorągwi Śląskiej nadaję tytuł Mistrzowskiej Gromady Zuchowej 2016/2017 następującym gromadom:
Hufiec ZHP Dąbrowa Górnicza
• 7 Dąbrowska Gromada Zuchowa „Słoneczna Gromada”;
• 8 Dąbrowska Gromada Zuchowa „Złote Iskierki”;
• 15 Dąbrowska Gromada Zuchowa „Stowarzyszenie Przyjaciół Brykniętego Prosiaczka”;
• 16 Dąbrowska Gromada Zuchowa „Sprytne Skrzaty”;

3. Gromady i Drużyny
3.2. Zmiany organizacyjne
3.2.2. Na wniosek Namiestniczki zuchowej zamykam okres próbny PDGZ
„Złote Duszki” i powołuję 18 DGZ „Złote Duszki” działającą
w strukturach Związku Drużyn „Złota Ósemka”

3.3. Zwolnienia i mianowania drużynowych
3.3.1. Zwalniam Dh Agnieszkę Malinka z funkcji drużynowej
PDGZ „Złote Duszki”
3.3.2. Mianuję Dh Agnieszkę Malinka Drużynową 18 DGZ „Złote Duszki”

Czuwaj!
phm. Radosław Nawrot

rozkaz L8_2017 – pobrania

—————————————————————
Związek Harcerstwa Polskiego
Komendant Hufca
Dąbrowa Górnicza
Janów 04.06.2017r.

Rozkaz L 7 /2017

 1. Podaję do wiadomości wyniki współzawodnictwa Zlotowego
  • Grand Prix Festiwalu Piosenki Westernowej zdobyła 15 DGZ „Stowarzyszenie Przyjaciół Brykniętego Prosiaczka” w zespole z 25 DGZ „Dzielne Muminki”
  • Pierwsze miejsce w konkursie kulinarnym w kategorii „Jem oczami” zdobyła 8 DDH „Złota Ósemka” , a w kategorii „jestem głodny” 15 DGZ „Stowarzyszenie Przyjaciół Brykniętego Prosiaczka”
  • Wielka Komisja podliczająca punktu Wielkiej Gry na Dzikim Zachodzie podała następujące wyniki:

Miasteczko Dedwood uzyskało 483 pkt, Wioska Indiańska 483 pkt, tym samym ogłoszono remis.

 1. Odwołanie sztabów i komend
  Z chwilą dotarcia do Dąbrowy Górniczej zwalniam z funkcji komendę zlotu w składzie:
 2. Mariusz Aniszkiewicz Brando – Komendant Zlotu Burmistrz
 3. Dh Łukasz Mirosław Ćwirek – Wódz
 4. Dh Jarosław Bilski Rudy – Szeryf
 5. Phm Aleksandra Nadolna
 6. Dh Dominik Belicki Bela
 7. Sprawy różne

Dziękuję wszystkim za uczestnictwo w Zlocie Hufca. Cieszę się, że pomimo piątkowego wykopania toporu wojennego Blade Twarze z miasteczka Deadwood doszły do porozumienia z czerwonoskórymi mieszkańcami Wioski Indiańskiej, a Wódz i Szeryf w obecności Burmistrza wypalili fajkę pokoju.

Życzę wszystkim udanej zabawy podczas Akcji Letniej, by wasze kolonie i obozy były wypełnione radosną atmosferą tak jak Baza w Janowie w ten weekend. Mam nadzieję, że zobaczymy się w takim lub większym składzie podczas Harcerskiego Startu we wrześniu 2017.r

Czuwaj !

phm Radosław Nawrot

Rozkaz L7_2017 – do pobrania

————————————————————–

Związek Harcerstwa Polskiego
Komendant Hufca
Dąbrowa Górnicza
Dąbrowa Górnicza 10.05.2017r.

Rozkaz L 6 /2017

1.2 Informacje
Zlot Hufca odbędzie się jak co roku w na terenie Bazy Obozowej Hufca Janowie.
Termin Zlotu 02– 04.06.2017.
Fabuła Westernowa czyli Kowboje i Indianie jednym słowem Dziki Zachód
Obowiązują stroje tematyczne z epoki.

2. Hufiec
2.2.5.Powołania sztabów
Powołuję sztab Zlotu Hufca w Janowie
1. pwd. Mariusz Aniszkiewicz Brando – Komendant Zlotu
2. phm. Aleksandra Nadolna
3. Dh Jarosław Bilski Rudy
4. Dh Dominik Belicki Bela

8. Mianowania instruktorów
8.1 Zamknięcia próby na stopień przewodniczki / przewodnika
8.1.1 Na wniosek Komisji Stopni Instruktorskich z dnia 04.04.2017.zamykam próbę, przyznaję stopień przewodnika i dopuszczam do złożenia Zobowiązania Instruktorskiego druhny / druhów:
1. Dh Aleksandra Rokicka
2. Dh Dominik Bela Belicki

Czuwaj !
phm Radosław Nawrot

rozkaz L6_2017 – do pobrania

—————————————————————

Związek Harcerstwa Polskiego
Komendant Hufca
Dąbrowa Górnicza
Dąbrowa Górnicza 23.04.2017r.

Rozkaz L 5/2017

Wyjątki z rozkazu Naczelnika ZHP Ls 1/2017 z dnia 22.02.2017r

11. Odznaczenia, pochwały i wyróżnienia
11.2. Listy Pochwalne Naczelnika ZHP
Wyróżniam Listem Pochwalnym następujące Druhny i Druhów:
1. pwd. Ewelina STANEK
2. pwd. Damian TWAROWSKI

Serdecznie gratuluję wyróżnionym Druhnom i Druhom – drużynowym, których postawa jest godnym naśladowania przykładem zaangażowania w pracę na rzecz zuchów i harcerzy.

Wyjątki z rozkazu Komendantki Śląskiej Chorągwi ZHP L 6/2017 z dnia 07.03.2017.

13.1.3. Na wniosek KRH Hufca Dąbrowa Górnicza przyznaję Odznakę
„Za Zasługi dla Chorągwi Śląskiej” w stopniu złotym:

– hm. Jolancie KOWALIK

Wyjątki z rozkazu Komendantki Śląskiej Chorągwi ZHP L 8/2017 z dnia 06.04.2017.

3.4. Mianowania na funkcje
3.4.2. Mianuję z dniem 06.04.2017. pwd. Magdalenę ROBAKOWSKĄ
komendantką XII Chorągwianych Zawodów Pierwszej Pomocy
4.1. Rozwiązywanie i powoływanie sztabów.
4.1.2. Powołuję z dniem 06.04.2017. Sztab XII Chorągwianych Zawodów
Pierwszej Pomocy w składzie:
– hm. Robert LATACZ
– phm. Aleksandra NADOLNA
– dh. Jarosław BILSKI
– dh. Dominik BELICKI

23 kwietnia obchodzony jest Dzień Św. Jerzego – patrona światowego skautingu i harcerzy. Prawdziwi skauci w tym dniu noszą różę na cześć patrona i rozwijają swoje sztandary. Organizacje skautowe, w tym harcerstwo polskie przyjęło kult Św. Jerzego od samego Roberta Baden – Powella, twórcy skautingu na świecie.
Z okazji Święta Harcerzy wszystkim Członkom i Sympatykom ZHP, harcerskiej Rodzinie naszego Hufca, życzę mnóstwo dobrych uczynków i wiary w harcerskie ideały, sukcesów w pracy nad sobą, zapału i wytrwałości w dążeniu do celu. Pogody ducha, wspaniałych chwil przeżytych podczas przygód na harcerskim szlaku. Życzę prawdziwego braterstwa, przyjaciół na dobre i na złe, abyście i Wy umieli być takimi przyjaciółmi.

Czuwaj!
phm. Radosław Nawrot

rozkaz L5_2017 do pobrania
————————————-

Związek Harcerstwa Polskiego
Komendant Hufca
Dąbrowa Górnicza
Dąbrowa Górnicza 21.03.2017r.

Rozkaz L 4 /2017

1. Zarządzenia i informacje
1.2 Informacje
1.2.1.Informuję, że warsztaty dla opiekunów prób instruktorskich ukończyli:
1. hm. Krzysztof Jedynak – hufiec Ziemi Będzińskiej
2. pwd. Mateusz Drożdżowski – hufiec Ziemi Będzińskiej
3. phm. Małgorzata Piechocka – hufiec Ziemi Będzińskiej
4. pwd. Aleksandra Drozdek – hufiec Ziemi Będzińskiej
5. pwd. Katarzyna Markot-Przybylak – hufiec Dąbrowa Górnicza
6. phm. Aleksandra Nadolna – hufiec Dąbrowa Górnicza
7. phm. Paweł Laufer – hufiec Mysłowice
8. hm. Tomasz Fularski – hufiec Mysłowice
9. phm. Beata Fularska – hufiec Mysłowice
10. pwd. Agnieszka Hola – hufiec Ziemi Myszkowskiej
11. hm. Aneta Jeziorska – hufiec Ziemi Myszkowskiej
12. phm. Kamila Rzepka – hufiec Ziemi Myszkowskiej
13. phm. Tomasz Bujarski – hufiec Sosnowiec
14. hm. Matylda Sierka – hufiec Sosnowiec
15. hm. Jerzy Sierka – hufiec Sosnowiec
16. phm. Barbara Dziewanowska – hufiec Sosnowiec
17. phm. Józef Naziemiec – hufiec Sosnowiec
18. hm. Andrzej Zawalski – hufiec Sosnowiec
19. phm. Grzegorz Bąk – hufiec Sosnowiec
20. pwd. Rafał Reczkin – hufiec Ziemi Tarnogórskiej
21. phm. Monika Piaskowska – hufiec Ziemi Tarnogórskiej

1.2.2. Kurs przybocznych ukończyli

dh. Klaudia Kisiel 1/KP/2017 hufiec Mysłowice
dh. Joanna Kita 2/KP/2017 hufiec Dąbrowa Górnicza
dh. Justyna Żurek 3/KP/2017 hufiec Mysłowice
dh. Ewa Kurzak 4/KP/2017 – hufiec Ziemi Zawierciańskiej
dh. Aleksandra Stefańska 5/KP/2017 – hufiec Mysłowice
dh Grzegorz Grabda 6/KP/2017 – hufiec Ziemi Będzińskiej
dh. Daria Kołodziejczyk 7/KP/2017 – hufiec Sosnowiec
dh. Joanna Wiekiera 8/KP/2017 – hufiec Dąbrowa Górnicza
dh Karol Gajda 9/KP/2017 – hufiec Dąbrowa Górnicza
dh. Natalia Włodarczyk 10/KP/2017 – hufiec Dąbrowa Górnicza
dh Franciszek Lelek 11/KP/2017 – hufiec Mysłowice
dh Filip Bański 12/KP/2017 – hufiec Dąbrowa Górnicza
dh. Kinga Bobińska 13/KP/2017 – hufiec Dąbrowa Górnicza
dh. Maja Borkowska 14/KP/2017 – hufiec Dąbrowa Górnicza
dh Jan Kośmider 15/KP/2017 – hufiec Jaworzno
dh Szymon Tarnawski 16/KP/2017 – hufiec Jaworzno
dh Jakub Wieczorek 17/KP/2017 – hufiec Dąbrowa Górnicza
dh. Zuzanna Czubak 18/KP/2017 – hufiec Dąbrowa Górnicza
dh. Aleksandra Chechelska 19/KP/2017 – hufiec Dąbrowa Górnicza
dh. Wiktoria Antoszkiewicz 20/KP/2017 – hufiec Mysłowice
dh. Aleksandra Kleszcz 21/KP/2017 – hufiec Dąbrowa Górnicza

1.2.3.Kurs zastępowych ukończyli.
1. Oskar Rosikoń – 1/KZ/2017
2. Maja Borkowska – 2/KZ/2017
3. Robert Gorzkowski – 3/KZ/2017
4. Emil Mazurkiewicz – 4/KZ/2017
5. Jessica Rachwał – 5/KZ/2017
6. Weronika Zając – 6/KZ/2017
7. Jakub Sioła – 7/KZ/2017
8. Anna Soliwoda – 8/KZ/2017
9. Konrad Caban – 9/KZ/2017
10. Iga Kalinowska – 10/KZ/2017
11. Amelia Jacaszek – 11/KZ/2017
12. Gabriela Bieniek – 12/KZ/2017
13. Zofia Kolesińska – 13/KZ/2017
14. Agata Rybak – 14/KZ/2017
15. Emilia Widurska – 15/KZ/2017
16. Katarzyna Szczepańska – 16/KZ/2017
2. Hufiec
2.5 Powołanie i rozwiązanie sztabów , komisji, komend kursów
2.5.1. Rozwiązuję komendę warsztatów opiekunów prób instruktorskich
w składzie:
hm. Ariana Bejma- Woźniczka – Komendant
hm. Anna Gandyk – Piszczek
phm. Tomasz Bujarski
hm. Grzegorz Przybylak

Czuwaj!
phm Radosław Nawrot

rozkaz – L4_2017 – do pobrania
———————————————-

 

Związek Harcerstwa Polskiego
Komendant Hufca
Dąbrowa Górnicza        Dąbrowa Górnicza 15.02.2017r.

Rozkaz L 3/2017

Wyjątki z rozkazu komendanta chorągwi L 3 /2017. z dnia 31.01.2017 r.

13.1.4. Na wniosek Komendy Hufca Dąbrowa Górnicza przyznaję Odznakę

           „Za Zasługi dla Chorągwi Śląskiej” w stopniu złotym:
           – phm. Wojciechowi GODECKIEMU

13.1.5. Na wniosek Komisji Rewizyjnej Hufca Dąbrowa Górnicza przyznaję

            Odznakę „Za Zasługi dla Chorągwi Śląskiej” w stopniu srebrnym:
          – phm. Radosławowi NOWROTOWI

13.1.6. Na wniosek Komendy Hufca Dąbrowa Górnicza przyznaję Odznakę

           „Za Zasługi dla Chorągwi Śląskiej” w stopniu srebrnym:
           – hm. Patrycji MAKARSKIEJ-CHACHAJ
           – hm. Grzegorzowi PRZYBYLAKOWI
           – phm. Ewie ZAJAS

 1. Zarządzenia i informacje
  1.2. Informacje
  1.2.1. Informuję o uchwale Komendy Hufca nr 1/01/2017 z dnia 28.01.2017. w sprawie propozycji wysokości i podziału podstawowej składki członkowskiej.

1.2.2.Informuję o uchwale Komendy Hufca nr 2/02/2017 z dnia 15.02.2017. w sprawie przyjęcia regulaminu HKSI

1.2.3.Informuję o uchwale Komendy Hufca nr 3/02/2017 z dnia 15.02.2017. w sprawie przyjęcia Planu pracy HZKK „ Per aspera ad astra” na rok 2017.

1.2.4.Informuję o uchwale Komendy Hufca nr 4/02/2017z dnia 15.02.2017. w sprawie przyjęcia Regulaminu Organizacji Biwaków wraz z obowiązującymi dokumentami. Treść uchwał są dostępne na stronie internetowej hufca oraz w siedzibie KH

 1. Hufiec
  2.3.   Powołanie i rozwiązanie sztabów, komisji, komend kursów
  2.3.1. Powołuję komendę Warsztatów dla opiekunów prób w składzie:

hm. Ariana Bejma- Woźniczka – Komendant

Członkowie komendy
hm. Anna Gandyk – Piszczek
phm. Tomasz Bujarski
phmGrzegorz Przybylak

2.3.2. Rozwiązuję Sztab HAZ w składzie
phm  Dorota Nawrot
Dh.   Monika Rachwał
phm  Aleksandra Nadolna

2.3.3.Rozwiązuję sztab 25 WOŚP w składzie:

pwd Mariusz Aniszkiewicz
phm Marcin K0nieczny
pwd Marcin Poczobutt
dh Łukasz Mirosław

3.Gromady i drużyny
3.2.Zmiany organizacyjne
3.2.1. Powołuję PDDS przy HGS Dragon i otwieram jej 6 miesięczny okres próbny

3.3.Zwolnienia i mianowania drużynowych
3.3.1.Mianuję drużynowym PDDS przy HGS Dragon ćw. Dominika „Bela” Belickiego

 1. Harcerska Akcja Letnia i Zimowa
  6.1.1 Zwalniam z funkcji komendanta zimowiska:

phm Wojciech Godecki – Zimowisko Głuchołazy
hm Patrycja Makarska – Chachaj – Zimowisko na Głodówce

 1. Zamknięcie próby na stopień przewodniczki/przewodnika
  7.1.1 Na wniosek KSI zamykam z wynikiem negatywnym próbę na stopień przewodnika  Dh Arturowi Gdulskiemu.

7.2. Otwarcie próby na stopień przewodniczki/przewodnika
7.2.1. Na wniosek KSI otwieram próbę na stopień przewodnika:

Dh Grzegorz Malinka
Dh Kacper Szymczak

7.4. Otwarcie próby na stopień podharcmistrzyni/podharcmistrza
7.4.1. Na wniosek KSI otwieram próbę na stopień podharcmistrzyni druhnie pwd Magdalenie Noszczyk

7.5. Weryfikacja stopnia instruktorskiego
7.5.1. Na wniosek KSI otwieram okres weryfikacji stopnia instruktorskiego pwd Dh. Mariuszowi Łydeckiemu

 1. Przydział służbowy
  9.1. Przydział służbowy do Hufca ZHP Dąbrowa Górnicza otrzymuje dh Mariusz Łydecki

9.2. Zmiana przydziału służbowego
9.2.1. Informuję o zmianie przydziału służbowego druhny pwd Magdaleny Noszczyk z GK ZHP do Hufca ZHP Dąbrowa Górnicza

 1. Sprostowania

14.1. Ze względów proceduralnych odwołuję decyzję o wykluczeniu phm Arkadiusza Mateja z szeregów ZHP ogłoszoną w rozkazie L2/2017 z dnia 25.01.2017 pkt 10.1.

Czuwaj!

phm. Radosław Nawrot

rozkaz L3/2017  – do pobrania

————————————————————–

Związek Harcerstwa Polskiego
Komendant Hufca
Dąbrowa Górnicza        Dąbrowa Górnicza 25.01.2017r.

Rozkaz L. 2/2017

Wyjątki z rozkazu komendanta chorągwi L. 2./2017. z dnia 12.01.2017 r.

14.3 Przedłużenie ważności Odznaki Kadry Kształcącej
14.3.1. Przedłużam ważność Brązowej Odznaki Kadry Kształcącej:
– hm. Arianie BEJMIE-WOŹNICZCE Hufiec Dąbrowa Górnicza
Termin następnej weryfikacji: 11.01.2020r

1. Zarządzenia i informacje
1.2. Informacje

Informuję, że w dniu 19.01.2017. zakończył się kurs drużynowych harcerskich, organizowany wspólnie z hufcem Mysłowice i Sosnowiec.
W kursie uczestniczyło 13 osób.

Z wyróżnieniem kurs ukończyli:
dh. Aleksandra Sarniak 12/KDH/2017 – hufiec Zawiercie
dh. Michał Gandyk 4/KDH/2017 – hufiec Mysłowice
dh. Kacper Kuczowicz 7/KDH/2017 – hufiec Mysłowice
dh. Szymon Szewczyk 13/KDH/2017 – hufiec Rybnik

Kurs ukończyli:
dh. Dominika Eland 2/KDH/2017- hufiec Gdańsk
dh. Natalia Gajda 3/KDH/2017 – hufiec Zawiercie
dh. Maciej Grądal 5/KDH/2017 – hufiec Dąbrowa Górnicza
dh. Hanna Gomółka 6/KDH/2017 – hufiec Mysłowice
dh. Liliana Marszołek 8/KDH/2017 – hufiec Mysłowice
dh. Jolanta Reszczyńska 10/KDH/2017 – hufiec Gdańsk

2. Hufiec
2.3. Powołanie i rozwiązanie sztabów, komisji, komend kursów
2.3.1. Rozwiązuję z dniem 31.01.2017. komendę kursu drużynowych w składzie:

– Komendant – hm. Ariana Bejma- Woźniczka BOKK
– Z-ca komendanta – hm. Joanna Muniowska
Członkowie komendy:
– hm. Anna Gandyk – Piszczek BOKK,
– phm. Tomasz Bujarski
– hm. Grzegorz Przybylak BOKK,
– pwd. Marzena Drobiec-Pawłowska

3. Gromady, drużyny
3.2. Zmiany organizacyjne
3.2.1. Powołuję PDGZ „ Złote Duszki” i otwieram jej 6 miesięczny okres
próbny.
3.2.2. Zamykam okres próbny i przyjmuję w poczet drużyn hufca
88 DDW „Złoci” działającą w Związku Drużyn
3.2.3. Zamykam z wynikiem negatywnym okres próbny
PDDS przy HGS Dragon

3.3. Zwolnienia i mianowania drużynowych
3.3.1. Zwalniam z funkcji drużynowego PDDS przy HGS Dragon dh HO Krzysztofa Wojewodę „Huzar”
3.3.2. Mianuję Drużynową 88 DDW „Złoci” dh. sam. Monikę Leszczyńską.
3.3.3. Mianuję Drużynową PDGZ „ Złote Duszki” Dh Agnieszkę Malinka

8. Zaliczanie służby instruktorskiej
8.1. Zaliczam służbę instruktorska za rok 2015/2016
– dh phm Anna Roter – Gruszczyńska
– dh hm Stefan Majcher

10. Wystąpienia instruktorów, skreślenia z listy członków, ustanie członkostwa
10.1. Podaję do wiadomości, że z dniem 31.01.2017. zgodnie z § 26 Statutu ZHP skreślam z listy członków Związku Harcerstwa Polskiego phm. Arkadiusza Meteja

12. Pochwały, wyróżnienia, nagrody
Udzielam pochwały komendzie kursu drużynowych w składzie

– hm. Ariana Bejma- Woźniczka
– hm. Joanna Muniowska
– hm. Anna Gandyk – Piszczek
– phm. Tomasz Bujarski
– hm. Grzegorz Przybylak
– pwd. Marzena Drobiec-Pawłowska
– dh. Beata Fularska
– dh. Artur Rodko.

Czuwaj!
/-/ phm. Radosław NAWROT

Rozkaz L2_2017 – do pobrania

—————————————————————

Związek Harcerstwa Polskiego
Komendant Hufca
Dąbrowa Górnicza                             Dąbrowa Górnicza 09.01.2017r.

Rozkaz L. 1/2017

Wyjątki z rozkazu komendanta chorągwi L. 23/2016. z dnia 30.12.2016 r.

15.3. Podaję do wiadomości wyniki Wielkiego Konkursu Świątecznego „Świąteczne zapachy Azji, czyli przepis na bożonarodzeniową dekorację”:

Kategoria BOMBKA

I miejsce 8 DGZ Złote Iskierki Hufiec ZHP Dąbrowa Górnicza
II miejsce 15 DGZ Stowarzyszenie Przyjaciół Brykniętego Prosiaczka
Hufiec ZHP Dąbrowa Górnicza

2. Hufiec
2.3. Powołanie i rozwiązanie sztabów, komisji, komend kursów
2.3.1.
Powołuję z dniem 15.01.2017. komendę kursu drużynowych w składzie:

– Komendant – hm. Ariana Bejma- Woźniczka BOKK
– Z-ca komendanta – hm. Joanna Muniowska
Członkowie komendy:
– hm. Anna Gandyk – Piszczek BOKK,
– phm. Tomasz Bujarski
– hm. Grzegorz Przybylak BOKK,
– pwd. Marzena Drobiec-Pawłowska

Czuwaj!
/-/ phm. Radosław NAWROT

Rozkaz L1_2017 – do pobrania